Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Top 10 - strony poświęcone bezpieczeństwu w Internecie

 1. TOP 10 SAFE NET SURFING WEBSITES Złote zasady bycia bezpiecznym w Internecie 10 najlepszych stron Oprac. Dorota Piasecka Iwona Strzyżewska Irena Szczypek
 2. Get Safe Online Jest stroną internetową, która stanowi główne źródło informacji o tym jak byd bezpiecznym w Sieci w Wielkiej Brytanii http://www.getsafeonline.org/
 3. Get Safe Online Dzięki informacjom na niej zawartym możemy dowiedzied się o tym jak: • Chronid swój komputer /ubezpieczyd (protecting your computer) • chronid siebie (protecting yourself) • telefony i tablety (smart phones and tablets) • zakupy, bankowośd i wpłaty online (shopping, banking and payments) • ochrona dzieci (safeguarding children) • social networking • biznes (businesses)
 4. Get Safe Online • Get Safe Online współdziała z organizacjami, które pomagają tworzyd i planowad kampanie poświęcone bezpieczeostwu w Sieci Zalety strony • klarowna • wartościowa • aktualna
 5. UK Safer Internet Centre • Współfinansowana przez Komisję Europejską Partnerzy: • Childnet International, • South West grid of Learning • Internet Watch Foundation Na stronie możemy znaleźd: • telefon zaufania • gorącą linię • wiele materiałów dla osób pracujących z dziedmi i młodzieżą
 6. UK Safer Internet Centre http://www.saferinternet.org.uk/
 7. Safer Internet - wersja polska Powstała w 1999 roku dzięki Komisji Europejskiej www.saferinternet.pl
 8. Safer Internet - wersja polska Główny cel to działanie na rzecz: • zwalczania nielegalnych treści • spamu • zwalczania cyber przemocy • przeciwdziałanie uwodzeniu dzieci w Internecie Zawiera pomocne linki poświęcone bezpieczeostwu w sieci: • www.saferinternet.org • www.przedszkolaki.sieciaki.pl www.dyzurnet.pl • www.helpline.org.pl www.sieciaki.pl • www.dzieckowsieci.pl www.dbi.pl
 9. Bezpieczny PC • Działa jak skaner • Funkcjonalne i przyjazne narzędzie • umożliwia usuwanie wykrytych zagrożeo • nie wymaga instalacji programu antywirusowego www.bezpiecznypc.pl
 10. Bezpieczny PC Posiada rozbudowane menu
 11. Scan Bezpieczny PC Umożliwia przeskanowanie w poszukiwaniu wirusów: • Strony • Dysku • Pojedynczego pliku www.skan.bezpiecznyPC.pl
 12. Google - good to know • Strona ta jest częścią www.google.co.uk http://www.google.co.uk/goodtoknow/
 13. Google - Good To Know Bądź bezpieczny w Internecie (Stay safe online) Twoje dane w sieci Jest (Your data on the web) podzielona na 4 główne Twoje dane w Google działy (Your data on Google) Zarządzanie danymi (Manage your data)
 14. Internet safety http://safe.met.police.uk/internet_safety/get_the_facts.html
 15. Internet safety • Strona ta jest częścią programu Metropolitan Police Service w Londynie • Jest pomocna wszystkim, którzy czują się zagrożeni • Informuje o prawach jakich możemy się domagad w Internecie
 16. Helpline http://helpline.org.pl/
 17. Helpline • Powstała z myślą o młodych internautach • Napisana prostym językiem • Zawiera porady dotyczące bezpieczeostwa w sieci Korzystania z portali społecznościowych Pobierania muzyki Jest jednocześnie infolinią Na stronie znajduje się forum
 18. Internet Safety Project Projekt ma na celu edukowanie rodziców, nauczycieli i młodzież na temat korzyści i zagrożeo związanych z cyber technologią Podzielony na dwa działy: Internet Safety Podcast, który został założony w 2007 Internet Safety Wiki z 2008 roku
 19. http://www.thinkuknow.co.uk/ Think you know Fantastyczna strona o bezpieczeostwie w Internecie podzielona według:  wieku dzieci  oraz w zależności kim jesteś – rodzicem czy nauczycielem
 20. Think you know W zakładce dla dzieci w wielu 5-7 lat To jest LEE Oprowadzają nas animowani przyjaciele, którzy udzielają To jest KIM cennych porad na temat bezpieczeostwa To jest SID
 21. Think you know Zakładka dla dzieci w wieku 8-10 lat Tu dzieci praktykują zasady zachowania się w Internecie Są również ostrzegane przed zagrożeniami
 22. Think you know Wiek dzieci 11-16 lat Dzieci młodzież znajdą tu odpowiedź: jak bronid się przed cyber agresją jak zachowad ostrożnośd
 23. Kids Smart Kolejna strona internetowa dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli Zalety: • Ciekawa grafika • Podział tematyczny http://www.kidsmart.org.uk/
 24. Kids Smart • Zakładka Kids Smart to m. in. wskazówki dla dzieci jak zachowywad się by byd bezpiecznym podczas surfowania w Sieci
 25. Kids Smart • Zakładka – Ja pracuję z dziećmi jest podzielona ze względu na wiek dzieci • Znajdziemy tu pomocne scenariusze na zajęcia
 26. Kids Smart • Zakładka – Ja mam dzieci, dostarcza rodzicom pomysłów, jak mądrze wprowadzid dzieci w wirtualny świat poprzez zabawę
 27. Blog o bezpieczeostwie w Sieci • Tworzony przez trzy studentki Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Zawiera wiele ciekawych informacji na temat bezpieczeostwa w Sieci. http://bloginib.wordpress.com/
Publicidad