Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Curs 1. 1. Introducció a l'Open Data

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Curs 1. 1. Introducció a l'Open Data (20)

Más de Iniciativa Barcelona Open Data (20)

Anuncio

Curs 1. 1. Introducció a l'Open Data

 1. 1. INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA EL VALOR D’OBRIR LES DADES Introducció a l’Open Data curs 1.1 Docent: Sandra Lomas @sandralomas
 2. 2. OBJECTIU DE LA SESSIÓ D’INTRODUCCIÓ AL OPEN DATA ● Al final de la sessió sereu capaços de: 1. Definir què és l’Open Data 1. Identificar els formats per publicar en Open Data 1. Donar raons per portar a terme una política activa d’Open Data 1. Distingir els elements a tenir en compte en una iniciativa d’Open Data Facultar als participants per promoure l’Open Data com agent del canvi
 3. 3. Què és l’Open Data? Activitat en grup. Temps: 5 minuts Activitat Inicial
 4. 4. Open Data Les dades obertes són dades a les quals qualsevol pot accedir, usar i compartir per sigui quina sigui l’actuació o activitat. Perquè les dades obertes esdevinguin útils s’han de posar a disposició en un format no restringit i compatible per a la seva computació.
 5. 5. DE LES DADES A LA INFORMACIÓ I AL CONEIXEMENT DADES Les dades són el material cru a partir de les quals se’n deriva la informació i el coneixement. Localitzacions, imatges, tempertures, preus i qualsevol altre indicador, per exemple sobre llocs de vacances. INFORMACIÓ Les dades són informació si es presenten en un context. D’aquesta manera, si agrupem i mostrem conjuntament les dades sobre localitzacions, imatges, temperatures i preus podem comparar llocs on anar de vacances. CONEIXEMENT Personalitzar la informació d’acord amb els requeriments i les necessitats personals ofereix coneixement. El coneixement es presenta amb la presa de decisions informades. Si sabem que no ens agrada la platja, analitzarem la informació sobre llocs on anar de vacances obviant aquestes localitzacions.
 6. 6. Activitat individual. Temps: 5 minuts Activitat
 7. 7. Que fa que les dades siguin obertes? • Sense restriccions per utilitzar-les en qualsevol àmbit • Qualsevol usuari pot utilitzar-les, modificar-les, combinar- les i compartir-les, inclús per usos comercials Limitacions • Ús lliure, que no vol dir necessàriament accés lliure • Hi ha un cost de crear, mantenir, y publicar dades usablesCost • Un cop l’usuari accedeix a les dades, es lliure d'utilitzar-les, reutilitzar-les i redistribuir-les, inclús comercialment • Les dades es mesuren pel que es pot fer amb elles, no per la forma en que s’han fet accessibles Reutilització
 8. 8. Braços amunt!!! Activitat
 9. 9. Voluntaris? Activitat
 10. 10. Activitat en grup. Temps: 10 minuts Activitat
 11. 11. Requeriments fonamentals per publicar dades obertes REQUERIMENTS LEGALS REQUERIMENTS PRÀCTICS REQUERIMENTS TÈCNICS REQUERIMENTS SOCIALS ● Protegir dades sensibles ● Preservar drets propietari dades ● Promoure un ús correcte ● Enllaçar les dades des de la web ● Actualització periòdica de les dades ● Compromís per garantir la disponibilitat ● Format de publicació de les dades ● Estructura de les dades ● Canals on estan disponibles ● Canals de suport actius ● Grups de discussió i fòrums ● Guies de com treballar amb les dades
 12. 12. Les 5 estrelles de Tim Berners – Lee ★ publicar les dades a la Web (en qualsevol format) amb una llicència oberta ★★ publicar les dades estructurades (ex: en Excel en lloc d’una imatge amb les dades) ★★★ publicar dades utilitzant formats no propietaris (ex:: CSV en lloc d’Excel ★★★★ utilitzar URIs par apuntar a coses, de manera que es puguin apuntar directament ★★★★★ enllaçar les dades amb altres dades
 13. 13. http://bit.ly/DadesGranollers http://bit.ly/DadesArago http://bit.ly/DadesReus http://bit.ly/DadesHelsinki http://bit.ly/DadesUS Activitat en parelles. Temps: 15 minuts Activitat
 14. 14. Activitat individual. Temps: 5 minuts Activitat
 15. 15. De l’usuari consumidor a l’usuari creador de continguts.
 16. 16. EVOLUCIÓ NORMATIVA EUROPEA (Reutili ) Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic modificada pel Consell de la Unió Europea el 15 d’abril de 2013. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la llei 37/2007 Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la Informació mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques EUROPEA (reutilització) ESTATAL (reutilització) AUTONÒMICA (transparència) ESTATAL (transparència)
 17. 17. OPEN DATA EN LES ACTUACIONS DE TRANSPARÈNCIA • Dret de la ciutadania a rebre la informació pública sol·licitada. Passiva • Compromís amb la publicació rutinària de la informació pública Activa • Compromís amb la publicació de dades crues. • Dret de la ciutadania a processar-les per produir nova informació Col·laborativa Ortiz de Zárate, A. (2012). "Tres tipos de transparencia". http://eadminblog.net/2012/03/28/tres-tipos-de-transparencia/ Transparència Dret a la informació pública Comunicació de decisions i projectes Aportació de respostes Control per part dels ciutadans Subjecció a criteris de qualitat Claredat i rendició de comptes Assumpció i depuració de responsabilitats Dades obertes Llicències de distribució obertes Formats oberts Interoperabiltiat Reutilització Revalorització de les dades Xarxa d’Innovació Púbiica (2014). Vídeo govern obert: https://www.youtube.com/watch?v=RPsVvbd80xU
