Se ha denunciado esta presentación.

Heydar aliyev

7

Compartir

Próximo SlideShare
Heydər Əliyev
Heydər Əliyev
Cargando en…3
×
1 de 28
1 de 28

Heydar aliyev

7

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Transcripción

 1. 1. Heydər Əliyev siyasi portret
 2. 2. Azərbaycan xalqının ümümmilli lideri
 3. 3. atası Əlirza Əliyev anası İzzət xanım Gələcəyin böyük lideri . Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.
 4. 4. <ul><li>BÖYÜK HƏYATIN ASTANASINDA </li></ul>O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.
 5. 5. 1944-cü ildən 1967-ci ilədək Heydər Əliyev sıravi işçidən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbəri vəzifəsinədək şərəfli bir yol keçmişdir. O, Sovet İttifaqında dövlət təhlükəsizliyi generalı olan ilk azərbaycanlı idi.
 6. 6. 1969-1982-ci illərdə ümummilli liderimizin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində misilsiz inkişaf səviyyəsi əldə edilmişdir. Azərbaycan keçmiş İttifaqın qabaqcıl respublikaları sırasına çıxmışdır. SOVET AZƏRBAYCANINI UCALDAN RƏHBƏR
 7. 8. Xalqın məhəbbəti onun üçün ən böyük mükafat idi.
 8. 10. <ul><li>1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri Heydər Əliyev tərəfindən şəxsi faciə kimi qarşılandı. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>O, SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>D övlətimizin müstəqilliyini, xalqımızın əmin-amanlığını qorumağa, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə qadir olan silahlı qüvvələr yaradıldı. </li></ul>
 14. 16. Xarici siyasəti Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində dünyanın əksər dövlətləri ilə mehriban münasibətlər yaradılmış,dövlətimiz bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvlüyünə qəbul edilmişdir.
 15. 17. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Heydər Əliyev və II Yelizaveta </li></ul></ul></ul></ul></ul>Heydər Əliyev və Boris Yeltsin
 16. 18. Heydər Əliyev və Kofi Annan Heydər Əliyev və Suleyman Dəmirəl
 17. 19. Heydər Əliyev və Bill Klinton Heydər Əliyev və Vladimir Pytsin Heydər Əliyev və II İohan Pavel, Roma papası.   Heydər Əliyev və Eduard Şivarnadze
 18. 21. NEFT STRATEGİYASI <ul><li>&quot;1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və strategiyasının da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir&quot;. </li></ul><ul><li>( Heydər Əliyev ) </li></ul>
 19. 22. <ul><li>“ Əsrin müqaviləsi&quot; </li></ul><ul><li>( 20 sentyabr 1994-cü il ) adı ilə bütün dünyada tanınmış müqavilənin imzalanması Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür. </li></ul>
 20. 23. Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəməri əfsanəvi reallığa çevrildi .
 21. 24. ELM VƏ TƏHSİL SİYASƏTİ <ul><li>&quot; T ə hsil Az ə rbaycan ı n davaml ı inki ş af strategiyas ı n ı n ə n ö nc ü l istiqam ə tl ə rind ə n biridir …XX əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə elmin, təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir . &quot; (Heydər Əliyev) </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Ümummilli lider Heydər Əliyevin 30 ildən artıq davam edən ictimai-siyasi fəaliyyətində elmə, təhsilə göstərilən qayğı daim mühüm yer tutmuşdur. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövr ərzində Azərbaycan ı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmiş, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. </li></ul>
 25. 28. <ul><ul><ul><ul><ul><li>” Araz” Ekologiya liseyi №291 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Müəlliflər: riyaziyyat və informatika müəllimi Ələsgərova İ.H. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>10c sinfinin şagirdi Ələsgərov Ə. </li></ul></ul></ul></ul></ul>

Transcripción

 1. 1. Heydər Əliyev siyasi portret
 2. 2. Azərbaycan xalqının ümümmilli lideri
 3. 3. atası Əlirza Əliyev anası İzzət xanım Gələcəyin böyük lideri . Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.
 4. 4. <ul><li>BÖYÜK HƏYATIN ASTANASINDA </li></ul>O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.
 5. 5. 1944-cü ildən 1967-ci ilədək Heydər Əliyev sıravi işçidən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbəri vəzifəsinədək şərəfli bir yol keçmişdir. O, Sovet İttifaqında dövlət təhlükəsizliyi generalı olan ilk azərbaycanlı idi.
 6. 6. 1969-1982-ci illərdə ümummilli liderimizin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində misilsiz inkişaf səviyyəsi əldə edilmişdir. Azərbaycan keçmiş İttifaqın qabaqcıl respublikaları sırasına çıxmışdır. SOVET AZƏRBAYCANINI UCALDAN RƏHBƏR
 7. 8. Xalqın məhəbbəti onun üçün ən böyük mükafat idi.
 8. 10. <ul><li>1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri Heydər Əliyev tərəfindən şəxsi faciə kimi qarşılandı. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>O, SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>D övlətimizin müstəqilliyini, xalqımızın əmin-amanlığını qorumağa, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə qadir olan silahlı qüvvələr yaradıldı. </li></ul>
 14. 16. Xarici siyasəti Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində dünyanın əksər dövlətləri ilə mehriban münasibətlər yaradılmış,dövlətimiz bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvlüyünə qəbul edilmişdir.
 15. 17. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Heydər Əliyev və II Yelizaveta </li></ul></ul></ul></ul></ul>Heydər Əliyev və Boris Yeltsin
 16. 18. Heydər Əliyev və Kofi Annan Heydər Əliyev və Suleyman Dəmirəl
 17. 19. Heydər Əliyev və Bill Klinton Heydər Əliyev və Vladimir Pytsin Heydər Əliyev və II İohan Pavel, Roma papası.   Heydər Əliyev və Eduard Şivarnadze
 18. 21. NEFT STRATEGİYASI <ul><li>&quot;1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və strategiyasının da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir&quot;. </li></ul><ul><li>( Heydər Əliyev ) </li></ul>
 19. 22. <ul><li>“ Əsrin müqaviləsi&quot; </li></ul><ul><li>( 20 sentyabr 1994-cü il ) adı ilə bütün dünyada tanınmış müqavilənin imzalanması Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür. </li></ul>
 20. 23. Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft kəməri əfsanəvi reallığa çevrildi .
 21. 24. ELM VƏ TƏHSİL SİYASƏTİ <ul><li>&quot; T ə hsil Az ə rbaycan ı n davaml ı inki ş af strategiyas ı n ı n ə n ö nc ü l istiqam ə tl ə rind ə n biridir …XX əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə elmin, təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir . &quot; (Heydər Əliyev) </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Ümummilli lider Heydər Əliyevin 30 ildən artıq davam edən ictimai-siyasi fəaliyyətində elmə, təhsilə göstərilən qayğı daim mühüm yer tutmuşdur. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövr ərzində Azərbaycan ı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmiş, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. </li></ul>
 25. 28. <ul><ul><ul><ul><ul><li>” Araz” Ekologiya liseyi №291 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Müəlliflər: riyaziyyat və informatika müəllimi Ələsgərova İ.H. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>10c sinfinin şagirdi Ələsgərov Ə. </li></ul></ul></ul></ul></ul>

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

×