Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Drammenskonferansen 2019: Tron Myrén

910 visualizaciones

Publicado el

Hjertesone - Lokal mobilitet - Trygge og attraktive omgivelser for barn.

Publicado en: Sector inmobiliario
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Drammenskonferansen 2019: Tron Myrén

 1. 1. Hjertesone - Trygge og attraktive omgivelser for barn
 2. 2. insam as § Konsulentselskap innen samfunnsinnovasjon og integrert by- og stedsutvikling § Mange prosjekter knyttet til grønn mobilitet § Hjertesone – Øren skole § Grønn mobilitet i Lier § Mobilitetsplan for Slemmestad § Lokale mobilitetsplaner i Lier § Ski stasjon § Vestre Billingstad i Asker Fly Privatbil Taxi og bildeling Kollektiv- transport Sykkel El-sykkel/ Light electric vehicle Gå/ løpe Redusert transport- behov AKTIVTRANSPORT NIVÅ 3 Omstilling og forebygging NIVÅ 2 Utvikling NIVÅ 1 Effektivisering
 3. 3. «Storsamfunnets» syn på det å vokse opp i byen? §«Dårlige oppvekstområder for barn» § Lite grønt og mye grå asfalt § Dårlig trafikksikkerhet – mange biler og mye støy § Dårlig oppvekstmiljø og dårlig «innflytelse» § Trange boliger og dårlige uteområder for barna
 4. 4. Stemmer det med realitetene? § Mange barnefamilier trives med å bo sentrumsnært § Trafikksanerte sentrumsområder § Men bilen opptar mer og mer plass... 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Økning i personbiltrafikken 1965 - 2017 - Passasjerkilometer (mill.)
 5. 5. Mobilitetsarbeid for barn og unge? § Mye fokus på skolevei § Kjennetegnes av: § Kampanjer § Opplæring § Avbøtende fysiske tiltak § Ensidig fokus på trafikksikkerhet § Ikke opptatt av tilgjengelighet § «Amerikanske» tilstander § Grønn mobilitet – med alt fokus på knutepunkt og sentrum § Voksenes reisevaner Rune Folkedal; Drammens Tidende
 6. 6. Trafikksikkerhet vår «verste fiende»Trafikksikkerhet vår «verste fiende» Rune Folkedal; Drammens Tidende
 7. 7. Omveier Helge Hillnhütter § Rundkjøringer og store veikryss § Dårlig plasserte/manglende kryssingsmuligheter § Underganger § … kan lett forlenge en gåtur med 60 – 80 meter… § … 60 – 80 m forlenger en kort 300m gåtur med 20% til 25%!
 8. 8. Helge Hillnhütter § Sikker for barn, men… § Lange omveier over kjedelige ramper § Økt energiforbruk ved å gå opp og ned § Ubehagelig i mørke tunneler § Oppleves som utrygt § Ikke praktisk for bevegelseshemmede Underganger - Så sikkert at ingen gidder å gå lenger?
 9. 9. Eksempler på omveier
 10. 10. Hjertesone – Et endret tankesett § Hva er konseptet? § Hjertesone rundt skolen § Reduser hastighet, Skilting, parkeringsrestriksjoner, gåbusser og kampanjer. § «Droppsoner» utenfor Hjertesonen § Foreldrene er en del av problemet § Redusert bilbruk § Økt tilgjengelighet for gående og syklende
 11. 11. Hjertesone ved Øren skole § Sentrumsnær skole – Alle bor innenfor 2 km fra skolen. § Ca 550 elever 1-10 kl. § Initiativ fra FAU ved skolen § Prosjektmidler fra Samferdselsdepartementet § Hva er gjort? § Kartlegging av situasjonen § Kampanjer og aksjoner § Innspill til tiltak til kommunen og Statens vegvesen
 12. 12. Hjertesone ved Øren skole § Sentrumsnær skole – Alle bor innenfor 2 km fra skolen. § Ca 550 elever 1-10 kl. § Initiativ fra FAU ved skolen § Prosjektmidler fra Samferdselsdepartementet § Hva er gjort? § Kartlegging av situasjonen § Kampanjer og aksjoner § Innspill til tiltak til kommunen og Statens vegvesen
 13. 13. Hjertesone ved Øren skole
 14. 14. Hjertesone ved Øren skole
 15. 15. Potensialet for å endre det negative «bildet» av å vokse opp i byen. §Stort potensial for å redusere biltrafikk § da avstandene er korte og § det finnes alternative reisemåter. §Mange mål med sammenfallende strategier og tiltak § Arealbesparelse som kan gi bedre kvaliteter i boligområdene §Folkehelsegevinst: § «Høyere befolkningstetthet i nabolaget fremmet økt deltakelse i sosial aktivitet med venner og jevnaldrende» Emma Charlott Andersson Nordbø § Klima- og miljøgevinst
 16. 16. Lokal mobilitets- og tilgjengelighetsstrategi Lokal mobilitets- strategi Lokalt trafikk- sikkerhets- arbeid «Mobility Management » Holdnings- skapende arbeid Areal- og transport- planlegging Drift og vedlikehold av veier Aksjonspreget arbeid §Utvikle en strategi for en bydel / skolekrets med ulike mål §Styrke barnas perspektiv og deltakelse i nærmiljøet §Mange vinn-vinn-gevinster § Folkehelse § Trafikksikkerhet § Sosial utjevning § Økt attraktivitet for barnefamilier §«Hjertesone» er den enkleste og viktigste tilnærmingen og pakke av tiltak.
 17. 17. Tenke nytt utenfor «håndboka-boksen» §La barna ta tilbake den lokale gata – på barns premisser § Gi fotgjengere prioritet på lokale veier og gater § Redusere hastighet § 30 km/t er for fort § Slutt å separere trafikanter § Fjern rundeller og «Kiss & Ride» og forskning viser ca 20 % reduksjon i ulykker...
 18. 18. Inspirasjon; Vauban - Freiburg

×