Publicidad

Paglakas ng europe national monarchy

Teacher I, SSG Adviser, Senior High School Coordinator, Municipal Araling Panlipunan Focal Teacher (Cardona, Rizal - Secondary)
27 de Oct de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Paglakas ng europe national monarchy

 1. GINAMPANAN NG HARI  Kahariang Aleman ang natatag matapos bumagsak ang Rome
 2. GINAMPANAN NG HARI  Panahong Medieval, itinatag ni Charlemagne ang imperyo subalit nagkawatak-watak sa Kasunduan ng Verdun.
 3. GINAMPANAN NG HARI  Maraming hari sa Europe ang nasa trono subalit walang kapangyarihan.  Sa panahon ng piyudalismo, mas makapangyarihan at mayaman ang mga maharlika
 4. GINAMPANAN NG HARI  Ginawa ng mga maharlika ang lahat ng paraan upang mabawasan ang lupain ng hari at kanilang kapangyarihan
 5. GINAMPANAN NG HARI  Maraming maharlika ang sumama sa Krusada ang hindi na nakabalik
 6. GINAMPANAN NG HARI  Nakatulong ang pagsibol ng mga bayan at lungsod sa paglawak ng kanilang kapangyarihan.  Nakatulong ang buwis upang makapagtatag ng suwelduhang hukbo.  Matapat sa hari ang mga empleyado ng pamahalaan at umaasa sa proteksyon ng hari
 7. ANO ANG NATIONAL MONARCHY?  Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 8. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 9. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Naging ganap ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 10. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 11. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II o Philip Augustus– pinag- isa ang France noong 1202
 12. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Siglo 16 at siglo 17, maraming hari ang naging makapangyarihan kaysa sa mga maharlika.
 13. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 14. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Charles IV – lumawak ang teritoryo at kapangyarihan ng emperador
 15. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II – lumakas ang kapangyarihan ng hari at ng Simbahan. Isinanib sa Spain ang Portugal.
 16. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Nagtatag ng maliliit na kaharian ang mga Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Ruso, Serbian, Croatian at Bulgar.
 17. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Catherine I at Peter the Great – nagtayo ng kaharian sa Russia at nagdala ng kulturang Kanluranin sa Russia
 18. KAHARIAN SA ENGLAND  King Alfred of Wessex - pinagsama-sama ang mga kahariang malalapit at pinalakas ang hukbo matapos nitong talunin ang mga Dane
 19. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – naganap ang pagkakaisa ng England  Nagtatag ng malakas na pamahalaang sentral at pinalakas ang kapangyarihan ng hari.
 20. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – nagpasimula ng sensus (Doomsday Book) bilang batayan ng pagbabayad ng buwis.
 21. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – pinatatag ang sistema ng batas at mga hukuman.  Nakatulong ang common law sa pagkakaisa dahil sa makatarungang pamamahala.
 22. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VI – pinalawak ang pamumuno ang papel ng hari sa mga monasteryo at diyosesis.
 23. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VII – inayos ang alitan tungkol sa halalan sa Simbahan
 24. MONARKIYA NG FRANCE  Louis IX – napatigil ang rebelyon  Natatag ang Parliament of Paris, institusyon ng monarkiya ng France.
 25. MONARKIYA NG FRANCE  Mahina ang mga sumunod na hari kay Louis IX, ang katapatan sa har ang siyang pinakamalakas na pwersang pulitikal sa France sa loob ng ilang siglo  Ang hari ang simbolo ng pagkakaisa at mabuting pamahalaan
 26. REFERENCE www.wikipedia.org www.yahoo.com/images Kasaysayan ng Daigdig, pp. 163 - 165
 27. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com Facebook: Jared Ram Juezan Twitter: @jaredram55
 28. all is well
 29. all is well, all is well,
 30. all is well, all is well, all is well
 31. THANK YOU VERY MUCH! PREPARED: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III October 27, 2012
Publicidad