ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ 32 ΕΤΩΝ

I
Ioanna ValasopoulouΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ en Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
054 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ιωάννα Βαλασοπούλου 1 Μιχάλης Γκύζης2
Σαββάκης Παπαδούρης 3 Ανδρέας Καλλλιακμάνης4
Hλίας Θεοδωρόπουλος 5 1Επικουρική Επιμελήτρια Παθολογίας
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»2Διευθυντης Ά Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»,3Διευθυντής, Ά Ογκολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι
Ανάργυροι»,4 Συντ.Διευθυντής ΄Β Παθολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι
Ανάργυροι» 5 Συντ. Διευθυντής Ά Ογκολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ
ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ
32 ΕΤΩΝ
Σπάνια περίπτωση μεσοθηλιώματος του
περιτοναίου σε πολύ νεαρό άτομο ηλικίας μόλις
32 ετών
Εισαγωγή :
Νεαρός άνδρας 32 ετών, κάτοικος Μενιδίου
προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας (Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι
Ανάργυροι» )
λόγω επιδεινούμενης κοιλιακής διάτασης από
μηνός, μετεωρισμό και οιδήματα κάτω άκρων από
48ώρου, ανέφερε αύξηση σωματικού βάρους κατά
2kg και δυσκοιλιότητα.
Ατομικό Ιστορικό:
Ελεύθερο
Δεν ανέφερε αλλεργίες,
λήψη φαρμακευτικών
ουσιών, κατάχρηση αλκοόλ
χρήση καπνού,
προηγούμενες νοσηλείες,
σε καλή κατάσταση
υγείας,
HBSAg (-) αρνητικό
Οικογενειακό Ιστορικό:
• Μητέρα 63 ετών υγιής
• Πατέρας 69 ετών ΣΔτ2
• Αδελφός 35 ετών υγιής
Κοινωνικό και επαγγελματικό
ιστορικό:
Ανύπαντρος, κάτοικος Μενιδίου με
καταγωγή από Καρδίτσα και
Μυτιλήνη, γεννηθείς στην Αθήνα
Εργάστηκε για 2 χρόνια στην
Λεμεσό σε εργοστάσιο
επίπλων και στη συνέχεια
στην Αθήνα σε εργοστάσιο με
πλακάκια και security μέχρι
τώρα.
Κλινική εξέταση: κατά την
εισαγωγή
ΑΠ:110/70mmHg Βάρος: 69kg
Σφύξεις: 80 ,SpO2 : 98%
ς
Κλινική Εξέταση
Κεφαλή, Οφθαλμοί, Λαιμός: κφ
Δέρμα: αρκετοί διάσπαρτοι σπίλοι σε
όλο το σώμα
Aναπνευστικό : πτηνοειδής θώρακας,
με ελάττωση ψιθυρίσματος στις
βάσης
Καρδιαγγειακό:καρδιακοί τόνοι
ευκρινείς ρυθμικοί, αυξημένη ένταση
1ου τόνου
Κοιλιακή Χώρα: επίφλεβο πρόσθιων
κοιλιακών τοιχωμάτων με καθολική
συμμετρική διάταση, με άφθονο
υγρό υπό τάση με μη μετακινούμενη
αμβλύτητα, ανώδυνη.
