Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Orginal gotlands handlingsplan 2015 2018

290 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Orginal gotlands handlingsplan 2015 2018

 1. 1. Vi menar allvar med 65 000 Regional handlingsplan 2015 - 2018 Gotland
 2. 2. Vi måste bli 65 000 invånare så snart som möjligt: •För att kunna fördela våra kostnader på fler •För att säkra framtidens välfärd •För att kunna utveckla Gotland Näringsliv Bygga & BoKomunika- tioner Trygghet Försvaret Östersjön Energi & miljö Följ länkarna och se hur vi tänker göra Näringsliv Handel Turism Jordbruk Färjor Hamnar Flyg Kollektiv- Trafik Fiber Vägar Förutsättningar Landsbygden Hyresrätter Byggrätter/ Bygglov Gotlandshem Serviceorter Förskolor & Skolor Räddnings- Tjänst Rätts- väsende Hälso- och sjukvård Tillgänglighet Idrott/kultur Äldrefrågor Energi & miljö Försvaret
 3. 3. Regional handlingsplan 2015-2018 HANDEL Start • Folkpartiet vill Folkpartiet på Gotland vill ha en konkurrenskraftig handel året runt på hela Gotland. Världsarvsstaden ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. • Bakgrund Många flyttar till eller besöker Gotland för den vackra naturen och öns kulturella värden. Man vill samtidigt ta del av en väl utbyggd service. Idag sker utvecklingen av denna service i huvudsak utanför Visbys murar, vilket medfört en helt förändrad och död innerstad under stora delar av året. Landsbygden känner av den ensidiga satsningen på Visby. • Så här gör vi Vi skall utveckla serviceorterna. Vi budgeterar för två timmars fri parkering året runt på hela ön. Vi gör parkeringen vid Kaiserport avgiftsfri året runt. Sommartid skall avgiftsfri parkering finnas på Gutavallens grusplan, detta för att stödja Visby innerstad och ge en naturlig entré till Adelsgatan.
 4. 4. • Folkpartiet vill Folkpartiet på Gotland vill medverka till en bättre entreprenörsanda och konkurrens på lika villkor, så att fler entreprenörer ser utvecklingsmöjligheter. Ett gott näringsliv ger god ekonomisk tillväxt. • Bakgrund Vi har potential i bl a jordbruket med livsmedelsprodukter av hög kvalitet och i besöksnäringen som viktig del av tjänstesektorn. Nyföretagandet är bland det högsta i landet. • Så här gör vi Omfördelar resurser till Inspiration Gotland. Vi förenklar processer och förbättrar tillgängligheten. Rätt kompetens på rätt plats. Vi träffar utvecklingsbolag/intresseföreningar i regelbundna möten. Regionen skall inte ägna sig åt uppgifter som tillhör näringslivet. Vi ser till att skattebetalarna inte tar affärsmässiga risker. Regional handlingsplan 2015-2018 Näringsliv Start
 5. 5. • Folkpartiet vill Att Sverige skall ha samma konkurrensvillkor som andra EU-länder Utveckla jord- och skogsbruket på Gotland Att landsbygdsprogrammet ska behållas och inriktas på miljöåtgärder och ”kollektiva nyttigheter. Att samma regler för djurskydd ska gälla i hela EU Att jordbrukets vattenhushållning måste förbättras Att jord- och skogsprodukter vidareförädlas på Gotland Att Gotland ska bli GMO fritt • Bakgrund Ett hållbart jord- och skogsbruk är motorn för landsbygden och tätorternas utveckling samt en del av lösningen på de miljöutmaningar som kommer. Redan med nuvarande teknik skulle jord- och skogsbruket till stor del, kunna vara självförsörjande på hållbar energi • Så här gör vi Vi utvecklar Lövsta till ett energi- och ekologiskt centrum nära kopplat till Högskolan och lantbruksuniversitet Vi förändrar kriterierna i upphandlingsprocesserna och prioriterar kravet på närproducerat Regional handlingsplan 2015-2018 JORDBRUK/SKOG Start
