Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY

Descargar para leer sin conexión

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY, predavanje na srečanju hrvaških specialnih knjižničarjev v Opatiji, 16. maja 2013.

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY, predavanje na srečanju hrvaških specialnih knjižničarjev v Opatiji, 16. maja 2013.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Igor Zemljič (20)

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY

 1. 1. 1 Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY Igor Zemljič 13. dani specijalnih i visokošolskih knjižnica Knjižnice: kamo dalje? Opatija 15. maj 2013
 2. 2. 2 Zakaj sploh Zgodovinski indeks citiranosti • ARRS leta 2003 prvič dovoli dokazovanje citiranosti izven Thomson Scientific. • ZIC uvaja enotne kriterije kaj je znanstveni citat in z enotno obdelavo vseh znanstvenih zgodovinskih publikacij knjižničarjem lajša delo in zmanjšuje stroške. • Ni še bilo Scopusa • Zgododovinski indeks citiranosti je samo eden od primerov kako beležimo citiranost v Sloveniji (sistemov je več Biomedicina Slovenica urad…)
 3. 3. Inštitut za novejšo zgodovino • Inštitut s 50letno tradicijo preučevanja novejše zgodovine; • 30 raziskovalcev več (do 8 mladih raziskovalcev); • Knjižnica s 40.000 knjigami (15.000 zvezkov periodike, 15.000 nacističnih knjig); • Inštitut želi leta 2006 postati Nacionalni zgodovinski inštitut; 3
 4. 4. Portal SIstory • 2006 prijava projekta za RI • 2007Inštitut se vključi v DariaH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities • Začetki skeniranja • Septembra 2008 SISTORY uradno predstavljen javnosti • Obisk se povečuje: • 2011 – 30.000 • 2012 – 60.000 • 2013 ….. 90.000 ??? 4
 5. 5. Kratka zgodovina ZIC • Novembra 2005 prvi razgovori na Inštitutu za biomedicinsko informatiko • Sprejeta je odločitev, da se začne sestavljati bazo vseh najpomembnejših zgodovinskih del, iz katere se nato tvori indeks citiranosti • 2006 se izdelujejo vnosne maske in izpisi • 16 maj 2007 je sestavljena prva verzija v Microsoft Access • čez poletje najamemo 3 študente, ki so pričeli z vnašanjem 5
 6. 6. Vnosna maska v Accessu 6
 7. 7. Zajeti podatki • Količina zajetih podatkov relativno velika, ker smo želeli zadovoljiti zahteve MARC (Comarc) formata • Čeprav smo to smatrali kot iluzijo, smo želeli izpolnjevati zahteve COBISS-a • 2007 vzpostavljena povezava na COBIB za črpanje podatkov (danes ne deluje !) 7
 8. 8. Prehod na platformo MySQL 8 Količina podatkov in struktura baze ostaneta isti
 9. 9. Prikaz citatov 9
 10. 10. 10
 11. 11. december 2011 • Nova oblika portala SIstory 11
 12. 12. 2011 -nove vnosne maske • isti podatki 12
 13. 13. Uporabniška izkušnja • namenjena predvsem raziskovalcem • posredno pa tudi komisijam ARRS za ocenjevanje prijav • bibliotekarji – bibliometrija bolj izjema, kot pravilo 13
 14. 14. Osnovno iskanje 14
 15. 15. Napredno iskanje 15
 16. 16. Prikaz rezultatov 16
 17. 17. Kaj vključuje Zgodovinski indeks citiranosti 1 • Indeksira vse osrednje slovenske znanstvene zgodovinopisne revije (Zgodovinski časopis, Annales, Prispevki za novejšo zgodovino); • Področne revije (Acta Histriae, Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Časopis za zgodovino in narodopisje, Studia historica Slovenica, Zgodovina za vse); • Revije pomožnih zgodovinskih ved (Arhivi, Heraldica Slovenica, Zgodovina v šoli, Viri, Razprave in gradivo); 17
 18. 18. Kaj vključuje Zgodovinski indeks citiranosti 2 • Slovenske znanstvene zgodovinske knjige • Knjige določimo v knjižnici INZ iz baze COBIB s pomočjo iskanja po UDK ali ključnih besedah in upoštevajoč tipologijo ARRS o vnosih v COBISS. • Razmerje med vnosi knjig in razprav ter člankov iz revij je danes 50:50 18
 19. 19. Vključevanje drugih knjižnic • 2011 se v ZIC vključi še knjižnica Inštituta za narodnostna vprašanja • 2012 pa še Arhiv Republike Slovenije • Pogovori o sodelovanju še s SAZU in Univerzo na Primoskem 19
 20. 20. Število indeksiranih člankov 20 0 50 100 150 200 250 300
 21. 21. Najbolj citirani avtorji 21
 22. 22. Citatni vzorec • primerjava med tem iz katerih let so citati in v katerih letih je Peter Vodopivec bil citiran. 22
 23. 23. Težave 1 • Kje postaviti meje zgodovinopisja: (arheologija, antropologija, umetnostna zgodovina …) • A je pravilna odločitev, da smo se odločili zgolj za objave v slovenskih zgodovinopisnih revijah in knjigah. ( a se tega držimo) • ZIC zadnje leto stopica na mestu, (zmanjšuje se letno število vnosov, zdi se mi celo, da je vse manj pomemben del portala SISTORY) 23
 24. 24. Težave 2 • zastoj razvoja (avtomatizacija) • Potebni bi bili boljši iskalniki • kontrola kakovosti vnosov je slaba • Bogastvo baze ZIC ni povsem izkoriščeno. • Bibliometrične analize zbranih podatkov niso nikjer objavljene 24
 25. 25. • Hvala za pozornost in poslušanje • Več informacij na: • http://www.sistory.si/ • https://www.facebook.com/pages/Zgo dovina-Slovenije-SIstory Igor.Zemljic@inz.si 25

×