Μυοσκελετικό: κφ, αμφοτερόπλευρο
οίδημα κάτω άκρων με εντύπωμα
Νευρολογικό: κφ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ
ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Εργαστηριακός Έλεγχος κατά την
εισαγωγή: GLUC 120, UREA 43,CREAT
0,9, K 5,9 ,Na 141, Ca 9,4 , P 3,4
BILIRUBIN 0,2 BILIRUBIN direct 0,1 AST 31
ALT 14,γ-GT 15, ALP 62,LDH 498,CK145,
AMYL 46,Total PROTEINS 6,7 ,ALBUMIN
3,7 , UA 4,5 PT 11,1 ,INR 0,98 ,APTT 26,2
,β2 μικροσφαιρίνη 2.708 ,φυλλικό 4,30,
φεριττίνη 81, vitB12 139,6 ,HBSAg
αρν,HBeAg αρν, αντι-Ηbe αρν, αντι-Hbs
22,6 θετικό, αντι-Ηbc αρνητικο , HCV
αρνητικό ,IgG 12,9 ,IgA 2,67, IGM 0,52 C3C
1,051, C4 0,239, CRP 25
WBC 8320, Hct 38,5, HGB 12,3 ,
PLT 533.000 TKE 35
Εργαστηριακός Έλεγχος κατά την
εισαγωγή: κφ
GLUC 120, UREA 43,CREAT 0,9, K 5,9 ,Na 141, Ca
9,4 , P 3,4 ,ΤΚΕ 35
BILIRUBIN 0,2 BILIRUBIN direct 0,1 AST 31 ,ALT
14,γ-GT 15, ALP 62,LDH 498,CK145, AMYL
46,Total PROTEINS 6,7 ,ALBUMIN 3,7 ,PT 11,1
,INR 0,98 ,APTT 26,2 ,β2 μικροσφαιρίνη 2.708
,φυλλικό 4,30, φεριττίνη 81, vitB12 139,6 ,HBSAg
αρν, HBeAg αρν, αντι-Ηbe αρν, αντι-HBs 22,6
θετικό, αντι-Ηbc αρνητικό , HCV αρνητικό ,IgG
12,9 ,IgA 2,67, IGM 0,52 C3C 1,051, C4 0,239,CRP
25, WBC 8320, Hct 38,5, HGB 12,3 ,PLT 533.000
Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με
CT-θώρακος και CT άνω-κάτω κοιλίας και
CT- εγκεφάλου. Κατά την εισαγωγή έγινε
διαγνωστική και εκκενωτική
παρακέντηση και αφαιρέθηκαν 3.200cc
ασκιτικό. Έγινε διαγνωστική
λαπαροσκόπηση, ελήφει βιοψία και
προγραμματίστηκε ογκολογικό
συμβούλιο για IV χημειοθεραπεία.
c
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 10/2/2014
CT-άνω, κάτω κοιλίας: Μεγάλη
ασκιτική συλλογή με έντονη υπόνοια
ενδοπεριτοναικών εμφυτεύσεων, τέσσερις
τουλάχιστον υπόπυκνες εστίες στο ηπατικό
παρέγχυμα, μόρφωμα μαλακών μορίων
διαστάσεων 4,7x3,6,στην ανατομική
περιοχή του αριστερού ηπατικού λοβού-
κερκοφόρου λοβού εύρημα το όποιο
δυνατόν να οφείλεται σε λεμφαδένες.
Χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα εκ
του σπλήνα, παγκρέατος , επινεφριδίων και
νεφρών , ασκιτική συλλογή
εξωτερικά άνευ
εμφυτεύσεων.
Κυτταρολογική ασκιτικού:όψη
θολή, ινική όχι
κύτταρα:1230κκχ,ερυθρά:3050κκχ(90
%πρόσφατα),πολυμορφοπύρηνα 25%
λεμφοκύτταρα 75 %, σάκχαρο 91
LDH:386, aμυλάση 31, αλβουμίνη 2,3
ολικές πρωτεΐνες 4,5, θηλόμορφοι
σχηματισμοί μεμονωμένοι με μέτρια
πυρηνικοί πολυμορφία συμβατοί με
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ
• Διαγνωστική λαπαροσκόπηση: Το
περιτόναιο και το κοιλιακό τοίχωμα
εσωτερικά είναι γεμάτο με εμφυτεύσεις
νεοπλασματικών οζιδίων διαφόρου
μεγέθους. Ελήφθησαν βιοψίες. Το ήπαρ
εξωτερικά άνευ εμφυτεύσεων.
Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης: Εμφυτεύσεις
κοιλιακού τοιχώματος. Συνδετικολιπώδης
ιστός πλήρως διηθημένος από κακοήθες
νεόπλασμα με συμπαγές θηλώδες και
ψευδοαδενικό πρότυπο ανάπτυξης και
συμβατούς ανοσοφαινοτυπικούς δείκτες με
κακοήθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου
επιθηλοειδούς τύπου .
HIPEC
: Ο ασθενής μεταφέρθηκε
στην Α΄ Παθολογική Ογκολογική
κλινική για αντιμετώπιση όπου
εδόθησαν οι
σχετικές οδηγίες για έναρξη
ενδοφλέβιας ΧΜΘ με το σχήμα
cisplatin/pemetrexade με στόχο την
μείωση του όγκου. Ο ασθενής
παρουσίασε θεαματική
ανταπόκριση, χωρίς παρενέργειες.
