Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hoe word ik social media expert 1

Dit is de powerpoint van de workshop die ik gaf op het landelijk congres #kerk2012 met 150 deelnemers. In de presentatie geef ik theorie en praktijk van social media voor kerken. Meer weten? www.isimedia.nl info@isimedia.nl @isimediaNL

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Hoe word ik social media expert 1

 1. 1. HOE WORD IK SOCIAL MEDIA EXPERT1 van den Berg, ISI MediaEric4-11-2012
 2. 2. } Even voorstellen• Ik help christelijke organisaties die onzeker zijn hoe ze nieuwe media kunnen inzetten om bestaande en nieuwe doelgroepen aan zich te binden om hen te ondersteunen bij levensbeschouwelijke vragen• Dat doe ik met mijn eigen bureau ISI Media www.isimedia.nl – Projectmanagement – website/social media, – training en coaching• Ik sponsor Kerk2012, omdat het een uniek evenement is om kennis te delen over één van de belangrijkste uitdagingen waar de kerk anno 2012 voor staat.4-11-2012
 3. 3. bestel hier bestel hier4-11-2012
 4. 4. } Het komende uur• Engelenmagie• Kerk en mobiele generatie• Paulus• Know - Like – Trust• Het Nieuwe Kerken4-11-2012
 5. 5. 4-11-2012
 6. 6. link4-11-2012
 7. 7. 4-11-2012
 8. 8. • } relatie mobiele generatie - kerk Geïndividualiseerd • Gemeenschappelijk – Participatie niet (meer) via – Participatie via bestaande instituties, organisaties, kaders, zendend luisterend – Kathedraal kwam met 0900- – Ut Engelke begon gewoon met nummer een 06-nummer • Niet/minder democratisch• Democratisch – Kerk heeft er soms wat moeite – Social media verplat de mee: eigen stem tussen de hiërarchie stemmen – Ut Engelke heeft eigen – confisqueren versus faciliteren? twitter/facebook/website • Geïnstitutionaliseerd• Gedeïnstitutionaliseerd – Patchworkreligie/lego- – Patchworkreligie/lego- gelovigen gelovigen – Voicemail 0900 is hoogkerkelijk – Engelenmagie 06 is esoterisch4-11-2012
 9. 9. Social media zijn groot: 20 miljoen tweets met ‘sandy’ en ‘hurricane’4-11-2012
 10. 10. Social media zijn katalysator vangebeurtenissenRellen in Londen, Arabische lente4-11-2012
 11. 11. Social media empowert social politics, social business4-11-2012
 12. 12. Social media zijn sentiment: open riool, lief en leed4-11-2012
 13. 13. } Romeinen 1: Paulus Facebookpagina [1] Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, [2] dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: [3] het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, [4] aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. [5] Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – [6] ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. [7] Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.4-11-2012
 14. 14. } Romeinen 16: Paulus Facebook-likesHyves-krabbels of Linkedin-connecties• Febe, diaken van de gemeente te • de volgelingen van de Heer die behoren tot Kenchreeën. het huis van Narcissus.• Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in • Tryfena en Tryfosa, die arbeiden in dienst van Christus Jezus, de Heer• Epenetus, Asia’s eersteling voor Christus. • Persis, die veel moeite heeft gedaan voor de• Maria, die zoveel moeite voor u heeft Heer. gedaan. • Rufus, de uitverkorene van de Heer, en zijn• Andronikus en Junia, mijn landgenoten en moeder, die ook voor mij een moeder is medegevangenen, geworden.• Ampliatus, mijn geliefde vriend in de Heer. • Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas,• Urbanus, onze medewerker in Christus Hermas en de broeders die bij hen zijn.• StachysApelles, die echte christen • Filologus en Julia, Nereus met zijn zuster, en Olympas• hen die behoren tot het huis* van • en al de heiligen bij hen Aristobulus• mijn landgenoot Herodion.4-11-2012
 15. 15. } Wat doet Paulus hier?• Zichzelf tonen: sociaal profiel• Bouwt aan sociaal kapitaal• Complimenteert• Netwerkt: je bent wie je kent• Bouwt autoriteit op• Blijft zichzelf (authentiek)4-11-2012
 16. 16. het nieuwe kerken
 17. 17. } Bob Burg: know, like, trustbestel4-11-2012
 18. 18. } Know, Like, TrustMensen moetenje leren kennen, je waarderen en je vertrouwen4-11-2012
 19. 19. } Know,Know: maak je kenbaar – Update je slogan en foto’s – Fris je 30-seconden introductie op – Maak effectieve sociale media profielen – Bezoek congressen en ontmoet elkaar – Publiceer online4-11-2012
 20. 20. 4-11-2012
 21. 21. 4-11-2012 zoek zelf een filmpje
 22. 22. } Know: voorbeeldenFOUT GOED4-11-2012
 23. 23. } Like - Maak de connectie in je netwerk - Blijf in contact en wees attent - Niet te veel privé - Reageer met tips en adviezen - Complimenteer - Bespreek andermans werk - Vraag om input en hulp - Besteed aandacht aan lief & leed - Kies juiste tijdstip (blog ‘s morgens, tweets namiddag/avond)4-11-2012
 24. 24. • #Hashtag• Likes• Connecten• Volgen4-11-2012
 25. 25. } Trust - Vraag input en advies - Praktische voorbeelden, anekdotes en citaten - Laat je persoonlijke kant zien (tenzij je je er niet prettig bij voelt) - Gebruik humor (tenzij je een zeurpiet bent) - Sta open voor kritiek4-11-2012
 26. 26. } Trust: voorbeelden• LinkedIn groep Geloof en internet bezoek site4-11-2012
 27. 27. } Het Nieuwe Kerken4-11-2012
 28. 28. 4-11-2012
 29. 29. bezoek online kerk4-11-2012
 30. 30. bekijk hele infographic4-11-2012
 31. 31. • De biddende (kerk)gemeenschap• De dienende (kerk)gemeenschap• De vierende (kerk)gemeenschap• De werkende (kerk)gemeenschap4-11-2012
 32. 32. religie online, én offline4-11-2012 doe de retraite
 33. 33. 4-11-2012 bezoek pinboard
 34. 34. • De vierende gemeenschap4-11-2012
 35. 35. 4-11-2012 bezoek site
 36. 36. 4-11-2012 bezoek site
 37. 37. 4-11-2012 bekijk filmpje
 38. 38. 4-11-2012
 39. 39. { zaalgesprek4-11-2012
 40. 40. } contact opnemen?• ISI Media Postbus 91505 2509 EC Den Haag 06-34009124• www.isimedia.nl• info@isimedia.nl• @isimediaNL4-11-2012

×