Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Think Smart - Start Grid

1.149 visualizaciones

Publicado el

EUnet prezentacija o Grid Hostingu, autori Željko Tomić i Andrea Prunić.

Publicado en: Tecnología
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Think Smart - Start Grid

 1. 1. Think Smart – Start Grid Eunet, maj 2009.
 2. 2. Think Smart – Start Grid  Šta je grid tehnologija?  Hosting platforma koja se zasniva na povezanosti velikog broja pristupačnih servera, čiji se fizički resursi objedinjuju u jedan pool virtuelnih resursa: memorije, procesora i diskova  Zašto AppLogic?  AppLogic softver na jedinstven način primenjuje grid tehnologiju i pruža jednostavno upravljanje celokupnom grid infrastrukturom i aplikacijama koje se na njoj izvršavaju
 3. 3. Think smart – Start Grid  Zašto koristiti GRID Hosting?  Fleksibilnost. Korisnici ne trpe ograničenja u pogledu instaliranih aplikacija na svojim sistemima  Skalabilnost. Svaka tačka Grid Aplikacije može se skalirati u odnosu na pool virtuelnih resursa. Sama infrastruktura takođe je skalabilna  Isplativost. Sam koncept Grid Hostinga zasniva se na principu pay-as-you-grow, što za korisnike znači da plaćaju samo resurse koje aktivno i koriste  Efikasnost. Postiže se ubrzan razvoj aplikacija jer se drastićno smanjuje vreme potrebno za instalaciju, održavanje i skaliranje sistemske infrastrukture
 4. 4. Think smart – Start Grid  Karakteristike AppLogic Grid infrastrukture  Pokretanje više različitih aplikacija na istom fizičkom serveru  Skaliranje resursa aplikacije od delića do ukupno raspoloživih resursa infrastrukture  Upravljanje velikim brojem grid servera jednostavnije je nego sa jednim ili nekoliko klasičnih servera  Rešavanje hardverskih problema bez gubitka podataka  Dodavanje i izbacivanje servera bez prekida rada aplikacija  Upravljanje aplikacijama, serverima i prostorom kroz web browser
 5. 5. Think smart – Start Grid GRID INFRASTRUKTURA
 6. 6. Think Smart – Start Grid  Virtuelizacija kroz XEN
 7. 7. Think Smart – Start Grid  Grid Infrastruktura MEMORY POOL CPU POOL DISK POOL NODE1 NODE2 NODE3 NODE4
 8. 8. Think Smart – Start Grid  Šta je Grid Appliance?  Appliance je osnovna gradivna komponenta Grid Aplikacije  Namenska virtuelna mašina koja najčešće ima jednu određenu funkciju  Nalaze se u katalogu i mogu se međusobno spajati radi kreiranja složenije strukture – Grid Aplikacije  Šta je Grid Aplikacija?  Aplikacija je skup jedne ili više povezanih komponenti (appliance-a) koja daje finalnu funkcionalnost
 9. 9. Think Smart – Start Grid  Grid Appliance VM DISK POOL VIRT DISK (RAID1) XEN domU INT SWITCH EXT SWITCH CNT Internet XEN dom0
 10. 10. Think smart – Start Grid Grid Aplikacije
 11. 11. Think Smart – Start Grid  Virtual Grid Server (VGS)  VGS je poseban slučaj Grid Aplikacije, unutar koje postoji samo jedna komponenta (Appliance), a koja ima instaliran sav softver koji korisniku treba  Predstavlja pandan klasičnom namenskom serveru  Direktno je povezan na internet preko eksternog switch-a Grid Infrastrukture
 12. 12. Think Smart – Start Grid  Virtual Grid Server (VGS)
 13. 13. Think Smart – Start Grid Složene Grid Aplikacije
 14. 14. Think Smart – Start Grid  Složene Grid Aplikacije  Sastoje se od većeg broja komponenti (Appliance-a) međusobno povezanih preko interne mreže Grid Infrastrukture  Svaka komponenta daje deo ukupne funkcionalnosti Grid Aplikacije  Svaka komponenta može zauzeti resurse najviše jednog fizičkog noda, tako da cela aplikacija moze da se skalira do ukupnih resursa celog grida  Moguće je koristiti gotove, predefinisane aplikacije za određenu namenu, ili razvijati sopstvene
 15. 15. Think Smart – Start Grid  Primeri gotovih Grid Aplikacija (template-ova)  LAMP  LAMP Cluster  SugarCRM  DirectAdmin  Twiki
 16. 16. Think Smart – Start Grid  Katalog komponenti  Sadrži gotove appliance koji imaju specifičnu namenu  Grupiše appliance po nameni  Omogućava brzi razvoj sopstvenih aplikacija  Omogućava razvoj sopstvenih komponenti koji standardno ne dolaze uz AppLogic
 17. 17. Think Smart – Start Grid  Katalog komponenti  Apache, Tomcat  MySQL, PostgreSQL  IN, INSSL, OUT, NET  NAS  VGS...
 18. 18. Think Smart – Start Grid  Dinamičko dodeljivanje resursa – SLA Appliance
 19. 19. Think Smart – Start Grid  VDC – Virtual Data Center  Više-serverska instalacija  Potpuna kontrola GRID-a kroz AppLogic  Skalabilnost u zavisnosti od potreba  Jaka hosting platforma bez ulaganja u opremu  Mora sadržati minimum 2 noda
 20. 20. Think Smart – Start Grid  Upravljanje Gridom  3tShell
 21. 21. Think Smart – Start Grid  Upravljanje Gridom  Web GUI
 22. 22. Think Smart – Start Grid  Kome je namenjeno?  SaaS – custom aplikacije dostupne preko weba  Web 2.0 – social-networking, e-commerce  Web Design kompanije  Korisnici koji žele dedicated servere bez plaćanja i brige o hardveru  Korisnici kojima je potrebna veća kontrola i sloboda korišćenja nego kod hosting rešenja  Korisnici koji započinju web biznis i imaju mala početna sredstva  Svi ostali koji imaju slične potrebe

×