Η θεραπεία είναι 10 κύκλων και σε
περίπτωση υποτροπής ίσως
αντιμετώπιστεί με gemcitabine,
ογκομειωτική χειρουργική και
τατόχρονα υπέρθερμη
ενδοπεριτοναική χημειοθεραπεία
(HIPEC). Ο ασθενής βρίσκεται στο 10ο
ΧΜΘ κύκλο, η οποία τροποποιήθηκε
σε carboplatin/pemetrexade είναι
βελτιωμένος ,παρουσιάζει μείωση
τον οζιδίων, ενώ η παραγωγή
ασκιτικού υγρού μειώθηκε
σημαντικά στην τελευταία αξονική
τομογραφία στις 30/10/14.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τo κακοήθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι ένα σπανιότατο
επιθετικό νόσημα , από τα επιφανειακά κύτταρα του περιτοναίου, η επίπτωση του
οποίου αυξάνει προοδευτικά την τελευταία 30ετία ,3:1 άντρες-γυναίκες. Η συχνότητα
εμφάνισης είναι 2:1.000.000 ,ενώ η μέση ηλικία είναι τα 60 έτη. Aιτιολογικός
παράγων είναι οι ίνες αμιάντου, η χρήση του οποίου έχει καταργηθεί από το 2003
στην ΕΕ, και η γενετική προδιάθεση, ενώ η ατομική ευαισθησία στην καρκινογέννεση
από αμίαντο ποικίλλει. Ιστολογικά παρουσιάζει επιθηλιακή, ινώδη, σαρκωματώδη ή
μεικτού τύπου μορφολογία.Κλινικά η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει αύξηση
της κοιλιακής περιμέτρου, ασκίτη, απώλεια βάρους, και κοιλιακό πόνο μέχρι και 2
χρόνια προ της διάγνωσης διήθηση του μεσεντερίου ή και κοιλιακή μάζα . Η διάγνωση
τίθεται με βιοψία και ανοσοιστοχημεία
και καμία από τις υπάρχουσες θεραπείες δεν έχει αποδείξει την υπεροχή της, ανάγκη
για πολυθεραπευτική προσέγγιση (ΧΜΘ, ογκομειωτική χειρουργική ,hipec). Κατά
κανόνα η θεραπεία αποτελείται από αντιμεταβολίτες του φυλικού
οξέος(pemetrexade) και πλατινούχα σκευάσματα (cis platinum, carboplatin) .
Βιβλιογραφία: 1. «Cancer Principles and Practice of Oncology», De Vita, Hellman and Rosenberg’s2.«Μέτρα ασφαλείας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης
απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών» ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας- Θράκης 3.FACTS51 Ευρωπαικός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Εργασίας 5.Hipec.gr 6. «Peritoneal
Carcinomatosis: a patients selection,perioperative complications, quality of life». World Journal Of Surgical Oncology 2009 7:5 doi101180/1477-7819-7-5 6.Ελληνική
Εταιρεια Περιτοναικής Καρκινομάτωσης Φυλ 2013 7. «Epidemiology of peritoneal mesothelioma :a reviw» Annals of Oncology 18:985-990,2007 8. «Epidemiology
of Mesothelioma and Historical Background ,Malignat Mesothelioma» A.Tannapfe l Recent Results in Cancer189,doi 10.1007/978-3-642-10862-4_2 9. «Global
Mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 2004-2008» Bulletin of the World Health Organization Research Article ID :BLT
.11.0806678 10. «Specialty Section for the treatment of Peritoneal Mesothelioma» ,Sugarbaker Oncology Associates 11. «Malignant Mesothelioma Topics,
chemotherapy for Malignant Mesothelioma ,American Cancer Society 12. «Διάχυτο Κακόηθες Μεσοθηλίωμα του Περιτοναίου» A.A. Τέντες Surg Chronicles 2011
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : H ασυνήθιστη ηλικία του ασθενούς (32 ετών) που είναι σπάνια στην
περίπτωση μεσοθηλιώματος του περιτοναίου θέτει την υπόνοια ότι πρόκειται για
σποραδικό κρούσμα άσχετο με την έκθεση σε ίνες αμίαντου. Αντίθετα υπερτερεί η
πιθανότητα της γενετική προδιάθεσης σαν αιτιολογικός παράγων.
