Publicidad

Jornada de portes obertes batxillerat maig 2016

Institut Torre del Palau
5 de May de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Institut Torre del Palau(20)

Publicidad

Jornada de portes obertes batxillerat maig 2016

 1. Batxillerat Promoció 2016-2018
 2. Sistema Educatiu
 3. Batxillerat • Dos cursos • Assignatures teòriques • Dedicació elevada estudi • Estudiar després un CFGS o a la Universitat
 4. Modalitats de Batxillerat • Arts (Plàstiques i Escèniques) •Humanitats i Ciències Socials •Ciències i Tecnologia
 5. Estructura del batxillerat per als dos cursos Matèries 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educació física 2 Filosofia 2 Ciències per al món contemporani 2 Història de la filosofía 3 Història 3 Tutoria 1 1 Treball de recerca Matèria comuna d’opció 4 4 Matèria de modalitat 4 4 Matèria de modalitat 4 4 Matèria de modalitat o específica 4 4 TOTAL 30 30
 6. Treball de recerca 1.És un treball d’investigació. 2. El treball es fa en petit grup amb l'assessorament d’un professor. 3. S’inicia a primer de batxillerat. 4. És un 10% de la nota final de batxillerat.
 7. Modalitat Arts 1. Itinerari d’arts plàstiques, disseny i imatge 2. Itinerari d’arts escèniques, música i dansa
 8. Modalitat Arts plàstiques Matèries de modalitat 1r 2n Història i fonaments de l’art I i II 4 4 Dibuix artístic I i II 4 4 Dibuix tècnic I i II Cultura Audiovisual I i II 4 4 Volum Tèc d’expressió gràfico plàstica 4 Disseny 4
 9. Modalitat Arts escèniques Matèries de modalitat 1r 2n Història i fonaments de l’art 4 4 Anàlisi musical I i II 4 4 Llenguatge i pràctica musical 4 Arts escèniques 4 Cultura audiovisual II 4 Literatura Universal (teatre) 4
 10. Modalitat Humanitats i Ciències Socials 1. Itinerari d’Humanitats 2. Itinerari de Ciències Socials
 11. Modalitat Ciències Socials Matèries de modalitat 1r 2n Matemàtiques aplicades CS I i II 4 4 Economia d’empresa I i II Llatí I i II 4 4 Història món contemporani 4 Literatura Catalana 4 Geografia 4 Economia Segona llengua estrangera I i II 4
 12. Modalitat Humanitats Matèries de modalitat 1r 2n Llatí I i II 4 4 Literatura castellana Literatura catalana 4 4 Història món contemporani 4 Història de l’art 4 Geografia / Grec II 4 Segona llengua estrangera I i II Grec I 4
 13. Modalitat Ciències i Tecnologia 1. Itinerari de Ciències 2. Itinerari de Tecnologia
 14. Modalitat Ciències Matèries de modalitat 1r 2n Matemàtiques I i II 4 4 Biologia I i II 4 4 Química I i II 4 4 Física I i II Ciències de la Terra I i II 4 4
 15. Modalitat Tecnologia Matèries de modalitat 1r 2n Matemàtiques I i II 4 4 Física I i II 4 4 Química I i II Dibuix Tècnic I i II Electrotècnia (2n) 4 4 Tecnologia industrial I i II 4 4
 16. Avaluació al Batxillerat 1. Avaluació continua. Els exàmens són molt importants però no són l'únic element d’avaluació. 2. És pot passar a segon amb una o dues matèries suspeses. 3. Per superar el batxillerat s’han d’aprovar totes les matèries de primer i de segon i el treball de recerca. La nota final és la mitjana aritmètica de totes les matèries. 4. Hi ha avaluació extraordinària al setembre per primer i al juny per segon. 5. L’alumne disposa de 4 convocatòries.
 17. Funcionament intern 1. Horari: 8’15 a 14’45. 2. Control d’assistència a cada hora. Informació a les famílies a través de l’app de centre. 3. Atenció directa, ràpida i eficaç amb alumnes i famílies. 4. Relació constant amb el tutor. 5. Orientació individualitzada. 6. Incorporació de les noves tecnologies. 7. Viatges culturals: Berlin i Londres
 18. Sortides professionals de Batxillerat • CFGS • Universitat (aprovant les PAU)
 19. Criteris de prioritat Criteris generals Domicili a Terrassa: No Arts 30 punts Arts (zona 1-2) 30 punts (zona 3-4) 10 punts Germans al centre o pares que hi treballen 40 punts Renda mínima anual familiar 10 punts Discapacitat alumne, pares o germans 10 punts Nota mitjana expedient ?? punts Criteris complementaris Família nombrosa o monoparental 15 punts Malaltia crònica 10 punts Antics alumnes (pares o germans) 5 punts
 20. Calendari Presentació de sol·licituds: 18 al 25 de maig Llistes provisionals: 6 de juny Llistes definitives: 30 de juny Matrícula: 5 al 12 de juliol Horari secretaria : matí 9 a 13:30 tarda 15 a 16:30 (dll-dj)
 21. Moltes gràcies per la vostra visita. Estem al vostre servei.
Publicidad