Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kamu sağlığı hizmetinde öz değerlendirme ve i̇tibar sağlaması ali arici

711 visualizaciones

Publicado el

Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması - Ali ARICI

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Kamu sağlığı hizmetinde öz değerlendirme ve i̇tibar sağlaması ali arici

 1. 1. Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması Ali ARICI
 2. 2. Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği Verification of Self-Evaluation and Reputation at Public Health Service: Eskişehir Public Hospitals Case Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik ŞEA Üniversitesi Bozüyük MYO ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Doktora PR Öğr., ali.arici@bilecik.edu.tr & aarici@anadolu.edu.tr
 3. 3. Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği 1. Giriş Sağlık İletişimi *lokomotif etki; yankı odası, (vektör) taşıyıcı’lar, terapötik iletişim… Sağlıkta Halkla İlişkiler (Hİ) *beyaz propaganda, (masum) pazarlama bileşeni, SABİM, toplumsal rol iletişimi… Kurumsal Algı ve Kurumsal İtibar *imaj+itibar+kimlik=kurumsal algı, Elsbach + Fomburn + Castro, sözcüler; çalışanlar…
 4. 4. ALGILAR 1. Kurumsal İmaj Örgütsel geçerlilik, doğruluk ve tutarlılık, güvenilirlik 2. Kurumsal İtibar Durum kategorizasyonu, genel kalite 3. Kurumsal Kimlik Ayırt edici kimlik, durum kimliği EYLEMLER 1. Sözlü İfadeler Savunma ifadeleri, denkleştirici ifadeler, normlara atıf, benzetme ifadeleri, ileriye dönük ifadeler 2. Sınıflandırmalar 3. Sembolik Davranışlar Birincil faaliyetler, çalışanların uygulamaları, diğer gruplar ile ortaklıklar, belirlenen eylemlere yüksek katılım 4. Fiziksel İşaretler Kaılıcı yapı/eserler, logo/sembol/işaretler, ofis dekor ve tasarımı SÖZCÜLER 1. Liderler/Yöneticiler 2. Çalışanlar KİTLELER 1. İç Kitle (Çalışanlar) 2. Dış Kitle (Hedef kitle) *Kaynak: Kurumsal Algı Yönetimi Bileşenleri (Elsbach’tan akt. Bakan ve Kefe, 2012: 28). Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 5. 5. 2. Yöntem Araştırmanın Amacı *durum tespiti, Hİ memnuniyet grafiği, sağlık’ta yönetişim… Evren ve Örneklem *Eskişehir il merkezindeki hastane çalışanları/625 (yüzde 13) Veri Toplama Aracı *ön görüşme ve branşlar tanzimi, üç bölüm: demografik veriler, mesleki ve kurumsal algı soruları, kıyas ve memnuniyet ifadeleri… Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 6. 6. 3. Bulgu’lar 1. Soru “Kamu Hastaneleri Çalışanı Olarak sağlık hizmetini hangi hastanelerden alıyorsunuz?” 2. Soru “İş hayatınıza yeni başlıyor olsaydınız hangi sektörde çalışmayı tercih ederdiniz?” 3. Soru “Halkla İlişkiler ve İletişim konusunda hangisini daha başarılı buluyorsunuz?” 4. Soru “Hastane fiziki koşulları iyileştiğinde çalışan memnuniyetinin artacağını düşünüyor musunuz?” 5. Soru ”Çalışan haklarının/koşullarının son yıllarda iyileştiğini düşünüyor musunuz?” Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 7. 7. 3. Bulgu’lar 6. Soru “Sağlık personeline verilen eğitimleri yeterli/faydalı buluyor musunuz?” 7. Soru “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu duydunuz mu?” 8. Soru “Kamu Hastanelerini çevrenizdekilere önerir misiniz?” 9. Soru “Halkla İlişkiler konusunda Kamu Hastanelerinin sorun yaşadığını düşünüyor musunuz?” 10. Soru “Ücret-yönetim ve özlük haklarına yönelik bildirim/bilgilendirme ihtiyacınız var mı?” Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 8. 8. 4. Sonuç’lar Özeti Kamuda çalışan sağlık çalışanlarının kurumsal aidiyete sahip olduğu anlaşılmış Mesleki algı ve memnuniyet konusunda iyileşmenin net bir şekilde kabul görmediği anlaşılmakla birlikte, kamuda çalışmaktan dolayı hissedilen memnuniyet özel sektöre kıyasla belirgin olarak fark edilmektedir. Sağlık hizmetini kamudan almayı tercih eden kamu sağlık çalışanları, -her ne kadar halkla ilişkiler ve iletişim alanında özel sektörü daha başarılı bulsalar da- kamu hastanelerini yüzde 72 oranında çevresindekilere önermektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan bir diğeri de -fiziki koşullarla ilgili olan ifadelerde- kamuda hizmet veren sağlık çalışanlarının genelinin (yüzde 80’in üzerinde) fiziki koşullar iyileştiğinde mesleki ve kurumsal algılarının da gelişeceği yönündeki onaylarıdır. Çalışan hakları ve koşulları konusunda son yıllarda belirgin gelişme olmadığını ifade eden çalışanlar kamu hastanelerinin iletişim ve halkla ilişkiler konusunda daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşünmektedir. Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 9. 9. 4. Tartışma Başlığı “Kurumsal Algı Yönetimi Bileşenleri” altında yer alan sözcülerden olan sağlık çalışanları, kurumsal algıyı dış hedef kitleye taşıyan “taşıyıcılar (yankı odaları)”, hatta lokomotif işlev sahibi iletişimciler olarak memnuniyet değerlendirmeleri yapmakta ve bu değerlendirmenin çıktısını hzmet, meslek ve kurumsal yapı çerçevesinde uygulamaya dönüştürmektedir. Toplum sağlığının gelişmesi, İletişim ve halkla ilişkiler temalı sağlık anlayışının sektöre; kamuya entegre edilmesi, Kurum içi iletişimde (sağlık çalışanları) tesis edilen (sağlıklı) kurumsal kültürün kurum dışına (hastalara, hasta yakınlarına ve kamuoyuna) taşınması, terapötik- empatik-simetrik hizmet anlayışının eyleme dönüşmesi, Kurumsal kimlik ve itibar alt başlıklarının (durum kategorizasyonu, genel kalite ve algılanan güncel kimlik gibi) doğru tespit ve tesis edilmesi, Organizasyonel-operasyonel beceri, teknoloji ve işleyişin akışının sağlanması, Sağlıkta işleyen yapının sürdürülebilir kılınması -en başta memnuniyeti sağlanmış sağlık çalışanları- ile mümkün görünmektedir. Kamu Sağlığı Hizmetinde Öz Değerlendirme ve İtibar Sağlaması: Eskişehir Kamu Hastaneleri Örneği
 10. 10. Teşekkürler… Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik ŞEA Üniversitesi Bozüyük MYO ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Doktora PR Öğr., ali.arici@bilecik.edu.tr & aarici@anadolu.edu.tr

×