Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover (20)

Anuncio

Más de Innovation Norway (17)

Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover

 1. 1. Vi gjør det lett å velge Norge Per-Arne Tuftin @perarnetuftin #INreiseliv www.innovasjonnorge.no
 2. 2. www.innovasjonnorge.no Mange valgte Norge i sommer
 3. 3. Mange valgte Norge www.innovasjonnorge.no Kilde: SSB Sett sammen din egen statistikk på www.innovasjonnorge.no/markedsdata Januar-juni 2015: • Totalt: +4,2% • Nordmenn: +3,1% • Utlendinger: +7,2% Mai-juni 2015: • Totalt: +3,2% • Nordmenn: +2,3% • Utlendinger: +5,2%
 4. 4. www.innovasjonnorge.no +1,2 mrd kroner
 5. 5. Kongress øker Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 416 internasjonale kongresser 20. plass internasjonal rangering
 6. 6. Cruise flater ut Foto: Øyvind Heen - Visitnorway.com 1951 Cruiseanløp 574.063 cruise- passasjerer 2,7 mill dags- besøkende
 7. 7. Det er høyt aktivitetsnivå Foto: Gaute Bruvik - visitnorway.com 4 Bærekraftige reisemål 1011 profilerings- kunder MNOK 242 Lån & tilskudd 1434 Tur- operatører 8500 Kurs- deltakere 130 Markeds- prosjekter
 8. 8. Innovasjon Norges tredelte mandat Kompetansepartner – synlig med innsikt Utviklingspartner – tett på lokale forhold Markedspartner – tett på turisten
 9. 9. Tett på markedene • Norge • Sverige • Danmark • Tyskland • Nederland • Storbritannia Nærmarked • Russland • USA • Spania • Frankrike • Italia • Japan (STB) • Kina (STB) Vekstmarked • Brasil • Sør-Korea (STB) • India (STB) • Indonesia (STB) • Taiwan (STB) • Thailand (STB) Prosjektmarked
 10. 10. www.innovasjonnorge.no
 11. 11. www.innovasjonnorge.no
 12. 12. www.innovasjonnorge.no Lett å dele Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com, Andreas Hjelle, Trevarefabrikken Lett å like
 13. 13. Fase 1 - Norge; Engasjere nordmenn og finne gode Norgesbilder i ​Google Street View Fase 2 Internasjonalt; Bruke de autentiske bildene til å markedsføre Norge internasjonalt​ • Eksponering​ • Konkurranse • Premie www.innovasjonnorge.no Sosial kampanje i 2016
 14. 14. Nye muligheter • Filmturisme www.innovasjonnorge.no Kilde: TCI Research 40 mill. turister påvirket av filmer
 15. 15. Turistens reise www.innovasjonnorge.no
 16. 16. www.innovasjonnorge.no Lett å like: Nye Visitnorway.com
 17. 17. www.innovasjonnorge.no Bransje- bearbeidelse Presse Internasjonal ruteutvikling Møter og arrangement
 18. 18. www.innovasjonnorge.no Foredle råvaren
 19. 19. Vi er spente på ny St. melding om reiseliv www.innovasjonnorge.no

Notas del editor

 • God morgen alle sammen og velkommen til kick-off. Som Cathrine allerede har sagt så har vi et innholdsrikt program til dere i dag. Mitt innlegg i dag vil se
 • Men i år et det virkelig mange som har valgt Norge i år – fra hele landet har vi fått tilbakemeldinger om smekkfulle hotell og attraksjoner. Det gleder oss stort.
 • Ser vi på tallenes klare tale så har vi kun overnattingsstatistikk til og med juni å forholde oss, samt at vi har sett litt på Benchmark Alliance sine tall for de største byene.
  I juni var det rett i underkant av 3,9 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er tre prosent flere enn juni i fjor. Norske gjestedøgn økte med tre prosent, og utenlandske med seks prosent. Ferie- og fritidstrafikken driver vekst ved inngangen til sommersesongenHotellene rapporterer om en økning på ferie- og fritidsrelaterte gjestedøgn på 14% i juni i år. Det tilsvarer 160 000 flere gjestedøgn bare i juni måned. Sammenligner man med tilsvarende tall for juni i 2010 har veksten vært på 30% i ferie- og fritidsgjestedøgn.

