Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés constructiu - Miguel Ángel Gonzalo y Montse Duran (ITeC)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 68 Anuncio

9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés constructiu - Miguel Ángel Gonzalo y Montse Duran (ITeC)

Descargar para leer sin conexión

Presentació utilitzada per a la jornada de presentació de l'1 de juliol de 2020 pel matí.

Coneix la metodologia TCQ (aplicatius d’escriptori)/TCQi (aplicatius al núvol) i les possibilitats que ofereix per a la gestió del procés constructiu en totes les fases del cicle de vida. Inclou totes les disciplines del projecte, obra i explotació, amb mòduls de pressupost, certificació, planificació, gestió de control de qualitat, gestió del model ambiental, seguretat i salut, gestió del manteniment,etc.

Ponents:
Miguel Ángel Gonzalo, Director de l'Àrea de Construcció de l'ITeC.
Montse Duran, Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu de l'ITeC.

Vídeo de la sessió:
https://www.youtube.com/watch?v=kcS8CjUW2sA

Más info:
https://itec.cat/programes/tcq
https://itec.cat/programes/tcqi

Presentació utilitzada per a la jornada de presentació de l'1 de juliol de 2020 pel matí.

Coneix la metodologia TCQ (aplicatius d’escriptori)/TCQi (aplicatius al núvol) i les possibilitats que ofereix per a la gestió del procés constructiu en totes les fases del cicle de vida. Inclou totes les disciplines del projecte, obra i explotació, amb mòduls de pressupost, certificació, planificació, gestió de control de qualitat, gestió del model ambiental, seguretat i salut, gestió del manteniment,etc.

Ponents:
Miguel Ángel Gonzalo, Director de l'Àrea de Construcció de l'ITeC.
Montse Duran, Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu de l'ITeC.

Vídeo de la sessió:
https://www.youtube.com/watch?v=kcS8CjUW2sA

Más info:
https://itec.cat/programes/tcq
https://itec.cat/programes/tcqi

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés constructiu - Miguel Ángel Gonzalo y Montse Duran (ITeC) (20)

Más de ITeC Instituto Tecnología Construcción (20)

Anuncio

Más reciente (20)

9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés constructiu - Miguel Ángel Gonzalo y Montse Duran (ITeC)