 6. 6. • Folkpartiet vill Folkpartiet på Gotland vill öka antalet besökare för att optimera de positiva effekter som turismen har för detalj- och dagligvaruhandeln, för tjänste- och transportföretagen samt för hotell och restaurang och för kultur-/upplevelseleverantörer. Vi skapar fler arbetstillfällen och möjlighet för befintliga företag att växa och nya att etablera sig. • Bakgrund Gotland lockar i första hand besökare från svenska fastlandet. Andelen utländska besökare kan öka och bli ett bra komplement med en möjlig säsongsförlängning. Flera bolag trafikerar redan idag till ön med stor turtäthet. Kryssningstrafiken tappar besökstid genom att de ej kan lägga till vid kaj. • Så här gör vi Vi prioriterar en kryssningskaj. Vi arbetar för fler färje- och flygmöjligheter till fastland och utland. Vi inför fri kollektivtrafik och ökad turtäthet på stomlinjerna för turismens möjlighet att nå våra serviceorter. Regional handlingsplan 2015-2018 TURISM Start
 7. 7. • Folkpartiet vill Prioritera Gotlands VA-plan 2014-2022. • Bakgrund Det råder byggstopp runt Gotlands kust. Flera reningsverk läcker avloppsvatten till Östersjön och dricksvattnet räcker inte till på sommaren. Utvecklingen av vatten och avlopp över hela ön avgör våra möjligheter till byggande framförallt på landsbygden.. • Så här gör vi Vi avsätter nödvändiga resurser årligen för att skydda miljön och skapa utveckling. Regional handlingsplan 2015-2018 Öka möjligheterna till att bygga på landsbygden Start
 8. 8. • Folkpartiet vill Bygga hyresrätter i olika former. Studentbostäder och trygghetsboende för äldre. • Bakgrund Campus Gotland planerar för ytterligare 600 studenter på Gotland. Äldre vill ha trygghet och närhet till service. Idag saknas trygghetsboende som alternativ när man som äldre vill lämna sin villa/bostadsrätt. • Så här gör vi Vi halvera anslutningsavgiften till VA för lägenheter under 31 m2. För student- och trygghetsbostäder tillämpar vi särskilda/lägre kostnader för byggrätter. Regional handlingsplan 2015-2018 HYRESRÄTTER Start
 9. 9. • Folkpartiet vill Bygga 200 nya hyreslägenheter per år! • Bakgrund Skall Gotland ha en framtid så krävs ett befolkningsunderlag på 65 000 innevånare. Vårt största hinder för inflyttning är idag bristen på hyresbostäder. För många är möjligheten att få pröva boendet på Gotland avgörande. Idag är kön till Allmännyttan 3-5 år. Vi vill att Gotlandshem ”alltid” skall ha cirka 10 lägenheter lediga. • Så här gör vi Vi skall styra Gotlandshem på ett betydligt tydligare sätt. Vi skall prioritera Gotlandshem och andra byggherrar som är intresserade av att bygga hyresrätter, vad gäller markanvisning och kostnad för boarea. Följer inte Gotlandshems styrelse direktiven så är det upp till oss att ändra styrelse. Regional handlingsplan 2015-2018 HYRESRÄTTER Start
 10. 10. • En första prioritet är att skapa en exploateringsplan som säger vad, var och till vilket pris det går att bygga. En sådan plan skall utformas i samråd mellan Region Gotland och byggherrarna. Detaljplaner skall endast göras när de ger resultat på bostadsbyggandet, efter överenskommelse med byggherre. Planerna ska ge möjlighet för mindre aktörer att agera och i slutänden bygga. • Parkeringsmöjligheter i innerstaden ska utökas och systemet med boendeparkering ses över. Regional handlingsplan 2015-2018 FÖRUTSÄTTNINGAR/ BYGGA BO Start
