u)»

——‘t— . ..‘. m._: _s. ... 

. .-_ “mea. _ u. _. _--4,#. .r-_« "u. giran; —-— ha - c, ¿it-p, cas. cccc, mi , ,...
«ÚEOZOUm ÉDHADU mo oozom

0 . 
i U

obozmmmmm mmmudmm ¿miuïmu mz>qm>m
HMHA< mbxmnowïï 92:04am nuomowq
mmuovmfivuoou

mfiurüm...
3

S

B

mm

a. 

S. 

wm
mm
mm

8
ou
3
5
S

cavas E umïtm . ouwxwï nm omwuman

. . . . . . . . . . . . . . . . ....
mmm . . . coñmwcmmïfi 2 San flauta sm x umvzmcoü . 
-8 mv mmficmwxxw m3 o 53mm En mwcomummuaoa m5 N

3m . . . . . . . ....
Z

¿«Nïmv munuEU mv vmÉmhïïD ‘vsocmtmm wmmmfiï “Aauüïmv ÉEmZ un. 
mmïmzmugïb mouflïumm úmmumnu wafigw Aaüafln: w252 mv uuEmuu...
mm
Amüfimumv mwÉwZ DU nwn. .m. .w>ÉD a

ww mouawfiamuocou mos monïwucou m2 wn BEEOn gw wÉwEmu
¿Su oc a Awwcwmaw uwnmmv uwmwm...
mobmwmE m2 wav wïwfimcatomo mwuwauwu mo: Good wao: 
wbwm mmfloum 5am mw. wav mwuowfiauou m mwÉwuow m2 ww oEmim: 
óüwwoam _w...
.. ... . ¿oanswzïuma wmwxn wn x Amswnsawwmv wwmnou
wn mwwomwuoun mosBE mo. .. .. swfiso. o>nw_no 5m swsw: mwnsztoz mwÉwm...
wmflw sw sÉuww .2 wusmsan mwsomm
Auwn swwÉnoss ¿wm o ¿Éuum 2 wuswsan mouswnsüosou smmí
son. x mwso_m_uwn mwzwass .853 wzmw...
“Bzwfizxwozow
x zwnmm zo_umzzzowz_ wbzw Qmma awz<v xaozwwA munumzm wav
znmuzrfln m. onmÉonm mozzwz cwzwwïmwazew wn guia zmm...
OuCwmEfiuOCOU _w wav uwncwïw m mn mo: obmwmE _w 8m «n33
m_w: w_: w&xw 2 wfiuumwn wav wu_wn_o: wEo: wm wïwüuou «A do: 
¿wa m...
snmnïwwm am onmzcwummwn m: wïw
mwïau mo. sw u. dnflcouwcow onmm m: Bwïm _w wav m2 m mmwha
wn momfiww m3 wn coümfiuorawai ...
¿now wuzm . mw wav zmzmwwozm mza wn zcünïwmwn E zou mnzwau
-zou oz : mwzomm_uwn zmzzou zw otwmxw: obmwmE wn onmoE E
mwïzo...
-mw m4 . wuma. _mws wn mmssou. mm. x smzumuasassou wn momnoflmw m0.
nmouamnwmnwm mouum m2 wn mwsosufiam mm. som mmumw Ésw...
cwrfiüwm wav Bmwam ‘znwunnmmnaswnnown wn znwmzwïmn ES o
umommwwcou mo>wac wn omzwnfiwuam _w Cfizfimmom x muinwu
aomxwdwu wn mfl...
wwav
¿uma Egea mam usa ozmwma nm arman: m. «Esmas
moamwcwfiwnmfiou x monmam> moitmomfln mwcomoum mtwnwn 8mm
. . mam
wav 05...
mm
Afiusmsmv wswauwum wwawïú mwsswm wn nmnmmswñs: a

ahmsv. ossou _avm mmnmswnñsou som mwzomueqzwmwgnwu mas
mczw sw swNÉs...
Ss
Amñsms": ¿su wbswU . mw44mmsw> wn 2.a: a

wn msa . w4sw4aw4mso0 son4 . :0xam smmwm m: 4mm0 x . w4swEm44044a4_. s4
sfl...
zum wav moEz m2 mono“. w 0:5: wwmw what wav Émwwv duzwïwï
wzwcwE m. zwwmn w «. ..: wav mnmmzwm mmhzwaz zofifizw wawoz B. ...
¿Sir-Nu m_ COU UmuGHCJEOU San OHZNNSÉJ OEQUNSU _w . ..». .. wn gwEwU _

wmzou za ¿San z0._wzz 0 ¿wnzo mza mzwn wa _m 0500 ...
Auosou sa mw wumw maswïacsa sa swñomws msma mwsomuao
smsomwuwawm mzssswa wav Amflwws ww ossaïou s3 owowwss
sa Euww mw: umu...
0_m:00_0 :5 00 000mm 0 0000000 00 05000 :0 :00_m00 00 002.0000.0
00500000050 00000 0500 000050500 0 0050> 00:05005w0m

. A...
coümatomfi E wn oÉwwEfimb wa moÉwEauumra mam oawzwwE
-5 wa wUoEoum Bwïm _w wav mm. cw mwcomumazm m2 Qmmczam: 
wa «chow aw m...
-5 m2 ummnmtm> xaE mwaofimñuofi: wn ommoum _m owcmau aw
mmwE wwm awnwn mmwzwwwm mm_ wuamman mïzwzm wn mwmmw mm; .on
¿ou m ...
-5 n_ sw ownuswssswmxw wwsnununsm _w . oasw_ mmE oswm ¿Nara
wav ossmws _w mw wav ¿EEE cpu:5mmm5.: uxzumwnaswmxzwmuugaa
¿a ...
wav mw4n44m0m mmumwammws wn 25m msa s©4uumsw4s4 m4 wn omsau
4w sw 34.54 swxsbwm wa 4w sw 0.4mnm. s wn mws04mwm mm4 4m<
ámw...
¿ni ?09 wz: om5wr 05m5 za m mïcwz a>E5tm zflwwm «A: 
.m0z5a? mam wn mwnmzawcmn m2 wn mwnwzafirn mfimoum mam
¿Bmomwnwm zomuu...
«añ? «A «Zawïam «_usw>_> «sa wn mw>wb « wxaunmws wm Bwïo
m. soaauo. _wn mwnmsomswa mota m2 wn mw>«h « mOUNNÉOEWE
on_m s...
-_w©w«nw& snfiñafim «sa wn ounau wsmEwmm ouxwwsow _w sw . mw_«N
Answsnï mam wn sflaunswm Enflmw _w sw osEa? «n«w wn owwsw
-so...
¿Émzwa 2 wn
emana En mwuzwnwuoum 0358 É mnaxm wn mmfizwwu m2 oEou
¿Eumzzuom 2 wn ou3Ew É mouzwzzabmi mozaw? bzwwmzazu
wn n...
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
La formación profesional del maestro paquay
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La formación profesional del maestro paquay

417 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
417
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

