Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Curs 2.1 Experiències Open Data

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 43 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Curs 2.1 Experiències Open Data (20)

Anuncio

Más de Iniciativa Barcelona Open Data (20)

Anuncio

Curs 2.1 Experiències Open Data

 1. 1. INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA EL VALOR D’OBRIR LES DADES Experiències en Open Data curs 2.1 Docent: Carmen Lavado @carmenlavado74 Maribel Jové @jovegm
 2. 2. Experiències en Open Data ● Aprendre d’experiències existents en projectes Open Data: ● Distingir casos d’èxit i el per què d’aquest èxit ● Aplicar tot allò après a casos concrets per ser capaç de protagonitzar casos d'èxit. Objectius de la sessió
 3. 3. LA GRAN PREGUNTA Hem de tenir un portal de dades obertes… Per on comencem?
 4. 4. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 5. 5. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 6. 6. 1. Motius / Objectius • Compliment de la Llei de transparència • Rendiment de comptes (accountability) • Generació de valor social o econòmic
 7. 7. 1. Motius / Objectius • Compliment de la Llei de transparència • Rendiment de comptes (accountability) • Generació de valor social o econòmic
 8. 8. 1. Motius / Objectius. Llei de Transparència ) Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic modificada pel Consell de la Unió Europea el 15 d’abril de 2013. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la llei 37/2007 Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la Informació mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2013 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques EUROPEA (reutilització) ESTATAL (reutilització) AUTONÒMICA (transparència) ESTATAL (transparència)
 9. 9. Compliment de la Llei de transparència http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/documents/guia_entitats-locals.pdf RRHH • Informació alts càrrecs • Relació llocs de treballs funcionaris, laborals, interins... • Retribucions, Indemnitzacions i dietes del personal • Convocatòries processos selectius, provisions i resultats • Informació sobre compatibilitats • ... Subvencions • Subvencions previstes • Objectius que es pretenen amb les subvencions • Subvencions atorgades • Control financer sobre les subvencions • ... Contractacions • Entitats i òrgans de contractació • Contractes programats • Licitacions • Contractes menors • ...
 10. 10. Activitat Fem 3 grups: Mirem de prop el cas dels ens locals de Catalunya, solució AOC. https://www.aoc.cat/serveis-aoc/trans parencia/ Mirem - Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. - Consorci de Biblioteques de Barcelona. Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 11. 11. Activitat Fem 3 grups: Analitzem sota aquest objectiu els portals de dades oberts de: Gavà -> RRHH http://www.gavaciutat.cat/transparencia2 Terrassa -> Subvencions http://governobert.terrassa.cat/transparencia Barcelona -> Contractacions http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 12. 12. Activitat ❑ Tenen tota la informació que marca la llei? ❑ En els casos que sigui possible el format de les dades és reutilitzable? ❑ Descriu algun ús/aplicació/utilitat addicional d’aquestes dades a més del d’acomplir amb la Llei de Transparència ❑ Amb aquestes dades pots dir que aquesta entitat és transparent en aquest àmbit? ❑ Els hi demanaríeu quelcom més? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 13. 13. 1. Motius / Objectius • Compliment de la Llei de transparència • Rendiment de comptes (accountability) • Generació de valor social o econòmic
 14. 14. Rendiment de comptes Què fem? • Pressupost • Catàleg de serveis • Cartes de serveis • Plans d’Acció • ... Com ho fem? • Execució Pressupost • Indicadors Cartes de serveis • Indicadors dels Plans d’Acció • ... Eines
 15. 15. Activitat Analitzem sota aquest objectiu els portals de dades obertes de: Rubí-> pressupost http://rubi.dondevanmisimpuestos.es Seattle-> Indicadors https://performance.seattle.gov Generalitat de Catalunya → comparador pressupostos http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat Activitat en grups. Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 16. 16. Activitat ❑ Expliquen què fan? ❑ Expliquen com ho fan? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 17. 17. 1. Motius / Objectius • Compliment de la Llei de transparència • Rendiment de comptes (accountability) • Generació de valor social o econòmic
 18. 18. Generació de valor social o econòmic ✓ Publicar les dades amb un clar objectiu de facilitar, millorar o ajudar la vida a les ciutadanes i ciutadans ✓ Publicar les dades amb l’objectiu de que siguin reaprofitades i generar valor econòmic, negoci, al seu voltant
 19. 19. Activitat Analitzem sota aquest objectiu els casos següents: Activitat grupal. Temps: 15 minuts Ferrocarrils Generalitat de Catalunya Obrint les dades http://bit.ly/DadesFGC Utilitzant les dades http://bit.ly/ElMeuTren Dades obertes del Govern d'Uruguai Obrint les dades https://catalogodatos.gub.uy Utilitzant les dades Comparativa Salut: http://bit.ly/DadesSalut Banc Mundial Ús de dades obertes Diferents aspectes energètics: https://energydata.info
 20. 20. Activitat ❑ Ho trobes útil? ❑ Aporta valor social/econòmic? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 21. 21. Activitat Periodisme de dades http://interactius.ara.cat/accidents/bicis Font: Ajuntament de Barcelona, registre d’accidents de la Guàrdia Urbana Dataset: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/dat a/ca/dataset/accidents-vehicles-gu-bcn/reso urce/5380f3da-0ff4-40b3-a7f0-0b4b71aebb80 https://www.ara.cat/data/ agrupa totes les notícies basades en dades Activitat en grups Compartim: 5 minuts
