Publicidad
Biq 2019
Biq 2019
Biq 2019
Próximo SlideShare
Biq 2018 19 inici de curs.pdfBiq 2018 19 inici de curs.pdf
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Biq 2019

  1. BIQ Butlletí informatiu de l’Institut Quercus Setembre de 2019 ​Inici curs 2019-2020   CALENDARI ESCOLAR ESO 2019-2020: 1r TRIMESTRE Inici de classes: 12 de setembre. Final de trimestre: 29 de novembre. Festius: 1 de novembre i 11 de novembre (festa local). Les notes es lliuraran el 20 de desembre. 2n TRIMESTRE Inici de trimestre: 2 de desembre. Final de trimestre: 6 de març. Festius: 5 de desembre (lliure disposició) i 6 de desembre. Del 23 de desembre al 7 de gener (vacances de Nadal), 20 de febrer (festiu de lliure disposició) i 21 de febrer (festa local). Les notes es lliuraran el 27 de març. 3r TRIMESTRE Inici de trimestre: 9 de març. Viatge de 4t ESO: del 1 al 5 de juny. Final de trimestre ESO: 8 de juny. Treball de síntesi ESO i Projecte Recerca 4t: del 9 al 17 de juny. Proves extraordinàries: 18 i 19 de juny. Sortida lúdica final de curs: 16 de juny. Festius: del 6 al 13 d'abril (vacances de Pasqua) i 1 de maig i 4 de maig (lliure disposició). Lliurament de notes: 26 de juny. HORARI L'horari de l'institut és intensiu, de 8:00h a 14:40h, amb dos patis: de 10:20 a 10:40h i de 12:30 a 12:50h. L’horari d’obertura del centre és: dilluns, dimarts i dijous de 8 a 18:30h / dimecres de 8 a 22h / divendres de 8 a 15:30h PAGAMENT DE LES SORTIDES Cada sortida s’ha de pagar individualment. Des del moment en què l’alumne/a sigui informat/ada d’una sortida hi haurà un termini per pagar-la i caldrà dur el resguard de pagament, juntament amb l’autorització de la sortida, al professor/a corresponent. Si el dia de la sortida l’alumne/a no hi pot assistir caldrà que la família avisi al centre abans de les 8h; que ho justifiqui a l’agenda i l’entregui al professor/a responsable de la sortida en un termini màxim d’una setmana després de la realització de la sortida; i que reclami a secretaria el retorn dels diners en el període d’un mes després de la realització de la sortida. Recordem que les sortides són de caire obligatori, ja que durant les mateixes es treballen aspectes curriculars de les àrees. HÀBITS I NORMES: Correcció en el comportament Treballarem perquè el nostre alumnat siguin persones educades en el respecte mutu: tolerants, responsables dels seus actes i que acceptin les normes de convivència. Ús de l’agenda L'agenda és una eina d'ús de l’alumnat, famílies i professorat. Volem una agenda: - que sigui una eina de treball de l’alumne/a - com a instrument de comunicació amb la família - on quedi reflectit tot allò que s’ha de fer i quan fer-ho - on es deixi constància de les justificacions que calguin (retards, assistència...) Treball diari Pretenem que l’alumne/a s’acostumi a treballar amb constància, realitzant una feina de qualitat: ben feta i ben presentada i complint els terminis (presentant-la quan toqui). La importància d'esmorzar bé Us recordem que és vital que els nois i noies vinguin ben esmorzats a les 8h., ja que el seu rendiment acadèmic és baix si arriben sense haver menjat adequadament. A més, us recomanem que portin un entrepà per al primer pati i un segon esmorzar, més lleuger, com ara una peça de fruita, per al segon pati. També aconsellem que s'utilitzin els portaentrepans reutilitzables. L'AMPA en facilita un a l’alumnat de 1r d'ESO. ÚS DEL MÒBIL No es pot fer servir el mòbil a l'aula i cal tenir-lo apagat i guardat a la motxilla, llevat que ho permeti el professor/a per a un ús pedagògic puntual. Està permès l'ús del mòbil fora de l'aula, però en cap cas es poden fer fotografies ni filmacions amb cap aparell. El centre no es responsabilitza de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altre dispositiu digital personal. EXTRAESCOLARS Recordeu que l’últim dia per apuntar-se a les extraescolars que ofereix el centre és el 20 de setembre de 2019. INSTITUT QUERCUS Tel: 93 876 45 56 Av. Montserrat, 95 www.insquercus.com 08250 St. Joan de Vilatorrada insquercus@xtec.cat