1 de 7

Recomendados

Κλινική Εξέταση Βοοειδών_2012 por
Κλινική Εξέταση Βοοειδών_2012Κλινική Εξέταση Βοοειδών_2012
Κλινική Εξέταση Βοοειδών_2012Giorgos Christodoulopoulos
1.9K vistas57 diapositivas
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. Κορκολής por
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. ΚορκολήςΕστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. Κορκολής
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. ΚορκολήςDimitris P. Korkolis
748 vistas50 diapositivas
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ por
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑFrantzeska Tsorteki
426 vistas49 diapositivas
Χειρουργική Αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου - Δημήτρης Π. Κορκολής por
Χειρουργική Αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου - Δημήτρης Π. ΚορκολήςΧειρουργική Αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου - Δημήτρης Π. Κορκολής
Χειρουργική Αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου - Δημήτρης Π. ΚορκολήςDimitris P. Korkolis
945 vistas70 diapositivas
Κλινική Εξέταση Ιπποειδών por
Κλινική Εξέταση ΙπποειδώνΚλινική Εξέταση Ιπποειδών
Κλινική Εξέταση ΙπποειδώνGiorgos Christodoulopoulos
2.5K vistas20 diapositivas
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών_2012 por
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών_2012Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών_2012
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών_2012Giorgos Christodoulopoulos
1.9K vistas48 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2) por
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)qualityinhealth
399 vistas61 diapositivas
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματία por
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματίαπειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματία
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματίαstefanos koutsostathis
364 vistas20 diapositivas
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους por
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςΜηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςUniversity of Athens, National & Kapodistrial University of Athens
559 vistas49 diapositivas
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.gr por
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.grΕνδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.gr
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.grChristos Zavos, MD, PhD, FEBGH
587 vistas38 diapositivas
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίας por
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίαςνεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίας
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίαςqualityinhealth
3.2K vistas28 diapositivas
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά por
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικάκλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικάqualityinhealth
648 vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(14)

από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2) por qualityinhealth
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)
qualityinhealth399 vistas
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματία por stefanos koutsostathis
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματίαπειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματία
πειραματικό μοντέλο ανοσοπαρεμβατική θεραπεία σε μοτέλο πολυτραυματία
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.gr por Christos Zavos, MD, PhD, FEBGH
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.grΕνδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.gr
Ενδείξεις γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης - peptiko.gr
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίας por qualityinhealth
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίαςνεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίας
νεότερα δεδομένα-στη-λαπαροσκοπική-χειρουργική-της-κοιλίας
qualityinhealth3.2K vistas
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά por qualityinhealth
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικάκλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά
qualityinhealth648 vistas
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Έλεγχος και θεραπεία στο γενικό πληθυσμό. Ομάδες... por Christos Zavos, MD, PhD, FEBGH
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Έλεγχος και θεραπεία στο γενικό πληθυσμό. Ομάδες...Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Έλεγχος και θεραπεία στο γενικό πληθυσμό. Ομάδες...
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Έλεγχος και θεραπεία στο γενικό πληθυσμό. Ομάδες...
πειραματικό μοντέλο πολυτραυματία por stefanos koutsostathis
πειραματικό μοντέλο πολυτραυματίαπειραματικό μοντέλο πολυτραυματία
πειραματικό μοντέλο πολυτραυματία
Επείγοντα στην Ουρολογία στο Αγροτικό Ιατρείο por Evangelos Fragkiadis
Επείγοντα στην Ουρολογία στο Αγροτικό ΙατρείοΕπείγοντα στην Ουρολογία στο Αγροτικό Ιατρείο
Επείγοντα στην Ουρολογία στο Αγροτικό Ιατρείο
Project B(2012-2013) A2_1w por 5epalpatras
Project B(2012-2013) A2_1wProject B(2012-2013) A2_1w
Project B(2012-2013) A2_1w
5epalpatras233 vistas
Λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή για υποκλινικό σύνδρομο Cushing | Γιώργος... por Γιώργος Ζωγράφος
Λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή για υποκλινικό σύνδρομο Cushing | Γιώργος...Λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή για υποκλινικό σύνδρομο Cushing | Γιώργος...
Λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή για υποκλινικό σύνδρομο Cushing | Γιώργος...

Similar a ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ 32 ΕΤΩΝ

ΤΑ GOLD STANDARD ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ por
ΤΑ GOLD STANDARD ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΤΑ GOLD STANDARD ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΤΑ GOLD STANDARD ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣUniversity of Athens, National & Kapodistrial University of Athens
579 vistas58 diapositivas
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου. por
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.isrodoy isr
135 vistas60 diapositivas
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference por
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation ConferenceΚυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation ConferenceStarttech Ventures
147 vistas27 diapositivas
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ por
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣTOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣElpida Toka
295 vistas23 diapositivas
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη por
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηΚαλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηEvangelos Fragkiadis
221 vistas58 diapositivas
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT por
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΔυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΘωμάς Καρυάκατζης
500 vistas29 diapositivas

Similar a ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ 32 ΕΤΩΝ(20)

4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου. por isrodoy isr
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου.
isrodoy isr135 vistas
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference por Starttech Ventures
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation ConferenceΚυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference
Starttech Ventures147 vistas
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ por Elpida Toka
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣTOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
Elpida Toka295 vistas
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη por Evangelos Fragkiadis
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηΚαλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT por Θωμάς Καρυάκατζης
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΔυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up por Georgia Bardi
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow upChronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up
Georgia Bardi189 vistas
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Διάγνωση και Θεραπεία Ηπατοκυτταρικού Κα... por isrodoy isr
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Διάγνωση και Θεραπεία Ηπατοκυτταρικού Κα...4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Διάγνωση και Θεραπεία Ηπατοκυτταρικού Κα...
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Διάγνωση και Θεραπεία Ηπατοκυτταρικού Κα...
isrodoy isr212 vistas
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες por Loucas Nicolaou
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
Loucas Nicolaou4.2K vistas
Drug response biomarkers in crc skarmalioraki salomi (gr) por SalomiSkarmalioraki
Drug response biomarkers in crc  skarmalioraki salomi (gr)Drug response biomarkers in crc  skarmalioraki salomi (gr)
Drug response biomarkers in crc skarmalioraki salomi (gr)
Καρκινος Ορχεων por dresdenuro
Καρκινος ΟρχεωνΚαρκινος Ορχεων
Καρκινος Ορχεων
dresdenuro4.1K vistas
Bles μέθοδος στερεοτακτικής βιοψίας - αφαίρεση μικροαποτιτανώσεων por Θωμάς Καρυάκατζης
Bles μέθοδος στερεοτακτικής βιοψίας - αφαίρεση μικροαποτιτανώσεωνBles μέθοδος στερεοτακτικής βιοψίας - αφαίρεση μικροαποτιτανώσεων
Bles μέθοδος στερεοτακτικής βιοψίας - αφαίρεση μικροαποτιτανώσεων
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστη por Qter
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστηΕρωτηματα για όγκο ουρ. κύστη
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστη
Qter794 vistas
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή por fotisgirtovitis
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενήΣυνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
fotisgirtovitis806 vistas
Κληρονομικός Καρκίνος του Στομάχου - Δημήτρης Π. Κορκολής por Dimitris P. Korkolis
Κληρονομικός Καρκίνος του Στομάχου - Δημήτρης Π. ΚορκολήςΚληρονομικός Καρκίνος του Στομάχου - Δημήτρης Π. Κορκολής
Κληρονομικός Καρκίνος του Στομάχου - Δημήτρης Π. Κορκολής
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει... por Georgia Bardi
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...
