Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Portes obertes 1.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
portes obertes
portes obertes
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 42 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Portes obertes 1.ppt (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Portes obertes 1.ppt

 1. 1. <ul><li>C/ Estació, s/n </li></ul><ul><li>08120 La Llagosta </li></ul><ul><li>Telèfon: 93 560 73 31 </li></ul>Fax: 93 574 25 46 e-mail: iesmarina@xtec.cat http://iesmarina.xtec.cat
 2. 2. OFERTA EDUCATIVA <ul><li>ESO </li></ul><ul><li>BATXILLERAT </li></ul><ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><li>CURS PROMOCIÓ </li></ul><ul><li>PROVES D’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL </li></ul><ul><li>PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PQPI (FIAP) </li></ul>
 3. 3. L’INS MARINA entén la tasca educativa com una actuació sobre l’individu considerat en la seva globalitat: <ul><li>Treballant aprenentatges procedimentals, conceptuals i actitudinals. </li></ul><ul><li>Afavorint el desenvolupament de les potencialitats del nostre alumnat. </li></ul><ul><li>Implicant al màxim l’entorn familiar en el procés educatiu. </li></ul>
 4. 4. Curs de Promoció Prova d’Accés grau Superior
 5. 5. OBJECTIUS DEL NOSTRE PLA ESTRATÈGIC <ul><li>Millorar els resultats educatius. </li></ul><ul><li>Millorar la cohesió social de tots els membres de la Comunitat Educativa. </li></ul><ul><li>Consolidar l’oferta d’ensenyaments postobligatoris, afavorint-ne l’accés i millorant-ne els resultats. </li></ul><ul><li>Afavorir el canvi competencial mitjançant l’ús de les TIC a l’aula ordinària. </li></ul>
 6. 6. COM HO FEM? <ul><li>PLA ESTRATÈGIC AUTONOMIA DE CENTRES 2007-2011 </li></ul><ul><li>PLA D’INNOVACIÓ BIBLIOTECA PUNT.EDU </li></ul><ul><li>PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR </li></ul><ul><li>PLA D’IMPULS DE LES TIC. Programa EDUCAT 1x1 </li></ul><ul><li>PLA DE MILLORA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES. Aquest curs s’estan impartint en llengua anglesa les matèries d’Eines Tic a 2n d’ESO i les CCMC a 1r de batxillerat. </li></ul>
 7. 7. Els projectes escolars Comenius permeten als centres educatius treballar sobre un tema d’interès comú mitjançant l’intercanvi d’alumnes de diferents països de l’UE. Aquest tipus de projecte té com a objectiu estimular la cooperació entre el major nombre d’alumnes i de disciplines diferents. L’INS Marina ha participat en el Comenius, durant un període de dos cursos (2007 – 2009) amb sis països més: Bulgària, Suècia, Grècia, Turquia, Itàlia i Eslovàquia. Grups d’alumnes de 2 n de Batxillerat, 1 r Batxillerat, 3 r ESO i 2 n ESO van estar implicats en aquest projecte. Aquest curs 2010-2011 realitzarem un intercanvi amb alumnes holandesos i estem preparant un altre intercanvi dins del programa Comenius per al proper curs 2011-2012 .
 8. 8. Projecte Educat 1x1 a l’institut Marina
 9. 9. ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA A 1r i 2n DE L’ESO. <ul><ul><li>Grup adaptat per a alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. Dos professors a l’aula en bona part de les hores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tres grups de nivell amb agrupaments flexibles en les matèries de tecnologia,eines TIC,ciències de la naturalesa, anglès i taller de llengües. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives de reforç i d’ampliació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atencions individualitzades en determinats casos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciació de l’acció tutorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació de les TIC a l’aula. </li></ul></ul>ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA A 3r i 4t DE L’ESO. <ul><ul><li>Quatre grups ordinaris i un grup adaptat. </li></ul></ul>
