Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Igor Zemljič(20)

Publicidad

Digitalizacija na INZ

 1. Digitalizacija zgodovinskih virovDigitalizacija zgodovinskih virov in strokovne periodike nain strokovne periodike na Inštitutu za novejšo zgodovinoInštitutu za novejšo zgodovino Strokovno srečanje Sekcije za specialne knjižnice. Ljubljana, 2. Junij. 2009 Igor Zemljič Inštitut za novejšo zgodovino
 2. ZačetkiZačetki  20062006 prijava projekta za “raziskovalnoprijava projekta za “raziskovalno infrastrukturinfrastrukturo”o”  20072007 – inštitut se vključi v DARIAH (Digitalal Research Infra-structure for the Arts and Humanities) – skeniranje ZČ, “Prispevkov” in “Dokumentov ljudske revolucije”skeniranje ZČ, “Prispevkov” in “Dokumentov ljudske revolucije”  20082008 – skeniranje uradnih listov 1918-1941skeniranje uradnih listov 1918-1941 – septembra 2008 je portal SISTORY uradno predstavljen javnostiseptembra 2008 je portal SISTORY uradno predstavljen javnosti  20092009 – dodajanje novih revij (Borec, ČZN, Viri) in dodatnih vsebindodajanje novih revij (Borec, ČZN, Viri) in dodatnih vsebin (zgod(b)oved)…(zgod(b)oved)…
 3. Tehnični podatki:Tehnični podatki:  Kapaciteta 2 TB (5 discs in Raid5)  Zunanji diski in backup za varnostne kopije (vse do 800 GB)  povzava 10 MB
 4. Namen:Namen:  osrednja e-točka za zgodovinarjeosrednja e-točka za zgodovinarje  povezuje različne inštitucijepovezuje različne inštitucije  izboljšati dostopnost rezultatovizboljšati dostopnost rezultatov zgodovinopisjazgodovinopisja  promocija slovenskega zgodovinopisjapromocija slovenskega zgodovinopisja  24 urna dostopnost gradiva24 urna dostopnost gradiva  razbremenitev knjižnicrazbremenitev knjižnic  E - učenjeE - učenje
 5. Vsebina:Vsebina:
 6. Viri:Viri:
 7. Dokumenti ljudske revolucije:Dokumenti ljudske revolucije:
 8. Uradni listi:Uradni listi: 1918-19551918-1955
 9. Literatura:Literatura:
 10. Serijske publikacije:Serijske publikacije: od 1947 od 1958 od 2001 od 1994
 11. E-knijga: P. Štih, V. Simoniti, P.E-knijga: P. Štih, V. Simoniti, P. Vodopivec: Slovenska zgodovinaVodopivec: Slovenska zgodovina
 12. Zgodovina in šola:Zgodovina in šola:
 13. Obisk celotnega portala SISTORY:Obisk celotnega portala SISTORY: 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
 14. Primerjava obiska med Prispevki za novejšoPrimerjava obiska med Prispevki za novejšo zgodovino in Zgodovinskim časopisomzgodovino in Zgodovinskim časopisom Obisk po mesecih v letu 2009 206 353 226 240 163 410 684 473 368 209 0 100 200 300 400 500 600 700 800 januar februar marec april maj Prispevki za novejšo zgodovino Zgodovinski časopis
 15. Najbolj obiskane vsebine na portalu SISTORY Zgodovinski časopis 18% Prispevki za novejšo zgodovino 12% biografika 10% smrtne žrtve 10% ZIC 9% Monografije 6% šolski učbeniki 6% arhivski viri 6% Dokumenti ljudske revolucije 5% uradni listi 4% zgodovina Slovenije 3% zgodovina in šola 3% repertoriji 3% učni načrti 2% Zgodovina za vse 2% Arhivi 1% Zgodovinski časopis Prispevki za novejšo zgodovino biografika smrtne žrtve ZIC Monografije šolski učbeniki arhivski viri Dokumenti ljudske revolucije uradni listi zgodovina Slovenije zgodovina in šola repertoriji učni načrti Zgodovina za vse Arhivi
 16. Kdo nas obiskuje in kako pogosto:Kdo nas obiskuje in kako pogosto:  13.000 obiskov iz 53 držav (89.9 % iz13.000 obiskov iz 53 držav (89.9 % iz Slovenije)Slovenije)  7.700 (60 %) obiskovalcev je iz Ljubljane7.700 (60 %) obiskovalcev je iz Ljubljane  6.600 1x, 1.500 2x, 700. 3x6.600 1x, 1.500 2x, 700. 3x  600 12x, 515 17x, 460 več kot 25 x600 12x, 515 17x, 460 več kot 25 x  600 več kot 100x600 več kot 100x
 17. Ovire:Ovire:  veliki stroški preslikav (2007: 32.000 EUR)veliki stroški preslikav (2007: 32.000 EUR)  velike datoteke (UL 1922: 176MB)velike datoteke (UL 1922: 176MB)  vprašanje podvajanja e-vsebin (Kronika)vprašanje podvajanja e-vsebin (Kronika)  zamik z objavo polnih vsebin (3 leta)zamik z objavo polnih vsebin (3 leta)  pravna nedorečenost (umik vsebin,pravna nedorečenost (umik vsebin, avtorske pravice… )avtorske pravice… )
 18. Prihodnost ?Prihodnost ?  Dodajanje novih (regionalnih) revijDodajanje novih (regionalnih) revij  Novi viriNovi viri  Sodelovanje s podobnimi spletnimi portaliSodelovanje s podobnimi spletnimi portali D-lib, ALEX, ANNO…D-lib, ALEX, ANNO…
Publicidad