La formación profesional del maestro paquay

 1. 1. u)» ——‘t— . ..‘. m._: _s. ... . .-_ “mea. _ u. _. _--4,#. .r-_« "u. giran; —-— ha - c, ¿it-p, cas. cccc, mi , , conozca: 3m En. .. sueco. x ooauwcn aaa c: 353o a caucho "coocouc. «Esp: a. c8 «cacao oo macooflocsoo nunca cu: un 3:0 a 3835.: uounoïazc: 352o cu OLDEOCÜL ou 3.339.. .. x maconnuflgc. :3 EuuoE Wo ïcoïoïca cohoccoc. .. .. ou 3.358 x maga-ccoo m0.. Écavccna c8 o: uoucouoo convoca a. x coñac? a. Snow «ufimofiz. u. 5.. .. 38o. . 55.. ... .“ cfiu «c: oxouamcou 233 33 .905» co mohmonE 3. En: x couflooo n. roo 36:29 ma. Es. cooficcog wo 35:8 83 .9.. . c: oo coco. .. uouuaxocm una Bus? x ¿como c335 oc No8 «asumo. .. «c: x ¡conan «üouavoo «c: co hïnfla a 319322. negamos x «consenso macsütcou mo= otnn ¿o x afiche. .. no. .2. coach. sucoc. a. av uoucouov no. u cuna no 8.5 3 üucovïu no 38:3.. . un. oc : o_u: oa: _ 5 cuan. .. x oïEEou ovccE c: o. .. «Sucesso mu. a e25 ¿una ¿Scam 2.a 3:53h Süflfifio oo ¿Shawn .0 x consigan av udEuvoE 3.53 cocomocm 3.5933 3.. account. .. asco. 3 E. 43cv: n. ou 8.53 Bio: co xo: coconxo ou oso no. c8 5.558 55:58:33 8x3 «Sa: un BME: un flcounmuflss a. oo uoïnah e. 5:2.. .» am Eco 83 cm ¿a obama: a 3% 3 o: «___. coficouo 553o. no__oo coaanflcofioït u. cacao. oEoo wo n. m. .. comunal n. av «E31 oES co co. cu: .2. mnonoucaun nwfimnocoüaoauooc: ma. av «c:
 2. 2. «ÚEOZOUm ÉDHADU mo oozom 0 . i U obozmmmmm mmmudmm ¿miuïmu mz>qm>m HMHA< mbxmnowïï 92:04am nuomowq mmuovmfivuoou mfiurümnïou A muwmmtscmm cima: En ázoammomg zoa/ Ñáom É { Mfiwmwfiw
 3. 3. 3 S B mm a. S. wm mm mm 8 ou 3 5 S cavas E umïtm . ouwxwï nm omwuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aflmfluaou ïvmmóTwom Zmmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HHQUGÍÏWUNr EOS? —01 0a. uOQ Oufiwgfi Ou —D 5m -5 Bu mmfifinoum a mmozuwum nmmaomumucwmwumwu mad . m .838.. . o caseros» 662: ï 2o. : 1.. .5 3m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿mqoüflawmmumwu Ïmvutom un a oufiaomu cuan. a guias! fino 5mm un 38mm o .82 covunnxzmü m. w920i wm m2 munom Havana: 83 Buammw a: EBumEuQ m4 N . . . . . . . . . . . . ccmuufiuom 2 mv x Baco En mu: ófimucomwumuu m2 a moïaofiwwoum moumufinms m5 A . . . . . . . . . . . . . . . Wwflvïfinfiaflm OÜCÉÉ «WPCWhBS m2 un znwuuztox E zu mnzpañzumsim; m5 uu abia: E d m .0 ‘c532 00m3 RMN daarïfinuï escaso <u: zozoum ÉÏÉU me onzom ¿con © d d 3:99am Soi. dm ÜEEÉ Bu 2a 95831.3 ¿son wfl 2.55 no53 un Sou ¿ñ .595 d É v0 © «muuzfimnïou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soñada 2 5 a 3:26 3x25 ¿su «usammmxsm 25.535 S. cEom "nico oÉP manana m2 wn manga m. 5 animan amxumfiuow S5 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EOmWÜ&OHQ obmmmE En moïowfiuonou m3 a mwvuvfimnaa m3 ¿m . . . . . . . wacwuov sangran m. mu vaEufiummmo 3 N . . . . . . ïaofimwoum obmumfi En Rat. .. oïuofi i A . . . . . . . 3:4. munwsmuaï ¿Smuwza ms gamma». .. ksa un Suzutoafi. S o 2:33am. ..“ abans: En uÜFutnEeu 5 A 395m Nfiwm OUHMSOWQ avfluom mv 35m5 335m me .3. «Siam se É. EOUdUmEOCOUOMu-«SSUWÜOUGOHÉ xE. Eou. wuu©. .o: vw “mavcwuwwnm x wotflcufiou . . . . . . . . . . . . . . . NOHDS Qumw wm Asun NNwáhm x038 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5: G5 a oïomfiaw S: 0D . . . . . . . . . . . . . . . . . Wflafiügm Ut mfivflá mwkïu . . . . . . . . . . mwñmnommmuoum mobmomE «E58 oEoU . . . . . . . . . vsocmbmm manía c356 uzbm>m cua». mutwnwumï Smnwmm Eonowq ¿Szzmmkn un mea ¿cm 8.a nmmïzommuxann metmms: «uExoxaEmU énüuñuogt: És: U4 . d> now .5 E ¿omnou ¿.5 . > 63cc damian vsccobwm .2 HZOOU ünbïw cozumzu .5 Üuoou üzuozwuuí ¿E? d 6.53 fifionowu ¿sarah A coümzummmu I mohmmflz N cfiumuzum A Yámwflám 2mm. mmuunuawmEou 8:30 mwmmmwambm 3:30 aïccofimwuoum macdcmïmcu mmm. 555m .235 22:. Ewowuvwm a ¡Bumuavm ¿EU V Í Eu 3 x HN u d cow 88 «mua u ouïwÉ I . a=> Émcou mu dub w vaocotum wmmfinm acuñó a= bw>w ¿S? mEMSNEE Sanwmm vïmowq ¿“nooo x wEuEeKEu. .. A mummuïzmm 5:85: 3. Nïeuïrn ¡fimufiañ manu/ u 88 .523?» Sueca
 4. 4. mmm . . . coñmwcmmïfi 2 San flauta sm x umvzmcoü . -8 mv mmficmwxxw m3 o 53mm En mwcomummuaoa m5 N 3m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “msnm En om: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . commflucou 8.3 m2 x Sven É. .. mowmi m2 ¿Éumwcmwïz m4 a owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.558 mu d mom uvm-ÏDNÚ ÉQÉEU x wmvuah wuflsmï 6.62% 6.5i: mwH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmuoumabow m3 . m ¿S28 iuumznawuE 9355.2 xauu». .. 9:8 otmueE E . x m5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coümnmou 3 N KH . . . . . . . . . . . c353 wzvoïw mi Bummmo E A «Om . . . . . . . . . . . «Nwmymuqfi E Hmfiwmfim wñwinm www á Oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COÜUSUOHuE www . . . . . . . . . . . cfiuczcow cv mnïnmmommzu me; .m oh . . zumo ma; 5:22am» a znauïguxxoumzmwu mzwaxzm .5 «wm mmñmsvwm uu zcümchowmcmh u müawücou mv «Bob N mom . . uumwowanom COÜUM 2 mu .562, 058 massa: m. A m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÉmSÜGOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜSÓGWHHUQ . . . . . NUEUNHQ N— COU ÑÜNÉJUHHÏr CCÜÑÉHZ Ma: .É camara Éufitueg un 5:8 A ME ms un WNMSWEÑ m3 . . . . . . . . . . mmwïmofiwmoum mmvmEznmn m5» d 69235: un zmtuzzoxuw E matan: E «Som oxsïh “É . ama . . . . . . . . . . . . . ïcommuwoum c: dbmomE i A ‘ mmV . uwzumzu 253m ¿human s :8 uuszuim gastan meu . . . . . . . . . . . . . . . . . coñfluceu un ovoE < snmuuztexuz: 3m amNuzsamxagn web35: guztoxoswu . > . . . . . . . . . . . . . . . . Ahwfiwfig mdfiqu , óuoic c538“ 2a mmumvinm: w mflwmïbmo m2 m9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coüiuzcu ucoümfiuowomvr» z mgcwmamousfi mv mmuzuwum . m ONH . . . . . . . . . oÉvoE s: uwuflnmumm ovfixcwufi N wmN mmvmümmñum smzzmmu 2a mwvmvfinma x mmwwwumb wow oEmuou muuuwum m. m ccvmcuou un müswflwmxm 9.5 A ¡mm m3 “CENES É 950m moamua m2 mv mmuuuwum mdd N mom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sofiousvofifi «um . . obmmmE Bu Baco É no33?“ mmñwïmfim 2mm A BH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bm! ovzflqammh Num . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coïuzccbfi a smmnaonumu 723m2 quzoïuhzn uwuzuwmwfizm EE Num . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sama? , un oïuhfiae: E A mohmmuE m2 mi 3.5.55. znaaztoxuq .2 m: uwU-o_. _mÉ a .939». Eomowq cuwtomgn cuan». mm muummwssuc mi. HEÑÜuÉLQROmEND A uzfiazou zfiuasïm d; m3 . . . . . . mcoïmfikow fl 5 523m momwuoum mada .0 mm . . w983 msm a mmumïwfitwmxw mmaoümsnow m3 . m OHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiommudufioU . om . . . . . . mwfimümznmfl m2 umagugmwkuáwvwfi 6 3m . . . . . . . . . . . . 59853“ 2 mv mu? mou mou N mm . . . . . . moummucou meazwï un ufixwcouumufi «J . m mmm . . . . . . . . . . . . . . . mmofiomxw mohmwmfi m2 No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comuna mv moïcomwwoum mmvmvmmnmz mu. smumficou wav ama A . L2 Bu ofizmomflv É mwucmumansm moñüfium mcg N m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cofiusvobfi mw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . movflamfit ma; . . . . . . . . . . . . . vfiowfimm mEumZ suïzofimïgn ¿mxm moïzmommmv m2 mv ouuzomoüom ouxmÉou E A mununzsfi ms sïtmzou 92% HQÏMAH» É mïuuuuugn E . => x ww . 5.3 w353 ‘Emus: uu atun 3. mufiïnfiou s hmsmzm A: a mu5z_ mamá w
 5. 5. Z ¿«Nïmv munuEU mv vmÉmhïïD ‘vsocmtmm wmmmfiï “Aauüïmv ÉEmZ un. mmïmzmugïb mouflïumm úmmumnu wafigw Aaüafln: w252 mv uuEmuuñcD 922 Stwswumï “Amaya; «E204 mv umEmuÏED 255mm «xomowq . ¿Bmüom mwuamummmm mmmmfiuwïw 65:55 uomuwm E co s35? mu: -21, ou «E935 2 cm C©Ü5—O>w mas”. «n: fiahmmafi mwcofimu ¿um m3 950m moumwmxomuom mosusumm m2 60mm moEwÉ m2 cm MHAÑZOÉWHOMH momhmmïz M<EOD OÉOU ómm 2a mwE 05:5 mucïwfi 65cc? mov aoïmoüsm ovuawm É Sumwm imafimmwomn c: 5m: doïmuzuu m. mv 835w É cu zmmuzuwmm mmvavanma: msm umnuoïu a dvoE cho un. oauzu o ohmxmwwonm E mv mowmmu me? 66cc En mousb m2 i558 a Guzzi wm mammmfi mv > ao: mv mobmwmE m3 3a ¡Icmcommwwoum n: cm wmuzmgaouv en n: ¿EEB mmwuamh cfimmumxw 3 umvcwuao m Eu oEoT mumïwmm o: aoümnmmcfimwmoum mv 258mm 2mm dimzmumxás: mama: ufloomm ¿a EZ: vummv mobmmmE m2 Bu machaca m ERE CQÜGÉOm un moizmommzu a mmfimawomm m2 un «v8.35 2 ou oaswflnmmafixm ¡nunca E ¿vsu Em ¿mmm o mw E» Cwïfivfimumm un mmafiumnflm mv sfiumuïmwuo 2 un movuwanunw mflmcommwwoum m2 a 385m: Baozmfiüm mmmiim ‘MHÉEU mzim>w Edimax maEmDoÏÉ 02:04.; nqomowq mfizbommm mo momamo mm”? “mmïzommmmomm momemm; ÉOm OÉOU zmbmznoxmzm mmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muumïwommnma mumuzmxmuxmm m mm . . . . . . . . . . . . . . . . . mcflumfinow 2 «.55 ¡QE moficommowoum mmvmvfinm: msmm ufiïvvm oEoUw . m mmm maaaomeem emanan“; E Bmñás a oaouw a mmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wofiwmxw ob momE Éu mwvmufinm: m2 com = NNm—mHdNC: wav wDw A mmm xmzwmm 309.3 nmzumnu mnbgm s22 mutwswumï ‘uzocmbwm manía muammzmmmk ms mame. ti. un matt. _ megane. .. guztaxosnu a mmsszwfituzw mnuzñmm S. .. ¿Sau Fu Nmm . . . . . . . . . . . . . . . . . sgmfiucou mv ouoE < mmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obo E «Uma «v8 ¿una Hüomóuuuwmm COME un: o «Emuov Spam E . m mueva 9
 6. 6. mm Amüfimumv mwÉwZ DU nwn. .m. .w>ÉD a ww mouawfiamuocou mos monïwucou m2 wn BEEOn gw wÉwEmu ¿Su oc a Awwcwmaw uwnmmv uwmwmcw 8.a mwiwmwuwc mwnmnínwn m3 wn ccmufimcumw 2 wwawwwwwm aomuwaflow am a wzwïmmncwwmw En a «Nswcwmcw 2 wn mwïcoiwmowm: sw cfitwxacow wm oumww: ¿Luca a wtwncauwm ¿imita wn mobmwwE m2 wav m» wÉwwon amamwwowm E wn nmnñmmuwmmw 2 wn owcwabmuocouwu _w GQMEUE o: w onoH uamcoïwuown obmwmE: wn Baaflmw ca wn a mwnwn: ¿Las wn mañana? cw nmnncwna w>wac una aabmaou mwwraatwm wav Amwmu ¿wucmmv Lwcoiwwowm cnmumaflow muzswuam: una un: óbwmwn wn Hwcomuafiumi nSc3o> N— wnfiwcwa Bmw onow. ¿nova aoïwmv waczacu comuwEwow 2 wn . .nwntoawma E Azwwwïzv ÉCQÜwZ coaumuanm 2 wn mwwomwuoum wn cfiuwEwom wn ww Aarwnmu< COÉÜZ E oncwfiaavnm waw wav Eusmtomfi: 2 do: ¿wwE wn onwwau 08cc za uwwwu cuan. 92m9: mobmwmï wn GOÜ anchoa wn ofiwzmuwñcD 233m5 _wn EÜÜNÜÉ 2 HGOÜMÉOw wn mwfiwamü man umuÉnoE m ouwmfiw otwumaaE _w dwEwn< óhmwwE En mwïw mo. wn cnümwuwwn 2 zw anmwaïïw mua couwïnown . :o>nwuanw mE wÉm _wn obcwu ww aw 05:35 É cuña wav Aowmü cfiuwuanm 2 wwnom coümuzwvaO wn >wq w>wac 2 050w www cflouww ouznaa _w «una cazas: ozw wav cofiwuamnofi wwcwïwmmcou 2 a mmmwE wn o>rmuanw «Ewummm ca wn «¿BEE zw Emwam 2 ¿auzám zm ïm5< uïmmauyïï m<uaau<mw m<a M<NHA<Z< mmm<m mo <HUZ<HMOQÉH <4 O aS/ aoammmomw omemm<2 amo ¿EUZWHMLÉOU <4 A wnuzwwwm mam wn mOaCwENUCE m2 wwn -om wwconnwcwu ¿nan Em ¿wea mo: mobmwwE wn wonmEwow _wn ofimzwcofiwwowm En ozobwmwn E wmwmntoflm awnwn wav mwnwn ¿San m2 wn coüwflwm wn motwzb m2 wwnom cflxwcww ma: Sou a ¿WÚNUEDGS mw. wn coüuayamaou wn momwuowm m2 wn cnïawwa -58 5.68 aca sou SOWUGFÜOH wn mflwwwwbmw mw. oncfiaucï moEwuw ¿.32 xuswmwv mobmwwE wn mwwonwEwom mo. wn a web ¿wapa mo. wn ofimzwfiommwwowm _w wwnom camu w n56: mwwoauw moamw wav animan: 2 m aanficow wncwawwm c5: wumw dwEwn< . mo>z ¿monïn wn moNonmw mocawï > mwawwuwbmw mSmÉ mmfiwwm mflmw zw zwuwbcoucw mobmwwE wn mwwonmaflow m2 5:52am cm wwuowuw wn mwïow -83 m2 mano“ m GMEQÜCOU a monmaoüñww wucwEwEzi cflmw 825m mwb 83m doucfimw moucwaacwwnïaou aw wwbwuaw wwuw. -wn wav ¡un o: ouwm Bawwm m mflwwawbmw m2 wucwEmtwzwowam 52cm? “ wm dtwzmwwñfia _w Ema: wfloumwwï EZ: _w wnmwn ¿ob ¿wwfi wn mwwonwcbow mou. dwwonwwcmwï: mo. wn mwcfiuwmauowwm m2 wn obcwu _w sw Bmw coüuabmcou wn momwuoun man wn a mwï: zo_uu3aompz_ un
