Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Markedsplan Fjell Norge Ekstern

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 49 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (11)

Similares a Markedsplan Fjell Norge Ekstern (20)

Anuncio

Más de Innovation Norway (20)

Markedsplan Fjell Norge Ekstern

 1. 1. Markedsplan for FjellNorge 09.07.09
 2. 2. FjellNorge 2010 <ul><li>Bakgrunnen for FjellNorge. </li></ul><ul><li>Evaluere markedsaktivitetene 2009 </li></ul><ul><li>Presentere 2010 kampanjene </li></ul><ul><li>Presentere Internettportalen www.fjellnorway.com </li></ul>
 3. 3. Mandatet bak markedsplan <ul><li>Fylkestingvedtak pr juni 2007: </li></ul><ul><li>Fylkespolitikerne i Oppland ønsket å gi reiselivsnæringen en håndsrekning mot fallende markedskurver </li></ul><ul><li>Oppland fylkeskommune etablerte et markedsråd med representanter fra regionene i Oppland </li></ul>
 4. 4. Markedsrådet <ul><li>Arne-Jørgen Skurdal fra Gjøvik-Land-Toten </li></ul><ul><li>Vidar Svanemyr fra Lillehammer Turist </li></ul><ul><li>Lars Tvete fra Gudbrandsdalen RL / Grethe Austgarden (LT) </li></ul><ul><li>Hanne Velure fra Nasjonalparkriket / Sven Terje Garmo </li></ul><ul><li>Karianne Borchgrevink fra Valdres </li></ul><ul><li>Prosjektleder Oddbjørn Dahl </li></ul><ul><li>Reiselivsansvarlig Ofk Liv Bjerke </li></ul>12 09.08 Fjell Norge 2008
 5. 5. Hvorfor utenlands markeder? <ul><li>Det er det utenlandske markedet som kan gi vekst </li></ul><ul><li>Internasjonale markeder er viktige for å sikre belegg i skuldersesongene som supplement til de norske gjestenes ferievaner </li></ul>12. 09.08 Fjell Norge 2008
 6. 6. Hvorfor sommeren? 12. 09.08 Fjell Norge 2008 <ul><li>Pr i dag er det ingen organisasjon for felles markedsføring av sommerproduktet </li></ul><ul><li>Norske Fjell og Norske Spor er markedsføringsorganisasjoner for vinterproduktene. </li></ul>
 7. 7. Visjon <ul><li>Oppland skal gjenerobre posisjonen som </li></ul><ul><li>” Reiselivsfylke nr.1 i Norge” </li></ul>12. 09.08 Fjell Norge 2008
 8. 8. <ul><li>OVERORDNA MÅL: </li></ul><ul><li>Øke antall gjestedøgn med 10% fra det utenlandske markedet innen 2012. (400 000 i 2007). </li></ul><ul><li>DELMÅL: </li></ul><ul><li>Øke etterspørselen til FjellNorge </li></ul><ul><li>V IRKEMIDDEL: </li></ul><ul><li>Å samle regionen til felles innsats mot det internasjonale markedene. </li></ul>12. 09.08 Fjell Norge 2008 Mål for FjellNorge
 9. 9. Marked, målgruppe, produkt <ul><li>Marked: NEDERLAND og TYSKLAND </li></ul><ul><li>Målgruppe: </li></ul><ul><li>Barnefamilier, venner i følge, </li></ul><ul><li>og par uten barn </li></ul><ul><li>Produkt: </li></ul><ul><ul><li>Sykkel </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandring </li></ul></ul><ul><ul><li>Innlandsfiske </li></ul></ul>12. 09.08 Fjell Norge 2008
 10. 10. HANDLINGSPLAN 2009 : <ul><li>Koordinere markedsføringen av regionen i Norgeskatalogen og Sommerkampanjene i 2009 </li></ul><ul><li>Utvikle nettstedet FjellNorway.com som landing side for regionen i forbindelse med markedsføringsaktivitetene. </li></ul><ul><li>Skape tilgjengelighet til reiselivsproduktene i FjellNorge </li></ul><ul><li>Bli synlig på søkemotorer. </li></ul><ul><li>Knytte FjellNorge til Fjord Norge </li></ul><ul><li>Opparbeide bildebank tilpasser profil og strategi. </li></ul>
 11. 11. Evaluering 2009 <ul><li>Norgeskatalogen </li></ul><ul><ul><li>Kr 230 000,- </li></ul></ul><ul><li>Sommerkampanjen </li></ul><ul><ul><li>Kr 850 000,- </li></ul></ul><ul><li>Vandrekampanjen </li></ul><ul><ul><li>Kr 600 000,- </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Norgeskatalogen </li></ul><ul><li>Distribueres til den som planlegger Norgesferie. </li></ul><ul><li>Hjelper i beslutningsprosessen. </li></ul><ul><li>Medbringes som guide ved reisen </li></ul>
 13. 13. Norgeskatalogen :
 14. 14. Norgeskatalogen:
 15. 15. <ul><li>Vandrekampanjen: </li></ul><ul><ul><li>Katalog </li></ul></ul><ul><ul><li>Kampanjeaktiviteter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presseturer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Turoperatørbesøk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Med mer. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>Plakater </li></ul></ul><ul><ul><li>Online kampanjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Vedlegg i magasiner og aviser </li></ul></ul><ul><ul><li>E-post utsendelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilannonsering </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktannonsering </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyhetsbrev </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressebearbeidelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Visitnorway.com/nl - / d </li></ul></ul><ul><ul><li>Utsendelse infopakker </li></ul></ul>Sommerkampanjen
 17. 17. Plakat i Düsseldorf
 18. 18. Presseturer <ul><ul><li>Regionene i FjellNorge har hatt stor pågang fra internasjonal presse i 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere artikler trykt i løpet av sommeren både gjennom Vandrekampanjen og sommerkampanjen </li></ul></ul><ul><ul><li>Jotunheimen Reiseliv hadde 10 individuelle presseturer på samme tidspunkt </li></ul></ul>