 1. 1. itec.cat 1 de Juliol de 2020 Miguel Ángel Gonzalo Director de l’Àrea de Construcció Montse Duran, PMP, AMC Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu Àrea de Construcció 9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés constructiu
 2. 2. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi § INTRODUCCIÓ ITeC § AVANTATGES DE LA DIGITALITZACIÓ § METODOLOGIA TCQ/TCQi § CLAUS DE LA GESTIÓ MASSIVA DE DADES
 3. 3. itec.cat Ø Fundació Privada sense ànim de lucre Ø Entitat de suport a la innovació, generació i transferència de la informació i coneixement del Sector de la Construcció Ø El nostre gran patrimoni: Ø Equip professionals plurisdisciplinar de 74 persones, així com estudiants en pràctiques i col·laboradors Ø Més de 40 anys generant i compartint coneixement Ø La nostra activitat es centra en: Ø 53% Prestació de serveis de consultoria Ø 36% Venta de productes (BBDD i Software) Ø 11% Subvencions i patrocinis Fundació ITeC
 4. 4. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi § INTRODUCCIÓ ITeC § AVANTATGES DE LA DIGITALITZACIÓ § METODOLOGIA TCQ/TCQi § CLAUS DE LA GESTIÓ MASSIVA DE DADES
 5. 5. itec.cat Avantatges de la digitalizació - Informe Euroconstruct – Juny 2020 https://itec.cat/serveis/estudis-mercat/euroconstruct-sumari- darrer-informe
 6. 6. itec.cat DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES Avantatges de la digitalizació - DAFO Construcció EBS BCN- 2016
 7. 7. itec.cat Consultora Oliver Wyman § BIM com centre motor de millor (costs, qualitat, retrasos, seguritat) § Digitalizació en TOT cicle de vida § La digitalització pot representar estalvis del 15-20%. § Digitalització implica canvi de la cultura de la companyia i el seu comportament i 3 eixos fundamentals: § Organització § Processos § Persones § Digitalització – prioritat de tota la companyia i impulsat des de Direcció (recursos, formació) § Digitalització generarà enormes quantitats d´informació i accessible de forma inmediata § Gran oportunitat § Adaptació de processos § Priorització del anàlisis Avantatges de la digitalització
 8. 8. itec.cat 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric 2. Consultes de dades ràpida i segura 4. Treball col·laboratiu Avantatges de la digitalització en la Construcció 3. Afavorir el teletreball i mobilitat
 9. 9. itec.cat 5. Estandarització i agilització dels processos constructius 6. Millora de la eficàcia i productivitat 8. Afavorir la capacitat de presa de decisions 9. Sostenibilitat ambiental 7. Generació de pressupost, certificació i planificació, partint del model BIM (IFC) Avantatges de la digitalització en la Construcció
 10. 10. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi § INTRODUCCIÓ ITeC § AVANTATGES DE LA DIGITALITZACIÓ § METODOLOGIA TCQ/TCQi § CLAUS DE LA GESTIÓ MASSIVA DE DADES
 11. 11. itec.cat Metodologia ITeC (TCQ/ TCQi- BEDEC) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entorn Escriptori PRE/CER/PLA Utilitats BANC (PRE) Utilitats Compartició obres GCQ OTRAS BBDD BIM o Sense BIM
 12. 12. itec.cat TCQ, software per a la gestió del procés constructiu (versió escriptori)
 13. 13. itec.cat TCQi, software web per a la gestió del procés constructiu (versió núvol) • Servei web SaaS, accés des de la URL https://tcqi.eu • 12 Mòduls per a la Gestió Col·laborativa i Integral de Projectes/Obres (en TOT Cicle de vida) • Sense necessitat d´instal·lació en el PC, des de qualsevol dispositiu connectat a internet • Base de dades i Software sempre actualitzats