 7. 7. mobmwmE m2 wav wïwfimcatomo mwuwauwu mo: Good wao: wbwm mmfloum 5am mw. wav mwuowfiauou m mwÉwuow m2 ww oEmim: óüwwoam _ww wuawum mwcofimwnfiow mfiwmm umwwzrawwa mofiwwom > .853.. .“ aaa: :om mgmwmcw 2 : ou moww: o_ww_w: momumo mou ¡ïzoammomm 0MHmH<E AND A4204 OANDOS AW J, ¿ww? :w mmwmE -5 mwïw: mmummommwwm mwíxumatm ww mmmfiwg ww cwí o mommw ww awüfiafism ww E22: w mmuzuwum mflmoum mam wunom mwco: ¿no mam ww m_m= w:m _w : w a ‘mwuowmabuow a mobmwma: m2 m mmEw éawwhwm mmamïwuïw : w wammmzow awmwÉEw Swoïwouwfi m4 .353 _w en óm m Qcwfiwwum a. :w moïwwaauocow mam HNNSNBUN A 35% ww mobmwma: m2 ww wmwümmwu: 2 wunom 33m5 waoauwuuwm ww mw: ównwmwu m2 : w : w_n: :w« a mzizEm guzman: _w wunom : o_ummwmw> -5 ww mEwzumumm _w : w : wn_. aum5 wm mormnah moumw mowou S. uouuwmxw obmwmE _w wunom Ammmü : osuo. h a Quad 21m2 ¿una ¿mad Cwsum ww mwfiaumwwmwïa mwÉwÜwu mw. C x32 fiwwfifi 52 ¿a m. 5:63 :8: ¿wwaod “mwma Ñnnmc «¿En E ww aflumm m mmw_>_> mw: o_u warm m3 a mwaufiumucwmwunw: m2 cow owmaoüfiw: wÉwuow uwnmm _w wunom mumwofioanwfinïwu mmm: :o_wm«: wro ww moïnmb m2 3 58: awmSU km2 emafiovau «mmm: uwiïwm “emma . o:ww. .U a uwuwcfiwq ¿m3 ¿uwum > : om_w>m: m «mmm; :3 ü : om. aww: <v mwawwmmwwm awmuaawïw 3 ww Bwaumw _w m Sfiwumou fimoïfimm 2 ww mwÉwÜw: mw: o_uwto&m m3 «a umofinwfimwfifl mommwñw ww : wtm& mnxïnmb moamw mowoH mmwwcwswumm : nwm mwïcommwwoï mwwmwfinm: m3 wav San mtmmwuw: auoümfiuou 2 dEGfiÜÉOU muwuwum am : w .55: ¿who moamw 050w m dwÉavwm CMS m2 595:: wav ww mwwww: ¿Las mflmw ‘mozw Suwwm ¿wxabmcou wm 050w uw> ww p.595 5.3 -55 u: wuummfi_ mw. wav afiumabow m. ww mw>mb m mobmwfl: m2 : w mm ÉzQmumomw 05mm; amo Suzmpmwzou <4 4 __. __. ... -_. ... ... ... ... ._. ... ... ... ._. .-. ._. __-. ... _ p '°___ ___, __ n, (, _, _ . _, , .,, _., ¿., ,. hmuw-nqa-uqmoflmnw-vq. .. ._. —»4.. ..o_—. .—. ——. .-. ._. ..-———. ... . umzoflmmww : ww: w.w. :n_ motwmxw mobmwmE oEou mowmmwwïcow mwmowmfiuow monumw wav mwïcomwmoum mwwmwanmn ma. ww c989: -m: ow a : o_umuaw: ww_ 2 ww «amb 355m muwwfifinoum m4 A32 wmwgomv zmowiwavw: mouuwwmmwwm mou: w_: :uo: ou ww wmmn «v. cmamuwwmmaou ZÉÏE E ww mwuowwaEow m2 wav x mobmwmE m2 ww mafiïcu GOÜNÉOm 2 : w mowmzobmmww mwwïommwwoum mo. éwafiuocou m2 ww m mwwmwinw: m2 ww «Nwwüaum: fl mwuocou 8:35 wm wav 2 : w 96m5 mwÉuZ ww zmbïï m. mom Nfimmufiflé : w_wmwwmw>: _ m: a ww mmmwaam 3 moEwunïwmwum 65952 wacwuow cfimwwoum 3 ww o«u_8w. _w aman _w muwm mmiwmwuw: mwwmwínm: m2 ww nwuwum wuawfiñcaïou umaomxwcw: a mw_w>m: mo. mowou ww mobmwmE m owflïi moEw: «Sümfiucm ww moïmifiwm m2 : m smobmwmfi m3 ww wmwndw m? wunom mnoo n. ww —MSOÜN—ÜU«E Bwaumw :5 «una Summa 3:4. un? sin: :9wwwmmo: m a «Gümawïm ww afizuuwhfl 2 mom mwmnzmw: Femuwwwmwïnm «:5 ww mw: o_ma_u: ou m2 558i m moEm> óimzmzomm wuoum am ufirsmcou owrwbuwm m: m2 . wav mwEwwm S ïcofiwwoum wmwïruw am aumuawwcou wav mwwmwmmnn: m3 a moïwaaüoauou m3 wmozw fiawwm ¿om mwfiau ¿zw «una 58mm“: m2 wav mwuowmE ¿om m2 m m ¿ommwmoum Bmw cmuuucum wav mouwïm mo. a mofificaw ¿a UNUSGÉ Emw : oU óbmwmE ww cflmwmoum 2 a mwïwumxnam mBwwoE m2 umum: :ww_ wuaamuomfim owmuwwñcou moEwZ mwïfixmwmomm mwwmw ¿mama mam ww a mo«: wa: _uo: ou mam ww : o_uuabm: ou ww omwuoum _w wunom > obmwmE ww : ©_mwmo. _n_ E wunom mw: o_uwmnmw>: ._ 85m. ..“ Amwugh : w mflwü mam won wzmmuv mwÉwZ ww mñumuawm : Éumw: -mw>5 ww obawu _w cw unzabmmww m “BUE mo: chfimwmoum m5.. San: Sumo _ww Éuaauabmw ccümiuommcmb m: a «Éwfitwmxw wav ww: m>m ww owwuw gw: oEou . w:mww 2 Ammmmü waocwbwm wav : w owzawm Hw : w . wN: wmwm: w 2 ww amxumnzwanoüwuoua 2 ww 28m mw: Éüom a ïácüafiumfi c383 Bmw ww «umxumumumcou mu AuOÜNÉOu ww mmE wummm mwuotwïm m2 : w mmwwwam oEou Hu ammiwumE mm. m mo>r2 ¡Ezommmomw omhmmsz .50 Suzuwwwzou <4 3
 8. 8. .. ... . ¿oanswzïuma wmwxn wn x Amswnsawwmv wwmnou wn mwwomwuoun mosBE mo. .. .. swfiso. o>nw_no 5m swsw: mwnsztoz mwÉwm m3 N dunownn fl wn o 03m nwmnwn omwfln _wn mflmflwüwnmw mousnwa wn owswu w wsow smxumsson «A úunuwsn m. w mtowu 2 smuznm Sswfi: w ww ¿una am «Nmmsoüms mmsmssas mmmuswno m3 wn mmwmfiswn mwsoümusonm m2 «Nara obmwwss _w Bwnoss swuswu wumw sw nmowmzwwu mosuwnmn zw nsmznnwwnmw nozwnzwmzn obmwmss É o mwusflsnson som magias mwnwnfinws mw. 0.22.. uoss: onfiswsaswnxw wasmwnuwsn sa mw sonmsssom _w ïmou ah: mam x moaswmssnwuosn mam wuswmnaumw É wzssmsah 53v dnwuswssswnxw obmwmss xwn mwunuwsn m3 wn o> ¿miss wïfinswsnw _w sw «mas wm somwmssow 2 mmwïssos mflwaumw m2 sou wwsam wav onwnoss “cwmzuwm ohmwms. m. u smnfimwn mwusnuws mwnwnñaws mam x m8 mimo am wavson snüwmnmwnyfi wn o wummuwnmw snmowsssow asa wnwmmwwws os wav x onoa «Bam 2 wav owwss sa o oh mwwss sa 050w waswuon nu mnmswnüsou wav nwnwnmnsa. 2 wn wamnwaguwïwsa. Bwnoss “own. .. o zwwmmwuï obmwws. .. E o usosmsawmsou m2 wav sazonar-ou wn monwnoss m3 x Éuswsn sw mononwn motwñ sw onnsnson sm: wav 3mm: xwavwn snwwm ammss ümnmswn: 3 mwnswwon mossmnmsofimwuosn wn mousfimmn mfiwnoss obmau Coma 3373 «s93: 2 wn mw>mb m oniwnmwn mosswI msnmumssuow wn Bwnoss oEou x mwwswuon mwnwnfinws m3 wn 33s _w sw Sswmwsnws waOw mobmwmi m2 wn snmwmnzwsofiwnosn wn omwuosn _w sw waswsnmauuw wmwn wn hiwm x smsnsonwsn wvwswn wav ÉsBmwmoun wn onwnoss _w mw Bmw wnnnmzenmwz x ozzozntsn wwm wav mossnwn wn ¿wssamws sw gamma nnaoswwswnc : fim_sa. ..sono omaïsm w ¿wzwsswmsn ¿n55 osmm waswmnswn wn x wuswsw>ws wwm os mouinwu mouswasmwosou m2 sou snfiuflws am wav x mwssos m3 sou swwi wnwm: wav mosznwn 2 swíssfl R Ézoawmomw ozsmwaqz ¿m0 {JUZMHMÉOU <1. ummmy. .. . - . ... . www-. ... .. , .. . _ . - M, . —, unan" n-w — «- . x Eatnmw _w sw nmnzmsfiwws 2 wn flüessïn .2 wn muswum wuswEwmswuxw susana. swmfiawü x mnsmn. _ ïsoïwwosn É oswn . mo_smwwzma_ wn x Gama swrawm x uOïNSUv amowum mam mowswnssnwwosn mam fiOaCEEmUOGOU mam wn mfiswau hnsws wn nmnüwnmw: am son swBEw. x . monflsm> x moïnssow mdsswïosn m waswb x nouxwusou É nnnzszwn u. n wïwkwmmzxnwz wn x Smwanmws wn nmnfianmw am ¿Uswuwnssou am Éwmwmw am ¿Suma nana wn nwnümnwu am son nwsfimwwosn É mossnhssnv. sÉwwB ¿m m>was msa smsfison San onmufimmu uwmafinwnm wn x zsoswum zw swsonnwuws: wn Nmnww Rsnmuwafim m. wn w580: E: mw ¿Bu ¿atm swïvïau sw snmuww sw mwnmnzñwn mam smwznw wnwm És ósmwmosn E znnunñnm zw mwwnwwxw muuzwnzn mas: son swíssfl oswn ‘uwnwnzn zw mommwzn meïwnznwwzcw ms wn zntnnnnnzonwï wn wmwwczn sa wn mw>mb w wxawnmsou wm smxwmnnwsommwnosn m. nmwan wm< hmozw wn Sswaw smnsws wn Nwnmw mw obmwwss nw mwu sousw x ¿NEOÜMH NÉOu wn Sswsnmnswss monmzoznxw Ewwn mw wmonwmwmosn x monwuasosoaaw mBswnEuosow som mwusousw man ¿Nzwaaxwasow mwwzuwsn wn swnwuosn mosswnsmuosou moumw on swau > mwunuwsn mfiszfln wn monfiwuam mounznxw mouswnsfiosow wn o Amsswnmwm E son monmssfiwwc flwswmw 2 wn mwuswnwwosn montosowww awïsomwws mouswnsfiosow wn wmmn asa sw mmnflwsm mmnmuzmmuwnmw ‘mmummwwnmw mwnannnnw: wn wnSon wasosnuaw wsomswn wsa oasou mossswwn 2 Ésommwwosn ohmwmas 7.. awsommwwosn soñmafim asa sw snUuw 2 wn Bsnson _w x wnsosouaw maca E mzobwmwn wm wav Nw> 2 w mwnwsoüms mou ¡swnsmuosou wn snswn w mfiwwfiwbmw mfiswü swxabmsou wm Eau m. sw nsofimwwosn m. 2am: mwsssos x mwumsowu mwnwsnsswuwn smwmnw wm wav _w sw ¿mswmwtw Romo _wn omwn _w mm 55cm asa x mo>nw_ -90 mosa son mmnwmaw mflwwuwbmw a suma. _w wnwu mmnüwïmvmwsn mmssos wn mwnuwsn sw fimwan 2 onswaw: wnsmsww wm wav omwu ¿a sa wn mw snmwwnzmsfimwmosn m. EmwEsmss wav Euswnsfl 2 wav x dwuswuon mwsoñwmosn wn moïnoss mousnmmn xa: wav . :mw_ ¿sommwnosnz 68cc wn wuswm nwsnsswmm wnmwn onmm su: x ¿om Ézoawnomw ofimmïz ¡ED Suzwswwzou <4 mm
 9. 9. wmflw sw sÉuww .2 wusmsan mwsomm Auwn swwÉnoss ¿wm o ¿Éuum 2 wuswsan mouswnsüosou smmí son. x mwso_m_uwn mwzwass .853 wzmwwws wm Bmw swiomws mswn wmosssanw m2 wn mwsoüowws m2 wn mmzswowsa. m2 w x snümatm sw mwsoÜuw mmmw w onmnwn oamn>wsnss_ snwnw wnwav wsnsswmm oswn ¿Éaw am swsmnwsn smuflnsfin wnwan obmwwss a snmuflwssw sou mmnou mw1w>wsn wn nmmwsm. mm. waswEnBB bsmwn wn nmzaofn 2 wswm>osn msm wD mouÉwwnmw mosssaï mosa sou obmwmas _wn mwwsfl m2 smmzwws wm wnson sw ¿müwsn nwnnwsc asa sou wïfin yswwnwwgmwwsw wn nmtwmwfi ¿Énssow nmnmNmwauxwusow sÉwwÉ ¿m asa sw 62.3825 snmumwmsaEou wn ouxwwsow wumw sw mm Anova ¿:5 znnwnwnzs.5.6-2zwnzcwczowótmwnzïmo: ¿E? uwïfinswsnmrmnsmcwmsw wn soüwazm wsa sw ¿uosnmuws s©_wumswus_ sw nmwsommswssn obmau sou ousswsmn Bwnoss sa Ézwnzcwozowmezz. ñnAssmwnzz owñnwwnwn BSWGNE _wn 2%. ; sw mossswwwsn mobomoZ dasfissuosou En «www _w ossou wwsmton sa s5 mw obmwwss _w sou ouxwusou onwsnsswuwn sa sw mnm>m> snïwafim m. wn x nmsomwwnws sQmswssn fl wn «www _w wnson sw nwmflu sw mwsoimwwn wn wssou wn x snmumsssoni 2 wn Bswïsfi ¿b wn omwwosn sa ossou sfiwusou wnwan wm swïssfl «Nswcwmsw m. óumw son ¿No2 rm finsmb zoïwwmswusm oxwnmb: am mw wnswc -wmsw 2 wn nwnnuciwnmw 2 wxatumsow wav o= wav< duxwasow _wn x wfimnwwnwn sfiuwafim 2 wn snmwano>w 2 wn mosssanw mo. wn mwsomwumws m2 wn ¿En w wsswsswflnniwn CGUCSVOE wm sÉss ¿sus w>wsn wm wav mwsoüwssowfi m2 dnoss wwmw wO snswswïws -5 mnmu sw swnswsnw mwsswswtn WOCHCHSN wav . os o swsEsswn wav m2 swswm snmumazm sw mwsomwuw wn nwnwsm> 2 x snüflws E mwsomwuwswusa. m2 dmflw sw nwnsw> snñwfisassou m. wav wx nsnmunnwusw sou monmscwn monouwss wn x monmswasou wn snÉss mswb wn mwwswu wn mosssswa sw waswssmfisn wmswnmmsw wnwan os wumw wav sw «finas swcwmsw wn Bow _wn nwzaucmn «A wmwnw sw 038325 nohsou _wn x wïfinswsnm wn mwsoümnsow mm. wn snzmww 2 wn wïfinswsnw _wn ÉsBmwn -o. .n sa mw obmwwE nm mwnwsoüwazm mobwsswswn motwü w son. om a<z9mmmozw Owemmsz ¿MD SUZmFmnÉOU <4 ¿auwnm 2 x snwwmwnsassou E wssmmnwss swnswsnm swwm: wn wswb wm oswn wrwfisnswsnw wn nwnzwsc am Em wumnxw os wusmcwmsw 2 x swnswsnw swwws mw smrswmsw wav Qmwan Anova awuní nmnwwzn nnnznzmx nz: zwu nnzonwunwz nwtwnzn nz: mm dnwssssswuwn snümas ¿m wsa sw mwïfinswsnw sawwmsow x swuwsoïd nswwo>osn usan mBnwE ossou nmnzmsc asa sou ofiwnnan omsaum_n _w x En -sw> snümwnsassow m. waswssmfimwp wanna wav JNGOÜGUU-E w És ómswnswsn omwuosn sa oEoo wnsmmwmsw 2 onsfiwn moEwI muncznnnzow mwzonwnwmbzüm m5 wn znnwwnzwwzn E wn Ézemwxozn z: «znnunzmsm zw wxnfinzwznnnnznnwmzw wn omwwwzn En znnw ¿nuria 5 wn nnzunmwnozn z: ¿nos wusw nmw ïsfimwnosn obmwmss nm NFZWUOD znsmwmoss <4 HD ofisursuwmmm Cd . N wsswuon snmmwnosn 2 wn nwnsu úüwnmw 2 wn snÉscwn «naa ¿msfimwnosn obmwwss nwn mmwn ¿En mw. sw owwi sw swbsw wav mosswssswosow m2 x mwnwnfinms m2 som mwnwau smumfiswnm osmmwuws mw nwaswnawfisow son óEm: wsommwnosn wn mfiwnoss moumw sw swswmmn mwuswuon mouswïsuos -3 mo. wn x mwnwsfimwnosn mwnmnzfim: m2 wn mnwnwasws «A mmwnwwsn mmmnosn mam wn Emzwsw x soüïwoufiwss wn mmtmmwwws mwnmnnw wnww m2 wxabmsou obmwwss _w wav wsmn muwuwsn x «E02 wwswssflsaïow smmzna nm uzzwnNQzsÏwnnTznNwwn ont wn mwnÉÉ mwsomuwaïm m2 wn wavowsw sa obmwwss _w sw sw: óswmwn wnswuwsn x mwsonwwnmgfi m2 wn x mwuswwnumsn m2 wn mwsomuwfionw m2 mswwfis snmwwssom «un mmmmwumsamw sflsw>sa. wn x mwaswïnosn swiomws wn nmwuzuwsn mmmnosn mam smmzwsw wn Nwnwu oñxwcws Ésonmwnosn sa sw wtwï sou wm obmwwE _w unwuwnznézawfiuwzwnzn wn Bswnsïoss sa son wnmaucmam mw nwcwnswfinnzows wwnuwnxn 2 nonwnoss otmau wamw sw “wannwnxwx wnzuwzwssn qnzonmwwaozn obmwmrs E o aaxzoawmosw Osama‘: amo «suzmházou 5 mm
 10. 10. “Bzwfizxwozow x zwnmm zo_umzzzowz_ wbzw Qmma awz<v xaozwwA munumzm wav znmuzrfln m. onmÉonm mozzwz cwzwwïmwazew wn guia zmmuzwuwm ¿n wn Swïo _w zoU Hmüzwtwmxw 2 o Enaymw _m 832w onmzon -m—w wonmabmzou dnimavnm ‘mamw ouwïm za mzmm wav 0.: mw “mb -mwaz moEwumn wav «mzwzww znzuzzmwn mz: mn moz Gamma x vwmC uouwïwm _m: u m. wn ¿ufizwmzom znÜoz mza mw zwnmm a wmmï zw mwz ómuumzwuzm m2 m znümyamnm 2 m ouzmau zw _m_uom x oflwnwmnwm qmzomwflwz zwnuo wn zmBEE ozwm donïwuzou m2 wn znUmw ¿mew m_ m owzmau zw outuwnn x ofizuwu zwnzo wn M230“. zom mmumw ¿Emfizmmdz dufluwzm x oñamzou . o>nuwwm ditzwou zwn Lo wn zom mwnmnzím: mmumw Cobmwmz. _wn mw_oz x mmwzma mm“ wn ouzwnzmzomuzam _w mzmm moimmwuwz mwnaÉum x mwnmnzím; ¿oazwfizñozou m0.: zom mwïzefiwwozm mwnmnzmnm: mm. zwmav mzmm Gwvü zomzwnz< wn GAXUMCCWÜ m_ zmamonm m morzm> wuzwu ¡on zcfiwwozm m_ wn 938w? _w mzmm mofimmwuwz zwm «w x zwum: _w zwfizzma ozwm zmamwzwnmm _w x mouzwzfinwuozm douzwzzzmuozou wn oazízou _w mozzwnzwwzw zmwfimzoñwwozm mwnmnínmn: ÉL a<zozmmmozw 95342 AMD mohzmzízuozou mou X mmD<DHÉm<É m<1— ózwonzzm wwzwmwzm Hwn 035o _w wxaurmzow wav ¿en -mwau mumw morzwzmnzonm BCHUUN mwÉ «Emos ‘naozwbwnc mmE wavmw moim> zmnauzï wav minas: _m o aouzwmzammzwm wn mmfiwav ¡mwz m3 m mmmwmww mwzoüum zw mwíiwwmzmb moizzwou momzauwz zom o AHvmC namzwzw> wn zoñwzmxw m_ znwwm o. ouw. _am _wn mouum zw wonñanmb mouzwnbüozou: com» mzoüum zm o zEwum me ¿Quum E mamon zom mwïzovmwwown mouzwzzzuozou mou» mobmwmzz _wn Ézommwuozm oïnmb _w zw mwzoüum x moazwfizüozow zmwuwz óu wm ozzoUw óuzwfizzmzozuzam am bauzmwz zmwzwï: mima. mnw_ mzaumz m_ zmwctzwï moEwnwn mw_maw m2 wn wmwazwzwtn mom: wn :1 Jïzofiwwomm 05mm; amo <_UZmHmmÉCU <4 mwïzaï mwumzommwwozm mwnmnzñms x mouzwïzuozow zmÜNwE wm wav mm. zw . mm. _w_mEou mwzofimaxm zw ¿Bum E un aman t zw E: óhzaxmgwzuz. wn zszwztw wm mmunwwzm wn moazzmu mon moamm wmmü m_ wn mozuw: m2 wn o> Éwmzwufi Ébzou wn wzorwww wn mwmwowmnwm zomuzam mza o «monïwuzow wn zozmww x zÉwmzawwabmw wn mwzuwnn zEwzaw mza . “mmwumy wn wenn mwwzwzwmn m zwzwcwz wm wav dmzmwzwzz wÉEou x mmnmzomuflwz mwzoñzaw mon wïmrzau ohmwmzz 53v ¿mau 6mm? zw muzuwwm am zw duuwww zw Cobmwmzz _wn mnzwwm w3on m? wn zmBmL mozzwnom ¿emma anzmziwq wn zfimwzmxw m. onzmEowwz amd‘ monmzwuzou m2 wn znümnvuzzm m_ wn Burga omEwz _m waofizczummn: zwnzo _m wuwzwtwm ounumnn ozuws _w wav mmbzwnz ¿Nzmmwmzw m. wn = ou_zozwz_m omzzwn: _w zw mzoflm ¿wn wm _wav< Swmmfiroaaww _wn zozmww m_ m x mouzwïzwozou m2 m ouuwmmwu 350m zomuflwz m. wn zoïmfizmmzo m. m wzzwüzou ofiwowmnwm ozww: _w: ¿nomas zosuo. .. wniumw oEoU . z9uzw> LEE am wn _mw. . omEwu _w zw 0mm? zw mwzoümatm wn zoümwzw x mw_mzomuwmzwuz_ mwzfiumammnm awumïmwz wmwzoEumobwz ¿wz óÜumzwaE wn mw>mb m mnzmwz zomwwowm Hw wav moxfiuwumoñom x moñxzwow moBEmuHwHE mo. wuzmmnwE owzwnzüozow zw zEumE 35m5 m_ wn zoümzzwowmzmb m_ zw wzwïzwfi: mwwowmnwa mu Amwwowmnwn m_ wn omzzmu EV zÉu matm m_ m zwammnm wm EFE wav wïfinzwzmm wn mwzoÉnzou m2 zmazuazumw mama obmwmzz _w won mmnnzwznïzw mwzoüwm mm. x _mz -o_um_wz mwnuwzm m. wuzflnwz. dzzzaï _w zw ouzwzzüozou zw wa Lwïzow wm wav zflumzfiowfi m_ wn znümzzowmzmb m_ x Bzwzzmm -805 _w ¿to _w zen Amonwwnmn m. wn omEmw EV ofizaim _w zom zmzumïozmm am x obmwmE _wn 2am wn ouzwmzzuozow _wn zÉumz awwabmw m“ . z2wmzzzomz_ m_ wn zonmww m. .onm_ za En umwwzwn zwmwnzwï: ozwm mozzzfln mmunuwzn wn momzzmw mon m wzwuwz wm Saw wav zw wumfizou wwzwuon zonas m_ wn nmnümüwnmw m4 fixzoamwoww ofimmïz de ¿SUZMFmmÉOU <4 9.
