Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre educatiu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre educatiu

Descargar para leer sin conexión

Descripció dels trets bàsics de l'institut Torre del Palau: el seu projecte educatiu, característiques, projecte educatiu, etc. Informació per conéixer un centre experimental i innovador.

Descripció dels trets bàsics de l'institut Torre del Palau: el seu projecte educatiu, característiques, projecte educatiu, etc. Informació per conéixer un centre experimental i innovador.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre educatiu (20)

Más de Institut Torre del Palau (18)

Anuncio

Más reciente (20)

Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre educatiu

  1. 1. si ens coneixes, connectaràs! ESO Secundària Obligatòria Batxillerats Educació
  2. 2. Projecte IATIC Integració Avançada de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació El nostre institut és un dels tres centres catalans de secundària Equipament 2 aules amb 30 ordinadors que participa en un projecte d’integració avançada de les informàtic 2 aules amb 24 ordinadors tecnologies de la informació i de la comunicació (IATIC). del centre 2 aules mòbils amb 24 ordinadors portàtils Aquest projecte consisteix en la integració d’eines informàti- 7 pissarres digitals interactives ques en les activitats curriculars de la majoria de les assig- (PDI + projector) natures, en una part de l’horari lectiu. 11 pissarres digitals (projectors) Mitjans de comunicació digitals Les activitats d’aquest projecte es recolzen en tres eines bàsiques: - La pàgina web del centre és la plataforma d’accés exterior al nostre institut. http://www.xtec.cat/iestorredelpalau - La intranet és l’eina que permet la gestió acadèmica i administrativa de l’alumnat i el professorat amb accessos personalitzats per a tota la comunitat educativa. - La revista digital “Què passa!” és el mitjà de comunicació tant intern com extern que recull les activitats del centre i permet estar al dia de l’actualitat.
  3. 3. El centre inicià l’aplicació del nou sistema educatiu l’any Centre no massificat i molt a prop de les 1987. Aquest fet proporciona una contrastada experiència famílies en les formes d’organització, orientació dels aprenentatges El nostre és un centre de dimensions mitjanes pel que fa al i resolució de situacions que es presenten en qualsevol àmbit nombre d’alumnat, això facilita que s’assoleixin objectius de l’acció educativa, experiència que esdevé fonamental per que considerem fonamentals tant per a les famílies com per garantir una bona organització i un bon ambient d’estudi, a l’alumnat: ser molt accessibles, facilitat de control, dispensar de relació i d’aprenentatge. un tracte directe, ràpid i eficaç, mantenint-hi sempre una comunicació immediata. Centre preferent d’ensenyaments musicals El centre té la consideració, per part del Departament d’Educació, de centre preferent per a l’alumnat que cursa estudis musicals de grau mitjà al conservatori de Terrassa. Centre d’atenció a la pràctica esportiva L’alumnat del centre que forma part del programa d’alt rendiment esportiu en la pràctica de natació i waterpolo al Club Natació Terrassa modifica curricularment l’àrea d’educació física i matèries optatives de l’ESO i les matèries d’educació física i optatives de batxillerat.
  4. 4. Funcionament • Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a mínim, durant el 1r trimestre. • Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip directiu. • Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes. • Comunicació telefònica immediata a la família en cas de falta d’assistència i en cas d’incidència. • Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies. Atenció personalitzada • Entrevista trimestral amb el/la tutor/a, i sempre que calgui La forma de treballar i d’organitzar-nos ens permet atendre amb caràcter d’urgència. personalment l’alumnat per millorar el seu rendiment i les • Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels seves actituds davant la feina diària. alumnes. L’atenció personalitzada és, hores d’ara, una de les iniciatives • Els alumnes d’ESO no surten del centre durant el temps de que caracteritzen l’institut, en què s’implica tot el professorat. l’esbarjo. Per això millorem les classes, fem agrupaments flexibles, • Tramitació de beques. grups reduïts i reforcem les tutories. • I també, altres serveis de tipus més genèric. Comptem amb professorat especialitzat en psicopedagogia i amb l’assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic). Aspectes educatius singulars • Incorporació de les noves tecnologies a les activitats de diverses àrees: tecnologia, informàtica, idiomes, llengües... • Participació en projectes educatius europeus i intercanvis amb altres centres. • Realització d’activitats teatrals com a mitjà potenciador de l’expressió i la comunicació. • Convalidació de matèries per a alumnes que cursen ensenya- ments de grau mitjà de música. • Tramitació de modificacions curriculars per als esportistes que segueixen programes d’alt rendiment.
  5. 5. Serveis Sortides Disposem d’una biblioteca oberta cada dia, amb servei de Considerem les sortides un complement molt rellevant per consulta i préstec, amb més de 6000 volums. El bar-restaurant, a la formació dels alumnes a nivell personal, cultural i social, obert diàriament, ofereix menjars elaborats al propi centre. per això, se’n fan d’àmbit local, comarcal, estatal i interna- I també es compta amb un servei de reprografia. cional. Els alumnes de 1r d’ESO, durant el 1r trimestre, fan una sortida convivencial de grup de dos dies. Els de 2n i 3r d’ESO fan el treball de síntesi fora del centre, a diverses comarques Instal·lacions catalanes. A l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat s’ofereix un viatge cultural a l’estranger. El centre disposa, a més de les aules ordinàries, de 2 laboratoris, 2 aules de tecnologia, 4 aules d’informàtica, 3 aules de plàstica, 1 aula de música, 1 laboratori d’idiomes, 2 pistes poliesportives exteriors, 1 gimnàs cobert de 15x20 m amb vestidors, 1 sala d’actes, 1 laboratori de fotografia, AMPA - Associació de mares 1 laboratori d’edició de vídeo digital, 1 biblioteca, 1 bar- restaurant i una superfície de pati de 2.500 m2. i pares d’alumnes Els pares i mares del centre estan organitzats en associació i col·laboren i participen en els projectes de millora del centre, donant suport a activitats de l’alumnat, del professorat i de les famílies. Es reuneixen el 1r dimecres de cada mes al Centre Cívic Activitats extra-escolars Avel·lí Estrenjer. Els alumnes poden realitzar diferents activitats organitzades pel propi centre, en col·laboració amb l’AMPA, durant les tardes de dimecres i divendres: esports, coral i teatre. Actualment hi participen globalment més de 150 nois i noies. Les noves tecnologies de què disposa el centre són a l’abast dels alumnes fora de l’horari escolar (informàtica, laboratoris de fotografia i vídeo).
  6. 6. E S O Educació Secundària Obligatòria BATXILLERATS Són quatre cursos durant els quals, i segons estableix el És una etapa de 2 anys de durada que permet accedir a la Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, universitat i als cicles formatius de grau superior. Consta de s’estudien les matèries següents segons els cursos i itineraris 30h. lectives setmanals de les quals 14h. són de matèries que s’ofereixen: comunes i 16h. de matèries de modalitat. El centre ofereix totes les modalitats de batxillerat possibles: • Llengua catalana i literatura • Música Arts • Llengua castellana i literatura • Educació per a la ciutadania Ciència i Tecnologia • Llengua estrangera • Religió Humanitats i Ciències socials • Matemàtiques • Edicació ètica cívica Les matèries comunes són les següents: • Ciències socials, geografia • Segona llengua estranjera i història • Llengua catalana i literatura • Física i química • Ciències de la naturalesa • Llengua castellana