 19. 21. Fjellnorwegen im Schleswig-Holstein Sonntagsblatt
 20. 23. Handlingsplan 2010 <ul><ul><li>Øke innsatsen fra næringen i Innovasjon Norge kampanjene </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapportere kampanjeaktivitetene direkte til alle reiselivsbedrifter. </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreutvikle portalen FjellNorway.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeide med å bygge FjellNorge til å omfatte mer enn Oppland fylke </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensivere arbeidet med bildebanken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bygge kompetanse rundt Internettmarkedsføring i regionen. </li></ul></ul>
 21. 26. Modul 1 Kr 14 000,- Modul 2 Kr 26 000,-
 22. 27. Modul 3 2/3 side Pris kr 48 000,- Gir også annonseoppføring på www.fjellNorway.com og synlighet i Norges- Kampanjen
 23. 28. Vandrekampanjen 2010 <ul><li>2 sider FjellNorge profilering </li></ul><ul><li>Deltakelse kan skje ved: </li></ul><ul><ul><li>Produktutviklings, og markedsføringsprosjekt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nivå 1 kr 15 000,- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nivå 2 kr 75 000,- (50 % matching) </li></ul></ul></ul>
 24. 29. Samlet budsjett 2010 Til disposisjon 1 043 500 2 500 000 <ul><ul><li>Markedsføringsmidler fra Ofk </li></ul></ul><ul><ul><li>Deltakelse reiselivslagene i Norges- katalogen og Norgeskampanjene </li></ul></ul><ul><ul><li>616 500 </li></ul></ul><ul><ul><li>Messekostnader FjellNorge (Ofk) ca </li></ul></ul><ul><ul><li>300 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>FjellNorge portalen – Drifts- og utviklingskostnader 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>150 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bidrag til Destinasjonsweb lokalt, </li></ul></ul><ul><ul><li>120 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Markedsføring av webportalen </li></ul></ul><ul><ul><li>90 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Brosjyre FjellNorge for messer </li></ul></ul><ul><ul><li>130 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Visitnorway.com partneravtalen </li></ul></ul><ul><ul><li>50 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Total markedsinnsats </li></ul></ul><ul><ul><li>1 456 500 </li></ul></ul>
 25. 30. Deltakelse Norgeskatalogen Nivå 1, kryss av Nivå 2, Nivå 3, Bestilling av Norgeskampanjen og Vandrekampanjen direkte til Innovasjon Norge, med kopi til FjellNorge Pris pr modul kr 14 000,- kr 26 000,- kr 48 000,- Salgsutløsende kampanjer Synliggjøre produkter med pris. Både fast opphold og rundreise i henhold til markedskonseptene. Invitasjon til deltakelse i kampanjene for næringen sendes ut medio mai. Påmeldingsfrist 20 september PÅMELDINGSSKJEMA
 26. 31. Messedeltakelse 2010 <ul><li>Publikumsmesser i definerte marked hvor FjellNorge dekker deltakeravgiften, og destinasjonene dekker kostnadene med reise og opphold. </li></ul><ul><li>Destinasjonene deler messene mellom seg og representerer FjellNorge og hverandre gjensidig. </li></ul><ul><li>Budsjett: Ofk kr 300 000,- </li></ul>Marked Sted Aktivitet Tidspunkt Målgruppe NL Utrecht Vakantiebeurs januar Forbruker, bransje, media D Berlin IGW Internationale Grüne Woche januar Forbruker, noe presse D Stuttgart CMT januar Forbruker, noe bransje og presse D München f.re.e (tidl. CBR) februar/mars Forbruker, noe bransje og presse NL Amsterdam Fiets- en wandelbeurs februar/mars Forbruker, sykkel og vandring D Berlin ITB mars Turoperatører, reisebyråer. MICE-agenter, presse og forbruker i Tyskland D Düsseldorf Tour Natur September Forbruker, bransje NL Utrecht 50 plus beurs September Forbruker, 50 + NL Utrecht Hengelsportbeurs November Forbruker, bransje, media, sportsfiske
 27. 38. www.fjellnorway.com <ul><ul><li>Felles publiseringsverktøy med FjordNorge </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgjengeliggjør ”alle” reiselivsprodukter på ett nettsted </li></ul></ul><ul><ul><li>Mersalg som følge av økt synlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Investert kr 500 000,- i webløsningen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Representasjon i styringsgruppen for utvikling av verktøyet. </li></ul></ul>
 28. 39. Struktur
 29. 40. Tellus GUEST MAKER Turid Turist registrerer all informasjon i GuestMaker Og publiserer til de kanalene hun ønsker
 30. 47. 5 selvstendige portaler Destinasjon Valdres Valdres.no Nasjonalparkriket www.nasjonalparkriket.no Lillehammer Turist www.lillehammer.com Gjøvik, Land, Toten www.turistinnlandet.no Gudbrandsdalen Reiseliv www.gudbrandsdalen.no FjellNorge www.fjellnorway.com
 31. 48. <ul><ul><li>Løfte FjellNorge ut av fylkeskommunen over på et AS. </li></ul></ul><ul><ul><li>FjellNorge - Et landsdelsselskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Øke budsjettene slik at vi kan gå inn i flere markeder </li></ul></ul><ul><ul><li>Fremme Norge som reisemål sammen med øvrige landsdeler </li></ul></ul>Veien videre:

Notas del editor

 • 360 000 før finanskrisen rammet.
 • Destinasjonene beskrives som en rundreise hvor fyrtårnproduktene highlightes.

×