 14. 14. itec.cat Breu descripció dels mòduls de TCQi Pressupost i condicions tècniques Mòdul que permet la creació de pressupostos, la comparació entre ells i generar una àmplia gama d´informes referents al pressupost així com les Condicions Tècniques del Projecte. Administrador d´usuaris Mòdul que permet la gestió d´accessos al programari TCQi i els seus mòduls, mitjançant la gestió d´entitats, usuaris, i productes del programari TCQi i dels Banc als que té permissos l´Entitat. Certificació i seguiment econòmic Mòdul que permet realitzar el seguiment econòmic dels projecte/obres, incloure nous preus contradictoris, així com preparar els documents de les relacions valorades i tancament final d´obra. Licitació i comparació d´ofertes Mòdul que permet la comparació d´ofertes respecte a una base de licitació, en base a un criteri d´homogenització i d´acceptació-rebuig d´ofertes preestablert. Planificació i seguiment temporal Mòdul que permet desenvolupar el pla de treballs de projectes/obres i realizar-ne el seu seguiment. Permet la ràpida identificació del camí crític, realitzar l´ associació econòmica de les activitats del pla, podent generar la previsió de certificacions i fus de certificacions. Gestió centralitzada de dades d´obres i projectes Portal informàtic estructurat, d´accés restringit a través d´ internet que permet l´organizació/arxiu de tota la informació i documentació d´un expedient (projecte/obra) al llarg de totes les fases d´aquest, a base de carpetes segons l´estructura requerida pel client. Estudis i plans de seguretat i salut Mòdul que permet elaborar els documents necessaris per obtenir l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com el seu seguiment per a la verificació de la seva correcta aplicació de les mesures preventives i de les proteccions per l´execució de les activitats d´obra. Planificació i gestió de manteniment Mòdul que permet la definició del pla de manteniment d’un edifici mitjançant la selecció dels elements d’edificació, de les instal·lacions i de la urbanització dels edificis i el seu entorn. Gestió de control de qualitat Mòdul que permet crear els documents necessaris del pla/ programa de control de qualitat i realizar- ne el seu seguiment, permetent la gestió documental dels controls i assaigs (entrada de resultats, comprovació del compliment de la normativa vigent (EHE, CTE), la localizació en GIS), així com generar llistats de seguiment i gestió. Estudi, control i gestió de costos durant l´execució de l´obra Mòdul que permet realitzar el control de costos de l´obra en totes les seves fases des de la perspectiva del Contractista (estudi, oferta, control execució obra, tancament). Gestió ambiental Mòdul que permet elaborar els documents necessaris de l´estudi de gestió de residus de construcció i demolicions i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció i la seva posada a obra, al llarg de tot el cicle de vida de l´obra. Estimació del cost d´una obra previ al projecte Mòdul que permet compilar informació/dades d´obres finalitzades i posteriormente facilita l´explotació d´aquestes dades amb finalitats estadístiques.
 15. 15. itec.cat Avantatges de treballar amb el tàndem tecnològic TCQ/TCQi Treball en el núvol (qualsevol suport i ubicació) Interrelació de la informació entre mòduls (millor gestió de futurs projectes). Emmagatzematge de tot l´històric de projectes. Gestió integral de projecte/obra per tot el cicle de vida del projecte. Contribueix a la digitalització del procés constructiu. Treball col·laboratiu, (compartició projectes/obra- mòduls) Actualització automàtica del software i el seu emmagatzematge. Gestió integral del projecte/obra a partir d’un model BIM (format IFC) Pressupostos paramètrics a partir de valors recurrents
 16. 16. itec.cat La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi 1. Base de dades digital única i estructurada a partir de projectes del propi històric
 17. 17. itec.cat 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric Ø Nodrir la BBDD pròpia amb dades reals projectes del històric: • Preu (cost/venda, contradictoris,…) • Rendiments PO´s reals • CQ (controls, anàlisi rendiment actius,…) • MA (Tn residus, CO2,…) • ESS (h mà obra sense incidents,…) • MNT (Preus i rendiments correctiu, substitutiu) Ø Filtrat i anàlisi dades per posteriors projectes/obres.
