Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reiselivsåret 2014 og prognoser for 2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 53 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Reiselivsåret 2014 og prognoser for 2015 (18)

Anuncio

Más de Innovation Norway (20)

Reiselivsåret 2014 og prognoser for 2015

 1. 1. Reiselivsåret 2014 og 2015 Presseseminar 13.01.2015 Foto: CH, Johan Wildhagen, Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com
 2. 2. Dagens program 1. Introduksjon. • Per-Arne Tuftin 2. Reiselivsåret 2014 og Turistundersøkelsen • Per-Arne Tuftin og Margrethe Helgebostad 3. Prognose reiselivsåret 2015 • Per-Arne Tuftin 4. Cruise • Sigrid Oterholm Hoem og Tor Johan Pedersen 5. Oppsummering Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com
 3. 3. Innovasjon Norges reiselivssatsing i 2015 - • Vi kutter mediekampanjene i Italia, Russland, Asia, Danmark (sommer) og Norge (gjelder ikke bygdeturismekampanjene i Norge) • Vi reduserer mediekampanjene i Spania, Frankrike og Nederland • Vi kutter alle publikumsmesser, deltar kun på de viktigste fagmessene • Vi kutter ut katalogene bortsett fra en generell engelsk og en tysk i 2015. Fra 2016 har vi kun en generell engelsk i pocketutgave. • Vi kutter distribusjon av egne og andres kataloger. + • Vi øker bruken av digitale medier – til nært 100% • Økt fokus på sosiale medier • Økt fokus på digital annonsering • Økt fokus på ny Visitnorway • Fortsette å videreutvikle og bruke markedsføringskonsepter på tvers – utvikle noen få konsepter som skal brukes i alle markeder • Øker innsatsen innenfor internasjonal presse og bransje • Økt fokus på tema og bygdeturisme (LMD)
 4. 4. Reiselivsåret 2014 • Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør • Margrethe Helgebostad, seniorrådgiver analyse
 5. 5. 8,1 mill +6% 22,0 mill +2% 30,1 mill +3% Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge Prognose kommersielle gjestedøgn: God vekst i 2014 Alle kommersielle gjestedøgn: hotell, camping, hytte og vandrerhjem
 6. 6. Reiselivsåret 2014: Vekst i de fleste markeder Vekst Stabilitet Nedgang Kilde: SSB. Prognose: Innovasjon Norge Alle kommersielle gjestedøgn: hotell, camping, hytte og vandrerhjem
 7. 7. I 1999 utgjorde besøkende fra de seks hovedmarkedene en andel på 77 prosent av alle utenlandske kommersielle gjestedøgn. I 2014 var andelen redusert til 57 prosent. Kilde: SSB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Alle andre markeder Summen av 6 hovedmarkeder Andre markeder 23 % Seks hovedmarkeder 77 % Andre markeder 43 %Seks hovedmarkeder 57 % 1999 2014
 8. 8. En million flere gjestedøgn i sommer • Antall kommersielle gjestedøgn har økt fra ca. 14,7 mill. i sommersesongen 2013 til ca. 15,7 mill. i sommersesongen 2014. Økningen på 7 prosent tilsvarer rundt 1 mill. ekstra gjestedøgn. • Norske gjestedøgn økte med 6 prosent og utenlandske med 10 prosent. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 9. 9. • Nordmenn har reist på flere (+1 %) ferie- og fritidsreiser så langt i 2014 sammenliknet med samme periode i 2013. • Norgesferier +4 % • Utlandet -3 % • 62 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge • … 44 prosent av overnattingene er i Norge • …. og kun 27 prosent av forbruket brukes i Norge SSBs reiseundersøkelse 3. kvartal 2014 9 Foto: Matti Bernitz/visitnorway.com Kilde: Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2014. SSB
 10. 10. Andelen ferie- og fritidsreiser i Norge øker Kilde: SSB 77 % 71 % 71 % 69 % 63 % 65 % 67 % 66 % 61 % 56 % 60 % 62 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 til 3.kvartalFerie- og fritidsreiser i Norge Ferie-og fritidsreiser i utlandet Andel ferie- og fritidsreiser i Norge 2014 til 3. kvartal: +4 % 2013 +21 %
 11. 11. • Antall cruiseanløp: 2.000 (-15%) • Antall cruisegjester: 574.063 (-4%) Liten cruisenedgang i 2014 Foto: Staale Wattoe Kilde: Cruise Norway 36% 30% 6%
 12. 12. 2014 LITT OM FERIETURISTENE I NORGE SOMMEREN 2014
