Estructura  do sistema educativo canadiense
Estructura  do sistema educativo canadiense : <ul><li>Descentralizado :  distinto nas 10 provincias centráremonos en O...
Organigrama  do sistema educativo de Ontario
Organigrama  do sistema educativo de Ontario:  Ministerio Ed.  Lei educación, curriculum  “ School Board ”  (Concello...
Organigrama  do sistema educativo de Ontario:  Ministerio Ed.  Lei educación, curriculum  Axencia Avaliación do Sist. ...
Organigrama  do sistema educativo de Ontario:  Ministerio Ed.  Lei educación, curriculum  Axencia Avaliación do Sist. ...
Organigrama  do sistema educativo de Ontario:  Ministerio Ed.  Lei educación, curriculum  Axencia Avaliación do Sist. ...
Organigrama  do sistema educativo de Ontario:  Ministerio Ed.  Lei educación, curriculum  Axencia Avaliación do Sist. ...
A Secundaria  no sistema educativo de Ontario
<ul><li>4 Cursos: 9th  (3º ESO) , 10th  (4º ESO) , 11th  (1º Bach.)  e 12th  (2º Bach.)  </li></ul><ul><li>Clases d...
<ul><li>Curso dividido en 2 cuatrimestres : Set.- Xan. e Feb.- Xuño </li></ul>A Secundaria  no sistema educativo de Ont...
<ul><li>Só 4 asignaturas  ( créditos )  por cuatrimestre  (no último curso só 3) </li></ul>A Secundaria  no sistema e...
<ul><li>30 Créditos :  18 Obrigatorios  (Mat., Inglés…)  +12 Optativos  (últimos cursos) </li></ul>A Secundaria  no ...
<ul><li>Cada día só 4 clases, pero de 75 min . </li></ul><ul><li>Horario de 9:00 a 3:15  : 1 h. almorzo no medio + 5...
<ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : deportes… </li></ul><ul><li>Ou ás 7.30 (antes de empezar as cla...
<ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : música… </li></ul><ul><li>Ou ás 7.30 (antes de empezar as clase...
<ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : vídeo… </li></ul>A Secundaria  no sistema educativo de Ontario...
<ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : talleres… </li></ul>A Secundaria  no sistema educativo de Onta...
<ul><li>Despois das clases profesores voluntarios e “ seniors” axudan cos deberes a quen o solicite (“tutoring”). </li><...
Os centros  de secundaria en Ontario
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas:  Edificios amplos, sen muros exteriores, abertos á co...
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  laboratorios … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  Tecnoloxía… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  Tecnoloxía… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  Tecnoloxía… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  aulas música … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: * Bandas de música ao completo : todos os instrumentos de vento e percusión. *As au...
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: sala profesores… </li></ul><ul><li>On...
Os centros de secundaria en Ontario: Onde comen e reúnen diariamente (en pequenos grupos) Constante Feedback entre pro...
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  aulas plástica… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Personalización das aulas moi acolledoras. </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  cociña… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  aulas informática … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas:  auditorio … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas :  polideportivo … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas :  pistas tenis … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas :  campos fútbol … </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Algúns centros incluso contan con gardería infantil </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>MOI LIMPOS: os alumnos usan sempre as papeleiras </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con carteis… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con obras dos alumnos… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con trofeos… </li></ul>
Os centros de secundaria en Ontario: Pasillos amplos
Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: Baño das profesoras </li></ul>
O profesorado  na sistema educativo de  Ontario
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Tres clases diarias de 75 min . (= 22,5  clases de 50 min. p...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Entran media h. antes comezo clases 7 h. diarias  no centro </...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Só un par de gardas/mes  (todos os alumnos na cafetería ou na b...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cada profesor (ou materia) ten a súa aula  (móvense os alumno...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Non hai reunións de avaliación. Cada profesor responsable da súa...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Contratación c.v. + entrevista persoal + periodo de probas  <...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cursos de formación no centro: </li></ul><ul><li>- un venres ca...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cursos de formación no centro: </li></ul><ul><li>- tema elexido...
O profesorado  no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Salario : entre 39.624 € (no experiencia) - 67.717€  anuais...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas tarefas de entender, manipular e elaborar información. </li></u...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas tarefas en parellas ou en grupo (clases 75 min.). </li></ul>
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos consultan internet no seu móbil ou  portátil. </li></ul>
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos consultan internet no seu móbil ou  portátil. </li></ul>
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moi a miúdo  os profesores lévanse tarefas para correxir. </li></ul>
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas exposicións orais á clase comunicación en público. </li></ul><...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Pouco uso do libro de texto  (os alumnos téñeno en préstamo anual) <...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Algúns profesores usan a súa web  (ou wikispace) incluso na aula . <...