 11. 11. • Folkpartiet vill Innrätta regionala villatomter i Visby! • Bakgrund För de (oftast barnfamiljer) som vill bygga sitt hus i närheten av Visby finns idag inga regionala alternativ. För många är detta det boende som, om det är till rätt pris, ger möjligheter till umgänge, säkerhet och kamrater till barn och föräldrar. Grunden för varje villa är kostnaderna för tomten och VA. Återigen finns kopplingen till befolkningsmålet och våra möjligheter att finna bostäder som är anpassade till var vi befinner oss i livet. • Så här gör vi Vår detaljplan för det nya villaområdet på Visborg skall var färdig 2015. Priset för en tomt, inklusive VA till självkostnadspris vilket idag motsvarar 450- 550 000 kronor. Regional handlingsplan 2015-2018 BYGGRÄTTER OCH BYGGNADSLOV Start
 12. 12. Regional handlingsplan 2015-2018 SERVICEORTER Start • Folkpartiet vill: I Vision 2025 talas om serviceorter i olika klasser med olika serviceutbud. Vi vill att alla serviceorter skall behandlas på likartat sätt och ha en basservice bestående av skola, bibliotek ,äldreboende och vårdcentral eller minst distriktssköterskemottagning/trygghetspunkter. • Bakgrund Fp anser att ingen skall behöva resa mer än två mil för att få basservice. Ett stort skäl för bra basservice är att locka fler inflyttare till vår Ö. Ordnar vi servicen, så finns även stora möjligheter till näringsliv i form av livsmedelsbutik/er, bank, apotek och utlämningsställe för systembolaget. Även andra företag kan känna trygghet i att starta verksamheter på eller nära våra serviceorter. • Så här gör vi Följande serviceorter utvecklas under nästa mandatperiod, med start 2015; Roma, Klintehamn, Hemse, Slite, Fårösund, Burgsvik & Katthammarsvik. Vi lägger inte ned VC i Roma. Vi utvecklar VC i Fårösund kopplad till Slite VC. Vi startar trygghetspunkter i Burgsvik och Katthammarsvik.
 13. 13. Regional handlingsplan 2015-2018 FÄRJETRAFIKEN Start • Folkpartiet vill Linjetrafikens tidtabeller och överfartstider skall hålla minst dagens nivåer. Långsiktigt skall biljettpriset sänkas till motsvarande kostnad för att resa på väg/järnväg. Regionen skall underlätta för att bedriva kompletterande/konkurrerande trafik. • Bakgrund Linjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är en helt avgörande faktor för Gotlands utvecklingsmöjligheter, och skall behandlas som infrastruktur. • Så här gör vi Vi skall utveckla och intensifiera det tvärpolitiska arbetet mot Näringsdepartementet.
 14. 14. • Folkpartiet vill Att Fiber och 4G skall betraktas som en självklar del av infrastrukturen. Att hela Gotland skall ha möjlighet till fiberanslutning (100 Mbit/100 Mbit) senast 2016. Hela ön skall ha mobil 4G-åtkomst. • Bakgrund Internetanslutning av god och stabil kvalitet blir allt viktigare. Det traditionella telenätet underhålls inte längre och det finns en planerad avveckling för ett flertal telestationer. Flera socken- och kvartersprojekt står i dag still i väntan på tillstånd. • Så här gör vi Vi ger fortsatt stöd till Sockenprojekten. I Visby och Klintehamn underlättar vi för skapandet av ”Kvartersprojekt”. Samhällsbyggnadsförvaltningen skall prioritera infrastruktur i sitt planarbete. Regional handlingsplan 2015-2016 FIBER/MOBILNÄT Start
 15. 15. Regional handlingsplan 2015-2018 FLYGFÖRBINDELSER Start • Folkpartiet vill Visby Airport skall ha minst samma möjligheter som i dag, för att ta emot internationella flyg. Nationell flygverksamhet skall fortsätta att bedrivas på dagens grunder. Bromma flygplats skall behållas. • Bakgrund I dag finns det en fungerande marknad för passagerarflyg till och från Gotland, med rimlig prisnivå. Våra flygkommunikationer vilar på två huvudben, Bromma och Arlanda. Bromma lever under ständigt nedläggningshot. • Så här gör vi Brommas situation bevakas, och vi deltar i de aktioner som stödjer överlevnad och utveckling av Bromma.