 11. 11. OuCwmEfiuOCOU _w wav uwncwïw m mn mo: obmwmE _w 8m «n33 m_w: w_: w&xw 2 wfiuumwn wav wu_wn_o: wEo: wm wïwüuou «A do: ¿wa mmu: wtwmxw m. wn cmñuwn wav mwdgoamwmoum moÉwÉauo: -ou m2 m wnfiüw mwE oUmmmw : a : wnwu: ou mwavoïw mobO moxuzmxw mou: wa: _uo: ow m2 : w aman wm x 53o wm 2 wn mwammwn o mwÉm onmu m m>w= wm Eau 2 .238: E wSom zumxwfiw‘. m: a wn oumwamo Bom _w mm Enfiwmwn wn Nmawufi mw E: ómmwuoum _w wav :9umatm E : w mmnmwtnï: mmauznïa 3:23: -wou m2 : w NÜMuCQENÜÉ v6.88. zw zcwxwüfi SÉ oEou ofiwmxw _m: o_. mwmo: m : a wn ow: w_: :mm: wm _w wnrwuumumw Amwmü 539m wn : o>_xwcw: waumwzuwum: _wn _w ¿wawmwnïou 3wnoE 0.50 mwïfiwto mw: o_wa_om w: omoum x Egwtwmxw m. wn monmuwm mouÉuwmmw momau NNZÉJ dunmmïwfin : a uwum: San ¿wmav dtwmxw oanwa: En oïfiwï _w «Éwmwum : o:uo. _. Smwu ¿nnmumm mw: o_uma: m : w mwnmfiwflo mw: o_ua_om wn : n_wmw: u 2 wn . mw>wa: mwwnm wn : n_uuano: m E wn o: a.m 03mm: ou: wn: mm: wm _wn m>twn o: wav _m: o_mwwo: m mU: wawmEou m. wn mwaawtomÉ msnm: w555 m2 wn: Bnaumw _w «Sa: wmamÉwCo mïwnwn : Bwmw: mw> -5 E ¿oswoh «una uhcflïufi B wn o cfluuwmmobí. 2 wn ¿En mi _wn monmzamw: m2 m wuwmwu wm Exuuannm E: ïmofiawannw: o moñzaufi mofiwnïfim mwímwnmfi 8335x558 mwÉEw o: -mwm: : _w wav mbmwaE mo: :oLuoH ófima: mm 5a hnUwn wnwan o: ohmwma: 5 . m._wÉEou xaE x mtwüi ¿Emsa wÉEwMm wumw ówmnwm Exumazm m: a m wÉwb w682» 2 wÉÉan obmwmE awn nmnzfimymwnm m. wn mmÉwau : n:w: «Enwam monfiwïflmwum mw. -m: o_um: mwnflm me. x cañon wn mago: mu. mownmfiawn monovwE m2 mofizucw? m2 wav wuwnmm oZ . mw: o_m_uwn wn mEB wn mom wwoa m2 : w mwÉwumxnam moÉwaEwnEow mo. wn «Nwnflaum: E uww ócou 35h. : o: wavoÉw oxfin awBEmu : m Anova awz< “mmm: ¿oauoh wmwma awzumsuv o>nuanwn o o>nban: a. 03m2 oÉwEE: ¿N8 5m moïïfiou mmEwBOE wn :9ua_omw: wn nmnïrum w: a a mmfiamm wm mN: mcwm: w m. wav mx nmomumwmfi m2 wn : o_mmuwn wn momwwoum m3 .535 umzEzwn m on_an: b:ou m: Smïzïwou wav óÉw wamm ¿Etc m. 5m MÜNNÉNEOuJG :9uuw m: a wn moÉwa: m4 ¡ZzQmmmomw ompmmsz AMD SUZmHm-LÉOU <4 ¿nwuoum m2 umxwmmxw San ¿oümucimï 2 : w wÉwfiïauwmmw mou: wa: _uo: ou mom 2 . . . Cumwv Kw om 53v m2 wn conasuemab wn 393w m2 :3 -. w m . n n «Ewnw mwÉwuon moïwïauocou mo. :w. :w: av nn wav mouuwmmw moucfimn m2 umwaaïwn. :w: E:wm A wn: on x o Cwau uw wm . . . . . . n . n L Eaïwucou o É: omu_n: ou x ÓbEnu wnmmb ÉÉwEnwuoE Azwav 538: oifimfiwwn uwamm _wn mmEuow mw: mm. wb: w : om: wn: < nom msuwa : o_u: rm_n 2 nflauzuwu : w . x : o_u ¡NEO a m . t É. _ wn oïwïammwwomm wn mBwnOE m2 uzmobmwmE m2 wn o«: w_: :wm: w& E: wunom mwcoaumwumwia wn wïwrflou 2 5:88 -mwn ovEÉw: cu: mmñwnuwou mm_u: w.u m2 wn mvïnnb moq ¿Boom 2 8:3 -an Ïnuwuwafi Ekmmuwn m: a GES wn «.8: 2 m o mw: o_umm_>oun_ ¿a mm : w : w:wa>: . . L . BE wav nmmnmnioiwui mmumuzmeofism mm: ña: m_u: w€w&xw wn means maxima: E3253 ouwm 605mm 3 53m x 58m2: wav mwa: w_um: ou mou: w:: auo: ou ‘mousummm x moucow . .mw . . . x . . a traen msfiémxsou wn uuuzutcn un: :mu: n:_ 805m Emu: evacuar: EE wm wav mobmwfl: m2 wn oa: w:: =uo: ou _wn saw m: m . . ouxmmwwa: E wunom mwíxwmuflmmflw ma. mmnoh ¿mwwoïfiw o «R2 . ‘moment onn: w:ww CMS m2 wav mmfiïawfln ma. x Ekumw -332: wn mmfiwnwumm m2 ¿mam umim> : wnwam x nmmmouwfia: xaE : om mw cw . wmflu : w mw: won moïwafiwocou m2 wn mgcümufimmï m5 : oGum: w 5553 A flow a: m2 wn mnmwuam monwwï mmocwtwmxw 2 : w E a wm m . . _ wn «Zuïmow : n_umummwum m. x EOUNNEmwHO 2 auomumumnumï 2 : w omwax : w : wb: w wav w283: moÉwza Luo: ou m . . o. :wn: w._m_. :ou mwnanzïm: m2 . mN: mcwm: w 2 zm a x o: . ¿onanws 2 wn mw>mb ou wbwawwwn oeoucw x ouwxam wb: w ¿Éuwfiiowfi w oÉwaEuo: - :9uum: w . x . . :5 2 : w wxabm: ou wm uwnwm E : :n_wmE: o«: _ 2 03250055 _wn NNwuwuCm 2 wbaw ANmmC twnuwq : aw I . t wm o Nmïwyi m. aw . ..mo_om mon mo. w: :w: mntm wm team E . Lw: om: wm : wn. .o wn mw x duwïm _w uom onmuwwfia: mw oïwnzzwozew _w a u «Com : w L . Ec wn x Bwïm a Honwïw: mw znmumztokzm 2 o Ézoammom: omhmw<z ¡ED SUZEWÉOU <4 Nv
 12. 12. snmnïwwm am onmzcwummwn m: wïw mwïau mo. sw u. dnflcouwcow onmm m: Bwïm _w wav m2 m mmwha wn momfiww m3 wn coümfiuorawai naa: w Gwncommwbou amm moA Ancomwwwoum muvuwum m. cow COÜQN m. a mouawïxwocou m2 M38 -5> wn mmncwumuaw mmififlmou mwafiuauwmo ma. umaawmwumwu «una AnwmC uoZ wn hi3 oÉmyEwEE. >. zfiufizwmwkaw; un cinema wn oumwucou _w 05:23am aw «EB ¿zw «EL ¿años 2 cw moacwfib Auoaou mouafimmn m3 flautas wav Soma aw uwnmm _w: wcomoum w> ¿Swïï awuw: uwnmm _w sou afiaunab wm wav mo. a moufluwum mo. nmwdmacwaanwuouu me. nmouflcwu moaawmnauoaou m2 wbcm ¿Boom 2 h moacwannuoaou wn mean meuafifln m2 wbcw mwcfiuumwwufi mE uwnawumfiow a una? » mo: Acmmü winñwïï wn wavowaw E uhfioïuwmo www C985 6.6.5 wav w225.“ wav or. .naacwuw> «una ¿w «Ewavmw Ü ófiofiüwmo : o>uanwou ouawfiahmfi aa: ¿EEES ¿wm wn «Ewavww wn sonata? wn oamwuaow _w onüanobfi qu: wwuou am momwwñn Ïamwacwfiumcou o: com mwuw> m2 wn mtowmfi 2 wavl mwuwnmm moumw ohmwmE _w «N239: 050w uwncwumfiou «amm .32: wumw zw warm wm dtwmxw En wuawaanwn É umamzfimmn wfiaflwn wav ¿mcofiwwoum obmwcE En uwnmm m. Ïáozuzmaa onacwfi m 598m wn mwuwnmml. uwwm: wwnmm wn mean moacfimmn m2 Awnaon s» onfiwau uwn ¿m .3 finos wuwnfiwgm wn mwñcaogncou m3 m cmmnimy a ¿naci m. wn ¿mozxw coños una wn amzamwu wav me. a ¿Ü ¿wfiwmxw wn m2 w cwncommwfiou mumtïa E un muñeca m3 n denmnfimfiuow m3 a ¿m? “won: 050w 950m mwïufiwafinwwoun mwawnam Euzuui E 958 w335 m3 o üñfifiwou «E2033 E wn moEmEoa wav mmtowwuwu ma: am? hawfiummn otmmwuw: mw 33.. ¿Uawiwmxw wn o moufiñfiw mwuwnmm mofimfim: mo. C2959 amuonm. cnümatm ma: aw :8 -253“ wm z monwwflwayxwaacu 69mm. ¿Emwwoum m. wn mmammnnou mfluawfiuwmxw m2 wn onmzamwu _w com mowzuïn mwtscm m3 N dwïïámwmfi com mouinwa mouawaafiocou moïm ma. a<zQmmwomw 0536.2 ¿me {AUZMHWLÉOU <4 >vn< ‘ . -.. ,nr4v‘>4“f n mua-ara» anuucapnqnz-u-uw-nuyv-u-n-o-n-«v-«ayw-«n wucwuon «maza. .. 2 wn mo. x ¿ganan mmïsan mu. wfiom wowawmn ¿n m3 ¿mu? zw «¿uumuwufi cormww 2 950m mouawowunwa moïwanxwoaou “Émumzw San megaman: mwuzwaïawezow meu o dwuofiwvxw mo. a monmaarwcou wucwñwaawñwu m2 decada? m2 m aaavnm moïwumn cuan. wuzuwsu «Snow wn monflcwmwun mozwavm a moucfiawmu m2 mmáwnma. m2 wn moucwadmuoaoo “Émwmzw zwnwm un mi. m3 o “hawflnmfin 853m mozw wbcw a . o> fimaxuwn qwnao ï awuwawtwm manta». maïmïzawazou m5 A nwoaawaiuocou wn «R29? wacwmawmm fl mofiwaomonm ¿Ewïaou mobomo: a wav o. zm ¿oïwïauoaou wn ona Bmw wn muwïuaum: 2 uwuocou 53:59am me: .35? m2 wn muuwum Gflasbou moumw wav mozummxw monmüaanw m2 a dwaofiüa mam Snow mobmwmE m2 wn mwcoüanznnag ma; mmunuwwm 2o ¿wtwmxw m. wn mwÉh m mwuwnmm moamw cwxahmcou wm OEOUN sobmwafi wn Sumo En mmwwuucou mwcofiaafim ma. sou Euwn mw ommmou mmEmau m2 nou 9 úflaou sw cua? cu: wm wav monwavm wn ¿w Bmw «canina. 2 wn ouzaom uwfifla _w zw aowzwfimmum mwuwnmm wn «amb wm ¿wEamwu cm óuxwucou zw moïuwmao wn GOÜMNJMWH 2 m a mafiflnowm wn a N «.538 fl m mwcoüaaxm m3 wn —O. ECOU É mmnficwto hmwsuwum. m mmucwuwmmw nmfiwuuccu mwaoümuawmwamwu m awñ mmE 05m d: ¿En? _wn ïama onzcwm _w sw duawïauocow Ca a nwncommwbou o: «Nammwmaw 3 wn mwÉmunumum m3 wn mwuwnmm m2 AnmmmC finumh ¿m8 Nwouzwfiwmum mwuwnmm: wn o 623w? o. a o >z ¿cwou o. wn aovuwmsi 2 sw monmuïa Emoufiwumhmw mouawfia ¿uozcuz wn Sa: wm ¿mas no53. Gawwm uonzcwm En cfiwuab ¿cow ucïwfim m. wn mea: m gmcoüwwouu muzuwum 2 sw ¿GOES _w wwnom amzoümmwn wm FwBES mwïcommwucum moÉwEauo: ¡CU mou. dwnmaomuwm mm_u: w>_> mam UU EDNÜOmmUE «Tam Oufluwnl aaxzoammmozm oxhmw; amo Suzwpmwïou <4 i.
 13. 13. ¿now wuzm . mw wav zmzmwwozm mza wn zcünïwmwn E zou mnzwau -zou oz : mwzomm_uwn zmzzou zw otwmxw: obmwmE wn onmoE E mwïzommwmozm mwnmn: ¿ams m3 habmzou wzzbwm moz wav . EGÉ. S._&E&B«NE munzwuam pum ¿m5. gwmzm _w. 622w nmnzmam: mza zmzozzmmwn zwhzzzzwm moz mmuzwnzmbwn mmzmm mmunuwzm m3 hfizwmwn mzmm moazwzzabmi mu. Éwmíutwxmwxwawm mozzmzazozwn wav m2 m mawzuïn m5 mumnani zw twznïu zwzumzzzwa moz wav motoamzwmo moumwuzou zom moumw “mmwnuwza m5 wmfizowfix zmznzzoz www. QGNSNCM mzmm moïaflnwímwu -5 mwxwaum wn ouawuzou _w ENE? m moEm> . o>nozz wamw mom mowom mam wznom oñxwcww Bzwaz mtomazow za zmamonm wnwn Ézofiwwoum _w x mzwmmzh mazo“. wn wum: wm znzuwm 2 zw znÜmÉmnm 2 zou mwzwnmm m2 wn znñmnauzï 5mm znmumatm 2 wn monzwzzfiw moLuaE wznww zmaawm x wmzmu AmnmzmEouv mnmzwwui mïzfiwou znüflzwmwumwz o mamzéxwi consuman wm mzmÏ mUzwuwmEoU n wmuzwzwwmzmzh znHwmwzwEnzmmEoU “casaca mmEwavmm o m>nmz2uwn conmnzmmwzmwm o mzhxoum mana wn 993m onflzwfiznau zwnmm mmznaz wn . mmuzwzwwwzmuh Swzwzwmxm znflmwzwzznzmmrzoU mzbzwawnazoU o oEmnmEo. a< a «magma. .. a Sue: ÏGÏMUE‘ c533 senamïissmumo mi. ¿wnwan 9:33 Nuïmïiwuumn oncíswwn team. zuzotzuzcw Caen inem 33 mami .2 ó 5:5 5.: wn omtümzwxu n. zw Sim En mwnotzzm ¿A OMD<DU S ¿«ZOÉEOMÉ ompmwíz «ED Suzmemwzou <4 imnm mzmm dbmwmE É ánïwmwwwfl. wn mwxwaum zom moamm mwruwwm 2 wn mwzwnmm mo. wn znzwmnzza m. zmUzwnÉw wnwam Swnozz 2mm A3 oznmaw wmmwñ zwnmm _wn znzumnzna 2 wBom flmwwfim wn Bwnoaz za wzomoum 3mm: mzwawfl mmEwavmw m2 wn wuzwümzou _w>_z _w zw ¿bo mw nom umwuzwfiwmzou oz . mmnmN_zo_zwaz_ mmzzaz mi wn _w dnmfi za zom . mw_w>n. _ mon zw Bmw x Sznüum m. m mwzwnmm moumw wn zfluflmmnm: wn m. x mwuzwumnzw mwzwnmm m2 wn 2 umwzofi zwzzn mon wn znmwflaunzm m. wwzflnwzz onmu m m>w= wm müzwz wumzmb am x ownuwzm zwnmm _wn znüuabmzou 2 wav wuwzmm . mmn_>_> wnzwzzoflwuzm mwzoñmafim wn mwzzmzamwz mwzoü muwzmzwuzm w mwzoüawwzwm mm. wn mnaxm fl zow wxabmzow wm zwn -mm _wn nmnzñmummnm 8mm zoflmazm 2 m onmÉmnm zwnmm za mw «mmzuwum nmnzmzw mza m wnzommwz nonmzzmuzw dngzmflxwuzou mw wmÜmwmw wn nmnzmzm m. zou znüwm E wuzmzan wxabmzou wm mw ¿una m. wn zwnmm _w uznmwuztm E u znwwutïnm m_ “zmxmzwzan mbo wzwïzwfia zomuwm m. zoo monmnaozï mwzwnmm m2 m oüwmmwm HSMCOÜMÜCOU zwnmm EV zwnmm causa zmunmm wnwam wm wnznn x on ¿wav zwnzwzmazou mozzwnom oEmnEmm «Qmazwzhnwuozm zwnmm EV mmznsz o momwwozm motwn zw zwnmm Bmw 55 mozzwnom 050w zwB -52 05m AO>EMHNÜWÜ zwnmm .3 mwïñwmw mwzoÜmzzouE m2 06m oz zwwozow mozzwnom dm? mozzwuozow onzmaU: Adoos mzwawí wnmzwmw ozzou É. .. Amzozumnzou o Éwzwzanwuozm noiumzmïwn zwnmm za m mnüanwz zwm wnwam Qzwazauozou wn mzzé mzawEZ znmwmafim m_ m wmzmwmmnm Bwïm _m wbzzzzwm _mau 2 munuwzm m_ wn mwzwnmm zw mouzwazfi. ¡ozou mo>waz zw zwtwïzou wm dnmzamwz za x mmuzwzwmxw mza wn zmzumzzwommzmzu wn omwwozm _w wuzmzan ¿Quem mza zw mon ¿Nana mofimwn mBzwzzÜozou mo. wav wwm wwwzmm HEOÜQN m_ wn omzau _w zw onnzwzmzzou zwnmL: wn mwanmwn zfizwzzmnmauwnm zmmzwm: ouwïm _w wnwan ozznu Anvxmd awwmE wav muzawwum mzzmaz m_ mozzwum: moZ wmwuzwmnzwmwnwwui zom mn_nwz. wav zw ¿Boom x mouzwazfiozow zflaunzm wm oEnUm «¿En? 5 u Suma mu: mwwzwwzcwazow mEmw wn Nuzwfiïü zmfiwï. E mw ñsUw mznñwm m_ zw mozzwnzmwozou mowznfln moumw zwzwn znüzam 9.2 ozwm aazzomwmomw omhmmaxz do equzmpmzzou <1. 8
 14. 14. -mw m4 . wuma. _mws wn mmssou. mm. x smzumuasassou wn momnoflmw m0. nmouamnwmnwm mouum m2 wn mwsosufiam mm. som mmumw Éswwon mwz ¿wsa m_ smnsumwn 8.a sw>. am wav dmwuosm 05H wn mw3mfim> m2 w.50m mmufiwnwmnwm mwsomumwnmwïa wn mmnmmbxw mflmaumwusou mmuswmssmtws wn moïsswï mosawï onmn m0Em5mL mx G53 ¿w243 flmfinswummmnsmcwmsw wn omwwosm ¿wn swmxwsousws: m. w50m snaumwrmw>fi msa wn uoïwwsm swïmyswmwsm m. sm smuzmsm swnmm _w "nmnmnnmsmawfi msa wn ozobmmwn _wn mw>mb m ossmzmsoamwwosa En swauuabmsou ma swuw5>mu wav snmumssnom wn moaswasanwwoum mon swxauzmsou wïfinswummmnsmmwmsw wn omwuosm _w 950m swmuewzmwazm E x muuzumsk mu. wn mmmzuzu wn mofismomfin m2 wav mossmmswm mmwïsommwmoum mwnmnEQmJ mam unfiamsou _mm smnwam x mmwn ¿msm mam swzuznxw mobmwmas m2 wav swwms oaswUw mmoïmnmmas L8 swasswa mos mmuswasmssws waOw mmwnuwsm m_ wn monfisam mwuwnmm m3 HNNSMEHOw swnwam wm oasnUw mewrsmssw onaswas m som mofiwowmnwm mouswmsfiuosou m2 mmssou mmnB wD mwsoüum mam umfiuzmxw m moïmnaxm smfinom mwmwwmmnwm x mon -uwn_n snwumwwmwih m_ son monmnwsww moumwusou m2 wav x : mws óaumaïm mm. x mmunuwsm mm_ smunmsm mama mmïmmwuws mmaswss mbws m2 wn swsonmmn os: wav smumüwn mwuonmssow mou «w A32 ¿.23 snmumssuowou wn wavousw sa wn obswn mmuzuwsm m2 wn mmmzwsm sw sw mnaurumm x 6aswasmuosou wn snümmaavnm mH x mmuswfisou wn mssou 2 wuw5>mw wav sonmmnwes sa wn mnaxm m_ sou ouwm 6s wsuwu _w sw muvuwum m_ m x mmwswswmxw m_ m mmmwmsm wxabmsou wm ossmzmsfimwuoum «m Amoxam mmwwaou ‘mwusmunumsm moho a s33 sa nonmssow sa sou 58 m 0nm>w= mmmfiwsmv mwsoÜum mmsumn wn mmmzwsm x swmxwcws wn omwuosm G.5 wamü wav mm_ m . mwmm_u mm. sw mmsmmnnou mmwnowsm mwsBuum sw mnmfimasw Éannznfi sQuuab ¡msow msa mw ïsoïwmosm swaumssou m_ . mo= w msmm . mwso_um>os -5 mm_ m ¿mummwwmnwm mmñammuaa wn swñmuswssfiwmxw m_ m mmww. .00 moho sou mmunumsm wn monoswn m2 m 65m0 _w w5om mmnmsu m2 wn mwsoïmasm mm_ wn 0:55 Bswasfiósou _m . mn_>_> m8 a. swzosmmmosw 05mm; ¡ED ¿AUZÉÉZOU <4 . ... -.. ... .,. ..‘--. _.. .. ... ..-. ... ..‘. . M. .«. ,-. ... ... -.. u.. _,, ‘. .—. ‘». .-. ,.. ... ,.. ... ... ., swswmxw m. m ssuauws .295? su vhwums swum: wswÉsou wav 0_ wn x swum: wsw_>s0u wav 2 wn Bswasfiosou sa: ssavnm onnfisswm m: mw. Eau m. naumuam swsumassow am wn Ensoassm mn. -swn_ws_ m. .| mmnmsm> xaE som .859 wnwan Bmw wav mmsssow mm_ xI naaa: swawmassofl. am wswaw amau mwm smwmamwn mobmwmss m0.. _ mmunumsm mmüswïwmxw mam wn mw>mb m nwuswssmszflamm . mo_0m m0=w soumïow 0. oasmzmsoamwwosm am oswm 66m0 _w sw : w_u ¿s? m2 _m_um5 snaumsssou massa m4 mwïauswmw swuwsmm mw. mouswasfiwosou moumw x Cmïswmswmxw am wn mw>mb m mBnwE moi -05 mam .8. nswauum sw 6:52 _w wsnom: mwfimsoamwwosm mouswfis ¿uosou mam onÉavnm sm: mwsonmssfi x mobmwmss moq 3 . :N5— 2 m smïmm wav wn su _w sou mmzunmxw mmïww m5 x mmïmsonmwau: wav wswn mamw mzmwïws mmwzwwsm m2 w50m smsomxwcws mama: x zmunuwsm m. wn «Emma: swümfisou m4 «e nmoasam mosaw ¿m sw swwuw>s0u ¿mamada x sus Éaunmmu _wn 05650‘ _m onm. swmwsm moEw: wav mws0_umwnmw>s_ mon mm_ wn monmzamws mou zwsxmamus 4a zm x m<usb<sw m5 m0 msmsa<z< am zm <0<m<a zosuaxsssom 4.23 a. 6a 2558 . wasm_wnm musa naoswsswns znwnüaa fl sw wsmssouz wm ¿Bum mam wn mauswüsow wsmssow wumw wav sw onnswm _w sw ob mwmss _w NHGQ 02552 wswm 259mm .598: nun mw>mb N 93.5.3 _w w50m 985mb sa camu m sm>wi Ammmma c555 zoüco _wn mwB mswnsomss m2 m x mwsoaumuas: mm. m wmsmaswhsw: waswEmmÜwsn swstsswm w_ wav Cmws asuma m. wn mw>mb m x sw mmnmbavnm mwsoafimomfin mmsa Euwn mwv massa: mosa smzobmmwn wunom obmwms. _w mnw m mmümsw 233258 xa5 swm wnwam mwsoümatm mmamw wn x mwsofimzss: mmamw wn müswswmxw m_ ¿wi msos< m2 -w. _am mwsswn m2 wn mwsoüumws mm. smswsww wav mwsnasannwwwfi mwuswcmssswm m2 x snümazm 2 wn mwsomuflzam m3 wuwnmm wav mwsoüumswss mwïaznas mzmwuws wav _ms0_wm_ws munuwum msa aeazosmmsoms Osama‘: amo ¿SUZMHMLÉOU <4 3