A metodoloxía na secundaria en Ontario: Pode haber outros profesores apoiando ou observando a clase
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado  nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… ...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado  nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… ...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado  nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… ...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado  nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… ...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado na aula : os que non traballan non molestan. </li><...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado na aula : sen presión por dar todo o temario. </li...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte dun </li></ul><ul>...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte dun </li></ul><ul>...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte de un </li></ul><u...
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: Especial atención á i ntegración da comunidade inmigrante
A metodoloxía  na secundaria en Ontario: Especial atención á i ntegración da comunidade inmigrante
A avaliación  na secundaria en Ontario
A avaliación  na secundaria en Ontario: <ul><li>Pouca memorización: -  exames de pouca materia </li></ul><ul><li> - s...
A avaliación  na secundaria en Ontario: <ul><li>Un porcentaxe alto da nota soe depender de traballos, proxectos… </li><...
A avaliación  na secundaria en Ontario: <ul><li>Nos traballos valórase ( Mediante rúbricas  )  :  </li></ul><ul><li> ...
A avaliación  na secundaria en Ontario: <ul><li>Exames externos de Matemáticas e Lingua só despo is do grado 9 . </li><...
A avaliación  na secundaria en Ontario: <ul><li>Sen  exames de “ Selectividade” :  acceso univ. por nota media. </li></...
O alumnado  na secundaria en Ontario
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben educados: dan sempre as grazas, piden permiso... </li></ul>
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>M oi respetuosos co material do centro: non hai </li></ul><ul><li>grafitt...
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Hai cordialidade entre alumnos de todas as razas. </li></ul>
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Hai algúns problemas de bullying e disciplina… </li></ul>
O alumnado  na secundaria en Ontario: … pero en xeral o ambente é moi relaxado e agradable.
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos de  Academic dos últimos cursos  </li></ul><ul><li>amosan...
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Incluso organizan clubs  no almorzo para charlar de </li></ul><ul><li>d...
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>Incluso organizan clubs  no almorzo para charlar de </li></ul><ul><li>d...
O alumnado  na secundaria en Ontario:
O alumnado  na secundaria en Ontario:
O alumnado  na secundaria en Ontario:
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>O  nivel de coñecementos dos alumnos (e dos profesores!)  </li></ul><u...
O alumnado  na secundaria en Ontario: <ul><li>O  nivel de habilidades  (manexo información, creatividade, </li></ul><...
Canadá en PISA 2009
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

O sistema educativo canadiense

2.931 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

O sistema educativo canadiense

 1. 1. Estructura do sistema educativo canadiense
 2. 2. Estructura do sistema educativo canadiense : <ul><li>Descentralizado : distinto nas 10 provincias centráremonos en ONTARIO </li></ul>14 – 18 6 - 14 4 - 5
 3. 3. Organigrama do sistema educativo de Ontario
 4. 4. Organigrama do sistema educativo de Ontario: Ministerio Ed. Lei educación, curriculum “ School Board ” (Concello) reparto orzamento a centros, (elecc. cada 4 anos) supervisa contrat. profesores Director/a (“ Principal” ) administración orzamento do centro, (elexido polo School B.) admisión alumnos, elecc. textos, contrat., e despido profesores Profesores docencia e actividades extraescolares (o claustro non decide nada; organizados en “unions” )
 5. 5. Organigrama do sistema educativo de Ontario: Ministerio Ed. Lei educación, curriculum Axencia Avaliación do Sist. (aval. anual 3º, 6º, 9º) “ School Board ” (Concello) reparto orzamento a centros, (elecc. cada 4 anos) supervisa contrat. profesores Director/a (“ Principal” ) administración orzamento do centro, (elexido polo School B.) admisión alumnos, elecc. textos, contrat., e despido profesores Profesores docencia e actividades extraescolares (o claustro non decide nada; organizados en “unions” )
