Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

1.1 Introducció a l'Open Data

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
1.3 Economia Open Data
1.3 Economia Open Data
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a 1.1 Introducció a l'Open Data (20)

Anuncio

Más de Iniciativa Barcelona Open Data (20)

Anuncio

1.1 Introducció a l'Open Data

 1. 1. INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA EL VALOR D’OBRIR LES DADES Sessió conceptes bàsics Open Data Docent: Eduard Gil @edugil39
 2. 2. GUIÓ I OBJECTIUS DE LA SESSIÓ Al final de la sessió sereu capaços de: • Definir què és l’Open Data • Identificar els formats per publicar en Open Data • Donar raons per portar a terme una política activa d’Open Data • Distingir els elements a tenir en compte en una iniciativa d’Open Data Facultar als participants per promoure l’Open Data com agent del canvi
 3. 3. DE LES DADES A LA INFORMACIÓ I AL CONEIXEMENT DADES (matèria primera) Les dades són el material cru a partir de les quals se’n deriva la informació i el coneixement. Localitzacions, imatges, temperatures, preus i qualsevol altre indicador, per exemple sobre llocs de vacances. INFORMACIÓ (producte elaborat) Les dades són informació si es presenten en un context. D’aquesta manera, si agrupem i mostrem conjuntament les dades sobre localitzacions, imatges, temperatures i preus podem comparar llocs on anar de vacances. CONEIXEMENT (ús del producte) Personalitzar la informació d’acord amb els requeriments i les necessitats personals ofereix coneixement. El coneixement es presenta amb la presa de decisions informades. Si sabem que no ens agrada la platja, analitzarem la informació sobre llocs on anar de vacances obviant aquestes localitzacions.
 4. 4. DE LES DADES A LA INFORMACIÓ I AL CONEIXEMENT DADES (matèria primera) Dades que hi ha a la comptabilitat de qualsevol administració pública (partides, assentaments, ...) INFORMACIÓ (producte elaborat) Pressupost d'ingressos i de despeses aprovat, executat ... CONEIXEMENT (ús del producte) Eina comparativa entre pressupostos municipals http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/compare http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/begues/2016 https://www.seu-e.cat/es/web/begues/govern-obert-i-transparencia Activitat
 5. 5. Escriu 1 exemple de dades 1 exemple d’informació 1 exemple de coneixement Activitat individual. Temps: 5 minuts Activitat
 6. 6. Què és l’Open Data? Prepareu una definició d’aquest concepte. Activitat en grup. Temps: 5 minuts Activitat Inicial
 7. 7. Open Data Les dades obertes són dades a les quals qualsevol pot accedir, usar i compartir per sigui quina sigui l’actuació o activitat. Perquè les dades obertes esdevinguin útils s’han de posar a disposició en un format no restringit i compatible per a la seva computació.
 8. 8. Que fa que les dades siguin obertes? •Se deben abrir todos los datos de carácter público (todos aquellos, claro está, que no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o derechos de autor). Así, no debería existir ninguna otra traba por parte de la administración a la hora de decidir qué datos es pertinente publicarPúblics •Hay que publicar los datos tal y como están en su origen, sin procesar y, por tanto, manteniendo el mayor nivel de detalle posible, lo que se conoce como datos en bruto o crudos Detallats •Los datos deben ser puestos a disposición de los usuarios con la frecuencia necesaria para que no pierdan su valor y sean precisos y actuales. Actualitzats •Hay que hacer accesibles los datos al mayor número de usuarios posible. No debería existir ninguna restricción para todos aquellos que quieran hacer uso de los datos, ni en el propósito de uso. Accessibles •Los datos deben estar estructurados para que puedan ser procesadas de forma automática por un ordenador. Esta es una condición muy importante para que se puedan reutilizar los datos de una forma automática. Automatitzats •Los datos deben estar disponibles para todos, sin necesidad de identificarse previamente. Sense registre •Los formatos de los datos deben ser no propietarios; es decir, no pueden depender de una entidad o de una herramienta propietaria de una entidad. Como ejemplo, un formato abierto sería CSV o XML, mientras que formatos propietarios serían Word, Excel, etc.Format obert •Los datos deben ser de uso 100% libre para los usuarios. Así, los datos deben estar libres de derechos, patentes, copyright y no estar sujetos a derechos de privacidad, seguridad o privilegios que puedan estar regladas por otras normas Lliures
 9. 9. Amb les teves paraules, explica’ns la diferència entre dades no estructurades i dades estructurades. Voluntaris? Activitat