 15. 15. cwrfiüwm wav Bmwam ‘znwunnmmnaswnnown wn znwmzwïmn ES o umommwwcou mo>wac wn omzwnfiwuam _w Cfizfimmom x muinwu aomxwdwu wn mflmÉ awwnn wavmom swtmïaw: znwmzwsmn ES . nmwaofiawaan maig awncwwm ¡ECU nmwaawümaou o: montana mwwwnmm mo. x moufincwü momawnb ¿uocou m2 wbaw mOÍEUOÉwuE wn awums wav ¡«mwuwwum E wn ¿tam m monmuzmaflow mwuwnmmln mofiwowcnwm mwwwnmm mommm qmaommwuoum obmwmE _wn mwnmnzïmn m2 wn aomuwabmcow S wuwmo>mm nmnsñmammwfi 5mm mwaoümafim m2 x mmunuwmm m2 manzana uwnmm aa wn cnümnzna E finEou cw awawn wav mo> fimmcmfin sw ¿nmumfiwow zw mnuzwnwn wn mmmznzu _wn «HMS fl cow umnfiwfiou wnwan mwuamwrummm x mwwonmwzmwïb mom mnmuzmwu cnümmnmwïa c. wn Mamma: m. .ÍwÉwUm: ou «Low: muzuwmm 2 wn mwmwnmm aw awtwïaou wm mwïaw mo_| moumwnwmnwm momawmchuo: óu m2 umuzmaomwmw E mwaofiwnazm m2 x mnuflwwwm m3 ammwmugwu -5 w HNHJEOC «ha mwïaymwwcow mmmawnaabws wafimmcow _< . mmna_au5> fimnwav 55mm. .mmwazmxanwwaswobxnmuwu ¿mwamfi Smw wn wcfiumwnmwiwa. 2 sw mmnmabmaow cnümNzmfiuow wn mmÉwME -35: ma. m mflumww x mfiuawfiuwmxw mam wn cnüñcocaou E wn atan m Bmw onow «mouzuwum mwmwnmm m3 awwsmfiwom x muflwwa m. wn mwuwnmm mo. awzuzmxw mwwonmaïow x mwmamsmummm m2 wav wïawwm .303 awzxb mnwnmwnwu wn mnmznzn wn moïzmomfln wmafln -wE «wanna wm wav nwwnwwum aaa aw mnmbcwu G92298 m4 dnmwmmumw>5 m. wuanomm wav nan ¿www m. wn cnñmfioïm wn x COÜNNJNEHOw wn mflawflamuww; m2 wn mmumwnmmnwm mwaomwwmwwta. ma. x mwaoümatm mu. mmwzuwwm mm. ¿En x uwwñ enmarca: .22. mofiaxnwaflwafi mwuwnmm m2 wn w: a: wm muwuwwm xmtowa xmunwwum manuflmmb 2 nanñmaflow m. am momcwnfiwocou bbavnm x mfimw wn «Uawmwaow .559 mmwruwum finca mm. mmmn ¿En cw bwanmb awzfiuwm mwïau m2 Aanfimwmimü wn mflmïwb ¿w m2 o BaEWmw aa wn wnwan m WQCOWVNNSGDHWN/ m5 ¿ÉumEwom ównï mc moiflnwacwui wn mwuw> mE 5mm: wav moixmommn ww E ¡Zzommmomw OMHmm-É aun. Suzmnmmzou <4 momwuoa m2 wn oíwuamaonqa wn moEmEmuwE m2 wn comumuczcwnm m. oEow un mwïmtg wn C0832 zw Smwam m. x Emzwam _wn mw>mb m Émawïflmb NHEUQ— una mw NCEumNzmEEAEm «Ga 832w wm onamau x wwmEwG mucwwwm 2 wn monfizmssm momawïzuocou m2 wn xmomww ¿a m2 wBom momcwafiwoaow m2 wn cüanoï _w mw zn. _unw. zmwb: .. 5 cnümNmmfiwow wn mflcwficmbwï l: monfizmÉow mwÉÉwEahmE mwïaoïwu mouaunum mwuwnmm mwuwnmm mwuwsmm mwmwnwm ‘V "lv NV mwnuwwm T m_m= w:< Á” snow. .. A conocí «unifica: znnwsww nz: mmnwcwnwn m5 wn mnmznzn Nw wÉSnwE znïnzïnxñ wïumnzwwnnnuznnwmzw 5 mznnwue 5 Gama 3:5 zwnemtwax. w : n._unEwo% inmwun wn memwuwnn m2 wn znmwszunuwn 5 A; <maowm ¡GNSUQE onmw m. wmum>w= wnwan mfinwaw 053D ¿Ewwm wn mwwwnmm m2 «Nzmabou x anüum 2 wunom mwmwnmm wuanowm onwzamww oxaw ‘mmnïï mauzuwwm mm. wunom cexwaw. 2 x mfizwam _w aw ona: ¿ww cmxumahow wn wavouÉw aa mw mnwcwnwn m5 wn mwmznzu E AH; «mama m. wmmwñ oïwmEnzofizi wn mnwzwwmewwmw: mnunmnN mw: mam wn x nnmwnmzmwaznx: nwwnztobznïun wn momwusi m2 wn znmwuïpzwa E wn maza. ..“ _wn onmzamwm _w mw monmuzmgow mou ¿wmmmnwm mouawnhauoaou wn aoüwanomm E mobomoa «una ¿«conmwuowu munwwum m. awu ¿cow wav mwuonmmnmwwyfi m2 o mwmamwzummm m2 mom monmabmaou uwm awnwam 20m nuzuwa 3 588w? a amnaxm wav mouawï: ¿uoaow moq {Gfimwwoum mv. w wuwawtwm wav Ewwn mw wmobmwmE wn wonmflcow mw cflnfifl wav oüwzmuwñaa monmwumwia. aa onü ancha m: m2 wav zw «Eng moucwnafiwocou moumw wn nwnmucüwm 122055.9.. . omhmm; AMD SUZEWÉOU 5 om
 16. 16. wwav ¿uma Egea mam usa ozmwma nm arman: m. «Esmas moamwcwfiwnmfiou x monmam> moitmomfln mwcomoum mtwnwn 8mm . . mam wav 05m mmsaeumm wn mEB wn mBwnoE umuzmabow cw .5 . ¿ou wnwan o: mx aoümaaom m. mwaofimuwn HMEOu aw c593 ob mwmfi _wn umwafi «w ummauo m mmmm 1:23am obmwmE _w «m Ax oïtmmw _w zwv wwEuamU x unwmh cwcomoum oEou .2 monmwmr: wn_ mommo wn grama m onmu m onm>w= cm: wm wav mwcofium m2 wunom mofiumí EEE awfifiuwm wav . m_u= wnE&mta_ 2 wn moÉwaEu ¿cow mo. sou wmumummEou zwnwam x ohwmmowmnwn conmm mv. oEou mucncwnfi Smmmü 533m0 wav B cwxauzmdou mowawïzwoceu monufi. .mo= w wn muawau bncwm 080w mmm monmhcouaw mouxwacow m2 m x mega? m2 m mwaoümñ ¿m m2 m mmxonzmauwnm mmummwumbmw mmafioc mmÉoa mam umwuw ohmwmE _m awzabwn comwmumfimï wuafincommwuwou am x mwnmcoumwmoum WOÏHMÉUOEOU m2 wunom consuma ma ón 44.20589.. . omammg Z. D a xxi zoÜSHam mBDOaSÜ < zbÜ<E<o< 4/ mucwfiswum omuaofin sa wn mw>mb m mwïmmaamamua x mwB Éwwmfimb com monmnzmafluou x monmficmmmo Nw> mua mou ¿wowmnwm moÉwmEUocou mowmm movfimaopouwou x mm>wa: mwaofiumaxm m monmnzmauxwaaou mwuwnmm moumw buwwmcmh awnwam mwufimuuuma moho onfimaw “¡Shaman a mantas ma: o Efiummn -mw>5 wn wavowfiw omouawt am ouuwmmwu .52.. . u Nwnmua maa . mamas: am wn Eucwüccu umEow I w . .. mswmwmmum coNmu m_ wafimmnwfi umucflmí 1 3.53 _w aofium wn mmEwavmw m2 n —-—n—v—n—í— . vs un»_u-uo-. opo-wu—onu— com «mmuzuwum m2 HNUWMUOE o mEwanoum aa 22865.3 mwu mm mwaonmucwmwu _ Gmuawfia wav Safina E wn mwwenuïwmx . mo>wa: mwuwnmm com mmcrau m2 t m. % w “mwuwnmm moamw mama NMNEBD un men: mon 598m m. . mfimnïfi m. <w. _wnmm m2 u ¿austin awnwam wm dumwxxofiwumfimw 5mm. » am m Simao cm mufimuflfi umconawawu I Aly . x % % 635mm. wn mmacwuambw: < w < w : umN= m:m uwnmm: _w | _ x 635.3 nm cmummwum ¿Uawauwmaow zw . x mwnowwmïwmmïwg G u mmmunzmnuauïs wn mmmumzs a q. mupwz: cmwuu mwuwnmm moumw wav mx 6.558 un znwmzwzen un: o moucwmEmuocou wn ‘ w ozobmmwfi mub ozobmmwfl n N" ¿wa mfiucwtwmxw 2 ummmmsofimw m cmnaxm wav mwcoümau zcüeztwk Á» Í ‘IV nmtszmm zm muwzwui ¿m m2 x mmuflwwum m2 bnmuumwn mama moamm dwfimaawfiaau. : a -9: mouzwïaooccu wn Smb wm ucmxumuwumwwafi wn moiwtuw «mama ¿»:5 mmguiune un _. mmaawmfimuuwsmwuwnmm nom ¿uutïhwïamtm znwmzwEwn EE o Nukem Nuzflawkegn otmmmE z: wn znwumztakn: un ohzwu Nm zw 52mm . «mmE büwxgmzïmmum Nm x tïecavxmg ¡»num Nm ¡Encuzm team E d; ¿DUE H wíoum umEEuwuwn x umwÉmÉ muuwfiwïoum m. wwnzwuxw . _< Z 9mm". Om w 05mm; amo Suzmammïou <1. Ézoawmomm 05m2} 4mm. «suzmhwmzou <4 um mm
 17. 17. mm Afiusmsmv wswauwum wwawïú mwsswm wn nmnmmswñs: a ahmsv. ossou _avm mmnmswnñsou som mwzomueqzwmwgnwu mas mczw sw swNÉssw wm ossnu a mwïan -_>_ns_ mwsomwmwswmwsmws mE Sswaw sw swEou wav sfiumstow 2 wn smxwmuzmsomswm wn mmssow mmasfimmn m2 scsoÉxw w255 ¿Emma wnswwwsm 8mm ¿ama . _wo>maom a ÉEwM nmwavamzmmm: üohmwmss. m2 wn CmJUmÉOw 2 wn soüflanoï: 2 95cm wavmw ómwnwm wnuswnuwm fl wn ïsonmz wazumfi «w sw ona“. m «n85: snñwwumwisa wsa sw mossmmmn m0Z mobmwwss m2 sw snsumssow m. wn a Sumo _wn mwsoüflswmwsmws m2 wn 0.5395 _wn ouuwmmws «Bwfionoawss smzxwuws wasfinsommwssow am > oumsnwu mümwsm sa “onzswm wamw sw wnwan wsa som swawmm wav mmfiwwm mua sfluuwmmsauhu wn nawnum wsa wwswümam 2 mossmu ¿wash os wwswsswnamnosn oswm ¿«swau sw mossmssou o. swEEE mohomoZ mwsofifiswmwsmws ma. wn wavowsw _w swwmonm os Human mxamws m2 m>flmuanw snümwumwsrsa 2 sw o Euswuon 2 sw ¿Eu ¿saca 2 sw smïnab mwswsav a monoss money wQ dswsaav wsa wn wmsfimh ¿unen swmn ommu saw? wav Smfisowmsmh ma? a :9 -swau sw «E3 m2: wav dufluwnfinównwom omïasa. sa sw down ü wnmnfismmsonmws am 0.83 wswr wav mosssaï m2 wn o mozanw mo. wn mwsoïflswmwsmws m2 zswwswssw swumn: mwmwn os wav 0.a mwmss _w o HOUGÉO". _w mw swmavu ¿no5 wn Buwww sa wmsflmwrs ¿E aswmuwsmm 09:2: soümwanw 2 wn omsswu _w sw snEou om? sw onnsw>sou n: wm mwsoüflswmwïws mi wsnom mmaawuossmazh Huaoaïaaïm wzoEsm momammg mom WD ZOHUÉMOm <4 zm mmzosuïzmmmmwmm m5 WO oïmífi am .5 i. .. -¡. _nwum>mn= «a—«»«m. ¿m*uw«mxa—uumm—m— ——. —¿ ¿msfimwwosm obmwmss _wn Emsa somwmammnm wn mwnmn -259. mm. babmsou obmwmss É swmsswm wav mwnmnínmsuuwfi m2 som mmwmw Aaa msawc wmmwñ smucums: swnmm _w a Hmsoïwcws swnmm _w smnzmsc swnwm Hw smswzessmmwn mmmuswswnxw s mmu Ézosmmmozw 05mm; amo Suzmhmmsou <4 E
 18. 18. Ss Amñsms": ¿su wbswU . mw44mmsw> wn 2.a: a wn msa . w4sw4aw4mso0 son4 . :0xam smmwm m: 4mm0 x . w4swEm44044a4_. s4 sfluum sw wsom otwmxw wusmwnumsm 4w wav snümssonh m4 wn 04 swnsmmwwosm 4wn x m04u4ns4 wn sn400w400ws wn omwuosm sa wn s2 -4amws onmuswsaswmxw obmwmss sa mwÉEw wav s0400m m4 wn s90 -m4awws wn mona moasnm4n m04 wav mossmmswm ¿No04 . namss< ¿mv s. o400m-m4usw40 m4 wn mssmnmsmm 4wn 08m5 4w sw 440x03 snsum x m4sxms< son monmzossmmwn mmsswu motw40 m c525”. soümsssow wn mssw4m4m sa sw wms4s4avnm swnwn wav mw4ms04mw40sm mwnmn444nms mm4 wn snwmwau m4 sw0wsm40mw m hannasow wn mss04 msa mw . m>z0w4w mumwmsm msa sw m0nmN444>0E mousw4ss400so0 x mmsswavmw m04 smuzmauum wn 03.4.40 4w s00 motwmxw mwusmunumsm m04 wn ÑwmH x mwm4 E9409 zsnüumswsnnswmws“ m4 wn muswum wmsmw0bw4s4 snümssow m4 wn m0nmssw4n0sm m4 s00 mnm4a0s4> wmswssmsuwbmw mmmw 040440 4wn mar ¿msm am sw smzossmmwn mohmwmss m04 wav 440m4 nwxmsma. nsmmmwq finumb = m40sw4swmxw m4 wn mwswnmm: m04 wn sn40mn40a4w m4 wn snnmwaw m4 48m4 naoswbwnc : ms40smE m4 950m . wmm40 sw smE -00 wm wav mws04m_0wn0s04ss mw4mz4css mm4 mwswumam wav sc40um x oaswsammswm wn mmsswavmw wn mEw4m4m sa 00m xmw Bmw 3.5 mwms. 4wn metan: m04 som mn4wws «Bmw: mwünwmnwm monumsm m4 ZOHUUDDOKHZH . .n. .ouzs<n4 mzss<Z mma<zosmmmomw mms<s4asw<m m5 MSMHmZOU O4>4OU “OHMWLXW 4< m4.4.74<U4.4.U<v4n4 amo .44> msmmmss wn x x94 wn mwmsmunumsm m04 ¿n04 wsnom 65m4 mws0nmm44mw>s4 mmww400 ma: 04s0E44mw4 smsmn Nwn44m> mxaw wn s0_0mm44mw>s4 msa wn ouswnaou 4w m0444sw4m 45 mama ómmw sw4av4ma0 sm . w>4> wav 4w sw 0bw40sw 4wn mnsmmwmsw m4 wn onGaE 4m smumm wn s©40sw4s4 m4 s00 80m4 .4sm44v4 x wEm4mU 430m . Emn< mowoïmosmsm m04 x E34 500342 5x04 ¿Saz mwsonmsommí m04 wbsw mm40swsw4ws smuman m onmnwassw ws wav x94 mmmms 0n4m m: os 644w sw omwswfia was wav omsswu 94055 w0mr4 wavsa< ónsmsssou smamw wm wav mo4 msmm 0500 wuswuon m40sw4swn4xw s00 mw4ms04mw4osa m04 mama 04sm4 mnmmwuws mw mas Jswmw m4 m x 004540 wavowsw 4m 052 sw sfixwcws Bmw wav owsU zosmasozou msafiswmw m4 son 99m 4w w4sm4nawmw mnmu sw smïwmwsm ¿n04 wsnom . x mfiswiwmxw m4 wn so400as4ms00 wn mE -004 msa 0500 msazsumw wn mmwsumsm mmmmw smzossmmwn msw4m4av qm< 05.420 am wn onmsmmwm flmw os Bwïm 4w _ma0 4w sw swnmm sa wn snñuabmsow m4 msmm oimmwuws mw wav x 9x3 4wn mswaw mmmw wav 04 wnswmw wm 04sm4n 4w sm swnmm 4w s00 snñmasobsow mhmwas ¿ÉEEUmm > ZO4U<4>4N4OH4 . OU4Z_4U maoomzm mas