 13. 13. Ferieturistene fra Tyskland og Nederland var her i gjennomsnitt lengst i sommer • Kineserne har en bunnplassering med en gjennomsnittlig oppholdstid på tre dager. Halvparten av dem som var her i sommer, besøkte Norge som ett av flere land i en pakkereise. • Norske ferieturister har i gjennomsnitt ca. en ukes ferie. • Turistene fra Sør-Europa og USA hadde i sommer i gjennomsnitt ca. 10 overnattinger. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 14. 14. Turistenes gjennomsnittsalder i sommersesongen var 49,6 år • Turistene med høyest gjennomsnittsalder er de tyske, de fra Asia utenom Kina og de skandinaviske. • + behold eksisterende tekst Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB 43,4 44,7 45,1 47,8 48,5 49,5 49,5 49,6 50,1 50,9 51,4 53,3 53,8 53,8 53,9 0 10 20 30 40 50 60 Frankrike (n=186) Øvrige Europa (n=339) Kina (n=126) Sveits (n=130) Italia (n=125) Norge (n=1836) Øvrige Asia (n=154) Spania (n=164) Nederland (n=221) Sverige (n=244) Tyskland (n=473) Danmark (n=107) Storbritannia (n=85) USA (n=111) Øvrige utenfor Europa (n=135) Gjennomsnittsalderen for voksne turister fordelt på hovedmarkeder
 15. 15. Over halvparten av ferieturistene utenfor Nord-Europa var i Norge for første gang. Samtidig har Norge en lav nyrekruttering fra nabolandene • For majoriteten av turistene fra land utenfor Skandinavia, var ferien deres det første besøket i Norge. • Samtidig verdt å merke seg nok et år med lav nyrekruttering fra både Tyskland, Sverige, Nederland og Danmark som er viktige nærmarkeder. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 16. 16. Turistene er fornøyd med feriereisen i Norge  Øverst finner vi Sverige, Kina, USA og Norge. Her er gjennomsnittet 8,8 av 10.  Nederst skiller øvrig Asia, Nederland og Spania seg ut med en gjennomsnittlig tilfredshetsgrad på henholdsvis 8,3. 8,4 og 8,4.  Det skal likevel nevnes at spredningen er forholdsvis liten og at samtlige markeder har en høy gjennomsnittlig anbefalingsvilje. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 17. 17. De utenlandske ferieturistene er generelt mest tilfredse  Som det fremgår, er nordmenn generelt mer fornøyd med overnattingsstedet, restauranter og spisesteder, og pris i forhold til kvalitet. De utenlandske gjestene er likevel mer fornøyd med servicenivået, attraksjoner og severdigheter, informasjon og skilting, aktivitetsmulighetene og tilgang på gratis WIFI.  Den dimensjonen med den klart laveste tilfredshetsgraden hos de utenlandske gjestene er pris i forhold til kvalitet. De norske turistene er minst fornøyd med pris i forhold til kvalitet og tilgangen på gratis WIFI.  Analyser som viser hva som driver/er utslagsgivende for tilfredshet, viser at den dimensjonen som har størst betydning for den samlede tilfredsheten på tvers av markedene er «Attraksjoner og severdigheter». For at ferieturistene skal oppleve ferien som god samlet sett, er det derfor langs denne dimensjonen at det er viktig å sikre en høy tilfredshet. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 18. 18. Sommersesongen 2014: Forbruket opp 1,5 milliarder fra i fjor Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB Norske og utenlandske turister (ferie- og forretningsreisende) la igjen 27,1 milliarder kr (+ 1,5 milliard kr fra 2013) Norske turister 66 % Utenlandske turister 34 % • Norske turister: 17,84 milliarder kr • Utenlandske turister: 9, 26 milliarder kr
 19. 19. 15 milliarder kr ble brukt av norske og utenlandske turister på norgesferie i sommersesongen Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB Nordmenn la igjen 10,3 milliarder kr. Økning på nesten 1 milliard kr fra 2013
