Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Projecte ISAD (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte ISAD

 1. 1. iSAD.cat 08/06/2012
 2. 2. Situem-nos Històricament... •Serveis Socials poc tecnificats •TF amb perfil tecnològic baix Calia... •Identificar els requeriments •Informatitzar els processos
 3. 3. Objectius Optimització de recursos Generació de reporting global i específic Gestió on-line a temps real Gestió d’alarmes i avaluació d’evolució dels usuaris Patrons horaris per usuari i treballadors familiars Integració amb altres aplicacions: ERP, Software SS
 4. 4. El projecte iSAD consisteix en la implantació combinada d ´un sistema de comunicació permanent amb el Servei d ´Ajuda Domiciliària i un sistema de Business Intelligence.
 5. 5. Servei d’Atenció Domiciliària • Les prestacions d’atenció domiciliària pretenen aconseguir que la persona pugui romandre a casa seva, facilitant-li l’autonomia, per afavorir la permanència en l’entorn i no allunyar-la del seu cercle de relacions. • Els serveis d’atenció a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament d’integració social o amb problemàtiques familiars especials.
 6. 6. Servei d’Atenció Domiciliària Els serveis d’ajut a domicili estan formats per un ampli ventall de serveis adreçats a persones amb limitacions en la seva autonomia i mobilitat. Des del servei d’ajut personal i a la llar, passant pel servei d’àpats a domicili, bugaderia, podòleg i altres.
 7. 7. Conceptes Diferents comportaments en funció dels serveis: SAD infància i família SAD de continuïtat Gent Gran Dependència Discapacitats Salut mental SAD seguiment gent gran
 8. 8. Comunicació Permanent • Els Treballadors Familiars disposen d’un aparell PDA (SmartPhone) que els permeti estar en contacte permanent amb l’organització que gestiona el servei. • El treballador familiar pot comunicar: ▫ Inici / final del servei al domicili (GPS) ▫ Les incidències que afectin al servei • L’organització pot comunicar: ▫ Planificació / agenda del dia / setmana ▫ Instruccions
 9. 9. Business Intelligence Donar suport a la presa de decisions •Quadre de comandament / Dashboard ▫ Facilitarà la visió general i estratègica de l’activitat, estructurat de tal manera que permeti descendir del tot a la part i aprofundir en qualsevol aspecte •Indicadors claus de negoci (KPI’s) ▫ Possibilitaran que els usuaris receptors de la informació puguin realitzar el seguiment de determinats indicadors clau del negoci per a conèixer, de manera clara i ràpida, quin és l’estat de situació de l’activitat. •Històric ▫ La base de dades ens permetrà disposar de dades històriques dels usuaris del servei. La informació es composarà de dades socioeconòmiques, de salut, familiars i d’assistència i ens permetrà, per exemple, agrupar els usuaris per segments i poder predir la seva evolució en funció del patró detectat.
 10. 10. Equipaments segons Perfil Serveis Socials Ordinador NO dedicat SSOFI Accés a Internet Proveïdor SAD Ordinador dedicat (recomenat) Accés a Internet SADOFI (2 monitors: Gestió i Avisos) Treb. Familiar SmartPhone Android ≥3.5" SADPDA
 11. 11. Arquitectura oberta
 12. 12. Funcionament iSAD
 13. 13. Actors del sistema Serveis Socials Proveïdor SAD
 14. 14. Anàlisi “Grup-Ciutat”
 15. 15. Escalabilitat Aplicatiu dissenyat per l’ús multi: • Multi-ajuntament (Ens local) • Multi-empresa (GrupCiutat) Consolidació de dades (ratis, variables,…) • Business Intelligence : Dashboard, KPIs • Benchmarking des de la Generalitat • Facilitat d’explotació de les dades
 16. 16. Integració Integrats amb aplicatius S.Socials • HESTIA (CC Tarragonès) • SIGMA/GES (Aj. Reus) • ... Sistemes oberts de comunicació • Web Services
 17. 17. Indicadors Perspectives: •Usuari •Ajuntament (ens local) •Proveïdor SAD •Coordinació Ens-Prov •ICASS (Gencat)
 18. 18. Indicadors 1. Identificar les tasques en que hi ha més incompliments per possibles accions de millora 2. Índex/velocitat de deteriorament dels usuaris 3. Qualitat d’atenció, índex de rotació (TF/usuari) 4. Càrrega de treball (usuaris/ TF) 5. Valoració dels avisos/alarmes
 19. 19. Indicadors 6. % de persones amb PIA revisat (anualment) 7. Gestió SAD (SAD actius/tipologia) 8. Identificació i reducció dels temps morts (TF) 9. Latència d’inici de la prestació de servei 10. Tipologia i nombre d’usuaris del SAD 11. Serveis complementaris al SAD (a futur)
 20. 20. Implantació L’Alta Ribagorça Priorat Pallars Jussà Pallars Sobirà
 21. 21. isad@isad.cat @isadcat

Notas del editor

 • Tipologia i nombre d’usuaris del SAD Nombre d’usuaris del SAD per tipologia de SAD, per franja d’edat (escala Generalitat) i per sexe Nombre d'usuaris per tipologia d’ajut prestat i franja d'edat Nombre d'usuaris per tipologia de llar, sexe i franja d'edat Serveis complementaris al SAD Menjar a domicili per franja d'edat i sexe Teleassistència per franja d'edat i sexe Transport adaptat per franja d'edat i sexe Centre de dia per franja d'edat i sexe Hospital de dia per franja d'edat i sexe
 • Tipologia i nombre d’usuaris del SAD Nombre d’usuaris del SAD per tipologia de SAD, per franja d’edat (escala Generalitat) i per sexe Nombre d'usuaris per tipologia d’ajut prestat i franja d'edat Nombre d'usuaris per tipologia de llar, sexe i franja d'edat Serveis complementaris al SAD Menjar a domicili per franja d'edat i sexe Teleassistència per franja d'edat i sexe Transport adaptat per franja d'edat i sexe Centre de dia per franja d'edat i sexe Hospital de dia per franja d'edat i sexe

×