  2. BIQ Butlletí informatiu de l’Institut Quercus Setembre de 2019 ​Inici curs 2019-2020 CÀRRECS DIRECTIUS I DE COORDINACIÓ Equip directiu: Directora:​ Anna Vila Espinalt Cap d’estudis​: Martí Garcia Calveras Secretari-administrador​: Àngel Gómez Tero Coordinadora pedagògica:​ Gemma Boix López Cap d’estudis adjunt:​ Carles Fernández Roca Coordinadors/es: 1 ESO:​ Bet Danès Oliver 2 ESO:​ Loida Méndez Segura 3 ESO:​ Marcel Playà Isart 4 ESO:​ Marta Costa Costa Batxillerat:​ Elsa Fenoy Galindo Informàtic:​ Josep Ribalta Papiol Qualitat: ​Leslie Olalla Medina Aula Oberta: ​Sílvia López Riera Pla de l’esport: ​Laia Fernández Puigbó Ensenyaments esportius:​ Laia Fernández Puigbó Prevenció de riscos:​ Gemma Font Ponsa PFI:​ Susana Suárez Subirana ASPECTES QUE ENS CARACTERITZEN Diversificació metodològica Per donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatge, utilitzem diferents metodologies pedagògiques i recursos didàctics variats. Impuls a la lectura Fa tres cursos vam iniciar un projecte de 30 minuts de lectura diària des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. L’alumnat comença el dia fent una lectura lliure i en silenci i després anota els llibres llegits en un diari de lectures. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat adquireixi i/o consolidi l’hàbit lector, comenci el dia relaxadament i es concentri millor en les classes posteriors. A llarg termini, pretenem que hi hagi una millora notable de la competència lectora i de la capacitat crítica. Aprenem en anglès Algunes matèries dels diferents nivells s’imparteixen en llengua anglesa. Transformació digital a les aules Amb l’objectiu de millorar el treball digital del nostre alumnat i propiciar un canvi metodològic més enfocat a les noves tecnologies, l’institut ha apostat per l’ús del chromebook a 1r d’ESO i s’ha equipat amb panells interactius a cada aula. Armaris a les aules Totes les aules disposen d’armariets per a ús de l’alumnat. A principi de curs, s’han de demanar al tutor/a. RECONEIXEMENTS EXTERNS L’any 2003 vam ser un dels 4 primers centres de Catalunya en certificar-nos a la ISO 9001 en gestió educativa. Hem anat recertificant i fent les auditories de seguiment, la qual cosa ens ha permès tenir un centre molt ben organitzat a nivell de gestió. Des del 2008 participem a la xarxa d’excel·lència educativa del Departament d’Ensenyament. El curs 2016-17 vam rebre el reconeixement a l’excel·lència educativa basat en el model e2cat. Som l’únic centre del Bages que ha obtingut aquesta acreditació. Aquest reconeixement es concedeix a centres els resultats dels quals es mantenen, any rere any, amb tendència positiva (o lleugerament positiva), perquè les activitats que realitza i el personal que hi treballa desenvolupen les seves programacions d’acord amb unes estratègies i una planificació avalada pels seus resultats i l’experiència aconseguida en les promocions anteriors que es revisa i millora cada curs. ESTUDIS I GRUPS QUE OFERIM EL CURS 2018-19 Nivell Grups 1r ESO 4 2n ESO 5 3r ESO 4 4t ESO 4 INSTITUT QUERCUS Tel: 93 876 45 56 Av. Montserrat, 95 www.insquercus.com 08250 St. Joan de Vilatorrada insquercus@xtec.cat Xarxa Competències Bàsiques Per tal de millorar el nostre treball per competències, elaborar instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i compartir processos d'autoavaluació, aquest curs ​passarem a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques. NOVETATS
  3. BIQ Butlletí informatiu de l’Institut Quercus Setembre de 2019 ​Inici curs 2019-2020 Jornades de centre Les jornades de centre són iniciatives del professorat i/o de l’alumnat, en les quals es treballen temes de forma transversal. Així, duem a terme: Jornada esportiva, Jornades científiques i tecnològiques, Santa Cecília, Jornada de Nadal, Jornada de la Pau i la Solidaritat, Carnestoltes, Setmana de la Salut i Sant Jordi. Viatges Per practicar les llengües estrangeres que s’aprenen a l’institut organtizem viatges a França i a Alemanya per a l’alumnat de les matèries optatives d’ESO, i a Anglaterra per a tot l’alumnat de Batxillerat. Patis actius Dinamitzem les hores del pati amb activitats físiques i esportives. 1r BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i socials) 3 2n BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i socials) 2 1r CFGS Ensenyament i Animació esportiva 1 1r CFGS Condicionament físic 1 2n CFGS Ensenyament i Animació esportiva 1 2n CFGS Condicionament físic 1 1r nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol 1 2n nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol 1 Programa de Formació i Inserció laboral de Serralleria (PFI) 1 INSTITUT QUERCUS Tel: 93 876 45 56 Av. Montserrat, 95 www.insquercus.com 08250 St. Joan de Vilatorrada insquercus@xtec.cat
Publicidad