 16. 16. Regional handlingsplan 2015-2018 KOLLEKTIVTRAFIKEN Start • Folkpartiet vill Införa fri kollektivtrafik. Optimera linjenätet för resor till serviceorter 30-minuters trafik på stomlinjerna Utveckla innerstadslinjen • Bakgrund Privatbilismen står för en stor del av Gotlands koldioxidutsläpp. Ett kraftfullt verktyg för att nå vårt visionsmål att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor, är att minska på vårt bilresande. • Så här gör vi Kartläggning av linjebehov tack vare nya förutsättningar. Attitydpåverkan av arbetsgivare för att underlätta kollektivt arbetspendlande, t ex flextid, cykelgarage. Vi har en budget som ger utrymme för våra förslag
 17. 17. Regional handlingsplan 2015-2018 VÄGAR OCH CYKELVÄGAR Start • Folkpartiet vill Bygga säkra cykelkorsningar i Visby Att gatubelysningen på landsbygden skall renoveras och utvecklas. Att de större länsvägarna skall anpassas till 90 km/h-standard Att parkering skall vara kostnadsfri på regionala parkeringar och gator i två timmar. Reservera platser på de större parkeringarna för el- och biogasbilar. Bakgrund I takt med att fler kommer att välja bort bilen för arbetsresor kommer antalet cyklister i Visby att öka. Det finns i dag ett antal ”farliga” platser där cykelbanor korsar vägar och utfarter. Det finns tendenser att lösa trafikproblem genom att försvåra biltrafik i staden. Man glömmer att biltrafiken fyller ett behov. Så här gör vi Lobbyarbete mot Trafikverket för standardhöjning av vägar och belysning. Planeringsarbetet för Visbys gatustruktur skall ske ur ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till handel, boende, arbete och Visbys status som världsarv. Fri kollektivtrafik, med utvecklade stomlinjer och servicelinjer.
 18. 18. • Folkpartiet vill Verka för en reservhamn för färjetrafiken. Fortsätta utvecklingen av Klintehamns hamn, för att klara styckegodshantering. Utreda förutsättningar för kompletterande passagerartrafik till annan hamn än Visby Bygga en kryssningskaj i Visby • Bakgrund I dag saknas ett fungerande reservalternativ för färjetrafiken till Visby. Kryssningstrafiken ökar i östersjön, men minskar i Visby. Kryssningsbesöken är viktiga för Gotland. • Så här gör vi En reservhamn är en infrastrukturfråga. Staten skall ta ansvar för detta. Vi skall påverka i den riktningen. Vi avsätter resurser till utvecklingen av Klintehamns hamn. Vi arbetar vidare med planarbete och avtal för kryssningskaj. Regional handlingsplan 2015-2018 HAMNAR Start
 19. 19. • Folkpartiet vill Att alla, oavsett bostadsort, skall granteras en högkvalitativ och likvärdig utbildning i våra förskolor och skolor. • Bakgrund Gotland är en landsbygdsregion, vilket innebär att vissa särskilda förutsättningar måste beaktas vid planeringen av skolverksamheten. • Så här gör vi Glesbygdskolorna skall kompenseras för sina högre kostnader genom ett centralt finansierat regionalt stöd. En särskild satsning på pedagogisk fortbildning vad gäller användningen av digitala hjälpverktyg görs för lärare vid små skolor. Regional handlingsplan 2015-2018 FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Start