  Ser vi hittil iår så er veksten i alle kommersielle gjestedøgn på 4%, fordelt på 3% i norske gjestedøgn og hele 6% i utenlandske gjestedøgn


  Julitallene kommer fra SSB i morgen. Vi er spente!
 • Men det er ikke gjestedøgn vi lever av: det er verdiskaping. Ser vi økningen i kommersielle gjestedøgn alene til og med juni så er den økte på 1,2 milliarder i økt forbruk i forhold til i fjor. (600 mill. norske gjestedøgn og 600 mill. utenlandske gjestedøgn)
 • Samtidig ser vi at det internasjonale møtemarkedet øker og i fjor var 416 internasjonale kongresser i Norge. Norge har klatret opp på en 20. plass på internasjonale kongressrangeringen og vi er meget fornøyd med det samarbeidet vi har med Norway Convention Bureau og destinasjonene. Vi ser også i media at det er planer om et større konsert- og kongressanlegg i Oslo i regi av Stordalen&co – dette er vi meget glade for, og vi vil i fremtiden satse mer på dette høyt betalende segmentet.
 • Cruise Norway har gitt tilbakemelding om at cruiseveksten flater ut. I år er det rett i underkant av 2000 anløp med nesten 575.000 passasjerer. Innovasjon Norge er tydelige på at vi ikke har noe mandat i å markedsføre Norge som en cruisedestinasjon, men å øke verdiskapingen i land ved å få opp flere salgbare opplevelser, samt å få en større leverandørindustri til cruisenæringen.
 • Vi merker også at det er et godt år for store deler av næringen. Det er travelt hos oss. Vi har over 1000 kunder på profileringssiden fordelt på 130 markedsprosjekter, vi bearbeider sammen med dere nesten 2000 turoperatører, vi er i ferd med x bærekraftsertifisieringer, 8500 bedrifter har gått på en av de 11 reiselivskursene, og ikke minst så investeres det som aldri før i næringen. Hittil i år har vi gitt lån og tilskudd på 242 millioner kroner til reiselivsnæringen, en stor økning på i forhold til i fjor.
 • Innovasjon Norge Reiseliv er i en særklasse internasjonalt med vårt tredelte mandat, vår ambisjon
  er å være reiselivets foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner. Mandatet gir oss
  unike muligheter til å iverksette et bredt spekter av tiltak for å styrke den enkelte bedrifts og regions
  konkurranseevne og Norges konkurranseevne som reisemål. Vår nærhet til reiselivsbedriftene, samt
  vår internasjonale kompetanse og tilstedeværelse gir oss de beste forutsetninger for å forstå og bidra
  til utvikling i hele verdikjeden, fra idé til marked. Både som utviklingspartner og markedspartner skal vi
  bidra aktivt til et bærekraftig reiseliv som balanserer hensynet til bevaring av natur, kultur, lokalsamfunn,
  mattradisjoner og miljø, i tillegg til styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

  Kompetansepartner – synlig med innsikt
  Innovasjon Norge skal videreutvikle rollen som reiselivets viktigste kompetanseorganisasjon. Vi skal være
  en faglig uavhengig kunnskapsorganisasjon med spisskompetanse på områder som er viktige for reiselivet,
  eiere og samarbeidspartnere. Vi skal bidra aktivt med vår erfaringsbaserte kompetanse, uavhengige
  undersøkelser og samlede innsikt for at flere bedrifter og nettverk av bedrifter lykkes internasjonalt og på
  hjemmemarkedet, og reisemålene styrker sin konkurranseevne. Slik skal vi være premissleverandør for våre
  eiere og samarbeidspartnere.

