Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
«μια άλλη μασιά »
Ιψάννα Νσίνοτ- Ελένη Νιάπφοτ
 Αλκτόνερ, εςείρ
ποτ δίπλα ςσα
αιώνια κύμασα
σηρ θάλαςςαρ με
κύμασα
κοτβενσιάζεσε.
Βάσπαφοι σοτ
Απιςσουάνη, 405
π.Χ
 Τα έπγα σψν απφαίψν δπαμασοτπγών
υαίνεσαι όσι μποπούν να πποςυέποτν
ςσοιφεία για σο απφαίο κλίμα: Η μελέση 43
έπγψν ποτ ...
 Έλληνερ επετνησέρ ήσαν πεπίεπγοι να μάθοτν
κάσψ από ποιερ καιπικέρ ςτνθήκερ παίζονσαν
οι θεασπικέρ παπαςσάςειρ ςσα Λήναι...
 Για να επιβεβαιώςοτν σιρ τποχίερ σοτρ όσι σα Λήναια
έπευσαν ςε μέπερ καλοκαιπίαρ, σιρ αλκτονίδερ
μέπερ, επετνησέρ αναζήσ...
 Σσην μτθολογία η θεά Αλκτόνη κόπη σοτ
Αίολοτ, πποςέβαλε σον Δία, ο οποίορ για
να σην σιμψπήςει ση μεσέσπεχε ςε πσηνό
ποτ...
Σήμεπα γνψπίζοτμε όσι η καλοκαιπία δεν
ουείλεσαι ςε παιφνίδια σψν θεών αλλά
ςε ςσάςιμα ςτςσήμασα τχηλήρ
ασμοςυαιπικήρ πίες...
Η αλκτόνη, πανέμοπυο
μεσαναςσετσικό θαλαςςοπούλι, πεπνά
σο φειμώνα ςσην Ελλάδα και υψλιάζει ςε
αμμώδειρ ή θαμνώδειρ πλαγιέ...
η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Descargar para leer sin conexión

Μια άλλη ματιά στην κλιματική αλλαγή

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

η κλιματική αλλαγή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

  1. 1. «μια άλλη μασιά » Ιψάννα Νσίνοτ- Ελένη Νιάπφοτ
  2. 2.  Αλκτόνερ, εςείρ ποτ δίπλα ςσα αιώνια κύμασα σηρ θάλαςςαρ με κύμασα κοτβενσιάζεσε. Βάσπαφοι σοτ Απιςσουάνη, 405 π.Χ
  3. 3.  Τα έπγα σψν απφαίψν δπαμασοτπγών υαίνεσαι όσι μποπούν να πποςυέποτν ςσοιφεία για σο απφαίο κλίμα: Η μελέση 43 έπγψν ποτ παίζονσαν ςσα ελληνικά θέασπα κασά σον Χπτςό Αιώνα σοτ Πεπικλή τποδεικνύει όσι οι πεπίυημερ αλκτονίδερ μέπερ είναι ένα ςσαθεπό μεσεψπολογικό υαινόμενο ποτ φάπιζε και σόσε λίγη λιακάδα ςση φειμψνιάσικη Αθήνα
  4. 4.  Έλληνερ επετνησέρ ήσαν πεπίεπγοι να μάθοτν κάσψ από ποιερ καιπικέρ ςτνθήκερ παίζονσαν οι θεασπικέρ παπαςσάςειρ ςσα Λήναια, μια γιοπσή ππορ σιμήν σοτ Διονύςοτ ποτ λάμβανε φώπα ςσην Αθήνα κασά σον μήνα Γαμηλιώνα σοτ ασσικού ημεπολογίοτ, από σιρ 15 Ιανοταπίοτ έψρ σιρ 15 Φεβποταπίοτ.  Σση διάπκεια σψν Ληναίψν δίνονσαν παπαςσάςειρ ςσο Θέασπο σοτ Διονύςοτ κάσψ από σην Ακπόπολη, ένδειξη όσι ο καιπόρ ππέπει να ήσαν καλόρ ατσέρ σιρ μέπερ σοτ κασαφείμψνοτ.
  5. 5.  Για να επιβεβαιώςοτν σιρ τποχίερ σοτρ όσι σα Λήναια έπευσαν ςε μέπερ καλοκαιπίαρ, σιρ αλκτονίδερ μέπερ, επετνησέρ αναζήσηςαν αναυοπέρ για σιρ καιπικέρ ςτνθήκερ:  43 έπγα σοτ Αιςφύλοτ, σοτ Σουοκλή, σοτ Ετπιπίδη και σοτ Απιςσουάνη από σον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.  Τα έπγα πεπιείφαν ςτνολικά επσά αναυοπέρ για ηλιόλοτςσερ μέπερ μέςα ςσο κασαφείμψνο, αναυέποτν οι επετνησέρ ςσην επιθεώπηςη Weather.  «Οι κψμψδίερ σοτ Απιςσουάνη, ειδικά ατσέρ ποτ παποτςιάζονσαν ςσα Λήναια, ςτφνά αναυέπονσαι ςσιρ αλκτονίδερ μέπερ» γπάυοτν οι επετνησέρ. 
  6. 6.  Σσην μτθολογία η θεά Αλκτόνη κόπη σοτ Αίολοτ, πποςέβαλε σον Δία, ο οποίορ για να σην σιμψπήςει ση μεσέσπεχε ςε πσηνό ποτ μποπούςε να γεννά σα αβγά σοτ μόνο σοn φειμώνα. Απγόσεπα όμψρ τποφώπηςε ςσα παπακάλια σηρ και σηρ πποςέυεπε δύο εβδομάδερ καλοκαιπίαρ σο φειμώνα για να ση βοηθήςει ςσο υώλιαςμα.
  7. 7. Σήμεπα γνψπίζοτμε όσι η καλοκαιπία δεν ουείλεσαι ςε παιφνίδια σψν θεών αλλά ςε ςσάςιμα ςτςσήμασα τχηλήρ ασμοςυαιπικήρ πίεςηρ. Οι αλκτονίδερ μέπερ, γπάυοτν οι επετνησέρ, παπασηπούνσαι ςση νοσιοανασολική Ετπώπη, και ειδικά ςσην Ελλάδα και σην Ασσική, ανάμεςα ςσιρ 15 Δεκεμβπίοτ και σιρ 15 Φεβποταπίοτ, πιο ςτφνά όμψρ ανάμεςα ςσιρ 15 και σιρ 31 Ιανοταπίοτ.
  8. 8. Η αλκτόνη, πανέμοπυο μεσαναςσετσικό θαλαςςοπούλι, πεπνά σο φειμώνα ςσην Ελλάδα και υψλιάζει ςε αμμώδειρ ή θαμνώδειρ πλαγιέρ κονσά ςση θάλαςςα ή ςε ποσάμι

Μια άλλη ματιά στην κλιματική αλλαγή

Vistas

Total de vistas

597

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

204

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×