Georgia Bardi229 vistas
Gnositonprotopathonanosoeparkeion por psaltakis
GnositonprotopathonanosoeparkeionGnositonprotopathonanosoeparkeion
Gnositonprotopathonanosoeparkeion
psaltakis1.2K vistas
aspida Presentation booklet GA1 update 3-1 por Marios Vakanas
aspida Presentation booklet GA1 update 3-1aspida Presentation booklet GA1 update 3-1
aspida Presentation booklet GA1 update 3-1
Marios Vakanas91 vistas

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ 32 ΕΤΩΝ

  • 1. 054 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ιωάννα Βαλασοπούλου 1 Μιχάλης Γκύζης2 Σαββάκης Παπαδούρης 3 Ανδρέας Καλλλιακμάνης4 Hλίας Θεοδωρόπουλος 5 1Επικουρική Επιμελήτρια Παθολογίας Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»2Διευθυντης Ά Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,3Διευθυντής, Ά Ογκολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,4 Συντ.Διευθυντής ΄Β Παθολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 5 Συντ. Διευθυντής Ά Ογκολογικής Κλινικής ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝΤΡΑ 32 ΕΤΩΝ
  • 2. Σπάνια περίπτωση μεσοθηλιώματος του περιτοναίου σε πολύ νεαρό άτομο ηλικίας μόλις 32 ετών Εισαγωγή : Νεαρός άνδρας 32 ετών, κάτοικος Μενιδίου προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας (Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ) λόγω επιδεινούμενης κοιλιακής διάτασης από μηνός, μετεωρισμό και οιδήματα κάτω άκρων από 48ώρου, ανέφερε αύξηση σωματικού βάρους κατά 2kg και δυσκοιλιότητα.
  • 3. Ατομικό Ιστορικό: Ελεύθερο Δεν ανέφερε αλλεργίες, λήψη φαρμακευτικών ουσιών, κατάχρηση αλκοόλ χρήση καπνού, προηγούμενες νοσηλείες, σε καλή κατάσταση υγείας, HBSAg (-) αρνητικό Οικογενειακό Ιστορικό: • Μητέρα 63 ετών υγιής • Πατέρας 69 ετών ΣΔτ2 • Αδελφός 35 ετών υγιής Κοινωνικό και επαγγελματικό ιστορικό: Ανύπαντρος, κάτοικος Μενιδίου με καταγωγή από Καρδίτσα και Μυτιλήνη, γεννηθείς στην Αθήνα Εργάστηκε για 2 χρόνια στην Λεμεσό σε εργοστάσιο επίπλων και στη συνέχεια στην Αθήνα σε εργοστάσιο με πλακάκια και security μέχρι τώρα. Κλινική εξέταση: κατά την εισαγωγή ΑΠ:110/70mmHg Βάρος: 69kg Σφύξεις: 80 ,SpO2 : 98%
  • 4. ς Κλινική Εξέταση Κεφαλή, Οφθαλμοί, Λαιμός: κφ Δέρμα: αρκετοί διάσπαρτοι σπίλοι σε όλο το σώμα Aναπνευστικό : πτηνοειδής θώρακας, με ελάττωση ψιθυρίσματος στις βάσης Καρδιαγγειακό:καρδιακοί τόνοι ευκρινείς ρυθμικοί, αυξημένη ένταση 1ου τόνου Κοιλιακή Χώρα: επίφλεβο πρόσθιων κοιλιακών τοιχωμάτων με καθολική συμμετρική διάταση, με άφθονο υγρό υπό τάση με μη μετακινούμενη αμβλύτητα, ανώδυνη. Μυοσκελετικό: κφ, αμφοτερόπλευρο οίδημα κάτω άκρων με εντύπωμα Νευρολογικό: κφ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Εργαστηριακός Έλεγχος κατά την εισαγωγή: GLUC 120, UREA 43,CREAT 0,9, K 5,9 ,Na 141, Ca 9,4 , P 3,4 BILIRUBIN 0,2 BILIRUBIN direct 0,1 AST 31 ALT 14,γ-GT 15, ALP 62,LDH 498,CK145, AMYL 46,Total PROTEINS 6,7 ,ALBUMIN 3,7 , UA 4,5 PT 11,1 ,INR 0,98 ,APTT 26,2 ,β2 μικροσφαιρίνη 2.708 ,φυλλικό 4,30, φεριττίνη 81, vitB12 139,6 ,HBSAg αρν,HBeAg αρν, αντι-Ηbe αρν, αντι-Hbs 22,6 θετικό, αντι-Ηbc αρνητικο , HCV αρνητικό ,IgG 12,9 ,IgA 2,67, IGM 0,52 C3C 1,051, C4 