Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nízkoprahy pod lupou ve třetím roce

Česká asociace streetwork pokračovala třetím rokem ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown na Výzkumu v NZDM : Nízkoprahy pod lupou. Šetření proběhlo od konce října 2012 do konce ledna 2013.

Rádi bychom se s Vámi v následující prezentaci podělili o výběr těch nejzajímavějších výsledků, které výzkum z přelomu roku přinesl. Klíč pro jejich výběr byl jednoduchý: všímali jsme si otázek, u kterých je možné za tři roky sledovat znatelný nárůst nebo pokles (je zde patrný nějaký trend), nebo kde jsou výsledky za celé tři roky výrazně podobné (ukazuje se zde něco stabilnějšího z oboru). Doplnili jsme také pár údajů, které jsou pro pochopení ostatních položek důležité.

Co nám tedy aktuální výzkum ukázal?

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Nízkoprahy pod lupou ve třetím roce

 1. 1. Nízkoprahy pod lupouve třetím roceJan Krajhanzl
 2. 2. Třetí ročník pětiletého výzkumuČeská asociace streetwork pokračovala třetím rokem ve spoluprácis výzkumnou agenturou Millward Brown na Výzkumu v NZDM : Nízkoprahy podlupou. Šetření proběhlo od konce října 2012 do konce ledna 2013 (v grafech jsoutato zjištění označena jako „2012“). Po výrazném nárůstu počtu zúčastněnýchorganizací a dotazovaných klientů ve druhém roce výzkumu sice nastal mírnýpokles, avšak nadále zůstala účast ve třetím roce velmi dobrá. Výzkum je přitomi v dalších letech otevřený novým zájemcům.
 3. 3. Co zajímavého ukázal aktuální výzkum?Rádi bychom se s Vámi podělili o výběr těch nejzajímavějších výsledků, kteréposlední šetření přineslo.Klíč pro výběr zjištění do této prezentace byl jednoduchý: všímali jsme si otázek,kde je možné za tři roky sledovat znatelný nárůst nebo pokles (je zde patrnýnějaký trend), nebo kde jsou výsledky za celé tři roky výrazně podobné (ukazujese zde něco stabilnějšího z oboru). Doplnili jsme také pár údajů, které jsou propochopení ostatních položek důležité.Co nám tedy aktuální výzkum ukázal?
 4. 4. 1. Cílová skupina NZDM je stabilníKdyž vyjdeme z odpovědí vedoucích jednotlivých NZDM, třetím rokem seve výzkumu opakují velmi podobné charakteristiky cílové skupiny:• Chlapci tvoří přibližně 60 % klientely, dívky 40 %.• Průměrný věk klienta je 15 let. Přibližná věková skladba klientů je 6-10 let‚v 8 %, 11-14 let v 36 %, 15-18 let v 45 %, 19-26 let v 11 %.• Klienti mají plus minus v 60 % českou národnost, v 35 % romskou. Ostatníetnické skupiny jsou zastoupeny v 5 %.Výskyt rizikového chování a negativních zkušeností u cílové skupiny během třílet výzkumu kolísá a nejsou pozorovatelné jednoznačné trendy. Výjimkou jevýrazný úbytek zkušeností s telefonickou krizovou linkou: v roce 2010 mělotuto zkušenost 23 % respondentů, v roce 2011 17 % a v roce 2012 jen 12 %.Během tří let výzkumu trávila cílová skupina svůj čas v klubu velmi podobnýmzpůsobem.
 5. 5. 2. Klienti mají své kluby (stále) rádiTři roky výzkumu ukazují, že NZDM se těší mezi svými klienty neutuchajícíoblibě: ve všech ukazatelích nad 90 %. Uvádíme pozitivní odpovědi (negativní tvoříčást zbývající do 100 %). Tři roky si také kolem 64 % klientů myslí, že jsoupracovníci vždy spravedliví; 27 % klientů pracovníci často pomáhají s problémem.
 6. 6. 3. Předloni úvazky rostly, vloni klesalyÚvazky kolísají: v celkovém součtu jich bylo za rok 2010 5,7, za rok 2011 6,4a za rok 2012 5,8. Když nebudeme počítat stážisty, vychází to podobně: za rok2010 4,2, za rok 2011 4,6, za rok 2012 4,2. Kluby se tedy profesionalizují (jakuvidíme dále) navzdory nerostoucím úvazkům.