 19. 19. zum wav moEz m2 mono“. w 0:5: wwmw what wav Émwwv duzwïwï wzwcwE m. zwwmn w «. ..: wav mnmmzwm mmhzwaz zofifizw wawoz B. .. dwzwazmzfiumwv En ma. m mflzfimmv «.332 wn mwüwgwbmw mwbo zaurumzm a zmzmuwmzzw wav wzwm moïznm. moza wiwzzmzm wv omzau wwzhzm wv mozzzaï mam m zmwwbzw «Ïwv mwfi «mv www 298.6% un uEE E wm ctuwïow E «a Aowzwïzmzowmwaw wc muaÜw. m. ww wuzwum mofiflzwfiow m2 San . Nmma Hxomfiwm a awmzwzzzw> wmzwwi mwz: ww mwumwam ¿wz m3 zwuwzwmm 06m zw“. a mflzawwzm m2 oumfizzzw w: ¿Sumo ¿vaso wv Smïwbzw w. wc w359 2 zw oz a mwEwouwz mwzBu ¡NEHOE m2 ww ovmzwwzou _w zw mozumnzwuow mozfiuüwv oEoU fivwuam wav 3 zwB oumüwzzwv zwvzwzmzzou 5m mmmou mmauszz owzzwm: m: wav mzfluwv mwzm Eau En. omzauwzmza zw zw Anemia wbzw 2 wv mwuzw ozuwfi z 9mm za oÉwwwuwV ozwomñw za zwuo>w ww «un: 8 m. am ¿soma ¿mama Écwñmmv mw= mew> ww 2.5. 2 zw wzouwzüom wbmwmzz 53.2? mwzu mwflou az zou wuzmwz wav zozuwumwzflu wv flmïwfizw 2 wu ovwwwm wwmw o_m_. zw. _w 3mm zmüwztaua: S wm cnwxwiwxxwï wïwïzwmwwwxn tu ¿tun a 23333» wm 5:8 wm 85 :3 NmOHMM-«Ufl- mozhmmawi m0.. MD muawwzozmumomw muzaznzuzná 93 Zmhmzmzou WDU 2mm» á zoüwzflou wm. omzaw z: zw wmbabmzou zwnwv wav mwïzoñwwozm mwvwfiínms m2 wn NNw—N. — ¿Ez 2 wzomwum 2 wwzwusfi mobmwwzu mo. wn. oixwcwbwum ouzwaz ¿zcüza _w wznom mwïzüio mwzo_wwzzzouz_ wv zoüwuzomw 2 m. mfiuwzw 90.65 zwvzwzmzzou haazzwm fizwnwv zozwmucïmï wn m2 mmfixzozmmmomm mmo<oazm<m m5 EDMPWZOU OÉOU Emïwbzw a. wm. wumzuwa m4 ¿Émwwozn 2 wznom wgnzamon w mwzozw ¿figwzezumz mm. wv wuzwfiwzfiu wawzflflv wm wav zoümmzmnzwwa wm. Wiz za zw 33a wm wufiuwmmw Ézofiwuoum zflwwazm «za zw Bzwzzmzoüzi wn ouoE am wn motwmxw mobmwmzz m2 ww zomw -wuo>w m. am< dwzoümnzmnzw> m2 wv «¿www «vam wz: zwzzzwm wav mw_mn_zw> oz z mwïazw. » w065i wn mmbmwafi w mwmwuwmmw zcüzwgw 2 wwzwuuwzz oflwwpm BzwEoE za zw mmvwñuwww mwzoü ¡wzwmo m2 a «Ewouwu zÉumzzzowE 2 zwN= mnuw> m ouwïm É zwu -23 ww much wm ¿wufi «za ww zomwmuzawz 2 wuzwuav wwïÉwE z mwÉiwwmE mwzomuwm ma. wn ozobmmwv En wïmmon wmüwzm mwz. 2 zfiumtwmwv «za uwums wvzwuwum owzwazwzozmwau 0:30 zwuzwzmw zen 0GB flmw zum a2 amEm Bxwuzow za zw wñfizwou vwvïrww «E05 am wn. Bwïm En zflwmwozaw 2 w Bzwau zw a ¿ofimazm zw cho EU 023.5% ouzwzzzwzfiwzaw _wv IDEA u wvmz zwnwm wofiwvom oz ¿Buzzuwv zom wwav ww > ¿wzoüwzüoïa wv oÉoum _w wuzwzav zcbfiwzazww -5 oz wn. wufiowwumu vascos wz: zwzww wzonamwzn zmxwmuuwzwï ww Smïwbzw E ww mmwodwvozwfi «A dmwozozwfiozww m. wv 333.. 5am mwmwzw2> m3 wm. ofiumfiumwv o>nw_n_o _w w598 z Sxflomg wv Éflom zfiumnwwfi fl wv .25 _w zw a wzmuwwmmm fluzwmuzou wm. GEOu fl wv shown S zw mvfizwfiwczfl Emu zomwmatm zw zwzwmo wav moñxwuwzzwzm mwïawuflwui mwavouzw m2 wv zfiumuzwayww 2 wszzzwm z zÉwwN= wnzw> 2 «asuma wav mumzuwu «za mw G53 .82 .82 ¿mi ¿smash ingesta”. s. smswzfi 5 z9uwN= mnzw> 2 m owwa. a zoüwuzwmwzmwz E m mfimw wc zwmwm zwvom wv zm m mw_wzw>_> mam wznom mwfiwwmmw zomxwc wz «za wwuzwñ wm wav oiamwuwz mw ¿Ewwm 2 ww omzau _w zw mu -: _>o_. z wav mouzwmfimwozow m2 wv a mwzfizwzz mwzoüwzwmo mam wn flwzwmuzow wEB Bwïm _w wav 8mm wuzwzzmwz www: wïw wav 2 z zcüww am wm. muzwum ¿wzwuzommw wzbom wv 98:93 wvwam wuzwuzuwum _w wav o. whzw wwzmtomzx EuzwzwÉu wza wummxm wuzwzzwauwzzu omwuwm wzwn oz Bwïm _w wav É ‘Suzvzou 2 wv oixwcwbwzm ohflwwz É zwwwzwtwm wav m. » wowuwzwáouzwafiuoz óu moamw zom 050w hnïumwv zwvom zw wamñzou mwuuzawfiv m2 mmïzozmwmomw mmnïzfizmï. m5 MEHMPmZOU OECD me
 20. 20. ¿Sir-Nu m_ COU UmuGHCJEOU San OHZNNSÉJ OEQUNSU _w . ..». .. wn gwEwU _ wmzou za ¿San z0._wzz 0 ¿wnzo mza mzwn wa _m 0500 mw 165m5 wewn wav 8 MGE 2 wav 05m ózwwzmmzzou am m muzawwzm w_ oz amm wnwwam wav owzU . ..0pzw> za mw ozwm ¿wav wm oz dnzw> za mw wav owzu admuzwnzommwzzou wn ozzwnmau zw zw mznmfim 2 Human wnwn wav wïnzwmumn Smzamm dumw 090 . ..wznn_mu :3 zmbzow -zw wnwan ¿m3 «wav zw 0znzm. _w_< ozwcmmzzou am m Eonzwfian Émw . ..» Emzawm wn N0> m. wazwzzmnmwmwm 0m? mwuzcuzm: nwzzwzamam o. 0x0 mwzu . CO_UBÉOE wn ÉUE mzaïmu m. zoo 0> -waz wn zfluwzou wtzzzwm moz zÉuanUEw wn _w>_z onzamwm É znmuuzïofih RN wn “sumas. utzacu GQ zïmmou «.50 80m: ozwm m0._w_ xazz mnflmw 0z o» a ozwwzwmzzou am zou onzflnw: mnmumw wav m. » ¿w «su onfimmazwn mzw wavzom wuzwazwuuwzn wEzmnzmE finca oz wav wïmzwE za wzzwnzmE oniwav wzwBaA E. _m 0500 mw ¿a zw ‘En mnflmw 0A wav onou En zwzozwm nunca oz mw wm oz . m0_w_ mnflmw oz o» onzwaw wnwan 0_ wav 0 dumw onou mzwrn vw wav nwnmnamwu mz: waw 0: 2am 25m ¿a wE . :0_>mwn wn wïwamw «mw En wn ¿woman «zw Han zEuflwz m. maza arranca mnmNnmzmm 2 Bmw ¿«muamm m wazwzzfluwhn mnmuzwuw wE _m wav wn Szwau onmn San: wE mwazm dazfimno 02: uan m omnia. me Smramm mwuwn wav 2 wav mxnzwznzzow mwfi .250 «.50 nom {mmm 0m? «En: wav Nw> mzwzztm m. www wav nmnzw> wn ÉmoÉwEwNw mfizzmmwn :8 wmEux ez: gwEiEouwg wn Hi5 03m camas. ..‘ ummkzam _m 0500 mw ommu zw_av ¿mac zw Éozwm _> wav 2 wn wuzwzzfiumxw onzwaum wE ouomzzñ . ..» Éwmwzz E wunom mnfimw wav Emazum un Etwnwzu É wÉwE -550 .5 mara: mon m2 wbzw wzzonzwzzufi Émwuzouzw . :t: .E_ Sun mozzwnmau mon m0. wbzw mnmzzufi wnfimw onzmaUï: “Emzamm wn oEwnmau _w zw 0m? 0w> mwE «N 5m mmuïzoammmoyï muD<D3Hm<I m5 MZDMFmZOU OÉOU , , a . .. . ózzumw ownou _wn oazwmEmzoüzaw _wn 0.555 2 onwnzwzmzzou ¿sus wav noumnnm 035m0 za onüanczm «Bu: wm wav ¿nwiwmfiz 9a wav 2 wn mwE oauaz. onnzwzmazou «Bu: vw wav zwmzwm ONE wE own wav 2 ouwm . ... wav wn dmz m _z oan wav zwB xa5 wm 0z c» dan vw wav zw mztck 5 a ZÓÜEQÜGS mn ¿Bmw wav 0_ wn oxmomozm m Smzaum wn CÜMXWCUH wza Éonzwho qm dnzwxo a maíz mon m2 wbaw wzzonzwzzufi 0w> wÉ: Émumcawm wn znmxwcwz wza 0x0 mwE 3 nznmueztwxan wn uáaauu 5 zw mwnamzwmw moÉwEwNw mon zwzazuwuwn wzzzwm m0z zBwmnÜEw wn _w>mz zwzz ¿zm zD ¿«mzawm m 0:5: _w zwn wn zEmÜwn m. ozazzwuwn wav mwzomunazzomzfi wn muauumu E wn znzwmuzwauum 2 wn 933:, “ mom ¿amb mouaEE Ezwuwau wn mzonmuczmï Smïwbzw aq ¿E500 2 w“. zmzan omaÜE _. z .0=w zw onnmzwm «Bu: 0z nwnzmwz zw wav 98mm amm: Suwn 2 wav NO> «za onmzwaumw mzwía: _m 0E0u mw wav Rwizaufi uzwzmE wn: Bmw 0MB wav mxmznam mwz“ owwaq Ïzwzuwflzmm za zw zww_ m manzwzmm wav «wm 0 6x5: am zww_ n58 mx wnzfi mwE mfln mon wav mzamwz ¿wí mwam . :m0=w zoo wmzfizwm m wi a 9:22 -58 É qm“ “Emwzzou w_ ïmzwmnzzmu 0?? nmzzawwzm wE a 0:5 wE mumzamm woznzzomm wn mozw: .. .m0._0 mam . m0_0 mam wn wzmEwzm wzwn ¿cum wzz mwuzouzw a EEE. .. wav mzmnamm m :3 w. F2955 mwmwE wn onazw onwzzzzfiwn za zw zmzaufiou wm wav ¿Fai _w onïw. zmwnms 0z znm wav mozzzaï m0. m mnwm onzmau .335 2 En zówuwww zw dnfiaauabmw «En: wm 0m? «Ea wav wn ¿ammzwm 0x wav 0_ wn 0nnNzm>m mwE wnflmw vw z0_wE 0_ m wav wn mwn_ m. w>E ommu . .w_av_mau zw nwm 0_ 0: 1 wmwunEaamou wn wav wwzwzrzwm mwz. axmwammwz mza En wE ommumw Éwav ‘wm oz zw ïmnwzfl: am sw zwnzwzmEou Emo. ommu 555m8 zw uwnzwzaEou 0NÉ wzz Emzamm wav mw auwn onwam wav 025. 0_ dvzauo wav onzwrzw 0: ¿zmmmE c. En. «NSU wmw > Émwnmzaufin mwnzmzw zou 05: 0.30 : U a mzmzamm “mon m Smwuxw ¿Ezwa 0. oc mmfiazoammmomw mmnïeaaï: m5 «Smhmzou OÉOU 8m
 21. 21. Auosou sa mw wumw maswïacsa sa swñomws msma mwsomuao smsomwuwawm mzssswa wav Amflwws ww ossaïou s3 owowwss sa Euww mw: umuflmwsaws msa ¿Zxwüwsswwa msss3 ww ¿w fiuwsa sw uwsoa ww mama wm "mwfiwowww swümsfiomfi m. ww o . :o>_. uuw_wm wsaaswü oswa 5.585s x Hmawsaa uwuuwsmw _w umumwmww owmauwwm mzamws wuswmawüsou soa mwsoaumafim m3 ww mwsw>mm> m3 m wmsmaamwm mama wwfisoa -m_w Éuswss omomamw ww ossxwas sa mmm owsmxww momwwss ww mas ósouw new msa sea mNtwwumsmu wm wav ww owwswm _w sw 95m -w_w duaswsowwas ouswasmsoüsflw sa dsasas oEow . mw otwaxw _ww Nmwww owswasmsoüsaw _w wav smumwmww wasmmwswwfi mm óbmwmfi _ww mmuswwwassou 3 ww mummuwamw musmss 3 swxauwmsou wav mowswasmwwuosa x mouswmsauosow ww mio. .. ¡G55800 msa owwa_ sw swsoa dmmu mwmu sw . wav moïaasow mom wuosa ww ossmaa obswu É a dwoss wwmw ww wwwwawwa mwsommüww ww mesou 3 smwzaxw wav mmmuswswïs m3 ww x swaumsssofia ww mazamu m. ww swmumN= mnuw> m4 63530500 m. ww e53 _m ummma mama swümumfimfi. ww muqswwa msa ww mtmwuws wav oñxwcwsswsa owswasmmwuosa sa ww ouwïo mw swmumsssousm ww mazamw mwmw dwwaq Éuswswwws ww mowwuwwmw mowaswwsou m3 ww oEow _mm nmïuflsma sw osasawm mwmu ww x 523m sw oaasw _ww owsawosa Bswmssuosow sa sou soüfiws sw swamw wav momñwsa xaE 933w -5 ww swüuwaouwu ww mwwmwmanms ww mama wm wmwnmws sw : so_u -333 mv. owaswE m smssm: motwaxw m3 wav 3 wav mbmwass Com: ¿umswsswz zsflwum m. ww moaumasa mouswasauosou m3 ww swmumNmmawum m? uEsswa 3m áwümufismw. ww mumïwbsw m4 ówmauwwm ouswssoss _w sw owmmwuowa ms 3 ¿msa _m . x miosswss am sw owmbmmmww m: 3 owwa. ¿maznmsfi Bswss -3w sa owmÉwmno m: mzw oswfissa wav oamwaa ¿amaamm ww 3 swwssmfioassou _ww mwawm xaE mumwwïuama soümawuaswwfi msa m oasmasmmm wnww wm mbmwmss m. masow. wav sommauww m4 63m3 2 ww wïfiwswsam _m owuwamws osssaï mwmu mbswawsw wm wav sw 3 swssoss _w wawwumxw sou sm3m>w mbmwmss m. m swxsswa mw_mau 8m mmïzosmwwomw mua<oazm<a m5 aamamzou OÉOU m3 . mwsm—oumw mwwmwïwum ww muwuwsa mzassm msa sw x mutowu swümssow mwmwm msa sw smwswwmam wm mwsoümssowñ mmumm ¿www duiumw _ww x Eso owwcu _ww sowmwswsswmm m3 whsw somuflww m3 ‘NUNÏMGS mswwmw m. ww mwmauwwm soaumuswsswwm 2 mwwsmsas Lwaww m3 ww —wama _w 6nsw> aww ouawmwmw É mmmmuwsa mmuwuwww mwsormwau sou sw> wav wsww mossaam mam ww soümïawmao m_ ww Emma m mmwmswío mwsomumssofia m2 ww mbmwmss m_ wums wav oasasou Bswasmmwuosa _m ómwuosa _ww owsaxsou _ww mUswÜ sou swswu os ww smmwa m wsmwswmwsa w. wm wav sw_uma_m>w ww mws ówmumwsm mo>was m3 m mmm wmsmaamwm x ¿»Umag mswsmss ww ow mwzmws ïawtawfi owamosmmsw sa ww asma m NSUkNE m_ wsnom s3uwm am smwEwoss wwwaa mbmwmss msa wav sw muwsmss m_ ww omossw: xaE 3assw_w sa mw mumwamm x mwE ww mflowmfis m4 . =onsw> sa mw wav ww msawwm xoumw dnsw> sa mm ¿nmzmu wav msnflma m3 msw mumw ¿vsmbsousw mmwoa wwsow x smuman mBww wav ouwsm_w_< m mEww w. wav msnflma m3 mw Bmw ow. wav 3 sawwm x 33m owam wBTGmw mïwnww dasumw mwms xms os ¿msm _m dmwa. a moqauwsm moumw mwamau m3 wbsw mmanfima mmsaw? 0w> x sw3 osws mwusousw dwmw 0w> wav uw> mswssïa m3 mw wavsoa waawawwa wE xwSzaa Bmw w ezwwwwzw ww muwzb m5 nwmmawwnwm wi. h. mwz: mxwaww É eawn: ww own üw> mbo 0w> wss ‘aavm x .3au_tm 3w x munmfima m_ Nw> m_ m msw msnmama msa ímwsoa ¿m? mwnfiumw owsmau mnmwwzo wwswsxmsssos wav mmm óu ¿Santas :8 www wi. 2 Smmunflma mmsawam ofisumw m: .mw>ws 3m c3 wav wmmsw m3 sw wwwswssmñwuwaw x 63m3 om? mw _m sw> 2.a dusumw m: wav 3 mw ‘wav mw>wu 3m oEwwmau am sw ambas uma A>w owwaa os Éowmw auww ww msmssww mamwamm owsmau x: “Bmw 3> mws. yeso“ wmw sw 83m: owwo mBms 3 musas íwavsoa 8.5: E: oEwu mw wwmsawm ww e22 ww Éwav o. swmm ox mwusoasw x dwflwsma om? o omwsmhsousw 3 Em umwman wav mwswa wwsow mw ‘Ema wwswssmsmï w3w w. rzwmetwaa. .. 1.3 Éuww oEwu wm os 36:2 t: 30:3 sa mw_assw uwum; wnww wav 3 w3w 3 wow? wwma 3 os wmusawwsa msa mw os oawa amm om? o o_ mwuïzosmwmomw mmo<asasm<a m5 MHDMHmZOU OEOU Su
 22. 22. 0_m:00_0 :5 00 000mm 0 0000000 00 05000 :0 :00_m00 00 002.0000.0 00500000050 00000 0500 000050500 0 0050> 00:05005w0m . A.. :w5000:00 :5 :0 0000 0 0050000: 00000000M 00:050 00000 00.05 000500500 00 500003020 0: :0_0_000 50 00 0000000 00 0005 0 000000000 00000530 00 000005 00 5000 -05000:0 00 0050m00 00 0500005 5.0000 00 00 000500 :5 a 0300005000005 0000>00m 050000 05m. 00 0 0000m000 000000302 00 5000550 0:5 0:05 z00050> 05.0 00000050M 0 0:0 00: 000390300050 5.00000 00 0 000m :5 .0 50000000 0:5 o 0000:0005 003000 00 300m 0 00: 000905000000 .0 000000003 000:000:0m000000 000 00000000 I 0050:9000 05000050 005000m 000000000 00 50005000 :0 050000080 030050 00 0000m000 0000005 00000 0030.50 I A00000000 900300000 00 000: 00 0 0505 00 :0 05000500 0:00 0500500 00 000:00:0 .055 00 0:00 00 00: .0_m50_0 00m0 000000593 00 00000000 00050000 :00 000 -0:0_00000 0000:0085. 00 300m 0 000005: 005003 00000 0 000000530 0000500000 00000505 :0 0000000.500 00_>00m 00050050000000 000 :0 0000:0009 00:00: 00. 00N:0:0 I 000000 00000 00.50 000350 0050 00 500005005 00 00 O>0A0G00000m 050500000 0A 0005500 050500000 :5 o A00000000 00:0_005000m 050 :0 00.50000 00 00000m00E 000:0000m 00 2000005 000 00000005 00000000 00 000000520 00 NO> 00 003 ¿A035 0:00 00V 0000020 00:0_005000:_ 00 0050m00 0:5 o A0000 00 N0m00 000 0530 0000 0:0. 05500500V 0002050 0:5 00m 0000:0000 500000 0:5 o UU 00000 00 0500 00 05050 00500 00: .0000050m 0 0000m000 0.03 00 50000000 00 :0 0w05_ C0 OÜGHuCQ CMS 05W WQGOMUMÜCOU UU OuÉSFEOU —® 005050000 06.0000 E 00 0000000000 00 :0 00000050400 00000000000000 05 :0 08 0012200000000 00030030000: 05 05000200 OÉOU r_, _,-___ . . _. 0000005 00 000000 .00 50000500005 0A 5000 -0N:050m00:00 03_0om 0:5 00 0m000 000005.0m 00 00 5000000000900 00 05005050000050 00 00_000w 00500500 0500 000.50 00 05.0 000 00 000m 000:0500:00:0m00 0000N:0n_00> 000 00000m :0_0n -0: 0: 05m0 000000 00 0000505 00005500000 00 :0_0m000000 04 000m0 000 200000000: 000 00500 000 0 000000005500 00.00000 00 000 -:00:0 000000030 000 00:00am :0; 0000m0 000000w0m 000 00:05U .000N=0n—00> 000 30 030055500 0>_05> 00 0_0:0000mx0 01m 2000052000000 San 0000550 00:: 0003505 :0 000000.00 0.. .0 00020050000000 05 .000:0:0500000 000 00 _0m0m 00 0A 0000». 000 00500000 00 00000 0000:0035 0000 0 000 :0 500000 0. 050050 055000 00 0000000 0w0000 000 0000005.000 00 :00 00000 00 :0_00_00 00 00.000 0000055 -500 000050000900 000 0 0000000000 0005005000500 000 00 00005500 _0 05040 .302 ¿0000500>0 .000000w0m 0006 00 00 -550 05v 00 00 003: 00 :0 0050500000030 00005050000 00 00000 00000 02 00 00000.02: 00 cm 5020:0003 00505000 ¿w050 00000000 0005005000500 000005 005000m 0050500 -0000m 00000 _00 000000505 00. 0D: 500000 00 00 00050 -0:000 00 :0 50000305 00 9.0. 0030000300 0000000 02 00 o 00000000 03000 .0 :0 05: :5 00 0_0:000m500 00 002: 000 50000350 00 0500 0._0_m:000 :00 50000050 0:5 :0 00050000 500000 00 003000 000m 0005000050 :00 0_05> 00 0000000m 0000005 00.00 0 000 0500.0. Awwoa 0:00.09 : :0_0 000005 00 00 0003500 5.000500 0:5 0000: 00 00000000: 50 | ...055_005 00 00 000000 .00 000000 00000000050 >55 0000005 0:00! 000020 000000 0050005 0005m .0_m50_0 00m .002: 0:0 00 0050005 :3 .0000mx0 000 000m0 00.0005 00500200000000 000000050050 05 0550200 OÉCU EN
