Publicidad

Graella llengua catalana 2n

Imma Clua
Mestra de Pedagogía Terapèutica en Escola Vicente Ferrer _Sant Boi de Llobregat
28 de Mar de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Graella llengua catalana 2n

  1. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN CATALÀ 2n Criteris d’avaluació expressió escrita (mínims) Redacció Organització del text Correcció lingüística Aspectes formals Coherència Cohesió Lèxic Ortografia Estructures morfosintàctiques Tipologia textual: - La notícia - La narració. - El conte - Rodolins i rimes (iniciació a la poesia) Puntuació. Punt i apart Repàs general de les normes treballades al curs anterior. . Ordenació dels diferents elements de la frase. Es continua treballant els mateixos aspectes que el curs anterior. Adquirir nou vocabulari del tema treballat. Hi ha. Hi havia Repàs general de les normes treballades al curs anterior. Vocals tòniques i àtones. Introducció dels dígrafs: tx, ig. Es continua treballant els mateixos aspectes que el curs anterior. Concordança subjecte i predicat. Concordança nom, adjectiu i verb. Iniciació al treball d’interferències d’altres llengües Marge Espai Bona presentació Bona lletra lligada Pauta de 2 línies Cal·ligrafia Llibreta.
Publicidad