  Utviklingspartner – tett på lokale forhold
  Vi skal utløse bedrifts- og samfunnsmessig lønnsom næringsutvikling med utgangspunkt i regionenes
  næringsmessige muligheter. Landsdelene og destinasjonene har ulike naturgitte forutsetninger, lokal
  kultur, aktivitets- og opplevelsesmulighet, kompetansemiljøer og bedrifter og dermed ulike forutsetninger
  for å utvikle attraktive tilbud til turistene. Dette rike mangfoldet er avgjørende for vår langsiktige
  verdiskapingsevne innenfor reiselivet og for å øke attraktiviteten til Norge som reisemål. Norge har en sterk
  posisjon som et reisemål med spektakulære naturopplevelser og fysiske aktiviteter i naturen, men vi må
  styrke tilbudet og Norges posisjon som et land med attraktive kulturopplevelser og mattradisjoner.

  Markedspartner – tett på turisten
  Innovasjon Norge representerer og opptrer som «Norge» innen profilmarkedsføring av Norge som reisemål.
  All markedsføring skal inneholde en overordnet Norgesprofilering, slik det er definert i Merkevaren Norge
  som reisemål. I dette arbeidet er det «Norge» som er avsender og Visitnorway som er responskanal.
  Profilmarkedsføringen skal utfylle og styrke de kommersielle aktørenes eget markedsførings- og
  salgsarbeid, både internasjonalt og på hjemmemarkedet. Internasjonalt er Innovasjon Norge til stede
  i utvalgte land for å knytte kontakter og bygge nettverk mot distribusjons- og salgsledd lokalt, og drive
  aktivt arbeid med presse og media. Vi skal ha lokale versjoner av Visitnorway og være til stede i aktuelle
  sosiale medier og digitale kanaler. Få norske reiselivsaktører har mulighet til å etablere en slik internasjonal
  tilstedeværelse på egen hånd.
 • Være tett på de viktigste internasjonale markedene og hjemmemarkedet Innovasjon Norge skal fortsatt være etablert med lokal tilstedeværelse i prioriterte markeder, som er avgjørende for å sikre verdifull turisttrafikk til norsk reiseliv og dermed økt verdiskaping i næringen. I disse markedene skal vi ha faglig dyktige medarbeidere med inngående kunnskap om markedet, lokal distribusjon og hva som skal til for å lykkes der. Vi stiller kompetansen og kontaktnettet til rådighet for næringen og bedriftene, og disse danner også fundamentet for vårt arbeid med å markedsføre Norge som reisemål. I disse markedene skal vi fremme bredden i det norske reiselivsproduktet, både store og små reisemål, og bedrifter som har produkter tilpasset behovene i de enkelte markedene. Vi skal særlig løfte fram bedrifter og reisemål som etterlever prinsippene om bærekraft. Vi skal bygge nettverk og knytte kontakter med distribusjons- og salgsleddet lokalt, og drive aktivt arbeid rettet mot presse og medier for å få redaksjonell omtale om Norge som reisemål. Dette sikrer norsk reiseliv en internasjonal tilstedeværelse som få aktører har finansielle muskler til å etablere på egen hånd.
 • Vet dere likheten med konseptet "The Scream" og den nye filmen "Bølgen"? Nei, det er ikke bare at deler av opptakene på begge produksjonene er tatt opp i Geiranger, men det er også deler av det samme teamet som står bak begge produksjonene. Men det er ikke det jeg har tenkt så snakke om.