0,239, CRP 25 WBC 8320, Hct 38,5, HGB 12,3 , PLT 533.000 TKE 35 Εργαστηριακός Έλεγχος κατά την εισαγωγή: κφ GLUC 120, UREA 43,CREAT 0,9, K 5,9 ,Na 141, Ca 9,4 , P 3,4 ,ΤΚΕ 35 BILIRUBIN 0,2 BILIRUBIN direct 0,1 AST 31 ,ALT 14,γ-GT 15, ALP 62,LDH 498,CK145, AMYL 46,Total PROTEINS 6,7 ,ALBUMIN 3,7 ,PT 11,1 ,INR 0,98 ,APTT 26,2 ,β2 μικροσφαιρίνη 2.708 ,φυλλικό 4,30, φεριττίνη 81, vitB12 139,6 ,HBSAg αρν, HBeAg αρν, αντι-Ηbe αρν, αντι-HBs 22,6 θετικό, αντι-Ηbc αρνητικό , HCV αρνητικό ,IgG 12,9 ,IgA 2,67, IGM 0,52 C3C 1,051, C4 0,239,CRP 25, WBC 8320, Hct 38,5, HGB 12,3 ,PLT 533.000 Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με CT-θώρακος και CT άνω-κάτω κοιλίας και CT- εγκεφάλου. Κατά την εισαγωγή έγινε διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση και αφαιρέθηκαν 3.200cc ασκιτικό. Έγινε διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ελήφει βιοψία και προγραμματίστηκε ογκολογικό συμβούλιο για IV χημειοθεραπεία.
  • 5. c ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 10/2/2014 CT-άνω, κάτω κοιλίας: Μεγάλη ασκιτική συλλογή με έντονη υπόνοια ενδοπεριτοναικών εμφυτεύσεων, τέσσερις τουλάχιστον υπόπυκνες εστίες στο ηπατικό παρέγχυμα, μόρφωμα μαλακών μορίων διαστάσεων 4,7x3,6,στην ανατομική περιοχή του αριστερού ηπατικού λοβού- κερκοφόρου λοβού εύρημα το όποιο δυνατόν να οφείλεται σε λεμφαδένες. Χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα εκ του σπλήνα, παγκρέατος , επινεφριδίων και νεφρών , ασκιτική συλλογή εξωτερικά άνευ εμφυτεύσεων. Κυτταρολογική ασκιτικού:όψη θολή, ινική όχι κύτταρα:1230κκχ,ερυθρά:3050κκχ(90 %πρόσφατα),πολυμορφοπύρηνα 25% λεμφοκύτταρα 75 %, σάκχαρο 91 LDH:386, aμυλάση 31, αλβουμίνη 2,3 ολικές πρωτεΐνες 4,5, θηλόμορφοι σχηματισμοί μεμονωμένοι με μέτρια πυρηνικοί πολυμορφία συμβατοί με ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ
  • 6. • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση: Το περιτόναιο και το κοιλιακό τοίχωμα εσωτερικά είναι γεμάτο με εμφυτεύσεις νεοπλασματικών οζιδίων διαφόρου μεγέθους. Ελήφθησαν βιοψίες. Το ήπαρ εξωτερικά άνευ εμφυτεύσεων. Έκθεση Ιστολογικής Εξέτασης: Εμφυτεύσεις κοιλιακού τοιχώματος. Συνδετικολιπώδης ιστός πλήρως διηθημένος από κακοήθες νεόπλασμα με συμπαγές θηλώδες και ψευδοαδενικό πρότυπο ανάπτυξης και συμβατούς ανοσοφαινοτυπικούς δείκτες με κακοήθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου επιθηλοειδούς τύπου . HIPEC : Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην Α΄ Παθολογική Ογκολογική κλινική για αντιμετώπιση όπου εδόθησαν οι σχετικές οδηγίες για έναρξη ενδοφλέβιας ΧΜΘ με το σχήμα cisplatin/pemetrexade με στόχο την μείωση του όγκου. Ο ασθενής παρουσίασε θεαματική ανταπόκριση, χωρίς παρενέργειες. Η θεραπεία είναι 10 κύκλων και σε περίπτωση υποτροπής ίσως αντιμετώπιστεί με gemcitabine, ογκομειωτική χειρουργική και τατόχρονα υπέρθερμη ενδοπεριτοναική χημειοθεραπεία (HIPEC). Ο ασθενής βρίσκεται στο 10ο ΧΜΘ κύκλο, η οποία τροποποιήθηκε σε carboplatin/pemetrexade είναι βελτιωμένος ,παρουσιάζει μείωση τον οζιδίων, ενώ η παραγωγή ασκιτικού υγρού μειώθηκε σημαντικά στην τελευταία αξονική τομογραφία στις 30/10/14.