 20. 20. • Folkpartiet vill Verka för att rättsväsendet i sin helhet effektiviseras, i första hand gäller det förvaltningsrätterna. • Bakgrund Förvaltningsrättens flytt till fastlandet har inneburit att gotlänningarna numera inte har samma förutsättningar som tidigare att utan tidsförlust och stora egna kostnader bevaka sin rätt inför lagen. • Så här gör vi Vi verkar för att avdela en alt. två rådmän/domare från förvaltningsrätten i Stockholm till Visby. Arbetsunderlag för en gotländsk förvaltningsrättsfilial torde inte saknas. Med dagens teknik föreligger inga hinder för att domsunderlag, i form av mål med fastlandsanknytning där muntlig förhandling inte påkallats, elektroniskt överförs för handläggning och dom. Regional handlingsplan 2015-2018 RÄTTSVÄSENDE Start
 21. 21. • Folkpartiet vill Tillgänglighetsanpassa alla offentliga lokaler, utrymmen och badstränder så att alla människor har tillgång till dem. • Bakgrund Alla människor har samma värde och ska ha samma möjligheter att ta till sig allt som erbjuds. Ett funktionshinder ska inte vara ett handikapp. • Så här gör vi Genom att vi följer de bestämmelser om tillgänglighet som finns i Plan- och Bygglagen samt de bestämmelser som kommer att införas i Diskrimineringslagen från och med årsskiftet. Vi avsätter medel till anpassning av badstränder. Regional handlingsplan 2015-2018 TILLGÄNGLIGHETSFRÅGOR Start
 22. 22. • Folkpartiet vill: Att det byggs fler särskilda boenden, trygghetsboenden och seniorboenden. Utöka anhörighetsstödet. • Bakgrund De äldre är en fortsatt ökande andel av vår befolkning. För närvarande råder brist på vård- och omsorgsboenden, vilket medför både personligt lidande och stora samhälleliga merkostnader. • Så här gör vi Det ska byggas 100 nya lägenheter inom särskilt boende. För att säkerställa byggandet av trygghetsboende utanför Visby inför vi möjlighet för entreprenörer att erhålla regional borgen Regional handlingsplan 2015-2018 ÄLDREFRÅGOR Start
 23. 23. • Folkpartiet vill Att människorna här på ön skall kunna känna en trygghet i att räddningstjänsten är tillräckligt bemannad och att larmcentralen är lokaliserad på ön, detta för att garantera lokalkännedom. • Bakgrund Vi är oroade över neddragningar inom räddningstjänsten. Vi har en icke fungerande färdtjänst. Det händer alltför ofta att ambulanser inte hittar till rätt adress eller har orimligt lång utryckningstid. • Så här gör vi Vi tillför de medel, som räddningstjänsten och länsstyrelsen kräver. Vi säger upp avtalen med Samres och SOS alarm och i den nya upphandlingen formulerar vi kriterier som förutsätter lokalkännedom. Regional handlingsplan 2015-2018 RÄDDNINGSTJÄNST OCH ALARM Start
 24. 24. • Folkpartiet vill Att idrott, fritid o kultur ses som viktiga ”stödfunktioner” när vi bygger bo, skapar trygghet och stimulerar fler att flytta till Gotland . • Bakgrund En ökande fritid ger mer möjligheter till aktivitet och förbättrad hälsa. Barn och ungdom skall kunna, på nära håll, nyttja idrotts- och fritidsanläggningar. Solbergabadet är under all kritik och teaterverksamheterna saknar en scen • Så här gör vi Vi skall under mandatperioden räkna upp idrottens och övriga ungdomsorganisationers stöd samt omgående öppna de fritidsgårdar som stängts – gärna i nya driftsformer. Bibliotek skall finnas på alla serviceorter Under mandatperioden startar projekteringen av ett modernt badhus och ett scenkonstens hus. Starta upp hälsoprojektet FAR tillsammans med vården samt markera vår uppskattning av de många ideella ledarna inom ungdoms- och idrottsorganisationerna. Regional handlingsplan 2015-2018 IDROTT,FRITID OCH KULTUR Start
