Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vetenskap och tro, Toarp 2019-03-30

21 visualizaciones

Publicado el

Vi har goda skäl att lita på vetenskapen som kristna, men heller inga skäl att inte tro på Gud eller under i vetenskapens namn. Gud verkar i naturen på ett regelbundet sätt, men kan också göra det som går utöver naturens ordinarie förlopp.

Publicado en: Meditación
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Vetenskap och tro, Toarp 2019-03-30

 1. 1. Vetenskap och kristen tro TOARP 2019-03-20
 2. 2. Lars Gunther http://itpastorn.nu/ http:// facebook.com/ gunther.bibleteacher @itpastorn
 3. 3. Två teser Vetenskap är bra! Kristen tro – inklusive mirakeltro – är bra!
 4. 4. Den som älskar mirakler kan lita på vetenskapen INOM SITT OMRÅDE GER DEN GODA SVAR
 5. 5. Den som älskar mirakler kan lita på vetenskapen INOM SITT OMRÅDE GER DEN GODA SVAR
 6. 6. Summa När ◦ Vetenskapen har en etablerad teori ◦ Som inte falsifierats ◦ Utan bara modifierats ◦ Genom upprepade observationer ◦ Av oberoende forskare
 7. 7. Summa När ◦ Vetenskapen har en etablerad teori ◦ Som inte falsifierats ◦ Utan bara modifierats ◦ Genom upprepade observationer ◦ Av oberoende forskare Så ◦ Talar den om världen ◦ Med en god approximation av hur den faktiskt är
 8. 8. Konflikttesen
 9. 9. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell” om Lucy)
 10. 10. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) Gluoner är fakta
 11. 11. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 12. 12. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 13. 13. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) fel
 14. 14. Bekräftade fördomar Att benknotorna hittades inom en radie av en kilometer berättar man inte. Att vissa benknotor kommer från babianer berättar man inte heller. Kort och gott, detta skedde 24 November 1974. Varför är datum viktigt? Jo för man kunde inte då analysera DNA. Det kan man nu och då visar det sig att en del av benknotorna inte är släkt med varandra. Men det tiger man om. (Bloggaren ”Kjell”) Konspiracism
 15. 15. Vetenskapen utveckla(de)s av troende Medeltiden ◦ En tid av vetenskapliga framsteg! Francis Bacon Kopernikus, Galilei Isaac Newton, Carl von Linné Michael Faraday, James Clerk Maxwell George LeMaitre Francis Collins
 16. 16. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism
 17. 17. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism När bibeltolkningen blir rigid ◦ Intar en fastlåst position som inte är möjlig att ifrågasätta ◦ När den egna tolkningen jämställs med ”vad Bibeln säger”
 18. 18. När uppstår problemen? När vetenskapen upphöjs till religion eller moralfilosofi – scientism När bibeltolkningen blir rigid ◦ Intar en fastlåst position som inte är möjlig att ifrågasätta ◦ När den egna tolkningen jämställs med ”vad Bibeln säger” När tron beskrivs som vidskepelse ◦ Det finns vidskepelse ◦ Kristen världsbild är motståndare till den
 19. 19. Vetenskapliga begrepp
 20. 20. Ordlista DAGLIGT TAL Teori = gissning Fakta = goda observationer Myt = lögn, saga, påhitt VETENSKAPEN Teori = (etablerad) förklaringsmodell Fakta = en teori bekräftad så mycket att ”debatten är över” Myt = identitetsbärande berättelse, historiskt sann eller osann Tolkien/C. S. Lewis – djupare sanning
 21. 21. Ordlista, forts Induktion Francis Bacon (1561 – 1626) Deduktion René Descartes (1596 – 1650) Abduktion CSI
 22. 22. Teorier utvecklas Solsystemet. Kopernikus: färre epicirklar  Kepler: Elliptiska banor  Newton: Gravitation  Einstein: Relativitetsteori (förklarar Merkurius bana)
 23. 23. Atomteorins utveckling Dalton: ”odelbara” partiklar (vatten = HO, syre = O) Avogadro (vatten = H2O, syre O2) J.J. Thomson: elektroner Rutherford: En liten kärna med elektroner i banor Bohr: Kvantbanor Soddy: Isotoper Rutherford: Neutroner Schrödinger: Orbitaler, inte banor