 20. 20. Forbruk: hvilket marked la igjen mest penger i sommersesongen?  Nordmenn på ferie- og fritidsreise eller forretning representerer mer enn halvparten av det samlede forbruket.  Tyskland er også målt i kroner det mest betydningsfulle utenlandske feriemarked, og det samlede tyske ferieforbruk er nesten 1 mrd. kroner.  Selv om nærmarkedene, Danmark og Sverige, representerer en stor andel av kommersielle gjestedøgn, er det samlede forbruket relativt lavere enn vi finner hos andre markeder.  Et høyere døgnforbruk for turister fra eksempelvis USA, Frankrike, Italia og Storbritannia betyr at disse markedene er mer verdifulle målt i forbruk, selv om de representerer færre gjestedøgn.  Det gjennomsnittlige døgnforbruker til en ferieturist er kr 1365  Det gjennomsnittlige døgnforbruker til en forretningsreisende er kr 3105 Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB
 21. 21. Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Forretning Norge (n=384) Sverige (n=254) Danmark (n=113) Norge (n=1980) Kina (n=165) Nederland (n=235) Forretning utlandet (n=243) Tyskland (n=500) Storbritannia (n=95) Italia (n=135) Sveits (n=135) USA (n=119) Frankrike (n=205) Spania (n=188) 3 115 1 230 960 1 265 3 255 780 3 110 975 2 050 2 035 1 560 2 475 2 265 3 500 6 450 6 680 9 150 9 830 11 120 11 610 13 970 14 880 17 680 20 240 22 920 24 710 26 530 27 610 Gjennomsnittlig totalforbruk pr. ferieophold pr. person (estimat*) Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. person (estimat) 780 960 975 1 230 1 265 1 560 2 035 2 050 2 265 2 475 3 110 3 115 3 255 3 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Nederland (n=235) Danmark (n=113) Tyskland (n=500) Sverige (n=254) Norge (n=1980) Sveits (n=135) Italia (n=135) Storbritannia (n=95) Frankrike (n=205) USA (n=119) Forretning utlandet (n=243) Forretning Norge (n=384) Kina (n=165) Spania (n=188) Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. person (estimat)
 22. 22. Etter Norge, er Tyskland det mest viktigste feriemarkedet Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge og SSB -1 000 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 Danmark (n=113) Italia (n=135) Storbritannia (n=95) Spania (n=188) Nederland (n=235) Sveits (n=135) Kina (n=165) Sverige (n=254) USA (n=119) Frankrike (n=205) Tyskland (n=500) Norge (n=1980) 134 145 222 235 248 252 278 284 301 331 760 10 347
 23. 23. Nordmenn
 24. 24. Stadig flere nordmenn legger sommerferien til Norge • +11 % flere lengre ferie- og fritidsreiser i 3. kvartal • De vil i større grad enn tidligere oppleve naturen, spise lokal mat, besøke historiske bygninger/steder • De er mer fornøyd med ferien • Forbruket på ferie- og fritidsreiser opp nesten 1 milliard fra i fjor Foto: CH/Visitnorway.com Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Foto: Yngve Ask/Innovation NorwayKilde: SSB og Turistundersøkelsen Foto: CH/Visitnorway.com
 25. 25. Mer interessert i å bruke landet • Det er en markant økning i turister som oppgir at de skal oppleve naturen, gå på restaurant og spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer. Disse aktivitetene har relativt sett stor betydning samlet sett.  Det er en markant nedgang i andelen ferieturister som oppgir at de skal oppleve fjellene. Kilde:: Turisundersøkelsen
 26. 26. Nordmenn er mer tilfreds med norgesferien enn tidligere • Nordmenn er generelt mest tilfredse med overnattingsstedet, aktivitetsmuligheter, attraksjoner og severdigheter. • Sammenlignet med sommeren 2013, er nordmenn mer tilfreds med attraksjoner og serverdigheter samt pris ift. kvalitet. Kilde: Turistundersøkelsen
 27. 27. Prognose reiselivsåret 2015 • Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør
 28. 28. 28 Innovasjon Norges turistbarometer: 86% tror at vintersesongen blir bedre eller tilnærmet lik fjorårets vintersesong 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel som forventer økning Andel som faktisk hadde økning Forholdet mellom forventet trafikk og reell trafikk Sommersesongen ble mye bedre enn ventet for dem som deltok i undersøkelsen Kilde: Norges Turistbarometer
 29. 29. Større sprik blant de utenlandske respondensene De utenlandske respondentene som består av turoperatører og transportører er noe mer delt i forventningene, enn det norsk reiselivsnæring er. 44 prosent tror at årets sesong blir bedre enn fjorårets, mens 20 prosent tror at årets sesong blir dårligere. Norsk næring er langt mer positiv. 7% 49% 37% 52% 36% 12% 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Norske respondenter Utenlandske respondenter Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer
 30. 30. Bedre forventninger enn på lenge 2% 3,3 % 3% 2% 4% 5% 23% 34,4 % 38% 33% 23% 40% 45% 47,5 % 42% 41% 53% 41% 27% 13,9 % 16% 22% 19% 9% 3% 0,8 % 2% 2% 2% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Forventninger til vintersesongen 2010 N= 172 Forventninger til vintersesongen 2011 N= 122 Forventninger til vintersesongen 2012 N= 117 Forventninger til vintersesongen 2013 N= 149 Forventninger til vintersesongen 2014 N=129 Forventinger til vintersesongen 2015 N= 126 Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer
 31. 31. Forventninger per ferietype 4% 4% 31% 41% 40% 38% 39% 39% 16% 7% 14% 16% 9% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % City breaks Ski holiday Nord-Norge/Nordlys Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? Kilde: Norges Turistbarometer
 32. 32. God start på vintersesongen ”Skisalget kom forrygende fra start og særligt indtil 1. september oplevede vi en salgsfremgang sammenlignet med sidste år på + 40%. Fra 1. september til 1. december har stigningen været mere afdæmpet og vi har således i perioden "kun" haft en fremgang på 20% på Norge. Total set har Dansk Bilferie set en fremgang på 15%. Det svenske og østrigske salg har således ikke oplevet samme vækst.” Lars Lyhne «Alpinanleggenes Landsforening jubler over besøksrekord i romjulen, og det har de god grunn til: Flere anlegg har nemlig hatt 100 prosent økning på et år.» «Efterfrågan mycket större än vad vi kan leverera.» Per-Anders Ewelind
 33. 33. 1. Kronekurs 2. Internasjonal økonomi 3. Flyruter 4. Digitalt 5. Aktive turister 6. Tilrettelagt og pakket Viktige utviklingstrekk i 2015
 34. 34. Svekket kronekurs
 35. 35. 35Foto: Tesla Motors STATUS SEEKERS GUILT FREE nye statussymboler Kilde: Trendwatching • DET ER IGJEN LOV Å SKJEMME SEG BORT. MÅTEHOLD ER INGEN DYD, TAKKET VÆRE MORALSK FORSVARLIGE PRODUKTER. • GUILT-FREE DOESN’T HAVE TO MEAN EITHER ZERO-IMPACT, ETHICALLY PERFECT, HEALTH- OPTIMUM. • THEY JUST WANT TO KNOW THAT THIS IMPACT IS AS LITTLE AS PRACTICALLY POSSIBLE.
 36. 36. Cruise: -4% passasjerer Internasjonale gjestedøgn: 5% økning Norske gjestedøgn: 5% økning
 37. 37. Cruise • Sigrid Oterholm Hoem, avdelingsleder analyse • Tor Johan Pedersen, seniorrådgiver cruise
 38. 38. Turistundersøkelsen cruise sommeren 2014 • 1423 intervju med cruiseturister (gjennomført av SSB i perioden mai-september) • 30 tilfeldig utvalgte cruiseskip • 7 byer (Bergen, Hammerfest, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund) • 8 bygder (Eidfjord, Geiranger, Flåm, Lofoten, Nordkapp, Olden, Skjolden og Åndalsnes) • Turistene er intervjuet etter at de har vært i land på de respektive destinasjonene, i all hovedsak ombord
 39. 39.  Merk: gjennomsnittsalderen beregnes kun for turister over 18 år, barn under 18 blir ikke intervjuet. Gjennomsnittsalderen for voksne turister for hovedmarkedene 49,8 46,5 51,4 53,8 53,8 58,3 54,1 56,3 57,9 60,7 66,4 0 20 40 60 80 Total (n=1310/2600) Sør-Europa (n=94/475) Tyskland (n=361/473) Andre land (n=280) Storbritannia (n=459/85) USA (n=116/111) Cruise Landbaserte 3 9 Cuiseturistene er eldre enn de landbaserte turistene
 40. 40. Nesten halvparten av cruiseturistene booker minst et halvt år før cruiset starter 3% 0% 10% 1% 34% 13% 33% 29% 21% 56% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total - landbaserte (n=2212) Total - cruise (n=1228) Under 1 uke før Mellom 1 uke og 1 måned før Mellom 1 måned og 3 måneder før Mellom 3 måneder og et halvt år før Minst 6 måneder før
 41. 41. Flere er i Norge for første gang blant cruiseturistene – særlig fra Tyskland 50% 37% 78% 54% 68% 64% 56% 62% 65% 68% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=1341/2613) Tyskland (n=369/478) Andre land (n=277) USA (n=122/112) Storbritannia (n=476/91) Sør-Europa (n=97/475) Cruise Landbaserte  Spørsmål: Har du vært i Norge tidligere?