  Eksperimentering: NordlysAPP, Visitnorway, spill, Avinor....
 • Jeg skal ikke bruke mye tid på å dvele over hva vi sammen med dere har gjort i 2015, men det er kun EN aktivitet jeg vil vise dere: Dreamjobbing i USA. Ta en titt på denne.
 • Vårt utgangspunkt er at Norge er lett å like med vår gudegitte natur, god infratruktur som gjør det enkelt å komme seg til Norge, og gjør lett å komme seg rundt i landet, og ikke minst gode reiselivsopplevelser. Vi skal skape godt innhold som inspirerer og gir reiselyst - eller det som kalles "reason to go".  Vi skal lage gode planleggingsverktøy som gjør det enkelt for gjestene våre å planlegge og gjennomføre en reise til og i Norge. To eksempler som har kommet de to siste ukene er Lonely Planet 500 ultimate reisemålene du bør få med deg i løpet av livet som ble lansert av reiseguidegiganten Lonely Planet tidligere denne måneden. Av de nordiske landene kommer Norge best ut. De har hele fem attraksjoner på listen, Sverige har fire og Danmark kun en. I Norge er Bryggen i Bergen, Geirangerfjorden, Operahuset i Oslo, Prekestolen i Rogaland og Vigelandsparken i Oslo med på Lonely Planet-listen. Et annet eksempel er Rough Guides liste over 50 plasser du har til å besøke for du dør – hvor Geiranger er et av stedene.
  Men samtidig skal vi gjøre det lett å dele sine opplevelser og erfaringer, gjennom sosiale medier og andre kanaler. • Sosial-kampanje med oppstart i Norge, ekspandering internasjonalt
  Hva ønsker vi å oppnå:
  Engasjement blant nordmenn som finner godt, autentisk innhold – ambassadører
  Spre dette internasjonalt
  Attraktive premier der en kan møte lokalt vertskap
  Gode PR-muligheter
  Lavterskel-aktivitet

  Kampanjen styres og koordineres av ressurs-gruppe på tvers av markeder
  Bruker lead-reklamebyrå, som også har kampanjekonsept, til å utvikle materiell og kommunikasjon, evt støttet opp av egne PR-tiltak i samarbeid med egen KOM-avd.

  Norsk mediebyrå knyttet til oppstarten og synlighet/spredning i fase I Norge. Øvrig reklamemateriell og mediekjøp gjennom markedenes egne byrå/avtaler

  Tall SoMe kanaler per i dag:
  Facebook: 756 520 TOTALT
  Instagram: 63 593 TOTALT Bruk av #visitnorway: 750 344
  Twitter: 75 802 TOTALT
  Nytt: fotokonkurranser i Foap, der har vi mottatt 4 205 bilder allerede.

 • La oss snakke om film.

  En undersøkelse gjennomført av TCI research viser at 40 millioner turister ble påvirket av filmer og at dette påvirker deres valg av destinasjon. Dette har stor betydning for yngre målgrupper og ikke minst i BRIC-landene ifølge TCI research. Norge har vært opptaksland for en rekke filmer de siste årene, som dere ser av eksemplene
  Harry Potter (2009): Rauma
  Sherlock Holmes (2011): Mardalsfossen
  Ex machina (2015): Juvet, Norddal, Luster
  How to train your dragons 2 (2014): Svalbard
  Vikings (2013-): Sokndal, Bjerkreim, Gjesdal, Forsand, Aurland, Stranda
  Frozen (2013)
  Og vi skal selvfølgelig ikke glemme Frozen som virkelig satte Norge på kartet i USA. Oppfølgeren, Frozen 2, er varslet neste år.

  Men vi tror det kommer mer. Regjeringen har varslet at de vil etablere en filmincentiveordning fra 2016, på lik linje med ordninger som Island og en rekke andre land har. Dette ønsker vi velkommen, men er samtidig veldig tydelig på at hvis det skal få en reiselivsmessig effekt må det:
  Der det finnes en sterk kobling mellom historien og stedet
  Finnes et sterkt følelsesmessig engasjement med stedet filmen er tatt opp
  Filmen må avspeiler et autentisk bilde
  Og fange stedets ”sjel” (sense of place)

  I tillegg må filminnspillingen følges opp før-under og etter produksjonen med PR og markedsføring. Vi vet at gjennomsnittlig 150 millioner mennesker vil se en blockbuster film de tre første ukene etter premiere. For en turistsjef kan det være den ultimate to timers reklamefilm uten forstyrrelser. Sist, men ikke minst, film er ikke bare kino, etterpå kommer DVD-release (eller lovlig nedlasting), så TV- visning. Hvis og når filmincentivene kommer vil vi sammen med destinasjonene og filmkommisjonene være på plass for å jobbe strategisk og langsiktig med filmturisme.   