 25. 25. • Folkpartiet vill Öka servicen på landsbygden – Minska trycket på Visby Vi vill ha ett hälsoinriktat arbetssätt. • Bakgrund Vi har ett överutnyttjande av den kostsamma sjukhusvården Skall vi minska på våra överkostnader för sjukvård så gäller det att satsa på hälso- och friskvård. Visby lasarett och dess akutmottagning är överutnyttjad. Avlastning och en ökad trygghet i närområdet är till gagn för alla. • Så här gör vi • Vi satsar på att inrätta en ”Lättakut” på Hemse VC utrustad med röntgen- och analysutrustning samt möjligheter till telekonsultation. Vi byter namn på vårdcentralerna till Hälsocentraler. Regional handlingsplan 2015-2018 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Start
 26. 26. • Folkpartiet vill Arbeta för att öka den militära närvaron på Gotland samt för att Sverige ska söka medlemskap i NATO. • Bakgrund Sedan början av 1800 – talet har Försvarsmakten haft en tydlig närvaro på Gotland. Med moderna precisionsvapen har öns militärstrategiska betydelse ökat dramatiskt under senare år. Med dagens avancerade vapen kan alla mål på och över Östersjön bekämpas. Kontrollen av Gotland har därför en avgörande betydelse för Svenska försvaret. Vid en konflikt i vårt närområde kommer ön att få stor betydelse. • Så här gör vi Ökade försvarsanslag. Mekaniserade förband med luftvärn och artilleri samt sjömålsrobot förrådsställs på Gotland. Ledningsorgan i form av stab organiseras på Gotland. Gotlandsgruppen med Hemvärnsbataljon utökas personellt och materiellt. Regional handlingsplan 2015-2018 FÖRSVARET Start
 27. 27. • Folkpartiet vill Genomföra EU:s Östersjöstrategi med de tre målen: att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet! • Bakgrund Ett av världens smutsigaste hav som är i stort behov av räddningsinsatser. Övergödning, föroreningar och överfiske har under tid skadat havsmiljön. Gotland har som egen region mer kust mot Östersjön än de flesta länderna. Runt hela Gotland finns ett band av syrefattiga döda bottnar där inget liv kan reproduceras. Genom samarbete och samverkan kan vi förändra och få en bättre miljö med en biologisk mångfald. Ett rent hav ger möjligheter att utveckla turism- och besöksnäringen. • Så här gör vi Vi skall vara aktiva i sökandet av partners och samarbete runt Östersjön. Partnerskapet skall gälla projekt som stödjer målen och därmed ger finansiering från EU. Höja reningsgraden på det vatten som Region Gotland släpper ut i Östersjön. Regional handlingsplan 2015-2018 Östersjön Start
 28. 28. • Folkpartiet vill Stödja utvecklingen av hållbara energi källor och minska vårt beroende av fossila bränslen Säkra vår vattenförsörjning Stödja utvecklingen av solenergi genom installationer på kommunala byggnader. • Bakgrund Mänskligheten står inför globala utmaningar. Klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden. Brist på rent vatten. Spridning av kemikalier. Region Gotland har idag ett fåtal (Visby, Slite) reningsverk som klarar att rena avloppsvatten vid alla situationer. Resten av reningsverken släpper ut orenat avloppsvatten vid regn och bidrar till övergödningen av Östersjön. • Så här gör vi Hindra spridning av föroreningar till vattentäkter genom att kontrollera samtliga enskilda avloppsanläggningar. Skydda de kommunala vattentäkterna. Fortsätta förändringen av den kommunala fordonsparken till biogas. Inrätta realistiska och verkningsfulla vattenskyddsområden runt de kommunala vattentäkter som är värda att satsas på samt se till att barriären i vattenverken är tillräcklig. Regional handlingsplan 2015-2018 Energi och miljö Start
 29. 29. • Folkpartiet vill: • Bakgrund • Så här gör vi Regional handlingsplan 2015-2018

×