Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА мр Љиљана Станковић Помоћник министра Палић, април 2010. године
НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И УСЛУГА у области електронске трговине <ul><li>Послови државне управе који се односе на...
САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА на стратешким и оперативни активностима <ul><li>Министарство за телекомуникације и информ...
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ И у 2009. години  <ul><li>Стратегија развоја трговине Републике Србије </li></ul><ul><ul><li>Усво...
ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА Л ифлет “ В одич за куповину” и с трип “ Ж ивко Т рошић&quot; у рађен и и инсертован и у дневн...
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2010. <ul><li>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е–ТРГОВИНЕ </li></ul><ul><li>ИП A ПРОЈЕКАТ 2011. </li></ul><ul><...
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е -ТРГОВИНЕ  <ul><li>Саставни део Стратегије развоја информационог друштва у </li></ul><ul><li>Репуб...
ИЗРАДА ИП A ПРОЈЕКТА - АФИРМАЦИЈА Е- ТРГОВИНЕ <ul><li>Заједнички пројекат неколико министарстава: </li></ul><ul><ul><li>...
<ul><li>ОПШТИ ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ИПА ПРОЈЕКТА 2011. </li></ul><ul><li>Унапређење нивоа конкурентности српске привреде и подржа...
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА <ul><li>Важећи Закон о заштити потрошача из 2005. године биће замењен новим Законом о заштити потрошача ...
У току је заједнички рад на дефинисању проблема и превазилажењу препрека за прекограничну електронску трговину: <ul><li>М...
ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА <ul><li>Информисање јавности о токовима у е-трговини </li></ul><ul><li>Афирмисање е-трговине као кана...
Хвала на пажњи! Министарство трговине и услуга Немањина 22-26, 11000 Београд www.mtu.gov.rs
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Elektronska trgovina

2.565 visualizaciones

Publicado el

Prezentacija "Elektronska trgovina" koju je Ljiljana Stanković održala na konferenciji E-trgovina 2010 21. aprila 2010. godine na Paliću.

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Elektronska trgovina

 1. 1. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА мр Љиљана Станковић Помоћник министра Палић, април 2010. године
 2. 2. НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И УСЛУГА у области електронске трговине <ul><li>Послови државне управе који се односе на стратегију и политику развоја електронске трговине </li></ul><ul><li>Припрема Закона, прописа и стандарда из области електронске трговине </li></ul><ul><li>Праћење трговинских токова и предлагање одговарајућих мера </li></ul><ul><li>Заштита потрошача </li></ul><ul><li>Инспекцијски надзор </li></ul>
 3. 3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА на стратешким и оперативни активностима <ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul><ul><li>Привредна комора Србије </li></ul><ul><ul><li>Удружење за трговину </li></ul></ul><ul><ul><li>Удружење информатичке делатности - Групација за електронско пословање </li></ul></ul><ul><li>Катедра за трговину Економског факултета у Београду </li></ul><ul><li>Остале институције </li></ul>
 4. 4. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ И у 2009. години <ul><li>Стратегија развоја трговине Републике Србије </li></ul><ul><ul><li>Усвојила Влада у јануару 2009. године </li></ul></ul><ul><ul><li>Дефинисани основни правци развоја електронске трговине </li></ul></ul><ul><li>Закон о електронској тровини </li></ul><ul><ul><li>Усвојен у јуну 2009. године </li></ul></ul><ul><ul><li>Најзанчанији допринос је дефинисање уговора у електронском облику: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Правна сигурност - не постоји могућност оспоравања пуноважности уговора само на основу чињенице закључења уговора електронским путем </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Усаглашен са законодавством ЕУ - посебно прати: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Директиву 2000/31 / ЕЗ о електронском пословању </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Директиве 98/48/ЕЗ о изменама Директиве 98/34/ЕЗ </li></ul></ul></ul><ul><li>Информативна кампања </li></ul>
 5. 5. ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА Л ифлет “ В одич за куповину” и с трип “ Ж ивко Т рошић&quot; у рађен и и инсертован и у дневн им лист овима
 6. 6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2010. <ul><li>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е–ТРГОВИНЕ </li></ul><ul><li>ИП A ПРОЈЕКАТ 2011. </li></ul><ul><li>ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА </li></ul><ul><li>ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ </li></ul>
 7. 7. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е -ТРГОВИНЕ <ul><li>Саставни део Стратегије развоја информационог друштва у </li></ul><ul><li>Републици Србији до 2020. године </li></ul><ul><li>(Заједнички рад: МТУ и Министарство за телекомуникације и информационо друштво – </li></ul><ul><li> носилац пројекта израде интегралне Стратегије) </li></ul><ul><ul><li>Формирана међуресорска радна група са ПКС </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>На иницијативу МТУ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чланови: представник МТУ, представници ПКС (Удружења за трговину и Групације за развој Е-трговине) и представници привреде </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Идеја: уважити реалне захтеве привреде </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Резултат задовољавајући: почетни материјал </li></ul></ul></ul><ul><li>Сарадња са Катедром за трговину Економског факултета у Београду </li></ul>
 8. 8. ИЗРАДА ИП A ПРОЈЕКТА - АФИРМАЦИЈА Е- ТРГОВИНЕ <ul><li>Заједнички пројекат неколико министарстава: </li></ul><ul><ul><li>Министарство трговине и услуга – носилац </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарством правде и </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарством за економију и регионални развој </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>ОПШТИ ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ИПА ПРОЈЕКТА 2011. </li></ul><ul><li>Унапређење нивоа конкурентности српске привреде и подржавање коришћења иновација у пословању </li></ul><ul><li>СПЕЦИФИФИЧНИ ЦИЉЕВИ </li></ul><ul><li>Јачање капацитета МТУ за дефинисање и имплементацију е-трговине </li></ul><ul><li>Успостављање институционалног оквира и јединственог поступка за праћење и надзор над е-трговином и заштита права потрошача </li></ul><ul><li>Виши ниво свести, знања, способности и информација о принципима е-трговине, потрошача, малих и средњих предузећа, предузетника и јавне управе </li></ul><ul><li>Јачање капацитета малих и средњих предузећа која се баве е-трговином и већи степен конкурентности тих предузећа </li></ul><ul><li>Информисаност потрошача о заштити својих права и интереса у области е-трговине и сигурности електронских трансакција; </li></ul>
 10. 10. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА <ul><li>Важећи Закон о заштити потрошача из 2005. године биће замењен новим Законом о заштити потрошача који је усклађен са законодавством Европске уније </li></ul><ul><li>Систем заштите права потрошача – усклађивање са позитивном праксом и искуствима развијених земаља ЕУ </li></ul><ul><li>У Предлогу закона о заштити потрошача транспоноване су две кључне потрошачке директиве из области Е-трговине: </li></ul><ul><ul><li>Директива 97/7/ ЕЗ о продаји на даљину </li></ul></ul><ul><ul><li>Директива 2000/31/ЕЗ о електронској трговини. </li></ul></ul>
 11. 11. У току је заједнички рад на дефинисању проблема и превазилажењу препрека за прекограничну електронску трговину: <ul><li>Министарство трговине и услуга </li></ul><ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul><ul><li>ПКС - Удружење информатичке делатности - Групација за електронско пословање </li></ul>
 12. 12. ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА <ul><li>Информисање јавности о токовима у е-трговини </li></ul><ul><li>Афирмисање е-трговине као канала продаје </li></ul><ul><li>Срадања са привредом </li></ul><ul><li>Заштита потрошача </li></ul>
 13. 13. Хвала на пажњи! Министарство трговине и услуга Немањина 22-26, 11000 Београд www.mtu.gov.rs

×