 18. 18. itec.cat • Càlcul del preu de venda de les POs segons rendiments reals en prèvies obres COST - Exemples d’anàlisis possibles amb una BBDD pròpia estructurada • Emmagatzematge de POs unitats noves (contradictoris) ESTUDIS/OFERTES + PRECISOS REDUCCIÓ TEMPS • Anàlisis i estudio de preu de cost de unitats d’obra, segons volumn, localització,… • Projectes semblants al de l’històric (organitzats per tipologia) REDUCCIÓ T_ DISSENY • Reactivació projectes parats (adaptació preus) REDUCCIÓ T_DISSENY 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric
 19. 19. itec.cat CONTROL DE QUALITAT - Exemples de possibles anàlisis amb una BBDD pròpia estructurada: OFERTES + PRECISES • Compilació de preus d’assaigs, verificacions finals complexes poc habituals • Anàlisi dels resultats d´assaigs proves en execució i la seva influència en el rendiment en fase d’ús del actiu. REDUCCIÓ DE TEMPS INFORMACIÓ TRAÇABLE RÀPIDAMENT • Gestió del Control documental (actes, certificats, NC) amb total traçabilitat, vinculat a capes georreferenciades GIS 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric
 20. 20. itec.cat GESTIÓ AMBIENTAL - Exemples de possibles anàlisis amb una BBDD pròpia estructurada: MITIGAR/REDUIR IMPACTES AMBIENTALES • Ambientalitzar la base de dades amb valors dels indicadors ambientals reals de les obres (valors mínims/ màxims per tipologia d’obra del històric) • Crear nous criteris de contratació, incloent valors màxims d’indicadors ambientals (emissions CO2, Tn residus, consum aigua,…) DONAR RESPOSTA A NORMATIVA EUROPEA • Proposta d’unitats d’obra més sostenibles (tot el cicle de vida) REDUIR IMPACTE AMBIENTAL • Promoure la construcció sostenible i circular REDUIR IMPACTE AMBIENTAL 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric
 21. 21. itec.cat MANTENIMENT - Exemples de possibles anàlisis amb una BBDD pròpia estructurada: OPTIMITZAR LA INVERSIÓ • Optimització de la mantenibilitat de projectes futurs (solucions constructives més òptimes) • Pla de manteniment dinàmic (millora rendiment) OPTIMITZAR EL RENDIMENT • KPIs d’efectivitat i qualitat del manteniment realitzat • KPIs sobre satisfacció d’usuaris dels actius • Manteniment amb eficiència energètica i proposta de millores (TCQi_MNT/TCQi-GMA) • Millora de la BBDD Preventiu i generació BBDD correctiu i substitutiu (cost real vs contratat del material i mà d’obra) MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA DE L’USUARI APRENDRE DE LLIÇONS APRESES 1. Base de dades digital a partir de projectes del propi històric
 22. 22. itec.cat 2. Consulta de dades ràpida i segura. Documents físics vs documents digitals La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 23. 23. itec.cat ü Estalvi espai. Emmagatzematge físic vs digital ü Protecció de dades ü Gestió de temps en la consulta de dades ü Millora de la productivitat ü Responsabilitat social corporativa ü Accés a la informació a través de diferents dispositius tecnològics (rols i permisos segons continguts) ü Reciclatge professional (competències tecnològiques) La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 24. 24. itec.cat 3. Afavoreix el teletreball i mobilitat La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 25. 25. itec.cat Treballant amb dos softwares combinadament: TCQ 5.5 + TCQi 1.0 Aplicació local Aplicació web Combinat local+web
 26. 26. itec.cat 4. Treball col·laboratiu
 27. 27. itec.cat PROJECTISTA / DIRECCIÓ FACULTATIVA ESTRUCTURES INSTAL·LACIONS DIRECCIÓ D’OBRA CONTRACTISTA La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 28. 28. itec.cat La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 29. 29. itec.cat 5. Estandarització i agilització dels processos constructius 6. Millora de l’eficàcia i productivitat La digitalizació de los processos constructius. Metodología TCQ-TCQi