 23. 23. coümatomfi E wn oÉwwEfimb wa moÉwEauumra mam oawzwwE -5 wa wUoEoum Bwïm _w wav mm. cw mwcomumazm m2 Qmmczam: wa «chow aw mmamawwum mfimwammwu wa waommï Bwïm _w mwïaw m2 mama mwcomuwafim mwzwavm wbcw aawafimfi. moEwuoL ¿vana ÜSOEQHHUAHV amotmmwuw: mwwmaïww mo. mmuzmwu wa mwammwv mmm 6:28 mwaomumazm mato aw nazca wm wav a ¿bo m axawfim s06 ¿amm ma: wa «Éwmaou wm wav comunas _w wuamtmïa 2 .115 ¿EE o —muGOEl cÉuum 2 wm. Éauuabmw 2 mw «Ewavmw E: muuufizowzw muaofiuzwmm m5 m: gwtam a uwmumíwugn znwwzgcmaï su 555%. : wm maíwzwmw m5 3 mimaemwxoxa mcfiwzwmw m2 wm zfiüwwtumzww E ‘awïcauïwïwu .232 9.2.5 zwñyumuwufi aemuflawww m. wv Écofimwwowm aa: a oEou oïwmxw obmwmE É bccwv moEwaom oUoE Bmw wD áuzwwum m. wÉBau waawfimtmmwww: awbwbmcow wm wav acüwm wa mmEwavmw a Bawaa ¿mawm wn mmEwavmw qmtomawm a9wmucacwv_ wa mmEwavmw awu -539: wm wav wuwmavwu mmmflw mBmw ww naa sumo «mwam _m< duwawuww mouawmfiammfimmwv moho uwucc dwaomuuabmfi mm>wac En “mwímïwmno moaawaa ¿«uomfiou mod ¿Bu? un. muíwawmw un HEuÉE E. Emwzn 5 smmou «bo uwwmn daba wv 0353 Ga moEmamwuwZ ANSUTÁUE o_ ¿amb É awmmm wa oÉwEoE _w mw Scam wav owuUz mznmuawEwwzw wn SSE n: Émwznmwx ES ¿www immmtwu a2: ÉÉE Emaszww; 5 Sofiuwummmmwv m: mz ccücwwm 2 cmuwawwwa m mNwÉEw wav aw oÉwEoE aa www: ¿mamwwñu mtwmu omaÜE ¿S ¿awwum m2 6.33.59 52h wumw wavaam Botana» _w Cw mocduadw m2 cow 02320“. oïnmb _w mmaofiaafl. o: m. » owmw WOÏAWEOE _w mw muerde. .. 6535 z m mwusu ww E. áuwwunmwczu S fisfiufixs e atun mw; znfiiñwaw S wzfiwuwSzmam wm zflüwaamtm E nmuwwzwïbfi. m5 ánwuusgoxzm E un otawaazuxw E nou mmïzoñmmomw mmnïoflmï: m5 MEDMHwZOU OÉOU 22mm wm moGEaÉ m2 Awmflw 2 wa ovcow É mwumw ovamau mwfiumwm 2 069 wunomv aw>wafi wm mmnwnmu mu. ¿Nwnmw wa moÉwaaÉoE mocwavwn .3; owwi a dtwñ mw 6:9 _w wnaw dvcwEomfiowmwn Emw wm om? wav mwacwmm ¿Émmwmfiv GC! oEou un: ¿www wm wav mouwïo ¿wi ww mona: mwxo 6:8 —w wnam wavuom waawfiwñmEmm ‘ovamwwawwwv flmw 03528 oïnmh _w wav mwuawñ É wav sw . mm>ruw_ow mmwufi wv moÉwEoE m3 wbaw mflwfiwEwzm wm. wïwumw aaa oEou .5? “c253 ‘Garmin ¿uwmwzmwcavc «BÜQKCQRÏN wm utaañ 5 óïnab wa mwÉaÉZuE w mo> fiuflou momEwz m2 wn müauawwufim E afiwmmwu ovawuauomm mo: ¡EDÉ m2 wm. C9283 m. uwawwfimfi Awzwzmfis vukzmzk 5 .52 imeawgb zmwaoïuw m2 mom «mmm oEwmEmcoNmu _w W: o_w3wm&wwu: _ wn mmawvmu m3 wvawamEou ccñauïw 2 "Bawabmaonmw _w a COÜDU -w. _w 2 wbaw Eücwmw vwvmaafiaou aaa: maacoawv amwuawfi wav o_ ¿Éuuc 2 a coümEwowi m. wa ouawïamfirs _w wbaw ww ¿wÉxw cÉumuÉnE_ 2 wuawfifluwïwm mbmwaE mo: wav ¿Éu ón 2 wESav aomwflawww w_u omwuoum ca wU Sab wm mwïav ¿Zara mwvmvïrum mato m G>ÉUw—OU umaïzwm ma: wm. 635w? won wnwan wraflwu w_ wav o. ¿«mw Lwbmmwu: 050w wv o wwmmñ 2 wa casi _w_u Comumwwawm am wm. ozmomoun m. ofiwowuuwm ouw_wm ¿ou aa cow mamïwbcw naa wn oamwmm flmw 035w? ovaamwm E Natcmzwm zmñuummazwuw un mmzaxwmw wn Éti a fizuszww; mu 83 :3 3 ¿OÜGENÜE wn mwwouwtom com wav mwÉmEEon mowmwu mozwavw moEwwbxw mwïaw m2 wa mwwawauwd mwE mwaoümazm m2 uwuoaouwu awzfi ¿wm moa wav mmuauuabmw mu. com Amas Étomawm acñmuczawvm wa mmEwavmw mou Ammmma dauwfimmv Éiomawm ao_uaucucwa_ wa mmEwavmw mo. cami 0to aw RuÜGEEOGmU wn wav 2 wv oamwmm muïzomïoxw mMQ<DHZm<I m5 EDNCMZOU OÉOU 8m
 24. 24. -5 m2 ummnmtm> xaE mwaofimñuofi: wn ommoum _m owcmau aw mmwE wwm awnwn mmwzwwwm mm_ wuamman mïzwzm wn mwmmw mm; .on ¿ou m mmïmnzmam mama oimmwuwa omfiwn Hwn uwaommn m x mmmu ¿x593 mm. umnaaaum m oEow mmm defimom muwau 080w mmnmfi -m> ama mmmwwwmhmw wmwawfiiwmxw m x mowawwfi monnwmwu wwum: m wmumuoïavw m onuwwwn muwïaw obmwmfi _w Éau 2 aw mnü ¿wenn muvuwum wn maüow maamï wmzouummwn wwawmawnraow mïwm ¿www won. mmmznza Nu a Smack S wn E aim uunuwmm E x 5.33 5 wn E mw o: wmwwuwamnamw wenn 3% umuzfltwuam 5 wwawzucommwbou acümfi Lo“. wn obawu gw aw mmuawamaüwm wn x IóbmwmE En nmnEnmm ¿ommwu mmmowm m_ o_mn| mmufluwum wn monoiwm wn müamawwzm maa m wanna wm cnfiwmfiwow m. wav umumrmam wnwan mïawtwmxw 2 aw mnmmmn aoümabou ma: wn nmnmmwwwa m_ wn mwn_ m_ ommu 5m -5: am . mw—mwu mwzoüawfiwn ¡w o —mw. . onvawv aw nmïnmb wÉwE mïmmwuw: mumïmfi oa zmmñwuwww mmuruwum mm_ wwnom umïnmuh: n33“. 5 msnm znïwïwx S wn Muga: a x n38». 5 wn mmamh e znmumztwxuz: zw mmflzwwkw mmpzwuxn m5 wn emana: Nm 3 mmnmmflmawxwwaou x mnmnamaomuwm muwamaa wn wïfinawumm wn momwuowm m2 wmmnawmw amuwnnawwm wav mwaomumaxm mmnmanawwwwn wn mw>m. .z m aoUmEuow wn omwuoum aa wmuamwmfi mofimïnom cancun» ówcwnbmuoaouww wn owmwn am x uwnmm ¿w cow 59058 am mon Lam wn mmmwaw>m> mm. onamwwwwñ mnmnzmam wwm mnwam caña? —w x wwamwzwmwm «w wbaw m>flw. _namuww: _ GQuBww 2 anümaüow S wwamuan wav wwamtoman mm mEowmE ma: x omuwaw aa xohmow aa Gusano: aa awcwn wav mora: nou aomuumwwwfi aw nmonmflm> mouxwwaou wn mw>mb m 05m 68m0 _w ammmoumm wm mwwamuzwmum mobmwmE mo. oEou nmwnm ounbwufimw wwafinaumw _wn Bwnoñ _wn Esa m mw OZ mwnfiawafinwwowm x moñumumïwn mwwwnmm mowmw mmwwmo fimhfiaflwm wav mmfiwavmw m2 wn aomuuabmcou m_ m han ¿know 050w awnmm o: ouwm ¿Éuum mx awumucwanzm wav mouunww Su mmïzoamwmomw mmn<Edm<z m5 EDEmZOU OÉOU mwuwnmm m2 uzumma: oEou GwE xaE cwnmm Goümcbow wn mmE wumfim mou 595.55» 5 zw anummn mmmwuEmoxuzz wn Mmmm: a wmtz: manu mwnwzm 2mm :5 mwamzcwmwxowm mwnefizam: mE 9mm 3m {m9 ¡CUÉHSUOGOU 03m am. 05m mwnmnzïm: xmn o: fiwuwnmm m2 wn acñmnamawum x Goümnfiïofi wn nmnflmmmw mwmw Em: ‘mmñwavmw mo. Em 53m8 naocwuuwm flmmwm oEou E. mwwawwwfin wav ¿am mwïmummfiou mwaoümazm mmbo cow acflmwaowwcou m. m mmÜ mam xmïzwïwnkw E wn mmpa: m amrow wm Éafimwuowm onrwaw :5 wn mowmawwmmw COÜUM x ouafifimmawm wn mmfiwavmw m2 ¿wi mwoa< EÑÜRELQGN LGNÉGQCHNÉsQU % LGNZHEQPÜR ¿emma namfiwwwxc zcoümatm mnmu wn mw3m€m> mm_ wn mwu2m> m2 wn aflwaaw aw mmmwwñn mwaoümnflofih wn EE ¿mu m_ x mwcomwwm wn mwwcwwwfin mwtwm wmwwaww wwaawwu wav m8 ¿waaawmm wn mnmnumuonvhww COÜÉ ma: 05m omzowuwumw aa mw o: mEwavmw aa. .. umuoam x uavm nmïwnumm afiumatm mnmu aw m5 wavmw onmEEawwwn aa wn mufiumï zw mwmwam m_ m mwïmmawmfln .5 Som MMÜQPÜE m3: nmnzmam ma: wn aomuauwmaow m. m mmumï nou mwaoümwwmo wn wiwm msa 525m awunbwwm wav ¿Éuum wn mflmwu x mowwm sw monuuw>aou mowawnaawocou wn mwaomwmwcnnwü wn mwaofianfium mwaomummwwnam wn mfiowminfiou ma: awuwuo>mw wav mmSwavmw m2 wn afiwmfiwum m_ cow mfiwnaommwbow motwmxw mwuamurwmum m2 wn 698m 2 wwamuan anmxwcww m_ xmwam amd. Aovma namawwwa aaomumnofioum x aflummadmm “mmififimou mmaawabmw mm_ wn afiumwmmnm wn omwuowm _wn ohcwu _w sw fiflmw wav m2 mmEwavmw m2 com wav town mofiwnom awmmE m onawmam ¿m . O—umUG5UOE m mwm mx ¿Ewavmw wn wmífimu m mwm mx nwuan ¿ou me: mmwawiwmxw m? ñmucwfi mw mEwavmw aa oncmaU mE ¿Sem «wn afiwfiomwu m_ hawwmaou 5mm: mmñwmwmmnm mmnwawm mmmwwin m umwa. onamn am wbaw mwcomumïu wn ona cho amuuwï mwmw mwïmaommmn mmEwavmw m2 wav otmmwww: mw wav m2 aw mw: ómwmazm mmzwavm x mnmwmmnm mumwammww mas umm_>o. &E_ mwmm mwÉZQmmmOmw mwnïaümï: m5 «Smamzou OÉOU m8
 25. 25. -5 n_ sw ownuswssswmxw wwsnununsm _w . oasw_ mmE oswm ¿Nara wav ossmws _w mw wav ¿EEE cpu:5mmm5.: uxzumwnaswmxzwmuugaa ¿a n_ sw ownmnn 958w: nEwavmw sa nwwuwsm n_ n sn>w= sw sosnNÉwaonsnw wm mua ww sauna n mnmwwsnc mwïssos mflwau . mw mn_ sw sounuswssswmxw wm wav 33m4 ‘Éowsmnm unumma ¿m3 Kwon awtoïc monswwwnwwm moxnmsw ww moïownsonn. mo4 wuswwow nwwwwsm 2 ww nÉoum osemavw ww nuwswsw n_ omasww _w x omonmmw 4w sw unmwñmww x ¿Quan m4 ww snuaw motwmxw mobmwnss m2 snuznws wav somxwmws 2 n mwsnwss ¿m swsunssow ww moïsmommmw 55mm. “. nïwm xnmwma ¿osuob ammofiwnxw m2 ww swsxwcws 2 mw_w>os mobmwnss m2 n snwswmsw oaswuw: ww nusawwum m4 n mwïmmom mnwmwammws mn_ ww nsD mwzohwu muswxnxmmmmuwzuxmwwszuw su mwïzwmmuxogm mwwuwzmau: m3 xmuhmzow “n38: S ww QQÉÉuSw wm» ww wuwzuzm. «.4 AGMUCUMUEOU ww nasouv smsuun nsmoum am 95cm cho _w som x AAKCQÉUCGOUV oaxwwsow _w wsnom own4 sa son wouwïm _w ww n: wav COÜNÉÜE ww nsawmnu n. ww 4w mw w_w owsawwm _w o uswmwwn 2 ww somunïwws n. x Ébsou _w . sw_wna4n>w x somwnmüwsn 2 ¿En ¡numwsmsm nwnsssuwuww nsa ww swmuanflwn 2 “wnwunsd nsa San: scmuwn n_ ww sfiwnwswso n_ ww _w mw w. _w swsssm _w o "mnwfiwavws mwsoünswmo mn. x nwnuaumnu soBnEsou -5 n_ wbsw waswsnsswm sw_wunswus_ nsanuo>osm ïau 3 ¿Qu ón sw ouwxam 4ww nñfifiwow wnwïwwn 2 swwwsnïmw swwwam wav mw_w mow hsmww n mossnmnm mnssmws mn_ ww nwnwwsm sw numwam wwswswsommwssou n. ww x GÜMÉUMU ww mnssow mn. ww ¿wünsflou -5. n. ww owswwsnmwuosm _ww mw>nb n x wmomfiwñ ww sfimwwam n_ wsnom mwsoünïwws mnaswsou mnH ww mw>nb n mo>ww. _no mam wawmm ¿wm ousmcwnwwm uowwn 4m mobmwns. ww sÉunssom nsa n>wnswmo swwns ww mwíwmwumam oïnnsa ww mnwmÉ mnsawï snsawuauumw SN mmfixzosmwmoms mmo<nism<s m<a MHDMHmZOU OÉOU nsnm motwmxw mouswwsntomssou m2 ww osmomoum n ownzcsn -mww moEwL wav mwsBxwcws m2 ww ¿una moEnwmww mobomoZ 20404450H <4 ND mmm. mon mo4 . N . Lnso_m wwoum ossou n= w sw owwswsnvsou wwmw swÉv ww sEunu: mE_ n. ww x snïmfim swUnBG nsa ww owswwsnm nwnNsowa swm wwwaa ïsfimwwoum nwwuwsm n. wav _w sw omunmmw sa: oEou . mw Bmw 62s a6 «agas wn «San manu mamas. «sw E. enana w 5 snow .958 ww omwuosm Hww ouwfiu wavotsw: sa ww omEnu _w sw no3: mos 83m5 owxwwsou sa sw Bwïm Hww swünuzms: n. ww abans n mnwwuwsm mn_ ww oñxwcws mmmzwsn _w s_mw= >cw ww somwmo n4 Answfwusw momsauws sw mnwü mwsfiunasm x mnuwwfiwmnosm mwsomunau ¿m wbsw wumnsusou ¿wfinucsnï ww mnwmïwbsw momnu ww mfiwawmw ¿sana momaswv mowmmweuwowwas mwavousw mowsw -m_w n mnwswwws mnwwwwsm ww mfizwsn ww momasm momwavwm o wswswnssow ww mwïaw mnumïwhsw mE o sownssow _ww nw -axn 2 sou mnuwuwsm mam wuswsunusaïou snNznsn x snsnm ¿ü mw. sn_waamw mow nmnwwuwsm ww mowwsnmssou mowoswm o «www? sw mwsomunnnaw m2 ww ¿tng n oxnnnb _w o wmofimwwnwwm moxnmsw ww mosoanuonn_ m2 o nmofizmommw ww wnwww -n> 52m nsa snsmwns: mosswwom nEwavmw wwmw owswmawmm swünwufinfi. ww mnwmwrwbsw m2 x Anuwwwww sw nwmznñwmmw sa x owownwwm 63mm :3 mwsownsssom m2 ww o sownssow _ww nwnsws n_ ¿ww? x Swan sw mwsomwnnnsw m3 umwñwwïs mwsowniwmno m2 unwsnu n_ wusnuaw Bswwsnsoüsi orgasm am wsnom mossmws m2 ww soswa mom owswwsnsowmwaw _w x mossssn m2 ww wnwïwun n_ ww moÉw wM4<ZOHmmÉOML mmo<o_. =m<: m5 msssmzou OÉOU 04m
 26. 26. wav mw4n44m0m mmumwammws wn 25m msa s©4uumsw4s4 m4 wn omsau 4w sw 34.54 swxsbwm wa 4w sw 0.4mnm. s wn mws04mwm mm4 4m< ámwv: naoswsswm son on -240 ‘Noam . mmambm-4>w4v zmssw4n4osm onmsssswawn sa Bsm 04:54 ¡s00 4w smn wnwan wav mw4n44m0n4 8325.3. mm4 . mm4u4ww4w wn mBsm sm0444mm4u msmm 0m04w4n wn w4uwn4mw msa Bsa.4s0w Bmw sou sm4u -45 wn . on04 wsnom x ¿m4 sw 404smssw>5 4w swums m sw>40> 0 pwwms wn 4mw4m4sBmss x mmuswssmsswn wn onmssom non4au44msow mx Bsa_ ¡sou sa m4wms ambas: wn msmb wm wav wn onnswm 4w sw Umwsoüms mmws mmwswavwm: wn nmn4>44um mmsBS. msa smn444>oss m0u4wnwmn wm moxmmsw wn o4soumson4m4 4w sw smsumsmmwsm wn mwmm4 mm4 Bswuon munuwsm m4 wn mnwasm wn ms ¡aauahmw msa v5 4m sw 224mb 4w . mnan s4m dsdwn somwss wav 4w sn4um4sm> wn 049053 Bmw mm wïfinswsmm wn 0234.40 sa umnsmu -4m «su m04nwE m04 sm4sm> m . mws04uumsw4s4 mm4 wsnom m4mwu©n44r4 sahmsou m mwsoümatm mmsmw wn mBswsomssow mousnm4n m04 amm -44msm m . mm>nmssw44m mm4wBmbmw umfiwmss m x mmflwnwmnwm mws ¿Umafim mmaszm4n s4n4w0s0u m 0nsw4nswsnm . w.4mN4nswsn4m wn os ¿Bsw 4wn wEuÍms sBuwsmu 4w s00 smwi sw Bm4ms0u mofiwowmnwm moxmmsw wn 04s0ums0n4m4 4w sw 042495 4wn nmnfimüwmmw m4 Amsmsswu wn 0w4suB aonmiwmno B 59:5 ossmss 4w sw monÉPBm swswn m044w wav mwsmma4 mousn -m4n m04 wn mw>mb m x Asflwwm m4 m ossouws . mw4msa4m mum4> wn mB -san.4 wn sn4um4s0sws0u m4 sou m4m. ..4msm .0wn4> sw mnmssa mn4wasn4 ¿msumsmmwsmv 0>n4m0n4m4n 4wn momsswn mBswswmn m04 wn m. w>m. s m swumn swnmm Bmw swxabmsou mBsm4n44us4sn4 mosmwmss m04 .3 4w sm . waw4mswn4 wm wav w.4mn4nswsn4m wn 02350 4w s0.4wss umNsmu4m «En sn4wmaa4m Bmw wn mBswsonvsou m04 wn mw4n44mom mws040m4sm> mm4 smn44unsm B4ssswm swíssmu x ¿Bwnmmnwm sn4uma44m msa sw mmsuws mws04om>swmn0 wsnom m04u4ns4 wn snñwmbxw m4 wn asuma m nmfiswswmfiou m4 Bswuon 040m 4wn moguwmmm m04 wn osa mnm4w -w44>4sn4 mswsmss wn um.4mn4mh Bnsswu .5 4w ¿Bswawwmsow sm motwmxw m04 wn mo4sw4Emt0n4E0u m04 sw musumsm m4 sw sw> m0sswn0n4 m: mmfiwzosmmwozw mms<o4sm<s m5 MEDMEMZOU OÉOU wav zmmnmswBsv. 0u4«mnswm4n-mwnmn444n4mr4 mmmw msmms BswE mimwswosm suanws mssssswm m4usw4swn4xw m4 wav sn4um4awwu wn monmuassm mosausw . nmn4>4xw44w. . wn mw4w>4s mBsBwmn smNs ¿Bam wav mws04um4nwE mwïnnïs wn mw>mb m . msamsms4 . mws04u -umsBs4 mm4 wn sn4um>swmn40 m4 m x mfiwnmmnwm snümatm msa wn mBswsomEou mBsnm4n m04 wn w4nm4sm> swaowumw 4m w4nmun4mnm snimsssow wn Bswssabms4 sa nmofiwnwmnwm moxmmsw wn 04s -04m.40.4m4 4m ¿N34 ¿Bnsaomv : mmnm>0sws wsn4ssw4m mwsoümazm m mmnmunmnm mmufluwsm wn nmn4scs4 msa umsnswwsw sBssswa wav mmsswavmw wn B04 owswavwm Bmw: .m:44n4=4 m04 wn m4mwsww m4 m wxanfiusou ¿Bwnwmnwm snfimazm msa wn mw4n4m4sm> mw4a444 -495 mm4 s00 ama m swnswsmm sw Bm4ms0u wav 604090.54 Bmw wav wuwsmm w4>4 . w.4mu4nswsn4m wn 03330 sa wn sfiwauwmswn m4 mBsm4n4 wav mmEw4n0sn4 m04 m mBmwammws wn w4n44mom owasmnm sa onB sflswssswmxw mBsmwnumum mobmwmfi m04 mws04uum mm>was x moBqmu smu44mws 4m wav onmhmos. m: mos Ammmma . n4ows4mmv mofiwnwmnwu moxmmsw wn m04s04ms0nm4 m04 wn msBmE m4 ¿Boom m4 m wsmEBm smmwswws mw m4m44msm 4wn nmnumsu m4 .834 530424 zmmswn4sw> mwso4umE4m mmbo sw monmssfimsmb x monmss -98 swm swnwam wav mBswEw4w m044wavm swmbxw mama mwsoümau -4m mm5u4n smswn4ms0u m sw>4wa> m4m44wsm m04 wav .4m4uswmw 25a sa mw Bmw x . m0ssmnms<= snümatm m4 wn Sm4> wn mo4san4 m04sn -m4n m04 onsmssobsou smnmmsm mm4 0wwa4 x 0wn4> sw smssa mm4 Awmm4u m4 wn nmuss m4 s00 onaswss m4 m0srsa4m sou mmnwasm camu m sm>w44 swïssmu mm0nma4m>w swm swsnom wav 4w sou sn4um>swmn0 wn 0>444m0n4m4n 4w x m0u4mnwmnwn4 moxmmsw AmBsmuzumsm Bw4m m obmau wnv owswavwm omasw sa sw ¿msmmwsm A0443 ¿w345 x «B13 mnasmcwmswosuss wn mmunuwsm mmsaw4m wn mosuwmmm m0tw4u smssBws wav mowünwmnwm moxmmsw wn m0sBms0nm4 m04 .834 ¿Buen/ c = m4m44msm x m0Bsm4 wbsw mm4usmssB4m wn 0mwa.4 sa wn mw>ms4 m mfiwnwmnwm mwzwwsm m4 wn sn4u0abms0u m4 mw 03330 oxau snümssow wn mm4w040n0swss wn 0nmN4smms0 04:54:00 sa smsm4mwn Amd moBwnmmnwm moxmmsw wn m04sBms0nm4 m04: 4:40.40 -a4=ww. .40.: zcuxznfiumxznïunfitxuy m0sEa4m mam sou sn4uumsB mm4<zo4mmw0mw mwD<O444m<Z m5 msasmzou O4>4OU NHN