 42. 42. Cruiseturistene er noe mer fornøyd med oppholdet i Norge 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,5 8,7 9,0 9,0 9,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt (n=1291/2580) Sør-Europa (n=91/467) Andre land (n=276) Storbritannia (n=465/91) Tyskland (n=344/471) USA (n=115/111) Cruise Landbaserte Gjennomsnittlig tilfredshet med reisen i Norge per hovedmarked (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd)  Spørsmålet handler om ditt opphold i Norge så langt.
 43. 43. Tyske cruiseturister er gjennomgående mer fornøyd enn de landbaserte med tilbudene i Norge, med unntak av aktivitetsmuligheter og utbredelse av gratis WiFi 5,6 6,8 8,1 6,4 7,7 8,5 8,1 6,1 5,9 8,0 7,8 8,3 8,9 8,8 5 6 7 8 9 10 Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI Aktivitetsmuligheter Restauranter og spisesteder Informasjon og skilting Attraksjoner og severdigheter Servicenivået Cruise (n=115-300) Landbaserte (n=275-465) Gjennomsnittlig tilfredshet på underdimensjoner – Tyskland (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd)  Spørsmålet handler om hvor godt fornøyd de er med følgende i Norge/på land.
 44. 44. Britiske cruiseturister er gjennomgående mer fornøyd med tilbudene i Norge enn de landbaserte, med unntak av aktivitetsmuligheter og utbredelse av gratis WiFi 5,4 8,1 8,6 7,7 8,2 8,9 8,5 6,3 5,7 8,2 8,2 8,5 9,0 8,8 5 6 7 8 9 10 Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI Aktivitetsmuligheter Restauranter og spisesteder Informasjon og skilting Attraksjoner og severdigheter Servicenivået Cruise (n=223-454) Landbaserte (n=68-89) Gjennomsnittlig tilfredshet på underdimensjoner – Storbritannia (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd)  Spørsmålet handler om hvor godt fornøyd de er med følgende i Norge/på land.
 45. 45. Både cruiseturistene og de landbaserte ferieturistene vil i meget stor grad anbefale Norge som reisemål til andre 9,1 9,1 9,1 9,0 9,3 9,3 9,2 9,3 9,3 9,5 9,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (n=1090/2080) Andre land (n=230) Tyskland (n=288/401) Sør-Europa (n=78/358) Storbritannia (n=401/65) USA (n=93/93) Cruise Landbaserte  Spørsmål: I hvilken grad vil du anbefale Norge som feriedestinasjon til andre? (1 = i liten grad; 10 = i stor grad  Gjennomsnittlig anbefaling av Norge som feriedestinasjon fordelt på hovedmarkeder
 46. 46. Cruise i Norge gir mersmak for mange! 2,9 3,1 3,5 2,1 2,7 2,8 4,4 4,9 4,4 3,7 4,0 4,9 5,2 4,6 4,6 4,0 5,7 5,5 1 2 3 4 5 6 7 Total (n=1053) Andre land (n=242) Sør-Europa (n=80) USA (n=111) Storbritannia (n=329) Tyskland (n=291) Nyt cruise Landbasert sommerferie Landbasert vinterferie  Spørsmål: Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil komme tilbake til Norge i løpet av de nærmeste 3 årene på… (1 = veldig usannsynlig; 10 = veldig sannsynlig)  Gjennomsnittlig anbefaling av Norge som feriedestinasjon fordelt på hovedmarkeder
 47. 47. Cruisepassasjerenes forbruk (mrd NOK) Øvrig forbruk i land på destinasjonen som ikke er forhåndskjøpt/betalt: Dagligvarer, andre varer, restaurantbesøk, attraksjoner, fornøyelser, transport, øvrige tjenester Aktiviteter/ekskursjoner/utflukter (Norges andel) Antar at 50 % av forbruket knyttet til de forhåndskjøpte aktivitetene på land tilfaller norske aktører. Aktiviteter/ekskursjoner/utflukter (rederienes andel) Antar at 50 % av forbruket knyttet til de forhåndskjøpte aktivitetene på land tilfaller cruiserederiet. Forbruk knyttet til selve cruiset Betalingen for cruiset, måltider, reise til startsted for cruiset og eventuelle andre produkter/tjenester som er inkludert i selve cruiset Tilfaller rederiet Tilfaller norsk næringsliv 12,1 2,3 9,8 8,7 1,1 1,1 1,2 Totalt forbruk