 6. 6. Organigrama do sistema educativo de Ontario: Ministerio Ed. Lei educación, curriculum Axencia Avaliación do Sist. (aval. anual 3º, 6º, 9º) “ School Board ” (Concello) reparto orzamento a centros, (elecc. cada 4 anos) supervisa contrat. profesores Consello escolar (só fai recomendacións) Director/a (“ Principal” ) administración orzamento do centro, (elexido polo School B.) admisión alumnos, elecc. textos, contrat., e despido profesores Profesores docencia e actividades extraescolares (o claustro non decide nada; organizados en “unions” )
 7. 7. Organigrama do sistema educativo de Ontario: Ministerio Ed. Lei educación, curriculum Axencia Avaliación do Sist. (aval. anual 3º, 6º, 9º) “ School Board ” (Concello) reparto orzamento a centros, (elecc. cada 4 anos) supervisa contrat. profesores Consello escolar (só fai recomendacións) Director/a (“ Principal” ) administración orzamento do centro, (elexido polo School B.) admisión alumnos, elecc. textos, contrat., e despido profesores Equipo directivo (poucos teñen docencia) Profesores docencia e actividades extraescolares (o claustro non decide nada; organizados en “unions” )
 8. 8. Organigrama do sistema educativo de Ontario: Ministerio Ed. Lei educación, curriculum Axencia Avaliación do Sist. (aval. anual 3º, 6º, 9º) “ School Board ” (Concello) reparto orzamento a centros, (elecc. cada 4 anos) supervisa contrat. profesores Consello escolar (só fai recomendacións) Director/a (“ Principal” ) administración orzamento do centro, (elexido polo School B.) admisión alumnos, elecc. textos, contrat., e despido profesores Equipo directivo “Counselors” orientación / titoría (poucos teñen docencia) Profesores docencia e actividades extraescolares (o claustro non decide nada; organizados en “unions” )
 9. 9. A Secundaria no sistema educativo de Ontario
 10. 10. <ul><li>4 Cursos: 9th (3º ESO) , 10th (4º ESO) , 11th (1º Bach.) e 12th (2º Bach.) </li></ul><ul><li>Clases dende principio de setembro ata final de xuño . </li></ul><ul><li>Vacacións : 2 semanas no nadal e 1 en primavera. </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 11. 11. <ul><li>Curso dividido en 2 cuatrimestres : Set.- Xan. e Feb.- Xuño </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 12. 12. <ul><li>Só 4 asignaturas ( créditos ) por cuatrimestre (no último curso só 3) </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 13. 13. <ul><li>30 Créditos : 18 Obrigatorios (Mat., Inglés…) +12 Optativos (últimos cursos) </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario : <ul><li>3 Curriculums: Academic ( Univ.) , Applied ( F.P.) , Sheltered (inmigr.) </li></ul><ul><li> E.S.L. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Cada día só 4 clases, pero de 75 min . </li></ul><ul><li>Horario de 9:00 a 3:15 : 1 h. almorzo no medio + 5 min. entre clases </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 15. 15. <ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : deportes… </li></ul><ul><li>Ou ás 7.30 (antes de empezar as clases) </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 16. 16. <ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : música… </li></ul><ul><li>Ou ás 7.30 (antes de empezar as clases) </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario :
 17. 17. <ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : vídeo… </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario : Ou ás 7.30 (antes de empezar as clases)
 18. 18. <ul><li>Ás 3:30 activ. extraescolares no propio centro : talleres… </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario : Ou ás 7.30 (antes de empezar as clases)
 19. 19. <ul><li>Despois das clases profesores voluntarios e “ seniors” axudan cos deberes a quen o solicite (“tutoring”). </li></ul>A Secundaria no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Teñen profesores de apoio on-line (de domingo a xoves, 17:30 -21:30) </li></ul>
 20. 20. Os centros de secundaria en Ontario
 21. 21. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas: Edificios amplos, sen muros exteriores, abertos á comunidade. </li></ul>
 22. 22. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: laboratorios … </li></ul>
 23. 23. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: Tecnoloxía… </li></ul>
 24. 24. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: Tecnoloxía… </li></ul>
 25. 25. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: Tecnoloxía… </li></ul>
 26. 26. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: aulas música … </li></ul>
 27. 27. Os centros de secundaria en Ontario: * Bandas de música ao completo : todos os instrumentos de vento e percusión. *As aulas contan con cabinas de ensaio ben ailladas acústicamente. *Dependendo do centro, poden ofertar música vocal, teclado, guitarra, percusión corporal…
 28. 28. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: sala profesores… </li></ul><ul><li>Onde traballan (hai varias en todo o centro) </li></ul>