 27. 27. ¿ni ?09 wz: om5wr 05m5 za m mïcwz a>E5tm zflwwm «A: .m0z5a? mam wn mwnmzawcmn m2 wn mwnwzafirn mfimoum mam ¿Bmomwnwm zomuum am wn omzau Hw zw monwhzouzw mfiawwumno m2 wbzw wn Eawfinfln 5mm mwuzwmufiam momnwzz m0. ? uwzww o. mom wzwfl oz _w>0z 0bmwm5 zw . mw5wn< ¿was mnczanzwawn «za wazw 05a? mnwu wn OuGMENCOÜÉ En SRE E wn «E0305 _w onfl wn onzlwn mwïflmiwmno monmzamwz mofiza m3 m «:5: wm zoÜwa? >w am 0nazw5 m xa5 605:? m2 w ouuwmmwm 00m3 ¡w025 za 5:20am 5mm Emma oz ? a0 2 ¿Quwzmmwzm wn «num am mw wumwomwnwm Euzwauwm wza wn zowmww E zw w5w30zm za zwuzwuwzw 5mm wuzwmmmufizm _w wzwü wav omuawwz 005m. nm mzmüuzwzm zw 0520.05 ézcmuziwmnoxn zm wn 055.8500 2:8 03003009R zw mi. A mwzzï? m2 wn 3050:0090 nunznzuu E wn oïwzïïazou zw zumuioxm oEuUw dumwowmnwm wnwan «za wn wïfinzwzmm wn mozuwmw m0. wn mammwzw _w wwdmom me? mw5 3 um>w= zwuzbzwm wav z©m0m5z0wz_ wn wzaïmwu wn mwuzwmaflwb ¡wz m2 z00 a nmnráxwwwz wn moñfimomfln z00 3500 oiwmwuwz mw 0=w 5mm wmw? am wn wmzw>ozm wav z90m5z0u5 53.00.50 wa ¡zwfitwm s58 wn uwmwwoum z uwwowm ¿nou wunom 65m mwzfizom mmn mwzzaz wn 050535 —w zmuzw5am 03m oz wïrcbzwm San wnwn wav mw? z0_mwu0zm mwzzwavmw wn 35.500 Bmw hautmzou w zmuwm5w wnwan wav «una zfiuwflüowi wn wuaummu wn x 5.08 ¡um wn mwnfimwuozm mwzomumnzou wmwwuwïflmw zwnwn wuzwmfiufium _wn zomwazbom S wn omaau _w zw dzmw 00m mozzza? m2 wuzw mwz óUzwÉwfiz mam wn mouuwuw m0. z 0505w En mwuzwzuuwm mwzoü ¿E85 m2 onzwxazuxw hawwm cua. » mfimmwuwz nmnzwfizomfin 2 0m5wz 05m5. ? onzwnzwaw ¿Quaafim m. wn mwz2w>w m2 w .050 mah oza awnzommwz zmwínuzwm w— wav zfiuum wn o 0525 ¡mmzwm wn . ?E0mzwm z90m0ufizwn_ wn mwzzwavmw m2 wn 05aw5z wn wzomman oz 66m0 _w zw wmzE0_z_ ? dwzmuzuwzm 0bmww5 E zenzuzu a tatwmno u gwnzwïa uzmawuïgwxa: wn 0:35h E un 0052050:? 0.? En nmnzuzmxfi m: mmfizzozmmmoya mm0<0.. =m<: ma. .. maaxemzou OÉOU monwazwgwmxw mobmwwzz m2 zwuaz 0500 _S ¿oüuw 2 wn omuau _w zw w185. m z 590x585 E wn wzwzno wm wav mmuzwuwm5ou Emw wuzwaumznflanm 55.3500 m mmmzwzw z zoü ¿Éwmno wn oñflwoamfin 02m5? q: wn mw>wb a ¿Zmmuwn w508 wn zwxantuzou .5 m2 mwzofiwza mauuwwum mam zw zwhiwm mw_ unan Em wav mfiuzwiwmxw wn 035m5 za wn mwzzwuzuwzm m0. w akon wn 050w: fiwn mw5wn< müawza wn mwmwu m2 wuzmuan mmïmm w005 0500 En. ¿Hwowwnwm zomuuwzwzi w. wznom mwzoüwzz -505 wn 059m5 _w zww00wz ono. 950m z ¿DE? z00 03m0 w m0ïm>w= zwfizflwm mwH E0353 moumwomwnwm moxwmzw mona55 Lwuwn hnwuzou wn zomuwatm zw mwuzmuwuwwm m3 m uwzom wn mw5 ¿na ¿a Hwn moñtmommmn m2 ¿wap 59?. zwumwzm > .530? «una wav umwzfim «una z0_w5 05005 mumnwum zomuwzbow w. .mw0w> m2 wn awzoxmzz «A uawzwzww: zwuwwzmu wn wfiwowmnwm A muuwwnmn zfiuwzbou wza wn mw>wb m mwufi 2 wn aman? zw zw mwuzfinflmw m2 w w205 mw 00.55 zwums zwnwm m0bmwm5 m2 wn ? z2mwwou& z90w5zow wn mmzzwamam mwazwwwmn m2 wav 2 . ?zwzww 2 zom dümïflmb GOÜMBÉ mnmu zw wazwwnwwzm _wn ouzwzzwzoïzaw _wn azuwazw «Emo. 2 u0_w5 uwnzwzwzmw o 555:? _wn 232m8 nmntíum 2 wn zmzmzwzmzzow 2 zw mo. _w_ mw5 805w? z . x355 wn wmfi fl M3553 0z5a? su umvïfim S wn tot .325 a mmmfiwzw _w z 2908x350 m. wuzmzanv «www. 2 wn toïn u ounuwnmn mmmmwzw Hw wbzw mwzuflfin 2 00m5 uwuws o uwïfinzwzmw wn 02.3.50 za 50.65 0mm ¿mu? wn nanüwwwz w. wzomz: wm ofiwowwnwm 036500 En mwz ¿Estany m2 wn owwi wzmw wn mw>mh < 590m3? m>waz wza .8: ófimwm «una mwïmzommmn mmwzwauwzzwz wn 25500 _w wuwavïzw mmüazoammmozw mmnïozamï: m3 EDMPWZOU OÉOU 3m
 28. 28. «añ? «A «Zawïam «_usw>_> «sa wn mw>wb « wxaunmws wm Bwïo m. soaauo. _wn mwnmsomswa mota m2 wn mw>«h « mOUNNÉOEWE on_m sms oEou ? . mosuws m2 wn oEoEnmwa sa mw snfimafim «sa sw onïmuswm «s ouwïm _w wav 3 wn soswfizozuxw m. «N sm . on«>nw_no ouwïm sa wn x on«>nw_nam Bwío sa wn «umwÉoEwumÉw «Fnmsmn «_ « mossflswfisw mos «m. sw x «N sm á. a> osn«au osn«au _w hab -msow wzEuwu mos «umwnw«nwm como? 2 wn sommswsussou w. wn x osEa? _wn nwnïnuw 2 wn ouswmEoosou _wn «>n«_wbou sn? óabmsou 2 sw sofiíufitflu wn «umïwbsw 2 x COMUGFJCONUM> «_ oEou mouswEasumE fiwwwí wav Wwmwm —w wsnom sonswmwu «A emwzwmuzww ¡n52 x. gwwozau Éuswfiwmxw «bmwas wn ufisflm « wuswESwwEn omwuum moEwswu os wav 2 « o= wav« onoa w3«fi? nsw> x w3«>swmno sw swuuwïsou mwsomwwssoï: wn cancun wn moEwsaEmE moumm «Üswmusou wn «E9 x sEwSw ¡swomwn wn mowsnÉ mouswsaramsm mon swxawnmsow snmugwfiflw wn «umïwbsw «_ x snümEmwowntp 2 ¿«wfiz os müzwsm s: wn mwsomwmtomm mwïsznE m2 sou onmwwavfisw ¿mxwwm «m « Éww: «Sn sfiuuw «a wn wtwm wav snmumshou wn omwuosm wumw sm ¿.52 ¿msa E2885 confiar: wn afin. sa ¿nwfissswuwn somomasmm «sa sw aswnmwws swnom wn nwnzfimmom m. x ¿nmmïwsm wn mwn«nmu«m«u mam wn oNswawwu sa mw sfiuww «H « snüwnzamauawusou 2 «team wav oq: “w253 somo -u« «H wsnom wswn «Uswmusou wn «E9 «_ wav mouuwmw m2 sw 8mm sou nwnnáxwmws 2 wn «muswñww «A sofiwza «umwnwwnwm sflwwm am smummnoss x «Uswüsou EEB wnwam ? au o. sou wwmflu 2 wn wmbxw wav sofimEsowfi m. «mwwosm vw wav sw «uwswss «_ asuma -uw> wuswwnuwsm ? 255w w_ soiwusm o. ono“ « oÉwEwÉEou oEou ¿omwflaïsflu wn «umïwbsw «A mfiwunmí w mflsawwsm m«> -was wn Bswsswwusfim ? «É «H wa? mwsonñssmw mSmw «aswau EN mmdxzosmmmoxw mmoasoüsmï: m5 EDMHmZOU 020D sw HmEOu wn osuws —W . mw? n.. w> os mmxam mwnafium mwtwü «amm: mosEa? m2 wn «mwsmsom wn mwnmE m2 wnmwn ¿Uswüsow o>B os wav o. wn . m«n? &mw mam m 8.3500 wav o. wn «Bmw» «MAMÁ os W wav m«mou wn wusmuuuwum ? «Suena sfluwssmownï «A ¿mama Éomaanc mmawomau ¡wm mwsoüwatm ma. wsnom CQMUNÉOE wn Emo“? _w sw moiEswE wÉEou x mw3«mswmmmn5 moaswEasumE mon som wuswuzwmsm _wn «_ o mosssa? m2 wn n«n_>vw« «a EFE swnswsmssou wn wwwb wm «x ¿dos ¿umswssswz smxwwufitflw wn «amnrwhsw 2 x Emma awzoSo own? h. «Uswmwsou wn «EB 2 x oaswEmuosou _w swu -wso>«w smnwam wav GDÜNÉOE wn oïoww wn moaswsacamaa ww ¿«mnwE mwwrwwum m2 wn wn momsswn mo. 525%. . wav . n«n_>_xwcwu wn moñzmommmn swwsw waswmsw>sou «zamwm «Bswnwuxw «_ wn sn_umfi? nsw> wn omwwosm _w sw waswücam snÉnsow «sa os x ¿Roa oaswasüosow _wn x mosEa? mo. wn sBmswumEou «a wn N>EEQÜCU soüwabmsou 2 «sam «immwuws snÉnsou «sa mw mmwrwwsn m3 wn “Banana a m_m ¿wa? _w Hflfiufivü ? daswEÉoE Bmw mwam ¿Üswmusou wn «E9 «sa « mmwfimwuws mwsoÉnsou mm. umwuw «sum Emma os sfiufiusww -mwn 2 mosfia? m3 wn mmuwmswañ mmuflmïwuumsww m«_ x snñua «Rosa am wbsw wuswsswñmwuwoum Esswumn x «Üsmamn EEB ¿wrwwsm am wunom oñxwcws 0am sa onsmNmmws wmamhswumwn wi «mswmmmnfi «Samws oumwownnwm sofia _w «amm swB _m ‘wusflmno oZ Asma ¿maru ¡«nnsfim wn mwsofiuawnzflwsww m«_ w mmnïwn mwsofiáasuowwn m2 onswüïsou 635o En mowafiuwmmw mwswuufl «u m2 s«Ns«u? nnw> «_ « . x _m wbsw mflonswfinsoow mwn«n_>rw« mam swswnuo wawfisou Bwïm _w onsmaw mw? _ufis_ monSmw moamw « oawwmmws wmawbswumwn ? mm: .sn_uu« «Rosa am wn «show 2 wn Bwïm _wn «Üswwusou wn «EB «_ x A853 xosEa? «Swami ossou «¿emanan sfigafim «_ mavá ouwïo _wn oaswmsswosou _w wwswE -«_w? u«m s«xawnmsow wm wav «En snfiübswumwn «_ «Immwuws mw qm< ¿emma awmwrc zsnbflwswswfinfi «umw sou «nflausï Emw wavsom waswümsowi wuswsawwmnws wavsaw ¿«uswssmnsaw so? «Nzfiusww «sa x dñwwïo o. x oiuwíam 2 wbsw soüwüswuww mmïzosmmmosw mmo<9asm<z m5 EDMHmZOU OÉOU EN
 29. 29. -_w©w«nw& snfiñafim «sa wn ounau wsmEwmm ouxwwsow _w sw . mw_«N Answsnï mam wn sflaunswm Enflmw _w sw osEa? «n«w wn owwsw -sow om«w _w x wmfluómasm _w Nw> 2 « wwran c593 obmw«E m. ZOKmDAUZOU . sn_w«w_? aumwwsow «_ wïdmom wu«r_ wav sÉw«N_? nsw> wn omEwc sa x Amoumwnwflo ¿w son? oEou oEmE 9a . wosssa? “ww nmsoüflfim «.3 ? « oEou sofiáwrmwïa wn Bwïo _w sawnmsou wzEswm wav soüfiaswwmwn wn omEw: sa sou 5325 oEmEs sa Nw> «n«u «swmo wm ÉN: -«s« wn osu« _w sw wav mw osw? wuwswm wav o_ ¿Émmwwn wn m«Eou mam wn n«n: «noE «_ so. _wE wanïw wumw wav wn o ¿Bwnwïnwm sn_u«a: m sw_av? aw wn ommosm «wsmu OEE5—n «Ewuflm _w EFE «nswsmEow wuswonwfism ohmw«E _w wav wn EN: wm «x amd. «Smwmsw moEwnwn wav «Uswawmasow E wxabmsow wm wnson oEmmE wm wsaom ouswasüosow wn x cho _wn snsmswsmEou wn ouswasÉoE wïon wumw sw mw wav Smswm moE wnom wnsfi mwE oïgÉnoE «amm s06? wn onoE am wn «Bswü sou «E9 . «N_? nsw> «_ x «Zawíam «Uswtwaxw am sw o>was wn «mswÉ ons«aU moho mo. son wmEmwHwwE MHNQ ouswasfisomssow Gamesa am wn «hswwmwn wm ¿Éuwafim sw osEa? _wn oEwmE «soüsaw _wn «uswu« «wosswuE wm ons«aw wusgzwwsm 5 mowswssswosow mo. wn snmw«u_s«wsows «_ wn mw>«b « mosEa? m2 wn OuEMmEMHuOREOU _w so. _wE swnswsmEow ouwïm ? wtsswm wav ‘GOÜUN «Rosa «_ wn «Gswwusow wn «E9 wn omwuosm sa sw moEwbsw wav< mwsoü ¿«swui m2 wn omsaw _w sw oEou wav mwsoammuwn m2 wn x snmwfls ¿QE wn «safiïu «_ wn omüwsm o= o.s«mwn _wn . snmuw« am wn mw? -sw>_> m2 wn . m«_s«N= «asw> ? ¿Éosnïws wm ouwïm sw «v sm sÉu«EsBE wn «sawnïw wn «Ew? E sw mwsosufinss: mam sou 6mm? «L os vw wav 2 sou swBES oswa ¿oüswiwwss wn onoE oñosm am wsnom obmwwE _wn «Úswmwsow wn «E9 «_ sou oñwflwbow mw osEa? _wn ousw_E«so_wsam —wn «LN mmamzosmmuomw mwo<osam<m m5 MHDMHmZOU OÉOU «uswu« oasw_E_wosow _w nonaswE < moras mo_ « mflsawwsm sou sn_w«E_cown_> «_ x mwsoümiwmno m2 wusflnwE m«n_wowws mws -omu«EsowE m«_ sSwÉEou wn n«n_mwuws «_ a? wn uosEa? _wn n«n_>nw_nam «_ «uzmEm «wswow«nwm s©_w«a: m 3 wav sw wnmmws OaCQMEWUOCOU wn Bwío wamw wn mwnfiaaumfin m«_ wn «sD «wsa xoEa? «Ewwflm _wn oaswmssuosow _w wxabmsou wm 2 sm Aguas QswEoE am sw onwwfimwn «mam: wwwflm wav «Éswfisou wn «E8 x ousEEÜosow wn sn«u_m_avn« wbsw wuswumnsw «wruwasn «_ o>was wn mossnhsousw 3m sw x 2 sm Aïwma ¿San x ns«s. ..d «= «E«& «H sw 5m -«E_ «sa wn «Nwcflaxw «_ x n«nso_swwxw «_ oEmas wm wsnom s«c -wmsw w_ wav 2 sEwwuE S58E35 ? swfinnzmom wav mwso_w_n -sou m«_ swwsw sw wufimsow sofiomEsou wn o_«n«b E . so_uu« am wn snmunñawryo «_ o. w._am ? w>_wa>wn snüflsxmownï «a «m. sm snüswiwusa. wn mwEsow mam wn mwsaw? 52.95 wzEswm wmflu am wn snüwEsow -5 «_ onüouwu «n. was«wnw«sm _w wav sw «swsmE «x wn soüfifi «uïzfiwzou NE «En: wms«bsousw wmssnawmwn a R eaïm «oïwnttazow un = nmm. _m. :5nc. swbsowsw uïnaumwn a a caso «Naauzunïum 2 e 885€ . «Nauaxwmaw E e «mwwwv. apra. ..‘ En . .S. t.w__xw En zmücatwxws. wn EEES : .a. EE: xo. S2.. un E556 ánïauïgsw un . =.a. :_= =Eqwu. _> aammawtzm «unmzafiw amwzwwwtow wn E22 a nzzwnfiüozow wn zfiwmmnawnï ¿s? osn<aU mmaszosmwsomw mmo<osaw<m m5 «Smemzou OÉOU EN
 30. 30. ¿Émzwa 2 wn emana En mwuzwnwuoum 0358 É mnaxm wn mmfizwwu m2 oEou ¿Eumzzuom 2 wn ou3Ew É mouzwzzabmi mozaw? bzwwmzazu wn nwnfinïom 2 w3om znmumwnmwñ: 2 x mmunwwzm m2 wn znmu ¿E3938 mza umzmwno wn mw3nmwwmam zfiwzwiwufi wn mwn ¿nawnozz mfiznmmn m2 wn Bnaamw —w uzmzonmxw won mSmÉ mañana x2 arranca wav moEwwU ¿Zuwwmmzwm Smw zm mwzonazflow mo. x mohmwwzz m2 wn awzommwwozm znmumzzzom m. wn omzzmu 3m zw wz wmavwz Bmw wav mwzoñwmnwfi m2 m x oEmnb wm w3om 0.735: _wn znnmwau 2 a wuzmtomg mwE ama za wïwnwuzow wn ouzwEoE _w onmww: m: oz _m x 6388 wn omwuozm mw zw wzzwmumam znÜ ¿nzow «za zwm wnwan mmuzwmuzou wn NEO. .. 2 «m zwñomwz 5m mn ¿:0 .82: .83 ¿Q2 ¿Swiss umflzxwww. ou mozfiomwu wn mwzonmmwmmn x zmnzwnzw> m zanaxw x umzwaumw zw mofizwww ÑN mmxizozmmwomw mmD<n= AE<I m5 ÉDEmZOU 0.200 zmwm wav Euwn mw ufluzwüzou wn «E9 x mowuzfi wn oznzmw za zw mfiaw x mozwcmmzzou moamw 8.a zmwm zw3zufl wav ozwm . moz ¿za? m2 a zwïwmno a monwafinm: xa5 motwmxw mwuzmunwwum . Nw> am m ¿wwm wav mwzonmzbow 22:5 zmzumzzow 2mm ¿mama ¿aa zmmwïmbm wav ma. 8m mwzomumafim ma. wn nmniflamfim 2 wn zomuzaw zw ozzmnz mm w3om oïnmb za ¿zwbmu am wn owzfl 2 m nwawmmzwm x wnzwzmzzw «Snow wm 53v wav mnzmom: mïzwzm En 055.3 _w won mwnwwzm m. a aunwwzm 2 wn Mmmm wav znÜmEzou wzD zoüzwñwui wn onoE caca am wn Euzwüzou wn «EB 2 x wmozzza? m2 wn msuaumw x znüwñwmao E ¿ummowmnwm x mwnwwnmn znmmzwzan w3on am zw wïuwnzwzum wn mwzomomafim wn zfiumwwzow 2 wbzw oumam m wmzw>ozz zmmwm wav ¿una nznnumv mtrewnzwuwn wacwwïwg zw wmznuw>zow wn mw3 nmwumam mobmwmE x958 wn zÉuEEm 2 Swzuzow mmwnuwzm m2 wn mñmwzw wn moixwcwz moñfimommmn wn COÜNNEMMHO mu ¿Éuum m. w mnmzwwt: zwm zwnom wn mwanw moñzmommfin wuzfinwfi NNÍOÍQUÜ wm znfixwn wz m4 zmzumamwmmzmz. am wn Bzwzzozz _w zw uflobzou wnmm oz Sum wav 2 zontwmn zw: zwzwnzo x OUESUO m: wav 2 zmnmwzw zwnom wn 033o _w zoo .333 naozwbwnc zmmuzwiwmxw am wn mzauuwH m>waz «za: zwuua musa monfiwn monwznzzwuwn wuzflm ¿wnwan obmwmzz É zwuwco zw wumfizou zÉwum 2 w3om znnzwcwz 2 wn x znmwwm S wn mnw>mk m znmwmñzow «za wn ommozn ou du ¿momwnwm znüum am zw zwzwzwwaza. wm ouom m cuan. wav mouzwnz ¿uozou mo>waz wn wmafiamozmw x dunuwzm am w3om zmzomxwc ¡wz Snzzwn w_ wav «twmwuwz flwzfimmn S wn wmzfluuwzwn uwnom wnwn wmflu 2 wn znnmwm m. wwwzflm w. wav mmfiwmnozm m2 m manfl ¿una mmamwammwz umzonflw «Ham . —w>oz obmwafi _w ¿nnummmbzou zm uflawfim znmumazm uwzavïau wn moumïwzmzz m2 m wuzw: Smwammwz mza zmm_>owmzz_ zwfizzwm w. mmumw ¿Boom 2 wazwz -an zEumEuoE 2 zmmwuozm San mmnmmwuwz mwnmn=3mL mm. wn wzomüfl dmwzwawwm «nao wn mmmoum munbwzmn 2 wn mwnazmmuï mu. a wzzwzzwazrzow Sauna wm obmwmE _w NGOÜUN m. wn omzau much _w zw zwwfl wzwn 9mm ónmzazzwawn owzwzuoz. z: zw mu mwïzozmmmomw mwa<ozazm<m m5 MSMFmZOU OÉOU cum

×