i literatura • Biologia i geologia • Tecnologies • Llengua estrangera • Llatí • Educació física • Filosofia i ciutadania • Informàtica • Educació visual i plàstica • Història de la filosofia • Història A més es fa un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r durant una • Educació física setmana a final de curs en què es traballa un tema a partir • Ciències per al món contemporani de diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge per Hi ha 4 matèries de modalitat per curs i el treball de recerca desenvolupar competències complexes i comprovar si s’han al 2n curs. assolit les competències bàsiques treballades en les diferents matèries del curs. A 4t curs es realitza un projecte de recerca en equip constituït per un conjunt d’activitats de recerca i descoberta al voltant d’un tema. Premis i concursos Franja horària d’ESO i Batxillerats A l’IES Torre del Palau participem en aquelles Matins de 8,15 a 13,45 ó 14,45 convocatòries que estimulen els alumnes a projectar- Tardes de 15,15 a 17,05 (dilluns, dimarts i dijous) se en l’àmbit de la cultura i de la societat. Fruit d’això s’han obtingut 4 premis CIRIT, 2 premis universitaris (UAB i UPF), 4 premis del CRP per a Treballs de Recerca, diversos premis de Fotografia d’àmbit europeu, 2 premis de Vídeo Escolar de Departament d’Ensenyament, un premi Cangur de l’Associació Catalana de Matemàtiques i el premi Netreporter Diputació de BCN a la revista digital del centre. Regularment participem a les Trobades de Corals de Secundària, les Trobades Esportives de Secundària i fem intercanvis i viatges internacionals.
  7. 7. Batxillerat artístic Aquest institut va ser el primer de la ciutat en ofertar la la modalitat, el nostre plantejament metodològic es fonamenta modalitat de batxillerat artístic, l’any 1991. en: l’atenció individualitzada que permet la dinàmica de Són estudis dirigits a alumnes amb aptituds artístiques que l’aula-taller; la utilització de les noves tecnologies en la es plantegen opcions de futur relacionades amb la comunicació, producció d’imatges; i el contacte freqüent amb el fenomen el disseny o l’expressió artística. creatiu: tant amb els artistes -conferències, col·loquis-, com Complementàriament a la tasca formativa, també mostrem amb les obres -visites a museus i exposicions-. a l’alumnat l’ample ventall de possibilitats professionals a Gaudir de l’art és un fet motivador que impulsa l’alumne a les quals pot accedir des dels ensenyaments artístics: a la recerca i a l’experimentació. més de les ocupacions tradicionalment conegudes de l’àmbit de les arts, hi ha una demanda creixent de profes- L’abril de 2002 es van celebrar sionals del món de la imatge associada els 10 anys de Batxillerat artístic a les noves tecnologies i als mitjans de l’IES Torre del Palau amb de comunicació. l’exposició “Trajectòries” a la Casa Per tal de garantir un bon aprenentatge Soler i Palet. dins de les matèries específiques de L’exposició, que va tenir un gran nombre de visitants, mostrava obres de diverses disciplines rea- litzades per alumnes i ex-alumnes.
  8. 8. L’IES Torre de Palau es troba situat entre els barris de Can Boada i Poble Nou de Terrassa, al Camí de Can Boada del Pi. www.xtec.cat/iestorredelpalau IES TORRE DEL PALAU Camí de Can Boada del Pi, s/n 08225 TERRASSA Tel. i fax 93 733 06 61 E-mail: a8045011@xtec.cat Web: www.xtec.cat/iestorredelpalau Secretaria: Matins: cada dia de 9 a 13,30 h. Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17,30 h. Per a concertar entrevistes personals o per a més informació us podeu adreçar als membres de l’equip directiu. Generalitat de Catalunya Departament d'Educació IES Torre del Palau lau Pa i l P Av. A ba t M a r c e t de a ad ne del Bo Av. Josep Tarradellas Bus nt n Ca 5-8-9 Po de de mí Ca era a nd Ri Ro Av . C a n B oa da lllllllllll Pg . 2 2 d e j u l i o l llll l lll ll t en l ll ll JORNADA DE PORTES OBERTES: Ra am ll ll as mb l ll sv ll la d ll Data: an ll Tr l ll ’Eg l ll l ll Hora: ara

×