Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La dièresi i l'accentuació

48.206 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

La dièresi i l'accentuació

 1. 1. La dièresi: ü, ï Eixa gran desconeguda
 2. 2. Usos de la dièresi <ul><li>Quan volem que sone la g ü i, g ü e, q ü i, q ü e. </li></ul><ul><li>aigües com aigua , qüestió com quaranta </li></ul><ul><li>Quan volem que sone la ü , ï com una vocal. </li></ul><ul><li>veïna i no cuina , Raül i no caure </li></ul>
 3. 3. Expliquem-ho a poc a poc <ul><li>Quan volem que sone la g ü i, g ü e, q ü i, q ü e. </li></ul><ul><li>aigües com aigua , qüestió com quaranta </li></ul><ul><li>Si no posem la dièresi, què passa? </li></ul><ul><li>aigues sona com algues </li></ul><ul><li>questió sona com quefer </li></ul>
 4. 4. És fàcil! <ul><li>El castellà també té el mateix ús. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>pingüino , antigüedad </li></ul><ul><li>En valencià, a més, es posa sobre qüe , qüi . </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>pingüí , llengües , obliqüitat , freqüent </li></ul>
 5. 5. L’altre ús <ul><li>Quan volem que ü , ï sone com una vocal. </li></ul><ul><li>veïna i no cuina , Raül i no caure </li></ul><ul><li>Si no posem la dieresi, què passa? </li></ul><ul><li>Observa: reina i veïna </li></ul><ul><li>Sonen igual? </li></ul>
 6. 6. És fàcil! <ul><li>El castellà també té la mateixa necessitat. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>Raúl , mohíno </li></ul><ul><li>Però usa un recurs diferent: l’accent. </li></ul><ul><li>Observa: </li></ul><ul><li>Comía , Saúl , ataúd … </li></ul>
 7. 7. I en valencià, què fem? <ul><li>No podem usar l’accent, perquè la regla és perfecta i no té excepcions. </li></ul><ul><li>La recordes? </li></ul>
 8. 8. Paraules de tres classes <ul><li>Agudes. Duen el colp de veu en l’última síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>ani mal entre pà com boi ene mic </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen quan </li></ul><ul><ul><li>acaben en vocal: gesti ó , butlle tí , ro mà </li></ul></ul><ul><ul><li>acaben en vocal + s: To rís , su cós , es pés </li></ul></ul><ul><ul><li>acaben en -en, -in: pre tén , Ber lín </li></ul></ul>
 9. 9. Paraules de tres classes <ul><li>Planes. Duen el colp de veu en la penúltima síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>fà cil di fí cil Al zi ra ge ni va </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen quan </li></ul><ul><ul><li>no acaben en vocal: à gil, fàs tic, mís tic </li></ul></ul><ul><ul><li>no acaben en vocal + s: e xà mens, o rí gens </li></ul></ul><ul><ul><li>no acaben en –en, -in: cà nem </li></ul></ul>
 10. 10. Paraules de tres classes <ul><li>Esdrúixoles. Duan duen el colp de veu en l’antepenúltima síl·laba: </li></ul><ul><ul><li>es drúi xola à nima mà quina Síl via </li></ul></ul><ul><li>S’accentuen </li></ul><ul><ul><li>Sempre: olim pí ada, ci èn cia, di ò ptria, à gora </li></ul></ul>
 11. 11. Ho tenim tot clar? <ul><li>Raül no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És aguda i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in </li></ul><ul><li>Veïna no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És plana i acaba en vocal </li></ul><ul><li>Països no pot dur accent perquè… </li></ul><ul><li>És plana i acaba en vocal + s </li></ul>
 12. 12. No és gens complicat! <ul><li>Has d’escoltar la paraula. </li></ul><ul><li>Sona igual peu que peüc ? </li></ul><ul><li>Què ha canviat? </li></ul><ul><li>La quantitat de síl·labes </li></ul>
 13. 13. Quantes síl·labes té la paraula? <ul><li>Tantes com vocals. </li></ul><ul><ul><li>ànima a i a 3 vocals 3 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>metge e e 2 vocals 2 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>sec e 1 vocal 1 síl·laba </li></ul></ul><ul><li>Però… i ací? </li></ul><ul><ul><li>meu e u? 2 vocals? 1 síl·laba </li></ul></ul><ul><ul><li>cuina u i? a 3 vocals? 2 síl·labes </li></ul></ul>
 14. 14. No et deixes enganyar <ul><li>La i com la u no són sempre vocals </li></ul><ul><li>Cu i na No és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Re i na No és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Ve ï na Sí és vocal 3 síl·labes </li></ul><ul><li>Pe ü c Sí és vocal 2 síl·labes </li></ul><ul><li>Te u No és vocal 1 síl·laba </li></ul>
 15. 15. Ho has vist? <ul><li>Reina </li></ul><ul><li>rei – na 2 vocals 2 síl·labes </li></ul><ul><ul><li>Per què no s’accentua? </li></ul></ul><ul><ul><li>Perquè és plana i acaba en vocal. </li></ul></ul><ul><li>Veïna </li></ul><ul><ul><li>ve – ï – na 3 vocals 3 síl·labes </li></ul></ul><ul><ul><li>Per què porta dièresi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Perquè no la puc accentuar. </li></ul></ul>
 16. 16. Dues llengües, dues solucions <ul><li>Valencià </li></ul><ul><li>Quan no puc accentuar, use la dièresi. </li></ul><ul><li>taüt , intuïm , traduïda , Caïm , Suïssa </li></ul><ul><li>Castellà </li></ul><ul><li>Trenque la regla d’accentuació. </li></ul><ul><li>ataúd Aguda i no acaba en vocal. </li></ul><ul><li>día Plana i acaba en vocal. </li></ul>
 17. 17. Encara no ho tinc clar… <ul><li>Per què veïnat porta dieresi? </li></ul><ul><li>Perquè vull que sonen tres síl·labes </li></ul><ul><li>ve-i-nat i no dos vei-nat com sona cui-nat </li></ul><ul><li>I no li puc posar un accent? </li></ul><ul><li>No, perquè du el colp de veu al final. </li></ul><ul><li>És aguda, però acaba en -t </li></ul>
 18. 18. Ara sí! <ul><li>Si puc posar accent, ho faré: </li></ul><ul><li>Lluís , país , veí … </li></ul><ul><li>Si no puc posar accent, usaré la dièresi: </li></ul><ul><li>Lluïsa , països , veïns … </li></ul>
 19. 19. T’he pogut ajudar? <ul><li>Gràcies per l’atenció. </li></ul>

×