 24. 24. Evolutionsteorin utvecklas Darwin Naturligt urval ”Neodarwinistisk modern syntes” (NDMS) ”Extended evolutionary synthesis” (EES)
 25. 25. Teorier MOGNA TEORIER Gravitationsteori Atomteorin Relativitetsteorierna (särskild och allmän) Cellteorin (biologi) Växthusgaser TEORIER UNDER UTVECKLING Strängteori Multipla universum Kvantgravitation Delteorier inom evolutionen ◦ Hur en viss art utvecklats ◦ Mekanismerna bakom
 26. 26. Vetenskap och veckopress Den bästa vetenskapen är sällan sensationell!
 27. 27. Immanens (Immanuel) Skapelsen är inte Gud Gud uppfyller skapelsen Gud verkar i de regelbundna processerna Allmän försyn Pentekostal och evangelikal kristendom missar lätt detta
 28. 28. Summa När ◦ Vetenskapen har en etablerad teori ◦ Som inte falsifierats ◦ Utan bara modifierats ◦ Genom upprepade observationer ◦ Av oberoende forskare Så ◦ Talar den om världen ◦ Med en god approximation av hur den faktiskt är
 29. 29. Vad ska vi kristna akta oss för? Att vår tro formuleras och uttrycks på sådana sätt att den legitimerar och förstärker mänsklig, men onödig, tveksamhet inför etablerade vetenskapliga teorier
 30. 30. Jag tror inte på vetenskapen Som jag tror på Gud ◦ Jag har ingen förbundsrelation till vetenskapen ◦ Vetenskapen är inte min Herre Vetenskapen är en god tjänare, men en usel herre Jag litar på den ◦ Inom sitt område ger den goda svar
 31. 31. Övertro på vetenskapen NÄR VETENSKAPEN KLIVER UTANFÖR SITT OMRÅDE
 32. 32. ”Jag tror på vetenskapen” Vetenskapen ger mitt liv vägledning och mening Jag har en naturalistisk världsbild Det finns inget i världen utom det som vetenskapen potentiellt kan upptäcka Stark tilltro till vad den kan komma att upptäcka! Vetenskapen är pålitlig när den skapar teorier
 33. 33. Vetenskapen ger mitt liv vägledning och mening Jag har en naturalistisk världsbild Det finns inget i världen utom det som vetenskapen potentiellt kan upptäcka Stark tilltro till vad den kan komma att upptäcka! Vetenskapen är pålitlig när den skapar teorierHelt OK Inte nödvändig Helt galen
 34. 34. Vetenskapens begränsningar Den vilar på fundament som den inte själv kan bevisa ◦ Naturen beter sig regelbundet ◦ Människans rationalitet och empiri fungerar ◦ Det finns orsaker (Kant kontra Hume) Den kan inget säga utanför sitt område ◦ ”Det finns inget utom det vetenskapen ser” – ett cirkelargument Fysiken avgör inte metafysiken ◦ Regelbundenhet bevisar inte avsaknad av undantag
 35. 35. Transcendens Skapelsen begränsar inte Gud (Kärleken begränsar Gud) Särskild försyn Gud kan göra mer än naturen gör i vanliga fall ◦ Supra naturalis ◦ Inte contra naturalis
 36. 36. Naturalism kontra vetenskap Allt Vetenskapligt detekterbart Natur- vetenskapligt mätbart
 37. 37. Naturalism Inget Vetenskapligt detekterbart Natur- vetenskapligt mätbart
 38. 38. Reduktionism Inget Inget Natur- vetenskapligt mätbart
 39. 39. Maria visste hur barn kom till MARIA SADE TILL ÄNGELN: ”HUR SKALL DETTA SKE? JAG HAR JU ALDRIG HAFT NÅGON MAN.” (LUK 1:34)
 40. 40. Kan vi tro på under? DET ÄR FAKTISKT 2019 NU!
 41. 41. Vem har goda argument?
 42. 42. Induktionens begränsningar Den kan inte utesluta undantagen ◦ Det finns svarta svanar! Den kan ge en god prognos ◦ Om alla svanar jag sett hittills varit vita, är troligen nästa svan jag ser också vit
 43. 43. Vi har… Goda argument Miljontals exempel
 44. 44. Kolla in! facebook.com/ dokumenterade.mirakler http://itpastorn.nu/
 45. 45. Är det under? Om något händer på ett förutsägbart sätt, upprepade gånger, bör kristen teologi hänvisa till Guds allmänna försyn • I laboratorium • Genom universums och jordens historia Om något händer i en gudsrikeskontext och går utöver naturens egna förmåga kan vi kalla det ett under • Inkluderat under gjorda av onda makter

×