 10. 10. Estructurat No estructurat Activitat Fitxer PDFFitxer Excel Document de text Correu electrònic Fitxer d’una imatge Fitxer d’un vídeo Fitxer CSV (text separat per comes) Fitxer XML Fitxer bases de dades
 11. 11. Les 5 estrelles de Tim Berners – Lee ★ publicar les dades a la Web (en qualsevol format) amb una llicència oberta ★★ publicar les dades estructurades (ex: en Excel en lloc d’una imatge amb les dades) ★★★ publicar dades utilitzant formats no propietaris (ex:: CSV en lloc d’Excel ★★★★ utilitzar URIs per apuntar a coses, de manera que es puguin apuntar directament ★★★★★ enllaçar les dades amb altres dades
 12. 12. Conjunt de dades - Data Set Un Conjunt de Dades o Data Set es una col·lecció de dades estructurades o tabulades
 13. 13. Portals de Dades Obertes
 14. 14. Activitat (opcional) Fem 3 grups i bussegem pels portals: - En quants formats trobem les dades? - Quants tipus de visualització trobem? - Podem compartir la informació de manera fàcil en XXSS? - Podem analitzar les dades? Com? Feu algun exemple Activitat en grups. Temps: 10 minuts. Compartim: 10 minuts. Ajuntament de Gavà → Socrata http://gavaobert.gavaciutat.cat Ajuntament de Cambrils → CKAN http://dadesobertes.cambrils.cat Ajuntament de Sant Feliu → BiSmart http://opendata.santfeliu.cat
 15. 15. Quins actors intervenen en les Dades Obertes? Temps: 5 minuts Activitat Inicial
 16. 16. En la societat digital, l’entorn que configura els productors i reutilitzadors de dades obertes és altament complex.
 17. 17. Governs Economia Sostenibilitat Societat PER A QUÈ NECESSITEM OPEN DATA
 18. 18. OBRINT GOVERNS Open Data impulsa la transparència governamental a partir d’alliberar dades que posen en evidència la despesa pública i la implementació de les polítiques i els serveis públics. Open Data és un agent actiu per al rendiment de comptes! DESPESA PÚBLICA Gràcies a l’Open Data Canadà va poder estalviar $3,2 bilions en evidenciar-se donacions fraudulentes durant el 2007. Estudi de cas: article David Eaves http://bit.ly/DavidEaves PRESTACIÓ DE SERVEIS La prestació dels serveis públics sovint es planifica a gran escala sense analitzar les variables locals o de menor dimensió. L’Open Data fa disponible el detall d’indicadors amb els quals poder resoldre de manera col·laborativa els problemes comuns.
 19. 19. ECONOMIA COL·LABORATIVA Segons el document “Estudio de Caracterización del Sector Infomediario” que va realitzar l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació al 2014, la reutilització de la informació pública genera un volum de negoci anual d’entre 550 i 650 milions d’euros. Open Data és un agent actiu per a la generació de nous models de negoci! NOVES OPORTUNITATS Open Data presenta una nova manera de connectar les empreses amb els seus clients. Com a contraprestació incrementen els ingressos dels territoris i els governs es relacionen de manera més directa amb els usuaris Exemple: ESTALVI Open Data permet optimitzar la prestació de serveis públics i resoldre millor les necessitats dels usuaris. Estudi de cas: A França les dades obertes en matèria energètica han permès una gestió més eficient dels recursos.
 20. 20. SOSTENIBILITAT Internet esdevé una infraestructura fonamental dei sistema de convivència actual. L’Open Data ajuda a entendre, monitorar i prendre decisions sobre el medi ambient. L’apoderament ciutadà és l’element més estratègic de l’Open Data! Exemple: http://bit.ly/DadesPlantacions
 21. 21. SOCIETAT Open Data està canviant la manera com treballem, ens movem o tenim cura de la nostra salut. Es redueixen els temps per cercar informació a favor d’una major focalització en activitats productives, apareixen fórmules innovadores per reduir els nostres temps de transport i se salven vides. Diferents organitzacions humanitàries estan posant en relació dades geogràfiques amb estadístiques sanitàries per donar resposta a les desigualtats actuals. Exemple: http://bit.ly/DadesEbola Waze
 22. 22. EVOLUCIÓ NORMATIVA ) Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic modificada pel Consell de la Unió Europea el 15 d’abril de 2013. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la llei 37/2007 Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la Informació mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques EUROPEA (reutilització) ESTATAL (reutilització) AUTONÒMICA (transparència) ESTATAL (transparència)
