Publicidad

христо ботьов петков

Student
23 de Nov de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a христо ботьов петков(20)

Publicidad
Publicidad

христо ботьов петков

 1.  I. Жизнен път - родно място, семейна среда и образование  Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер, в семейството на видния народния учител, книжовник и обществен деец Бoтьо Петков и Иванка Ботева Петкова, известна със своята хубост, гордост и силен дух.  От 1854 до 1858 година Христо Ботев учи в Карлово, където баща му е учител.  По-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през юни 1863 г. завършва калоферското трикласно училище.
 2. Христо Ботев с братята си Стефан, Кирил и Боян (отляво надясно), 1876 г.
 3. Мемориална къща- музей на Христо Ботев , възстановена по спомени на брата на поета - Кирил Ботев през 1877г.
 4.  През октомври 1863 с помощта на руския консул в Пловдив - Найден Геров, петнадесетгодишният юноша заминава да се учи в Втора Одеска гимназия (Русия)  Тук се запознава с руската литература, попада под силното влияние руски писатели реалисти и революционни демократи, но през 1865 г. е изключен, след като престава да посещава учебните занятия.  По време на престоя си в Одеса пише и изпраща във в. „Гайда" първото си стихотворение - „Майце си".  През следващата -1866г.постъпва като учител в бесарабското село Задунаевка. Титулната страница на в. "Гайда"
 5. 13 ноември 2009 година по инициатива на организацията «Конгрес на българите в Украйна», в гр. Одеса тържествено беше открит паметник на Христо Ботев.
 6.  II. Емигрантски години  През януари 1867 г. му се налага да се завърне в родния град и да замести болния си баща в Калоферското училище.  Тук обаче не се задържа дълго. Поради произнесената от него пламенна реч на 11 май в чест на славянските просветители -Кирил и Методий, с която открито призовава към борба, той е принуден да напусне Калофер.  През октомври 1867 година пристига в Румъния, като живее в Букурещ, Браила, Александрия, Измаил и Галац.  В Браила Ботев работи като словослагател в печатницата на Димитър Паничков, където се печата в. "Дунавска зора".  Попада в средата на българската революционна емиграция и се сближава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
 7.  През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата на Жельо Войвода и става нейн секретар.  След като по различни причини преминаването на четата в България се осуетява, той заминава за Букурещ, където се записва да следва в Медицинското училище. Поради липса на средства напуска.  Ботев изпада в крайно бедствено положение и прекарва зимата на 1868г. в запустяла вятърна мелница край града. Тук живее заедно с Васил Левски и остава възхитен от способността на Апостола да преодолява лишенията, на които по това време бил изложен и той. Васил Левски и Христо Ботев , Александър Поплилов 1976г.
 8.  В началото на февруари 1869г. Ботев постъпва като учител в Александрия, където престоява само 5 месеца.  През август същата година е учител в Измаил до март 1871г. Сътрудничи в революционния хумористично-сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.  Води незаседнал живот, занимава се с нелегална революционна дейност, подпомага пренасянето на революционна литература в Русия.  През април, 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност. Изпратен в затвора във Фокшан, по обвинение за конспиративна революционна дейност.  1872 г., юни е освободен от фокшанския затвор вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Установява се в Букурещ; работи при Каравелов като печатар, по-късно като сътрудник и съредактор на революционния орган. Вестник "Тъпан"
 9.  Начело на БРЦК  През август 1874 Ботев участва в Общото събрание на Българския революционен централен комитет и след това продължава да работи като негов секретар.  На 8 декември той започнва да издава като орган на комитета в. "Знаме".  27 декември, 1874 г. Събранието на Централния революционен комитет натоварва Ботев с организационни задачи.  1875 г. Между Ботев и Каравелов настъпва разрив поради противоположните схващания спрямо революционния метод на действие.  12 август 1875 г. Общото събрание в Букурещ избира нов революционен комитет, в който влиза и Ботев, и провъзгласява курс към всеобщо въстание и в България.
 10. Христо Ботев, Никола Славков и Иван Драсов в Румъния, 1875 г. Протокол от заседание на БРЦК, 21 август 1874
 11.  През 1875 г. сключва граждански брак с Венета Стянова Везирева.  1875 г., 30 септември Подава си оставката от БРЦК поради несъгласие с останалите членове на комитета.  Излиза от печат единствената му стихосбирка "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова".  На 13 април 1876 г. се ражда дъщерята на Ботев – Иванка Ботева. Венета и Иванка в Женева, 10 април 1892 г.
 12.  През В средата на 70-те години на миналия век Турция се изправила пред сериозни икономически затруднения. За да се позакрепи финансовата система, турското правителство увеличило данъците, събирани от подвластното християнско население.  Напрежението между християни и мюсюлмани осезаемо нараствало и през пролетта в Босна и Херцеговина избухнало въстание.  През август 1875 г. с избухване на въстание в Херцеговина, Северна и Югозападна Босна, на борба се вдигат селячеството, интелигенцията и местната буржоазия.  Основното искане на босненското въстание от 1875–1876 г. е за ликвидиране на съществуващия социален ред.  Въстанието в Босна и Херцеговина е последвано от въстания в България — Старозагорско и Априлско. Въстанието в Босна и Херцеговина
 13.   Въстание с център Стара Загора за освобождение от османско иго. Организирано от БРЦК в Букурещ.  Планът на БРЦК предвиждал въстанието да бъде подкрепено с чети отвън.  Старозагорското въстание завършило с поражение. Причините за това били от най-различно естество: краткото време, с което разполагал БРЦК, не му позволило да извърши необходимата подготовка, много малък е броя четници,които се включват. Старозагорското въстание
 14.  През май 1876 г., вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода.  Част от четниците се качват при Гюргево на кораба "Радецки" и на 16 май заставят капитана да спре на българския бряг при Козлодуй. 205 момчета развълнувани целуват родната земя и поемат пътя към Балкана.  На 2 юни 1876 г- Последният тежък бой. Привечер след сражението единичен куршум пронизва Ботев в гърдите. Поетът пада убит в подножието на връх Камарата между суровите склонове на Врачанския балкан.
 15. Вестници, в които сътрудничи  През май - 1871г. – в.”Тъпан” и на Каравеловия в. “Свобода”.  Самостоятелният му в. “Дума на българските емигранти”  в. “Знаме” – новият печатен орган на БРЦК  в. “Нова България” –един брой през май 1876г.
 16. “ Дума на българските емигранти” На 10 юни 1871г. Издава “Дума на българските емигранти” в Браила. Мото: “Истината е свята, Свободата мила! “
Publicidad