 48. 48. Det må 3,5 cruiseturister til for å veie opp for forbruket til en landbasert ferieturist Gjennomsnittlig totalforbruk i Norge per reise per person Cruise Landbasert Tyskland (n=384/500) kr. 3 095 kr. 12 560 Storbritania (n=499/95) kr. 2 710 kr. 14 345 USA (n=128/119) kr. 5 170 kr. 19 540 Sør-Europa (n=195/528) kr. 7 135 kr. 20 030 Andre land (n=307) kr. 4 690 - Total (n=1423/2809) kr. 3 945 kr. 13 470  Cruiseturister: Kun forbruk i land, ikke forbruk knyttet til selve cruiset og 50 prosent av forhåndskjøpte aktiviteter og utflukter  Landbaserte ferieturister: Alt forbruk på Norgesferien med unntak av kun 50 prosent av forbruket på pakkereiser og kun 50 prosent av forbruket på transport.
 49. 49. De landbaserte ferieturistene legger igjen 50 prosent mer i Norge per døgn enn cruiseturistene Gjennomsnittlig forbruk i Norge per person Cruise: forbruk per dagsbesøk Landbasert: forbruk per døgn Tyskland (n=384/500) kr. 755 kr. 825 Storbritannia (n=499/95) kr. 605 kr. 1 660 USA (n=128/119) kr. 960 kr. 1 955 Sør-Europa (n=195/528) kr. 1 460 kr. 2 025 Andre land (n=307) kr. 940 - Total (n=1423/2809) kr. 860 kr. 1 285  Cruiseturister: Kun forbruk i land, ikke forbruk knyttet til selve cruiset og 50 prosent av forhåndskjøpte aktiviteter og utflukter  Landbaserte ferieturister: Alt forbruk på Norgesferien med unntak av kun 50 prosent av forbruket på pakkereiser og kun 50 prosent av forbruket på transport.
 50. 50. Kulturinteresserte cruiseturister bruker betydelig mer penger i Norge -16% -1% 0% 0% 2% 3% 3% 7% 7% 7% 9% 9% 13% 13% 13% 14% 24% 25% 26% 29% 30% 30% 31% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Gjøre sportsaktiviteter (n=103) Ha det moro (n=571) Oppleve naturen (n=803) Slappe av (n=806) Besøke historiske bygninger / steder (n=830) Oppleve fjellene (n=599) Oppleve nattelivet (n=52) Gå turer på over 2 timer (n=393) Sightseeing (n=832) Oppleve fjordene (n=989) Besøke nasjonalparker (n=251) Shoppe (n=687) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=130) Gå på restaurant (n=178) Oppleve nordlyset (n=139) Være sammen med andre (n=266) Gå toppturer (n=149) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer… Gå på konserter/festivaler (n=129) Besøke kunstutstillinger /museer (n=331) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=265) Gå på teater, ballett eller operaforestillinger… Oppleve lokal historie og legender (n=306) 858 kr.  Cruiseturistenes forbruk avhenger mye av hvilke aktiviteter og opplevelser de har deltatt i eller planlegger å delta på.  Grafen viser forskjeller i gjennomsnittlig dagsforbruk i land avhengig av gjennomførte og planlagte aktiviteter på dette cruiset i Norge
 51. 51. Oppsummering
 52. 52. Oppsummering 2014: Et godt reiselivsår – vekst i de fleste markeder 2015: Vi surfer videre på et godt reiselivsår Vi må: 1. Gjøre Norge mer tilgjengelig, pakket og synlig 2. Fylle Norge med innhold – utover naturen 3. Utnytte cruisegjestene bedre
 53. 53. Per-Arne Tuftin +47 22 00 25 00 per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no @perarnetuftin  www.innovasjonnorge.no/reiseliv  www.visitnorway.com  www.tuftin.no youtube.com/visitnorway Takk for tålmodigheten!

×