 22. 22. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 23. 23. 2. Elecció de la plataforma Privatiu o Community? - Socrata - PeTras - Bismart - OpenDataSoft - Junar ... - CKAN - DKAN (AWS) - ODK (Open Data Kit) ... Facilitats internes - Publicació i Actualització - Formats i Metadades - Organització dels datasets - Visualitzacions Facilitats externes - Organització dels datasets - Cerca d’informació - Ús dels datasets: - pels usuaris finals - pels programadors - Reutilització i compartició de la informació
 24. 24. Activitat Fem 3 grups i bussegem pels portals: - En quants formats trobem les dades? - Quants tipus de visualització trobem? - Podem compartir la informació de manera fàcil en XXSS? - Podem analitzar les dades? Com? Feu algun exemple Activitat en grups. Temps: 20 minuts. Compartim: 10 minuts. Ajuntament de Gavà → Socrata http://gavaobert.gavaciutat.cat Ajuntament de Cambrils → CKAN http://dadesobertes.cambrils.cat Ajuntament de Sant Feliu → BiSmart http://opendata.santfeliu.cat
 25. 25. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 26. 26. 3. Quines dades publicar i com Fàcil extracció i manteniment - Dades en sistemes d’informació propis o en BD conegudes - Dades crues - Actualització automàtica de les dades Exigeix la Llei - Tot el que marca la llei i tingui sentit posar en una plataforma de dades obertes: → SI: plantilla → NO: declaració de bens dels electes Útils o demandades - Dades molt demandades per la ciutadania Afegir nous conjunts de dades - Els portals de dades obertes són com éssers vius, si no els alimentem, moriran d'inanició
 27. 27. Activitat Fem 3 grups i analitzem: - Quin tipus de dades es publiquen? - Estan actualitzades? - Afegeixen nous conjunts de dades periòdicament? Activitat en grups. Temps: 15 minuts. Compartim: 5 minuts. Ajuntament de Barcelona http://opendata-ajuntament.barc elona.cat Diputació de Barcelona http://dadesobertes.diba.cat Ajuntament de Lleida http://www.paeria.cat/opendata
 28. 28. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 29. 29. 4. Quins sistemes d’informació construir Útils o demandats Els sistemes d’informació o utilitats desenvolupades a partir de dades obertes acostumen a respondre a demandes o necessitats concretes de la ciutadania Pensar més enllà dels límits territorials És complicat, però aportaria moltíssim valor. Exemple portals agregadors
 30. 30. Activitat Analitzem varis productes o serveis basats en open data: Activitat grupal. Temps: 20 minuts. Font de dades: Govern d’Uruguay https://catalogodatos.gub.uy Dónde reciclo? http://www.dondereciclo.com.uy Anàlisi femení de la ciutat de Montevideo http://atunombre.uy Incidències de la via pública a Montevideo https://pormibarrio.uy Font de dades: Govern d’Aragó Agregador del territori http://opendata.aragon.es/ser vicios/aragopedia Pressupost d’Aragó http://presupuesto.aragon.es Font de dades: Ayuntamiento de Cáceres http://opendata.caceres.es/aplicaciones Chicago http://opencityapps.org/
 31. 31. Activitat ❑ Els trobes útils? ❑ Aporta valor social/econòmic? Compartim les conclusions Activitat en grups Temps: 15 minuts Compartim: 5 minuts
 32. 32. Guió de la sessió 1. Motius/ Objectius 2. Elecció de la plataforma 3. Quines dades publicar i com 4. Quins sistemes d’informació construir 5. Ús de les dades: - Com generar i captar l'interès de la ciutadania? - Estadístiques / Indicadors d’ús
 33. 33. 5. Ús de les dades. Generar i captar interés. Estadístiques i indicadors Ús dels portals de Transparència: http://bit.ly/NoticiaTranspKP Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Gavà: https://gavaobert.gavaciutat.cat/ca/analytics Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/analytics Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Madrid: http://datos.madrid.es/portal/site/egob/ http://bit.ly/SolicitudesMadrid Portal de dades obertes Generalitat de Catalunya http://bit.ly/SolicitutsGenCat http://bit.ly/2hmpqH6 nou Hackathons – Ayuntamiento de Cáceres http://opendata.caceres.es/hackathon
 34. 34. Activitat Quins conjunts de dades voldríeu tenir a l’abast ? Dóna un exemple d’aplicació útil bassada en Open Data que coneguis o que t’agradaria que existís Quins canals o mecanismes proposaries per fer saber a una administració les dades que vols o necessites? Activitat individual. Temps: 10 minuts Compartim: 10 minuts
 35. 35. Activitat Mirem Ajuntament de Madrid http://bit.ly/2v4deka Ajuntament de Barcelona http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/ Diputació de Barcelona http://dadesobertes.diba.cat/participa Com usuaris, penseu que us convida i ajuda disposar d’aquest espai? Com a gestors, quin criteri us pot ajudar a saber si funciona aquest espai? Activitat individual. Temps: 10 minuts Compartim: 10 minuts
 36. 36. Exemples ● www.fundera.eu- serveis a empreses que busquen fons públics de financiació ● https://tender.co licitacions públiques ● licitacionestic.com licitacions públiques del sector TIC la font d’informació és informació pública de les administracions http://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/financiacion-ayudas-licitaciones-publicas-fundera-tender/
 37. 37. Hem vist una trentena “d’eines” (portals, apps, webs, etc.) sobre de dades obertes Conclusions
 38. 38. Portal de transparència vs Portal de dades obertes Portal de Transparència Portal de Dades Obertes
 39. 39. Les administracions públiques tenen moltes dades, però s’ha de pensar en les persones que la utilitzaran
 40. 40. Els usuaris tenim moltes dades, i s’ha de saber quines ens poden ser útils
 41. 41. S’ha de ser exigents amb les administracions i demanar el que es necessita ??? !!! ??? !!! ??? !!!
 42. 42. Reflexionem plegats
 43. 43. Auto-Avaluació bit.ly/AutoAvaluacioExperiencies

×