 29. 29. Os centros de secundaria en Ontario: Onde comen e reúnen diariamente (en pequenos grupos) Constante Feedback entre profesorado
 30. 30. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: aulas plástica… </li></ul>
 31. 31. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Personalización das aulas moi acolledoras. </li></ul>
 32. 32. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: cociña… </li></ul>
 33. 33. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: aulas informática … </li></ul>
 34. 34. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas: auditorio … </li></ul>
 35. 35. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas : polideportivo … </li></ul>
 36. 36. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas : pistas tenis … </li></ul>
 37. 37. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Instalacións óptimas e ben equipadas : campos fútbol … </li></ul>
 38. 38. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Algúns centros incluso contan con gardería infantil </li></ul>
 39. 39. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>MOI LIMPOS: os alumnos usan sempre as papeleiras </li></ul>
 40. 40. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
 41. 41. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
 42. 42. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
 43. 43. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con murais… </li></ul>
 44. 44. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con carteis… </li></ul>
 45. 45. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con obras dos alumnos… </li></ul>
 46. 46. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: con trofeos… </li></ul>
 47. 47. Os centros de secundaria en Ontario: Pasillos amplos
 48. 48. Os centros de secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben decorados: Baño das profesoras </li></ul>
 49. 49. O profesorado na sistema educativo de Ontario
 50. 50. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Tres clases diarias de 75 min . (= 22,5 clases de 50 min. por semana) </li></ul><ul><li>+ 75 min. preparación clases no centro . </li></ul>
 51. 51. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Entran media h. antes comezo clases 7 h. diarias no centro </li></ul>
 52. 52. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Só un par de gardas/mes (todos os alumnos na cafetería ou na biblio . ) </li></ul>
 53. 53. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cada profesor (ou materia) ten a súa aula (móvense os alumnos) </li></ul><ul><li>Cada profesor faise as súas fotocopias (os bedeles non) </li></ul>
 54. 54. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Non hai reunións de avaliación. Cada profesor responsable da súa nota. </li></ul><ul><li>Non hai titorías ( orientación, comunidade…) </li></ul>
 55. 55. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Contratación c.v. + entrevista persoal + periodo de probas </li></ul><ul><li>Se un substituto gusta, pode chamarse directamente ( contrat . ) </li></ul>
 56. 56. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cursos de formación no centro: </li></ul><ul><li>- un venres cada trimestre (festivo para os alumnos) </li></ul>
 57. 57. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Cursos de formación no centro: </li></ul><ul><li>- tema elexido polo director/a </li></ul>
 58. 58. O profesorado no sistema educativo de Ontario : <ul><li>Salario : entre 39.624 € (no experiencia) - 67.717€ anuais (10 anos experiencia) </li></ul>
 59. 59. A metodoloxía na secundaria en Ontario
 60. 60. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas tarefas de entender, manipular e elaborar información. </li></ul><ul><li>Fomento da creatividade : coñecer o elemento . </li></ul>
 61. 61. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas tarefas en parellas ou en grupo (clases 75 min.). </li></ul>
 62. 62. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos consultan internet no seu móbil ou portátil. </li></ul>
 63. 63. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos consultan internet no seu móbil ou portátil. </li></ul>
 64. 64. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moi a miúdo os profesores lévanse tarefas para correxir. </li></ul>
 65. 65. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitas exposicións orais á clase comunicación en público. </li></ul><ul><li>Cultura do discurso público e o diálogo </li></ul><ul><li>Non importa a resposta correcta, si desenrolar razonamento. </li></ul>
 66. 66. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Pouco uso do libro de texto (os alumnos téñeno en préstamo anual) </li></ul><ul><li>Non pode elexilo cada profesor Poucas editoriais </li></ul>