 30. 30. itec.cat § Estandardització : Definició: procés d'ajustar o adaptar característiques en un producte, servei o procediment a fi de que aquests s'assemblin a un model comú. Utilitat: millora la forma en la qual totes les persones poden comparar dades, trobar fàcilment els que es necessiten i tenir la certesa d'uniformitat en la forma en què es trobessin. § Eficàcia : Definició: Capacitat d'aconseguir l'efecte que es desitja o espera. (Eficient: Que realitza o compleix un treball a la perfecció amb el mínim de recursos possibles o en el menor temps possible.) Utilitat : Optimitza temps, elimina deixalles, maximitza relació Cost / benefici § Productivitat : Definició : Indicador que relaciona la quantitat de treball realitzat amb una unitat temporal Utilitat : Millora, efecte comparatiu objectivable. La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 31. 31. itec.cat METODOLOGIA TCQ-TCQi PER A LA GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU té com a objectiu establir un flux d'informació entre els agents que intervenen en el procés constructiu de forma coherent, homogènia i fiable a través de les diferents fases que el componen, permetent així el control de les principals variables del procés Projecte Licitació Execució Liquidació del contrate Explotació / Operació De- construcció La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Base de dades (BEDEC) Software de Gestió (TCQ) Metodologia TCQ Itec.cat
 32. 32. itec.cat Metodologia ITeC - TCQi DISSENY CONSTRUCCIÓ US MILLORA CONTÍNUA APRENENTATGE DE L'EXPERIÈNCIA MODIFICACIÓ DE PREDICCIONS F. VIDA ECONOMIA CIRCULAR SOFTWARE PERSONALITZAT Projecte Licitació Execució Liquidació del contracte Explotació / Operació De-construcció Itec.cat
 33. 33. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi https://ecobject.com/
 34. 34. itec.cat La digitalización de los procesos constructivos. Metodología TCQ-TCQi 7. Generació de Pressupost, certificació i planificació, partint del model BIM. IFC
 35. 35. itec.cat Fluxos de treball facilitadors de la interoperabilitat Object 1 XC A TX T Mode 1 Importació de taules de dades Mode 2 Importació de taules de dades estructurats des de modelatge Mode 3 Amb informació en format IFC CS V BEDE C Documents convencionals de projecte o en IFC Itec.cat
 36. 36. itec.cat Importació de dades multiplataforma - Mapejat Itec.cat
 37. 37. itec.cat Fluxos de treball facilitadors de la interoperabilitat Mode 1 Importació de taules de dades Mode 2 Importació de taules de dades estructurats des de modelatge Mode 3 Amb informació en format IFC Object 1 XCA TXT CSV Dataset Data group Catàleg BC3 Key Notes FCT BEDE C Documents convencionals de projecte o en IFC Itec.cat
 38. 38. itec.cat Mode 2 – Taules de dades estructurades en model, detall Itec.cat
 39. 39. itec.cat Mode 2 - Taules de dades estructurades en model, detall Itec.cat
 40. 40. itec.cat Importació de dades multiplataforma - Mapejat Itec.cat
 41. 41. itec.cat Fluxos de treball facilitadors de la interoperabilitat Mode 1 Importació de taules de dades Mode 2 Importació de taules de dades estructurats des de modelatge Mode 3 Amb informació en format IFC Lectura de models IFC 4 TCQ BIM Viewer Object 1 BEDE C Documents convencionals de projecte o en IFC Itec.cat
 42. 42. itec.cat Mode 3 - Importació d'IFC, detall Itec.cat
 43. 43. itec.cat Mode 3 - Importació d'IFC, detall Itec.cat
 44. 44. itec.cat Fluxos de treball multiplataforma 21 3 Optimització del procés amb: Itec.cat
 45. 45. itec.cat 8. Sostenibilitat ambiental La digitalización de los procesos constructivos. Metodología TCQ-TCQi
 46. 46. itec.cat - Digitalització - Compliment noves exigències - llei contractes 2017, RITE , noves exigències plecs. - BBDD ambiental: 5 – 12 – 24 paràmetres. - Metodologia TCQ GMA La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 47. 47. itec.cat Actualment 2020 - 2021 Residu Sòlid Eutrofització Cost energètic Acidificació Material reciclat % Agot Capa Ozó Pre-Post Reciclat % Agot Recursos abiòtics Emissions CO2 Formació Ozó troposfèric E renovable+ E no renov La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 48. 48. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 49. 49. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 50. 50. itec.cat FABRICACIÓ MANTENIMENT FINAL DE VIDA DISSENY Indicadors ambientals La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi Itec.cat
