Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La bogeria sara, glòria, octavia, maria i paula

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a La bogeria sara, glòria, octavia, maria i paula (20)

Más de imsosu (20)

Anuncio

La bogeria sara, glòria, octavia, maria i paula

  1. 1. LaBogeria Narcís Oller Llengua Catalana Paula Liñan Sara Palomo Octavia Stama Glòria Vidal María O’Neill 2º B Bat Narcís Oller .
  2. 2. Índex INTRODUCCIÓ LLENGUA ESTIL CONCLUSIÓ BIBLIOGRAFIA
  3. 3. Introducció Quan Narcís Oller va començar a dedicar-se a la literatura estava mancat de models estilístics catalans ( no hi ha hagut cap més exemple de novel·la en català des de la publicació de Tirant lo Blanc, 1490, fins a l’aparició de la novel·la d’Antoni Bofarull L’orfeneta de Menargues, 1862) i va decidir fixar-se en autors forans com Galdós o Zolà per crear la seva obra. Com que també era un autor realista, com Balzac, es proposa reproduir la societat en què va viure. Tampoc tenia un model lingüístic establert , així que va imitar la parla espontània, la llengua viva del carrer en les seves obres.
  4. 4. Llengua La llengua utilitzada en els diàlegs d’aquesta novel·la és una altra prova de la versatilitat de l’autor: els diàlegs tenen la funció de tenir una amplitud comunicativa, que fins i tot pot tenir tocs humorístics –episodi II, quan Adela parla de circumcisió -. Oller combina amb destresa les varietats utilitzades i les manipula d’acord amb la caracterització dels personatges: els col·loquialismes plens d’equívocs de les germanes de Serrallonga s’alternen amb tecnicismes plens de castellanismes de Giberga. També la veu del boig és estereotipada en funció del lloc i el rol comunicatiu en què es troba a cada moment.: es va degradant i devaluant, per la qual cosa el llenguatge és un dels elements que decanten la seva diagnosi cap a la bogeria. La seva expressió comença associant-se a una “l’otorràgia espantosa” (V), i acaba amb “afàsia” (VII). També tal com el presenten és sota una visó malaltissa: “llunàtic, reservat, d’unes inconseqüències de caràcter inexplicables” (I). Narcís Oller no tenia models estètics propis, i havia de recórrer a altres literatures per tal d’evitar models arcaics, i va recórrer a autors com Pérez Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Pereda i Émile Zolà. La llengua, tampoc no tenia un model lingüístic sòlid. Quant a la llengua, en inclinar-se per la novel·la realista, Narcís Oller intenta reproduir la parla del moment, amb la forta presència d’expressions col·loquials (de lèxic, morfologia com l’article “lo” neutre i sintaxi, com les combinacions febles errònies “l’hi” per “li ho”) i també la presència de castellanismes. Val a dir, que en l’edició de les Obres Completes, per tal de reflectir realisme i versemblança, Narcís Oller va mantenir les expressions col·loquials i els castellanismes, tot i que l’ Institut d’Estudis Catalans ja havia creat la normativa. Sempre que parlem d’Oller hem de parlar de la llengua emprada per l’autor: era el català del carrer, per tant, abans de la normalització; conseqüentment, estava ple de castellanismes, ja que la llengua col·loquial n’anava farcida (calabosso, clero, bueno, codejar... lo neutre: lo millor), però també hi ha col·loquialismes: istil, istiu, ideia... Recordem, d’altra banda, que com a bon autor realista – naturalista “copiava la parla del carrer”. És a dir “prenia apunts del natural”.
  5. 5. Estil Quant a l’estil, el fet que La bogeria vulgui mostrar el determinisme naturalista implica una sèrie de condicionaments, l’ús del diàleg com a component bàsic i, per tant, l’estil directe, extraient-ne el contingut de la novel·la i presentant-ne als personatges. Al mateix temps, el propi tema de la novel·la implica que predomini la narració, en estil indirecte, sobre la descripció, la qual serà força detallada. Defensa el determinisme(lleis de l’herència i el medi) Pròsper Giberga (el metge de Vilaniu) que defensa que Daniel Serrallonga “ja va venir al món amb la sentència feta (...) el cas d’en Daniel no és neurastènia pròpiament dita, com pensaven el meu pare i tots els metges antiquats, sinó vesània hereditària...”. Cosa justifica el comportament del pare, el misticisme de la mare la nimfomania de l’Adela i l’epilèpsia de la Carolina i acaba dient: “I vosaltres quan l’heu vist conduir-se com un home sa?” Postura clarament determinista en què l’herència és la causant de l’embogiment del protagonista. L’espai destinat a l’estil directe és també rellevant, en una història “enunciada”. Però cal destacar les descripcions (III, on es descriu la casa de Serrallonga) i el darrer capítol, on hi ha una vista panoràmica de BCN, les prosopopeies del mateix Serrallonga i d’Adela (III) i diverses descripcions impressionistes que ens permeten observar el deteriorament físic i moral del boig. Les tècniques i les estratègies que l’autor posa en joc són pràcticament les mateixes. Per tant, tornem a trobar: - predomini de la descripció per damunt de la narració. - ús del discurs indirecte lliure : és un estil narratiu en el qual el narrador transmet mitjançant la seva veu el que és el personatge pròpiament dit. El narrador cedeix la paraula indirectament als personatges, inserint en el relat fragments del seu discurs. - llenguatge versemblant (principi de versemblança: llenguatge adequat segons la categoria moral i social del personatge; el llenguatge, per tant, com a element de caracterització del personatge).
  6. 6. Conclusió Pel que fa a la llengua, hem d’esmentar el fet que Oller no tenia models estètics propis, i no volia emprar models arcaics. És per això que va recórrer a altres models d’autors realistes per crear la seva pròpia estètica. El fet de ser una novel·la realista implica utilitzar la parla del moment, i d’aquesta manera es justifica l’ús de col·loquialismes i castellanismes tot i que ja existia la normativa. Per tant, la versatilitat de la llengua queda evidenciada. Pel que respecta a l’estil, hem de dir que al discurs predomina l’estil indirecte pel que fa a la narració, i l’estil directe per als diàlegs. Tot i així també són molt importants les descripcions paisatgístiques i dels personatges, les quals són imprescindibles per entendre l’obra en totes les seves vessants. Així doncs, com a conclusió global, podem dir que tant la llengua com l’estil d’Oller són característiques que fan de la seva obra quelcom únic, i que la seva tasca com a narrador de “la llengua del carrer” fa que la seva novel·la ens sigui més propera.
  7. 7. Bibliografia OLLER, Narcís; La bogeria.( Pròleg de Domènec Marzà). Barcelona: Castellnou Edicions, 2009 (tercera reimpressió) SCRIB. Narcís Oller. La bogeria [en línea]. Accesible a http://www.scribd.com/doc/40484777/18b-NarcisOller-LaBogeria WIKILINGUE. Els lliure indirecte [en línea]. Accessible a http://ca.wikilingue.com/es/Estil_lliure_indirecte TERTULIA PSICOANALISI I LITERATURA (BLOGSPOT). Tertúlia del gener 2009: "La bogeria", de Narcís Oller [en línea] Accessible a http://tertuliapsicoanalisiliteratura.blogspot.com/2008/12/tertlia-del- gener-2009-la-bogeria-de.html

×