 7. 7. 4. Vzdělanější a zkušenější vedoucíJak ilustrují grafy, mezi vedoucími klubů zúčastněných ve výzkumu roste rokod roku kvalifikace: přibývá těch s VŠ vzděláním a těch kvalifikovanýchpro sociální práci, zvyšuje se také průměrná délka praxe v oboru a v konkrétníslužbě.
 8. 8. 5. Pomalý rozvoj interních pracovníkůTrendy v růstu kvalifikace interních pracovníků nejsou tak jednoznačné jakov případě vedoucích. Zatímco mezi lety 2010 a 2011 vysokoškoláků meziinterními pracovníky ubylo, v roce 2012 přichází výrazný nárůst. Přibylo takétěch, kteří mají vzdělání v sociální práci. Naopak prakticky stagnuje průměrnápraxe interních pracovníků v oboru a v jejich vlastním klubu – ukazuje se, žefluktuace je mezi interními pracovníky vyšší než mezi vedoucími.
 9. 9. 6. Kvalifikovanápráce s klientyPo dobu třech let roste počet služeb,které s nově příchozími klienty vždyvyplňují income dotazníky, 1-2xdo měsíce organizují programyspecifické prevence a realizujíindividuální plánování jako „proces,který zahrnuje nejen uzavíráníjednotlivých plánů, ale i poskytováníslužeb a jeho průběžné hodnocení“.Během tří let také stoupl početklubů, které mají kontaktní místnost(ze 79 % na 88 %); v klubech naopakubývají počítače (z průměru 3 na 2).Pro kontakt s cílovou skupinou takékluby více využívají facebook (2010:46 %, 2011: 87 %, 2012: 95 %).
 10. 10. 7. Streetwork „jede“Terény zapojené do výzkumu za rok znatelně posílily svůj kontakt s klientelou:přibylo jim kontaktů, prvokontaktů i výkonů; více vedoucích považuje svůjstreetwork za „spíše přetížený“. Zajímavostí také je, že zúčastněné terény nynívíce pracují s Romy: v roce 2011 tvořili 24 % klientely, v roce 2012 už 31 %.
 11. 11. ZávěremVýzkum v NZDM: Nízkoprahy pod lupou už třetím rokem mapuje nízkoprahovázařízení pro děti a mládež v České republice. Přináší přitom nejen údaje o vývojiv oboru, ale jednotlivým zařízením zdarma ukazuje, jak se vyvíjí jejich službya cílová skupina, jak si stojí ve srovnání s jinými kluby a terény v České republicea jaká jsou jejich specifika.Aktuální sběr dat ukázal, že se ve spolupráci s Millward Brown podařilo vyladiton-line dotazníky do bezproblémové podoby. Díky analýzám z předchozích letuž víme, které otázky jsou pro výzkum nosné, a dotazník jsme tak vloni napodzim mohli o pětinu zkrátit. Současné šetření potvrdilo, že vyplnění dotazníkutrváv průměru o pět minut méně než v předešlých letech, cca 20 minut.Pětiletý výzkum se svým třetím rokem přehoupl do druhé poloviny. Pokud nověuvažujete o zapojení do výzkumu, je to možné – budeme rádi, když se nám ozvete(zikmundova@streetwork.cz).Závěrem děkujeme výzkumné agentuře Millward Brown za vstřícnou spoluprácia všem zúčastným klubům a terénním službám za jejich zájem.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Česká asociace streetwork pokračovala třetím rokem ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown na Výzkumu v NZDM : Nízkoprahy pod lupou. Šetření proběhlo od konce října 2012 do konce ledna 2013. Rádi bychom se s Vámi v následující prezentaci podělili o výběr těch nejzajímavějších výsledků, které výzkum z přelomu roku přinesl. Klíč pro jejich výběr byl jednoduchý: všímali jsme si otázek, u kterých je možné za tři roky sledovat znatelný nárůst nebo pokles (je zde patrný nějaký trend), nebo kde jsou výsledky za celé tři roky výrazně podobné (ukazuje se zde něco stabilnějšího z oboru). Doplnili jsme také pár údajů, které jsou pro pochopení ostatních položek důležité. Co nám tedy aktuální výzkum ukázal?

Vistas

Total de vistas

1.318

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

755

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×