 51. 51. itec.cat Generació ratis indicadors Itec.cat
 52. 52. itec.cat Generació ratis indicadors Itec.cat
 53. 53. itec.cat Compensació emissions Itec.cat
 54. 54. itec.cat Compensació emissions Itec.cat
 55. 55. itec.cat Compensació emissions Itec.cat
 56. 56. itec.cat Compensació emissions Itec.cat
 57. 57. itec.catItec.cat
 58. 58. itec.cat La digitalización de los procesos constructivos. Metodología TCQ-TCQi 9. Afavoreix la capacitat de toma de decisions
 59. 59. itec.cat § Des del punt de vista sostenible ja enunciades …. - Emissions de CO2 en cas compensació - Generació de ràtios d'indicadors: objectius empresa / plecs - Avaluació compliment ODS, RITE, llei contractes - Possibilitat comparar solucions constructives vs DAP - Altres………….. Itec.cat
 60. 60. itec.cat Solucions constructives pròpies - Banc personalitzat Ponderació PO/ Solucions constructives € execució € manteniment € substitutiu € consum Crit ambientals Crit energètics ......salut (well), socials…. Llibre d'estil - Banc dades personalitzat, evolutiu preu plec personalitzat Soluc constructives pròpies en base experiència Crit ambientals Crit energètics Localització Ccalitat, Ssalut….. Itec.cat
 61. 61. itec.cat PARTIDA D'OBRA Col·locació de caldera de condensació. (24 kw) 2.350 E PARTIDA D'OBRA Col·locació de la caldera d'alt rendiment(24 kw) 3.160 E CONSUM US Definició de la zona Climàtica per conèixer hores de consum CÁLCULO CTU Definició durabilitat de l'element el seu preu dividit per any 875 hores COST ENERGÈTIC ANUAL COST ADQUISICIÓ ANUAL CTU= 4.560 €/any CÁLCULO CTU CTU= 4.240 €/any 95% rendiment 105% rendiment CTU – Cost total usuari Definició de la zona Climàtica per conèixer hores de consum CONSUM US Definició durabilitat de l'element el seu preu dividit per any Itec.cat
 62. 62. itec.cat CTU – Cost total usuari Itec.cat
 63. 63. itec.cat DISSENY CONSTRUCCIÓ US MILLORA CONTINUA APRENENTATGE DE L'EXPERIÈNCIA MODIFICACIÓ DE PREDICCIONS F. VIDA ECONOMIA CIRCULAR SOFTWARE PERSONALITZAT Projecte Licitació Execució Liquidació del contracte Explotació / Operació De-construcció Itec.cat
 64. 64. itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi § INTRODUCCIÓ ITeC § AVANTATGES DE LA DIGITALITZACIÓ § METODOLOGIA TCQ/TCQi § CLAUS DE LA GESTIÓ MASSIVA DE DADES
 65. 65. itec.cat § MANTENIMIENTO. GESTIÓN MASIVA DE DATOS. § BEDEC MNT. CRITERIOS Y CONTENIDO § VENTAJAS DEL USO DE BEDEC MNT INTEGRACIÓ TOTAL AMPLIACIÓ DE CONTINGUT EINES PER LA PRESSA DE DECISIONS La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi
 66. 66. itec.cat ENLLAÇOS A ALTRES WEBINARS D’INTERÉS AL CANAL YOUTUBE D’ITeC Ø BEDEC https://www.youtube.com/watch?v=eL6IApLXA50&list=PLrhunvj712kG9a3JZ1H5905A5 0gBkVC3n&index=4&t=0s • BEDEC MNT https://www.youtube.com/watch?v=xq8Tx5Ye8QM&list=PLrhunvj712kGiBCGrgpDnnU ag7Dkm4N4w&index=1 Ø TCQ https://www.youtube.com/watch?v=7HR1DSWjVm8 • ISTRAM Y TCQ: https://www.youtube.com/watch?v=4zoxkrrfbcc&list=PLrhunvj712kGiBCGrgpDnnUag7D km4N4w&index=3 • El ABC DEL MANTENIMENT DEL EDIFICI https://www.youtube.com/watch?v=mAsrCr9EbxE&list=PLrhunvj712kGiBCGrgpDnnUag7 Dkm4N4w&index=19 • ECOSISTEMA EINES BIM https://www.youtube.com/watch?v=7KwpI7Pxrns&list=PLrhunvj712kGiBCGrgpDnnUag7 Dkm4N4w&index=11
 67. 67. itec.cat @itec_cat 9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització dels processos constructius Miguel Ángel Gonzalo Director de l´Àrea de Construcció magonzalol@itec.cat Montse Duran Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu mduran@itec.cat Àrea de Construcció ITeC - Instituto de Tecnologia de la Construcció de Catalunya T +34 933 09 34 04 itec.es
 68. 68. itec.cat comercial@itec.cat La digitalització dels processos constructius. Metodologia TCQ-TCQi

×