 23. 23. OPEN DATA EN LES ACTUACIONS DE TRANSPARÈNCIA • Dret de la ciutadania a rebre la informació pública sol·licitada. Passiva • Compromís amb la publicació rutinària de la informació pública Activa • Compromís amb la publicació de dades crues. • Dret de la ciutadania a processar-les per produir nova informació Col·laborativa Ortiz de Zárate, A. (2012). "Tres tipos de transparencia". http://eadminblog.net/2012/03/28/tres-tipos-de-transparencia/ Transparència Dret a la informació pública Comunicació de decisions i projectes Aportació de respostes Control per part dels ciutadans Subjecció a criteris de qualitat Claredat i rendició de comptes Assumpció i depuració de responsabilitats Dades obertes Llicències de distribució obertes Formats oberts Interoperabiltiat Reutilització Revalorització de les dades Xarxa d’Innovació Púbiica (2014). Vídeo govern obert: https://www.youtube.com/watch?v=RPsVvbd80xU
 24. 24. Estudi de cas: “Adopta un senador / diputado” http://bit.ly/DadesDiputats http://bit.ly/DadesSenadors http://bit.ly/UtilDiputats http://bit.ly/UtilSenadors Activitat en grup. Temps: 7 minuts Activitat
 25. 25. La era de les dades: IoT, BigData, Smart cities ...
 26. 26. Pensem en dades útils sobre: • Dades de salut • Dades de demografía • Dades d’educació • Dades de cultura • Dades d’entitats sense ànim de lucre Activitat Activitat en parelles. Temps: 5 minuts
 27. 27. Busquem conjunts de dades! https://analisi.transparenciacatalunya.ca t/ Activitat Activitat en parelles. Temps: 15 minuts
 28. 28. Analitzem el que hem trobat: 1. Has trobat les dades que buscaves? 2 punts 2. Ha sigut fàcil trobar-les? 1 punt 3. Estaven actualitzades? 2 punts 4. Les has pogut utilitzar-analitzar-descarregar? 2 punts 5. Pots demanar contactar amb el generador per tal de demanar més dades, o aclariments, etc? 1 punt Activitat Activitat en grup. Temps: 20 minuts
 29. 29. Imagina que avui has de començar el teu projecte d’Open Data. Quin problema vols resoldre? Existeixen dades obertes sobre aquest tema? En quina forma presentaràs la teva solució? Et serien útils tal com les has trobat? 2 punts Activitat Activitat en grup. Temps: 10 minuts
 30. 30. Aprenem de casos d’èxit! Ferrocarrils Generalitat de Catalunya Obrint les dades http://bit.ly/DadesFGC Utilitzant les dades http://bit.ly/ElMeuTren Dades obertes del Govern d'Uruguai Obrint les dades https://catalogodatos.gub.uy Utilitzant les dades Comparativa Salut: http://bit.ly/DadesSalut Dónde reciclo?: http://www.dondereciclo.com.uy Incidències de la via pública a Montevideo: https://pormibarrio.uy Data Innovation Ús de dades obertes https://www.datainnovation.org/ Activitat
 31. 31. Activitat Obrir les dades de la nostra organització Què implica desenvolupar iniciatives d’obertura de dades? De quina manera s’ha d’adaptar l’organització? Què hi té a veure el lideratge? Canvia la manera de treballar internament?
 32. 32. Multicanalitat en contraposició a les rígides estructures funcionals i de poder Diversitat en contraposició al sistema de selecció basat en l'homogeneïtat Innovació en contraposició a la planificació com element d’estabilitat i control Un nou escenari basat en:
 33. 33. TRANSFORMACIÓ DIGITAL OPEN DATA Obtenir informació Saber emmagatzemar Utilitzar Publicar Adequar formats per la reutilització
 34. 34. Quines dades publicar i com i per a què? Fàcil extracció i manteniment - Dades en sistemes d’informació propis o en BD conegudes - Dades crues - Actualització automàtica de les dades Exigeix la Llei - Tot el que marca la llei i tingui sentit posar en una plataforma de dades obertes: → SI: plantilla → NO: declaració de bens dels electes Útils o demandades - Dades molt demandades per la ciutadania Afegir nous conjunts de dades - Els portals de dades obertes són com éssers vius, si no els alimentem, moriran d'inanició
 35. 35. Elecció de la plataforma Privatiu o Community? - Socrata - PeTras - Bismart - OpenDataSoft - Junar ... - CKAN - DKAN (AWS) - ODK (Open Data Kit) ... Facilitats internes - Publicació i Actualització - Formats i Metadades - Organització dels datasets - Visualitzacions Facilitats externes - Organització dels datasets - Cerca d’informació - Ús dels datasets: - pels usuaris finals - pels programadors - Reutilització i compartició de la informació
 36. 36. Ús de les dades. Generar i captar interés. Estadístiques i indicadors Interessen les dades del portal? Quantes visites hi ha? Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Gavà: https://gavaobert.gavaciutat.cat/ca/analytics Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/analytics Com poden els ciutadans/es comunicar-se amb nosaltres? Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Madrid: http://datos.madrid.es/portal/site/egob/ http://bit.ly/SolicitudesMadrid Portal de dades obertes Generalitat de Catalunya http://bit.ly/SolicitutsGenCat Com puc fer que es crein eines, aplicacions o serveis al voltant de les dades que publico? Hackathons – Ayuntamiento de Cáceres http://opendata.caceres.es/hackathon
 37. 37. Temps per les vostres preguntes

×