Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

Más de Innovation Norway(20)

Publicidad

Vi gjør kulturnæringene bedre

 1. Vi gjør kulturnæringene bedre Virke 05.09.2013 Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com
 2. Agenda 2 Foto:CH/www.visitnorway.com 1. Hva er kulturnæringen? 2. Innovasjon Norge og kulturnæringene 3. Syv punkter for å lykkes 4. Hva kan Innovasjon Norge hjelpe dere med? Foto: C.H/Visitnorway.com
 3. Hva er kulturnæringen
 4. Kulturnæringen: tall En stor næring 42 mrd verdiskaping 27.000 bedrifter 75.000 ansatte
 5. Utfordringer for kulturnæringene • Kompetanse • Holdning • Fra-prosjekt-til-bedrift • Finansiering • Frilans Kilde: Oxford research og BI
 6. Innovasjon Norge og kulturnæringen
 7. ”Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper morgendagens næringsliv.” Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen / Innovasjon Norge
 8. Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode Kulturgründere Delmål 2: Flere vekstkraftige Kulturbedrifter Delmål 3: Flere innovative Kulturnærings- miljøer Vi gir lokale ideer globale muligheter
 9. Hva gjør vi • Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv • Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt • Fremmer norske bedrifters omdømme 9 Foto: Siv Nærø/ Innovasjon Norge
 10. • FILM • FOTO • VIDEO • VISUELL KUNST • DESIGN • ARKITEKTUR • MUSIKK • DATASPILL 10Foto: CH - Visitnorway.com Målgrupper
 11. Hvordan jobber vi med kulturnæringen? • Ved å tilby tjenester • Deltar i lokale, regionale og nasjonale bransjenettverk • Utarbeider eget forslag til kulturnæringssatsing sammen med Kulturrådet • Gjennom organiseringen på våre distriktskontorer og utekontorer Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
 12. 12 Våre tjenester Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering
 13. 13 Innovasjon Norge gir ikke penger til kultur….. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MNOK Finansiering kultur og næring 2007-2012 Millioner kroner Antall tilsagn
 14. Mer enn penger Foto:JohanWildhagen/InnovasjonNorge
 15. En internasjonal organisasjon
 16. Ny satsing i regi av Innovasjon Norge og Kulturrådet
 17. Ny satsing 17
 18. Tiltaksområder Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 18
 19. Kurs, kurs, kurs Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 19 • Tilgjengeliggjøring og arenautvikling. • Prisfastsetting. • Markedsføring, publikumsutvikling, nettverksbygging. • Mediekommunikasjon • Økonomi og regnskap • Kuratering, produksjon, turnevirksomhet, arrangmenter. • Finansiering, støtteordninger • Ansvar og forsikring • Digitalisering, produktifisering
 20. Mentor Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 20 “Mentortjenesten for kulturgründere gir rask tilgang til flere topp kvalifiserte mentorer med unik kompetanse om gründerbedrifters utfordringer»
 21. Bedriftsnettverk Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 21 «Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid»
 22. Samlokalisering Kompetanse Mentortjeneste Bedriftsnettverk Samlokalisering 22 «En økonomisk støtteordning for kulturnæringsaktører som samarbeider gjennom samlokaliseringer»
 23. Vi utfordrer deg 2323 Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale ambisjoner? Vil du skape en sterk merkevare?
Publicidad