 18. 18. “Adopta un senador / diputado” http://bit.ly/DadesDiputats http://bit.ly/UtilDiputats http://bit.ly/DadesSenadors http://bit.ly/UtilSenadors Activitat en grup. Temps: 7 minuts Activitat
 19. 19. Govern s Economia Sostenibilitat Societat PER A QUÈ NECESSITEM OPEN DATA
 20. 20. OBRINT GOVERNS Open Data impulsa la transparència governamental a partir d’alliberar dades que posen en evidència la despesa pública i la implementació de les polítiques i els serveis públics. Open Data és un agent actiu per al rendiment de comptes! DESPESA PÚBLICA Gràcies a l’Open Data Canadà va poder estalviar $3,2 bilions en evidenciar-se donacions fraudulentes durant el 2007. Estudi de cas: article David Eaves http://bit.ly/DavidEaves PRESTACIÓ DE SERVEIS La prestació dels serveis públics sovint es planifica a gran escala sense analitzar les variables locals o de menor dimensió. L’Open Data fa disponible el detall d’indicadors amb els quals poder resoldre de manera col·laborativa els problemes comuns. Exemple: http://bit.ly/DadesNoruega
 21. 21. ECONOMIA COL·LABORATIVA Segons el document “Estudio de Caracterización del Sector Infomediario” que va realitzar l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació al 2014, la reutilització de la informació pública genera un volum de negoci anual d’entre 550 i 650 milions d’euros. Open Data és un agent actiu per a la generació de nous models de negoci! NOVES OPORTUNITATS Open Data presenta una nova manera de connectar les empreses amb els seus clients. Com a contraprestació incrementen els ingresos dels territoris i els governs es relacionen de manera més directa amb els usuaris Exemple: http://bit.ly/DadesEscoles ESTALVI Open Data permet optimitzar la prestació de serveis públics i resoldre millor les necessitats dels usuaris. Estudi de cas: A França les dades obertes en matèria energètica han permés una gestió més eficient dels recursos. http://bit.ly/DadesFrança
 22. 22. SOSTENIBILITAT Internet esdevé una infraestructura fonamental dei sistema de convivència actual. L’Open Data ajuda a entendre, monitorar i prendre decisions sobre el medi ambient. L’empoderament ciutadà és l’element més estratègic de l’Open Data! Exemple: http://bit.ly/DadesPlantacions
 23. 23. SOCIETAT Open Data està canviant la manera com treballem, ens movem o tenim cura de la nostra salut. Es redueixen els temps per cercar informació a favor d’una major focalització en activitats productives, apareixen fórmules innovadores per reduir els nostres temps de transport i se salven vides. Diferents organitzacions humanitàries estan posant en relació dades geogràfiques amb estadístiques sanitàries per donar resposta a les desigualtats actuals. Exemple: http://bit.ly/DadesEbola
 24. 24. La era de les dades: IoT, BigData, Smart cities ...
 25. 25. Activitat en grup. Temps: 15 minuts Activitat
 26. 26. OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP AWARDS 2015
 27. 27. Aprenem de casos d’èxit! http://bit.ly/DadesSalut http://bit.ly/DadesTransport http://bit.ly/DadesVeinat Activitat individual o en parelles. Temps: 13 minuts Activitat
 28. 28. Quan evaluem l’éxit d’una inciativa d’Open Data cal mirar més enllà de la quantitat de dades publicades. Això és precisament el què fa l’Open Data Barometer http://bit.ly/DadesBarometre
 29. 29. Els indicadors de rendiment clau (Key Performance Indicator -KPI-) són un format molt eficient per analitzar l’èxit d’una iniciativa Open Data a partir de monitoritzar i fer el seguiment de l’evolució d’un tema concret. SMART Específics (Specific) Mesurables (Measurable) Assolibles (Achievable) Rellevants (Relevant) Temporals (Timely)
 30. 30. - Llicencies Obertes - Polítiques i procediments establerts - Inversions realitzades - Suport a l’usuari - Atracció i compromís Bona disposició de l’Open Data Hi ha conjunts de dades que cal alliberar de manera prioritària per motius d'innovació, creixement econòmic o valor social. Implementació de l’Open Data Resultats reals pels usuaris i ciutadans a partir de detectar: - Increment eficiència i transparència del govern - Creixement econòmic derivat de les dades - Beneficis socials i mediambientals Impacte de l’Open Data
 31. 31. Activitat Open Data a les organitzacions Què implica desenvolupar iniciatives d’Open Data? De quina manera s’ha d’adaptar l’organització? Què hi té a veure el lideratge? Canvia la manera de treballar internament? Activitat en grup. Temps: 5 minuts
 32. 32. Multicanalitat en contraposició a les rígides estructures funcionals i de poder Diversitat en contraposició al sistema de selecció basat en l'homogeneïtat Innovació en contraposició a la planificació com element d’estabilitat i control El sector públic ha de fer front a un escenari de:
 33. 33. TRANSFORMACIÓ DIGITAL OPEN DATA Obtenir informació Saber emmagatzemar Utilitzar Publicar Adequar formats per la reutilització
 34. 34. OBJECTIU DE LA SESSIÓ D’INTRODUCCIÓ AL OPEN DATA ● Ara sou capaços de: 1. Definir què és l’Open Data 1. Identificar els formats per publicar en Open Data 1. Donar raons per portar a terme una política activa d’Open Data 1. Distingir els elements a tenir en compte en una iniciativa d’Open Data Facultar als participants per promoure l’Open Data com agent del canvi
 35. 35. Temps per les vostres preguntes
 36. 36. https://goo.gl/forms/ZfO5bsB0djTaePl73 AUTOAVALUACIÓ

×