 67. 67. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Algúns profesores usan a súa web (ou wikispace) incluso na aula . </li></ul>
 68. 68. A metodoloxía na secundaria en Ontario: Pode haber outros profesores apoiando ou observando a clase
 69. 69. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… </li></ul>
 70. 70. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… </li></ul>
 71. 71. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… </li></ul>
 72. 72. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado nalgunhas clases : comida, auriculares, gorros… </li></ul>
 73. 73. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado na aula : os que non traballan non molestan. </li></ul>
 74. 74. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Ambente moi relaxado na aula : sen presión por dar todo o temario. </li></ul>(non hai exames externos despois de 9º)
 75. 75. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte dun </li></ul><ul><li>colectivo: Recadación de fondos para diferentes actividades… </li></ul>
 76. 76. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte dun </li></ul><ul><li>colectivo: Todos os centros teñen unha cor, mascota, logo… </li></ul>
 77. 77. A metodoloxía na secundaria en Ontario: <ul><li>Fomentan moito as dinámicas de grupo. Sentirse parte de un </li></ul><ul><li>colectivo: Adiviña a cor do Longfields Davidson Heights High </li></ul>
 78. 78. A metodoloxía na secundaria en Ontario: Especial atención á i ntegración da comunidade inmigrante
 79. 79. A metodoloxía na secundaria en Ontario: Especial atención á i ntegración da comunidade inmigrante
 80. 80. A avaliación na secundaria en Ontario
 81. 81. A avaliación na secundaria en Ontario: <ul><li>Pouca memorización: - exames de pouca materia </li></ul><ul><li> - só prácticos </li></ul><ul><li> - con exercicios como os da clase </li></ul><ul><li> - con táboa de fórmulas </li></ul>
 82. 82. A avaliación na secundaria en Ontario: <ul><li>Un porcentaxe alto da nota soe depender de traballos, proxectos… </li></ul>Poucos suspensos
 83. 83. A avaliación na secundaria en Ontario: <ul><li>Nos traballos valórase ( Mediante rúbricas ) : </li></ul><ul><li> - Coñecemento </li></ul><ul><li> - Razoamento </li></ul><ul><li> - Comunicación </li></ul><ul><li> - Aplicación </li></ul>Notas: 1 (+/-) : 5 0% - 60% 2 (+/-) : 60% - 70% 3 (+/-) : 70% - 80% 4 (+/-) : 80% -100%
 84. 84. A avaliación na secundaria en Ontario: <ul><li>Exames externos de Matemáticas e Lingua só despo is do grado 9 . </li></ul>MATEMÁTICAS GRADO 9 (3ºESO): PORCENTAXE ALUMNOS CON NOTA 3 OU 4 PROGRAMA APPLIED (FP) PROGRAMA ACADEMIC (Univ.) Woodroffe H.S. Colonel By H.S. Provincia Ontario PISA 2006–2007 . 2007–2008 . 2008–2009 . 2009–2010 . 2010–2011
 85. 85. A avaliación na secundaria en Ontario: <ul><li>Sen exames de “ Selectividade” : acceso univ. por nota media. </li></ul>(problemas con notas “ infladas ”)
 86. 86. O alumnado na secundaria en Ontario
 87. 87. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Moi ben educados: dan sempre as grazas, piden permiso... </li></ul>
 88. 88. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>M oi respetuosos co material do centro: non hai </li></ul><ul><li>grafitti nin nos pupitres, nin nas taquillas, nin nas paredes… </li></ul>
 89. 89. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Hai cordialidade entre alumnos de todas as razas. </li></ul>
 90. 90. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Hai algúns problemas de bullying e disciplina… </li></ul>
 91. 91. O alumnado na secundaria en Ontario: … pero en xeral o ambente é moi relaxado e agradable.
 92. 92. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Moitos alumnos de Academic dos últimos cursos </li></ul><ul><li>amosan moito interese por aprender . </li></ul>
 93. 93. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Incluso organizan clubs no almorzo para charlar de </li></ul><ul><li>diferentes asignaturas ou preparar exames. </li></ul>
 94. 94. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>Incluso organizan clubs no almorzo para charlar de </li></ul><ul><li>diferentes asignaturas ou preparar exames. </li></ul>
 95. 95. O alumnado na secundaria en Ontario:
 96. 96. O alumnado na secundaria en Ontario:
 97. 97. O alumnado na secundaria en Ontario:
 98. 98. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>O nivel de coñecementos dos alumnos (e dos profesores!) </li></ul><ul><li>é en xeral inferior ao español. </li></ul>
 99. 99. O alumnado na secundaria en Ontario: <ul><li>O nivel de habilidades (manexo información, creatividade, </li></ul><ul><li>comunicación oral e escrita, TIC,…) dos alumnos (e dos profesores!) </li></ul><ul><li>é en xeral superior ao español. </li></ul>
 100. 100. Canadá en PISA 2009

×