 10. 10. ELS EQUIPS DOCENTS <ul><li>L’equip docent està format per tot el professorat que imparteix els crèdits comuns a un mateix grup-aula. </li></ul><ul><li>L’equip docent s’ha d’implicar en la tasca tutorial, ajudant el tutor/a quan sigui necessari </li></ul><ul><li>Fa efectiva la integració dels objectius del PAT a totes les àrees. </li></ul><ul><li>L’equip docent ha de permetre un repartiment de la responsabilitat i el treball que suposa fer un seguiment acurat de l’alumnat. </li></ul>
 11. 11. ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>COORDINACIÓ PRIMÀRIA -SECUNDÀRIA </li></ul><ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. </li></ul><ul><li>ACTIVITATS DE TUTORIA EN GRUP I INDIVIDUALS. </li></ul><ul><li>SEGUIMENT DE L’ALUMNE. </li></ul><ul><li>COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES. </li></ul><ul><li>TUTORIES INDIVIDUALITZADES. </li></ul><ul><li>PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I DE MEDIACIÓ ESCOLAR. </li></ul><ul><li>CONTROL D’ASSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>COMISSIÓ SOCIAL. </li></ul>
 12. 12. CONVIVÈNCIA AL CENTRE <ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL </li></ul><ul><li>PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR </li></ul><ul><li>VIGILÀNCIA DE PATIS / ESPAI DE JOCS / BIBLIOTECA </li></ul><ul><li>COMISSIONS DE CONVIVÈNCIA </li></ul><ul><li>CONSELL DE DELEGATS </li></ul>
 13. 13. ORGANITZACIÓ CURRÍCULAR 1r 2n 3r Llengua catalana i literatura 3 3 3 Llengua castellana i literatura 3 3 3 Llengua estrangera 3 3 3 Matemàtiques 3 3 3 Ciències de la naturalesa 3 3 4 Ciències socials, geografia i història 3 3 3 Educació física 2 2 2 Música - 1 1 Educació visual i plàstica 3 - 1 Tecnologia 2 2 2 Educació per a la ciutadania (inclosa en franja optatives) Matèries complementàries 2 1 1 Tutoria 1 1 1 Matèries optatives 2 3 3 __________________________________________________ Total setmanal 30 30 30
 14. 14. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Matèries complementàries </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>    1r d’ESO </li></ul><ul><li>Taller de llengua i recerca d’informació </li></ul><ul><li>Eines TIC </li></ul><ul><li>2n d’ESO </li></ul><ul><li>  Eines TIC </li></ul><ul><li>3r d’ESO </li></ul><ul><li>  Eines TIC </li></ul><ul><li>4t d’ESO </li></ul><ul><li>  Resolució de problemes </li></ul>
 15. 15. HORARIS ESO: TOTS ELS MATINS DE 8,00 h. a 13,30 h. (dimecres fins les 12,30 h.) TARDES DE DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS 15,00 h. A 17,00 h.
 16. 16. INSTAL·LACIONS
 17. 17. <ul><li>CONSERGERIA I REPROGRAFIA </li></ul><ul><li>Reprografia: fotocòpies i dossiers. </li></ul><ul><li>Atenció telefònica i atenció al públic </li></ul><ul><li>Control de Portes </li></ul>
 18. 18. <ul><li>SECRETARIA </li></ul><ul><li>Horari : </li></ul><ul><li>Matí 10,00h-13,00h </li></ul><ul><li>Tarda 15,00h-17,00h </li></ul><ul><li>(Divendres tarda tancat) </li></ul>Gestió de documents : Llibres d’escolaritat,Títols, Preinscripció, Matrícula i Expedients
 19. 19. <ul><li>DEPARTAMENTS </li></ul><ul><li>Administratiu comercial. </li></ul><ul><li>Ciències de la natura. </li></ul><ul><li>Ciències Socials. </li></ul><ul><li>Educació física. </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica. </li></ul><ul><li>Electricitat i Electrònica </li></ul><ul><li>Llengua i lit. castellana. </li></ul><ul><li>Llengua i lit. catalana. </li></ul><ul><li>Llengües estrangeres </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Psicopedagogia. </li></ul><ul><li>Tecnologia. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>SEMINARIS: </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Llengües Clàssiques </li></ul><ul><li>Filosofia </li></ul><ul><li>SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS: </li></ul><ul><li>Psicòleg/pedagog </li></ul><ul><li>Pedagoga terapeuta. </li></ul><ul><li>EAP </li></ul><ul><li>Coordinació Serveis Socials </li></ul><ul><li>SERVEI SALUT I ESCOLA </li></ul>AULES DE DIVERSITAT
 21. 21. Aula d’Idiomes
 22. 22. Aula de Música
 23. 23. Aules d’Informàtica i usos TIC a l’aula
 24. 24. <ul><li>Aula de Dibuix </li></ul><ul><li>PIET MONDRIAN </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Dos laboratoris de Ciències Experimentals </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Aules de Tecnologia </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Gimnàs </li></ul>Pistes esportives
