รูปแบบการวิจัย

Ramkhamhaeng University
Ramkhamhaeng UniversityLecturer en Ramkhamhaeng University
รูปแบบการวิจัย  Research Design ผศ . ( พิเศษ ) น . พ . นภดล สุชาติ พ . บ . M.P.H.
การวิจัย ,[object Object]
ขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลและ พิสูจน์สมมติฐาน ข้อสรุปจากการศึกษา รับรองสมมติฐาน ได้สมมติฐานใหม่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว่
โลกความจริง โลกสมมติ กำหนดปัญหา พิสูจน์สมมติฐาน ผลที่ได้จากการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล ข้อสรุป การตั้งสมมติฐาน
เกณฑ์พิจารณาว่าเรื่องใดเป็นงานวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัย 2 แบบ ,[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงคุณภาพ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงคุณภาพ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงปริมาณ ,[object Object]
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นต้นเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง เป็นตัวกำหนด มีอิทธิพล
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ,[object Object]
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลุ่มควบคุม ,[object Object],[object Object],[object Object]
รูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกรูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกตามเป้าหมาย ,[object Object],[object Object]
จำแนกตามลักษณะสิ่งที่ศึกษา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกตามเวลา ,[object Object],[object Object]
จำแนกตามวิธีดำเนินงานวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยกำหนด  Exposure การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytic Study) ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional) ชนิดไปข้างหน้า (Cohort or Prospective) ชนิดย้อนหลัง (Case control or Retrospective) มีกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ Longitudinal (Incidence) Cross-sectional (Prevalence) Exposure เกิดตามธรรมชาติ
Descriptive Study ,[object Object],[object Object]
Analytic Study ,[object Object],[object Object],[object Object]
เลือกรูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยแบบไปข้างหน้า Cohort  หรือ  Prospective study ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยแบบไปข้างหลัง Case-Control  หรือ  Retrospective study ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Experimental Study ,[object Object],Population Random New Treatment Control or Standard Treatment Success Fail Success Fail
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Experimental study ,[object Object],[object Object]
1 de 28

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

รายงาน Power pointรายงาน Power point
รายงาน Power point
Thank Chiro69.3K vistas
วงจรการบริหารการคลังวงจรการบริหารการคลัง
วงจรการบริหารการคลัง
อบต. เหล่าโพนค้อ3.8K vistas
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
koorimkhong76.7K vistas
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ครูหลวง ดอทคอม69.1K vistas
I30201 2-แผนการสอนI30201 2-แผนการสอน
I30201 2-แผนการสอน
คุณครูพี่อั๋น3.1K vistas

Destacado(20)

Baldrige excellence builder thaiBaldrige excellence builder thai
Baldrige excellence builder thai
maruay songtanin1.6K vistas
e-Complainte-Complaint
e-Complaint
Prachyanun Nilsook683 vistas
Week 12 Sequence Of Service 2 2552Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Pavit Tansakul2.8K vistas
Ss services workshop7-8พค53_v1Ss services workshop7-8พค53_v1
Ss services workshop7-8พค53_v1
Manoo Ordeedolchest735 vistas
Service managementService management
Service management
maruay songtanin2.3K vistas
Pmk internal assessor 1Pmk internal assessor 1
Pmk internal assessor 1
maruay songtanin611 vistas
8 weeks#2 morphologic 201406088 weeks#2 morphologic 20140608
8 weeks#2 morphologic 20140608
pantapong1K vistas
Basic customer ServiceBasic customer Service
Basic customer Service
Mohamed Kareem2.1K vistas

Similar a รูปแบบการวิจัย

Analytical StudyAnalytical Study
Analytical StudyUltraman Taro
5.5K vistas43 diapositivas
Research FormatResearch Format
Research FormatUltraman Taro
1.4K vistas33 diapositivas
pptppt
pptCola Kku
4.4K vistas70 diapositivas
Research processResearch process
Research processUltraman Taro
934 vistas22 diapositivas

Similar a รูปแบบการวิจัย(20)

Analytical StudyAnalytical Study
Analytical Study
Ultraman Taro5.5K vistas
Research FormatResearch Format
Research Format
Ultraman Taro1.4K vistas
pptppt
ppt
Cola Kku4.4K vistas
Research processResearch process
Research process
Ultraman Taro934 vistas
ProcessProcess
Process
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม248 vistas
Mt researchMt research
Mt research
Prasit Chanarat4.1K vistas
4444444444444444444444444444
44444444444444
bow4903343 vistas
งานงาน
งาน
parkaywan25637 vistas
Literature And Journal in Emergency MedicineLiterature And Journal in Emergency Medicine
Literature And Journal in Emergency Medicine
Society of Thai Emergency Physicians492 vistas
Evidence-Based Medicine: Risk & HarmEvidence-Based Medicine: Risk & Harm
Evidence-Based Medicine: Risk & Harm
Nawanan Theera-Ampornpunt2K vistas

รูปแบบการวิจัย