 • Vårt markedsarbeid skal treffe i flere faser av turistens reise, fra å skape drømmen om Norge til å søke inspirasjon og planlegge, bestille ikke minst oppleve og dele. Samtidig vet vi at det er mye digital støy der ute og det er vanskelig å trenge igjennom med klassiske budskap og kanaler. Vi må gjennom gode historier vist frem “det unike norske”, våre verdier og fortelle dem på en engasjerende og norsk måte. Mest effektive kanaler.

 • En av kanalene dere vil høre mer om senere idag fra Ingrid og Hans Petter er arbeidet med nye Visitnorway.com. Vi vil i slutten av året lansere en helt ny portal - bygd på det beste fra eksisterende prisvinnende portalen, baset på en skybasert løsning fra amerikanske Simpleview, men også med mye nytt innhold. Men som sagt det vil Ingrid og Hans Petter komme inn på litt senere idag. 
 • Men vi skal fortsatt gjøre det lett for dere i næringen:
  Å få kontakt med internasjonale turoperatører. Sandra og Robert fortelle dere mer om arbeidet med internasjonal bransjebearbeiding i en av dybdemøtene etterpå
  Vi skal gjøre det lett for internasjonal presse å skrive om om Norge som reisemål
  Vi skal gjøre det lettere for turistene å spise lokalmat og finne gode spisesteder med norsk mat. Her ligger det er uutnyttet potensial - det vil Silje og Elin fortelle mer om i dybdemøtet etterpå
  Og vi skal fortsatt jobbe tett med Avinor for å få inn flere internasjonale flyruter til Norge
  Sist, men ikke minst: vi skal fortsatt jobbe tett med destinasjonene og Norway Convention Bureau for å jobbe på det profesjonelle møte- og arrangementsmarkedet. Vi er veldig glad for samarbeidet vi har med Norway Convention Bureau og vi vil videreutvikle dette samarbeidet i år, både på markedssiden, men også på utviklingssiden med vårt felles kurs i hvordan selge på møte- og konferansemarkedet.  

  Veksten kommer utenfor Europa.
 • I mange år har vi sagt at vi må foredle råvaren, vi må satse på opplevelser. Og ja: norsk reiseliv har tatt tak og utviklet ferdige konsepter som er introdusert i markedet, men fortsatt ser vi at mange av de highligths som blir trukket frem i internasjonale reisehåndbøker som Lonely Travel og Rough Guides, samt reviewsites som TripAdvisor, ikke er foredlet og tilrettelagt for turisten.
  Dette er ikke godt nok i den internasjonale konkurransen Norge befinner seg i.
  Men det finnes også gode eksempler: Åndalsnes er en destinasjon som har vært igjennom en reise og fått frem gode markedstilpassede produkter. Røros er et annet meget godt eksempel som virkelig blomstrer. Vi mener at destinasjonsselskapene bør kjenne sin besøkelsestid og ha en tydelig rolle i beskrive, pakke og kommersialisere. Min kollega Sigrid Oterholm Hoem vil litt senere idag presentere et spennende konsept som vi kaller Nasjonal kolleksjon som er en verktøykasse for å foredle opplevelser i Norge.
  Her har Innovasjon Norge en rekke tjenester i verktøykassa som kan være til hjelp. Enten vi snakker om å utvikle Bærekraftige destinasjoner, kommersielle bedriftsnettverk og klynger, risikofinansiering eller kompetansetilbud.
  Ute i foajeen har vi en stand bemannet med mine kolleger som kan hjelpe deg med dine behov. 
    
 • Kjære kolleger, vi går en spennende tid i møte. I disse tider skrives det en ny melding til Stortinget om reiseliv. Den skal etter planen bli lagt frem våren 2016, i følge våre kolleger i Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er første gang på 15 år det blir laget en Stortingsmelding om soloppgangsnæringen reiseliv og vi gleder oss til å se resultatet. Samtidig vil jeg oppfordre næringen til å bruke bransjeorganisasjonene og gi innspill dette viktige arbeidet,

×