 28. 28. <ul><li>ÀGORA </li></ul><ul><li>Sala polivalent </li></ul>
 29. 29. SERVEIS
 30. 30. BIBLIOTECA HORARI: Tarda 15’30h-21’30h
 31. 31. <ul><li>CANTINA </li></ul>Horari 8’00h-20’30h
 32. 32. ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
 33. 33. <ul><li>1r ESO: </li></ul><ul><li>Museu de Granollers </li></ul><ul><li>Caixa Fòrum </li></ul><ul><li>Sortida d’activitats en el medi natural </li></ul><ul><li>Teatre en anglès </li></ul><ul><li>Teatre en francès </li></ul><ul><li>Barcelona romana </li></ul><ul><li>Casa Àsia </li></ul>SORTIDES CULTURALS
 34. 34. <ul><li>2n ESO: </li></ul><ul><li>Caixa Fòrum </li></ul><ul><li>Teatre “El Lazarillo de Tormes” </li></ul><ul><li>Teatre en anglès </li></ul><ul><li>Teatre en francès </li></ul><ul><li>Teatre al centre cultural </li></ul><ul><li>Lax’n’ Busto </li></ul><ul><li>Monestir de Pedralbes </li></ul><ul><li>Canal olímpic Castelldefels </li></ul>
 35. 35. <ul><li>3r ESO: </li></ul><ul><li>Catalunya Ràdio </li></ul><ul><li>Cinema en Anglès </li></ul><ul><li>Cinema en Francès </li></ul><ul><li>Cinema en Castellà </li></ul><ul><li>Visita al port comercial de Barcelona </li></ul><ul><li>Cursa d’orientació (educació física) </li></ul><ul><li>Sortida de vela i caiac </li></ul><ul><li>Cosmocaixa </li></ul><ul><li>Taller a la UPC </li></ul><ul><li>Visita Museu Nacional de Catalunya (MNAC) </li></ul><ul><li>Teatre al centre cultural </li></ul>
 36. 36. <ul><li>4t ESO: </li></ul><ul><li>Taller al Parc Científic de Barcelona </li></ul><ul><li>Cinema en francès </li></ul><ul><li>Cinema en anglès </li></ul><ul><li>Teatre Nacional </li></ul><ul><li>Tallers de violència de gènere </li></ul><ul><li>Museu d’història de Catalunya </li></ul><ul><li>Cursa a la muntanya </li></ul><ul><li>Viatge a Itàlia </li></ul><ul><li>Visita a Catalunya Ràdio </li></ul><ul><li>Taller a la UPC </li></ul><ul><li>Sortida de camp de Geologia </li></ul>
 37. 37. <ul><li>SORTIDES EXTRAORDINÀRIES </li></ul><ul><li>Sortides de final de curs </li></ul><ul><li>Viatge d’estudis 4t d’ESO (Itàlia) </li></ul><ul><li>Viatge a Madrid (2n Batxillerat) </li></ul><ul><li>Esquiada </li></ul>
 38. 38. <ul><li>ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES </li></ul><ul><li>Organitzades per l’INS Marina en col.laboració amb l’AMPA i l’Ajuntament de la Llagosta </li></ul><ul><li>Diada de les Arts </li></ul><ul><li>Carnestoltes </li></ul><ul><li>Taller de Teatre </li></ul><ul><li>Diada de Sant Jordi </li></ul><ul><li>Revista </li></ul>
 39. 39. La web de l’INS Marina http://iesmarina.xtec.cat
 40. 40. L´objectiu de l´esport escolar és el foment de l´activitat física. Així es proposa l´organització d´activitats esportives per franges d´edat coincidint amb els cicles educatius. Es pretén així mateix treure el màxim rendiment a les instal·lacions esportives del centre. Totes aquestes activitats es vehiculen a través de l’Associació Esportiva IES Marina de la Llagosta. AEE IES Marina de La Llagosta
 41. 41. Associació de mares i pares d’alumnes L’AMPA es reuneix els: Dimarts, de 18’00h-20’00 h. <ul><li>PER A QUÈ SERVEIX? </li></ul><ul><li>Organitza la VENDA DE LLIBRES a l’inici de curs. </li></ul><ul><li>Ofereix 2 beques anuals de BIBLIOTECA. </li></ul><ul><li>Permet fer actuacions puntuals d’ARRANJAMENT i MILLORA de les instal·lacions del centre. </li></ul><ul><li>Col·labora econòmicament en l’organització de les festes de CARNESTOLTES i SANT JORDI. </li></ul><ul><li>Subvenciona l’elaboració del número anual de la revista ANIRAM. </li></ul><ul><li>Participa en l’organització de les activitats extraescolars com el TEATRE i la REVISTA. </li></ul>És la representació de tots els pares i mares dels alumnes de l’IES MARINA. És present al màxim òrgan de decisió de l’institut: el Consell Escolar.
 42. 42. PREINSCRIPCIÓ D el 14 al 25 de febrer de 201 1 <ul><li>MATRÍCULA: </li></ul><ul><li>del 6 al 1 0 de juny de 201 1 </li></ul><ul><li>Quota AMPA </li></ul><ul><li>Material </li></ul><ul><li>Sortides culturals </li></ul>

×