Publicidad

Cv makedonski

5 de Apr de 2011
Cv makedonski
Cv makedonski
Cv makedonski
Cv makedonski
Próximo SlideShare
Cv драганаCv драгана
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Cv makedonski

  1. Наумовска Илина Адреса: Бул. Октомвриска револуција бр.8/2-10, Скопје Телефон: 075 / 448 992 E-mail: inaumovska@mvision.com.mk Националност: Македонка Дата на раѓање: 13 јуни 1983 _____________________________________________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ Институција: New York University, Скопје, Македонија ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИИ И МЕДИУМИ Постдипломски студии по односи со јавност Магистерска теза: Перцепциите на новинарите за односите со јавноста во институциите во Република Македонија Институција: Данска школа за новинарство и Македонски Институт за медиуми, Скопје, Македонија Едногодишна новинарска школа Септември 2006 – јуни 2007 Институција: New York College, Солун, Грција (Целосно признаен од State University of New York) Октомври 2002 - јуни 2006 Дипломиран комуниколог и новинар Институција: Нова – Американска гимназија, Скопје, Македонија Септември 1998 – јуни 2002 ______________________________________________________________________________ ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО  Дата: Од/ До Мај 2010 – моментално Компанија: Genesis Communications Позиција: Менаџер за односи со јавност (PR Account Manager) Опис:  Развивање и имплементирање на комуникациски стратегии,  Одржување на контакт со сите засегнати субјекти,  Медиа мониторинг,  Квалитативна и квантитативна анализа на објави во медиумите, 1
  2. Организирање на настани,  Кризен ПР  Дата: Од/ До Мај 2009 – Мај 2010 Компанија: Market Vision – Integrated Marketing Solutions Позиција: Лице одговорно за односи со јавност (PR Account) Опис:  Развивање и имплементирање на комуникациски стратегии,  Одржување на контакт со сите засегнати субјекти,  Медиа мониторинг,  Квалитативна и квантитативна анализа на објави во медиумите,  Организирање на настани,  Кризен ПР  Дата: Од/ До Октомври 2008 – Мај 2009 Компанија: Адвертајзинг агенција „Ogilvy“ Позиција: Лице одговорно за односи со јавност (PR Account) Опис:  Примарен фокус на планирање, развивање и имплементирање на програми, стратегии и тактики за клиенти,  Постојано информирање на јавноста за сите активности на клиентите,  Одржување на контакт со медиумите,  Развивање и имплементирање на планови за комуникација при криза, како и комуницирање на осетливи теми со јавноста.  Дата: Од/ До Декември 2007 - Октомври 2008 Компанија: Шведско – македонска компанија за информатичка технологија “Sеаvus” Позиција: Специјалист за корпоративни комуникации (Corporate communications specialist) Опис: • Примарен фокус на планирање, развивање и имплементирање на програми, стратегии и тактики за корпорацијата Сеавус • Директна комуникација со сите вработени и членови на менаџерскиот тим, воспоставување и одржување контакт со Владините институции, медиумите и други важни субјекти • Развивање и промовирање на позитивен имиџ за компанијата на внатрешните и надворешните структури • Пишување на корпоративни материјали како дата база на информации, интерни и екстерни кампањи, соопштенија за јавност, интерно списание, брошури • Развивање и имплементирање на планови за комуникација при криза, како и комуницирање на осетливи теми со вработените.  Дата: Од/ До Јуни- Септември 2007 Компанија: Агенција за односи за јавност “Navigators” Позиција: Проект менаџер (Project manager) Опис: • Развивање и имплементирање на различни стратегии за комуникациски проекти. • Организирање на промотивни, корпоративни настани, пресконференции за клиенти како банки, 2
  3. пензиски фондови, министерства, компании и личости • Постојан контакт со медиуми  Дата: Од/ До Октомври 2006 – мај 2007 Компанија: Дневен весник „Шпиц“ Позиција: Новинар Опис: • Сектор политика (внатрешна и надворешна), како и покривање на социјални  Дата: Од/ До Лето 2003/04, 2004/05, 2005/06 Компанија: Дневен весник „Вест“ Позиција: Новинар Опис: • Сектор култура (уредување на сектор култура свет) и забава, како и преведување од англиски на македонски јазик • Работење во летниот период за време на студирањето _________________________________________________________________________________ ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА • Конференција: ПР Македонија, 2009 • Семинар: From Guerilla to Gorilla, City University, 2009 • Семинар:Internet marketing and advertising, 2009 • Семинар: Glocal: Inside Social Media, 2009 • Семинар:”Interviewing skills”, Barry Hilenbrand, American Embassy in Macedonia, 2009 • Настан: Односи со јавноста (ПР)– Професија, предизвик или пропаганда, 2008 • Семинар: Glocal 2.0 Blogging: Evolution Treated as Revolution, 2008 • Курс по англиски јазик во St. Joseph’s Hall, Оксфорд, Англија, Јули 2000 • Евро културен летен курс во Колчестер Колеџот, Колџестер, Англија, Јули – Август 1999 _________________________________________________________________________________ ЈАЗИЦИ Македонски: мајчин јазик Англиски: одлично Германски: просечно Грчки: просечно Српски: одлично Хрватски: одлично _________________________________________________________________________________ 3
  4. ПОЗНАВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ • Microsoft Word • Microsoft Excel • Microsoft Access • Microsoft PowerPoint • Microsoft Outlook • Macromedia Flesh • Adobe Photoshop • I.E. 4.0 and Netscape 4.6 • Opera • Internet Explorer • Mozilla Firefox ____________________________________________________________________________________ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ • Односи со јавност, новинарство, маркетинг, адвертајзинг, психологија, Европска унија, Европска интеграција, уметност • Сум патувала во многу земји (вклучувајќи го и четири годишното живеење во Солун, Грција), запознавање на различни култури и цивилизации и стекнување различни искуства и знаења. Живееме во време на глобализација и верувам дека е неопходно познавање на други култури, народи, нивниот менталитет и начинот на живеење • Пишување на мојот блог (www.ilina13.blog.com.mk) ______________________________________________________________________________________ СПОСОБНОСТИ • Поседувам практични, организаторски и иновативни способности што ме прават тимски ориентирана, истрајна и посветена на зададените задачи и обврски. Толерантна сум и флексибилна, секогаш подготвена да давам и примам помош и совети. Одговорна сум, прецизна и креативна личност. ______________________________________________________________________________________ *Забелешка: Дипломата е нострифицирана од Министерството за образование на Република Македонија 4
Publicidad