Publicidad

Expressio escrita recomanacions

izcprof
15 de Mar de 2011
Expressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacions
Expressio escrita recomanacions
Próximo SlideShare
Com fer una resenyaCom fer una resenya
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Expressio escrita recomanacions

  1. RECOMANACIONS PER L’ELABORACIÓ DE TEXTOS ESCRITS: • Abans de fer o escriure un text, has de tenir clar de quina tipologia textual es tracta i quina és la seva estructura bàsica. • Abans de fer o escriure un text, és molt convenient de fer-ne un esquema, per tal de tenir ben clares les idees que es volen exposar i quin ordre es vol seguir. • Les conjuncions serveixen per unir frases que tenen relació entre elles, sense la necessitat de posar-hi un punt i seguit. Tot sovint, de dues frases en podem fer una. • Els connectors tenen en l’exposició, com en l’argumentació, un paper important, sobretot els que estableixen relacions lògiques (causals i consecutives) i els que precisen o matisen. • Els adjectius tenen en les descripcions un paper important, sobretot aquells que donen informació sobre els objectes, animals, persones, ... • Els adverbis tenen un paper important en les narracions i explicacions d’esdeveniments. • Després d’escriure el text és molt important que el revisis (després de deixar-lo reposar) utilitzant les pautes de correcció i fer les modificacions que creguis oportunes i/o passar-lo a net.
  2. CONNECTORS a) ENCETAR UN TEMA NOU respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, el punt següent tracta de, en relació a, etc. b) CONTINUAR SOBRE UN MATEIX PUNT a més a més, endemés, a més, després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, per altra part, etc. c) RESUMIR en resum, resumint, recapitulant, breument, en pocs mots, globalment, recollint el més important, en conjunt, ... d) ACABAR en conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva, ... e) POSAR ÈMFASI és a dir, en altres paraules, dit d'una altra manera, tal com s'ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé destacar, s'ha de tenir en compte, o sia, això és, en efecte,...
  3. LES CONJUNCIONS i ni que o però sinó doncs perquè ja que si com encara que etc.
Publicidad