  • 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τo κακοήθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι ένα σπανιότατο επιθετικό νόσημα , από τα επιφανειακά κύτταρα του περιτοναίου, η επίπτωση του οποίου αυξάνει προοδευτικά την τελευταία 30ετία ,3:1 άντρες-γυναίκες. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 2:1.000.000 ,ενώ η μέση ηλικία είναι τα 60 έτη. Aιτιολογικός παράγων είναι οι ίνες αμιάντου, η χρήση του οποίου έχει καταργηθεί από το 2003 στην ΕΕ, και η γενετική προδιάθεση, ενώ η ατομική ευαισθησία στην καρκινογέννεση από αμίαντο ποικίλλει. Ιστολογικά παρουσιάζει επιθηλιακή, ινώδη, σαρκωματώδη ή μεικτού τύπου μορφολογία.Κλινικά η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει αύξηση της κοιλιακής περιμέτρου, ασκίτη, απώλεια βάρους, και κοιλιακό πόνο μέχρι και 2 χρόνια προ της διάγνωσης διήθηση του μεσεντερίου ή και κοιλιακή μάζα . Η διάγνωση τίθεται με βιοψία και ανοσοιστοχημεία και καμία από τις υπάρχουσες θεραπείες δεν έχει αποδείξει την υπεροχή της, ανάγκη για πολυθεραπευτική προσέγγιση (ΧΜΘ, ογκομειωτική χειρουργική ,hipec). Κατά κανόνα η θεραπεία αποτελείται από αντιμεταβολίτες του φυλικού οξέος(pemetrexade) και πλατινούχα σκευάσματα (cis platinum, carboplatin) . Βιβλιογραφία: 1. «Cancer Principles and Practice of Oncology», De Vita, Hellman and Rosenberg’s2.«Μέτρα ασφαλείας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών» ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας- Θράκης 3.FACTS51 Ευρωπαικός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Εργασίας 5.Hipec.gr 6. «Peritoneal Carcinomatosis: a patients selection,perioperative complications, quality of life». World Journal Of Surgical Oncology 2009 7:5 doi101180/1477-7819-7-5 6.Ελληνική Εταιρεια Περιτοναικής Καρκινομάτωσης Φυλ 2013 7. «Epidemiology of peritoneal mesothelioma :a reviw» Annals of Oncology 18:985-990,2007 8. «Epidemiology of Mesothelioma and Historical Background ,Malignat Mesothelioma» A.Tannapfe l Recent Results in Cancer189,doi 10.1007/978-3-642-10862-4_2 9. «Global Mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 2004-2008» Bulletin of the World Health Organization Research Article ID :BLT .11.0806678 10. «Specialty Section for the treatment of Peritoneal Mesothelioma» ,Sugarbaker Oncology Associates 11. «Malignant Mesothelioma Topics, chemotherapy for Malignant Mesothelioma ,American Cancer Society 12. «Διάχυτο Κακόηθες Μεσοθηλίωμα του Περιτοναίου» A.A. Τέντες Surg Chronicles 2011 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : H ασυνήθιστη ηλικία του ασθενούς (32 ετών) που είναι σπάνια στην περίπτωση μεσοθηλιώματος του περιτοναίου θέτει την υπόνοια ότι πρόκειται για σποραδικό κρούσμα άσχετο με την έκθεση σε ίνες αμίαντου. Αντίθετα υπερτερεί η πιθανότητα της γενετική προδιάθεσης σαν αιτιολογικός παράγων.