Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Paglakas ng europe simbahang katoliko

 1. PAGBAGSAK NG ROME 476 BC – bumagsak ang Rome, nagsimula ang Medieval Period. pingalagaan ng Simbahan at mga mamamayan ang kagalingan sa imperyo
 2. PAGBAGSAK NG ROME Si Charlemagne ang unti- unitng gumawa ng paraan upang muling mabuhat at maitatag ang sibilisasyon sa Rome.
 3. BARBARO FRANKS – unang pangkat ng mga barbaro na tumanggap sa Kristiyanismo sa kanlurang Europe
 4. BARBARO CLOVIS – hari ng mga Franks at naniniwala na tulong ng Diyos ang kanilang tagumpay sa digmaan.
 5. ENGLAND ST.AUGUSTINE – ipinakilala ang Kristiyanismo sa England kasama ang 40 misyonero
 6. IRELAND ST.PATRICK – ipinalaganap ang Kristiyanismo sa Ireland sa tulong ng mga misyonero
 7. GERMANY ST.BONIFACE – nagturo at nagpakilala ng Kristiyanismo sa Germany. Itinatag ang mga paaralan at monasteryo sa mga taong nagnanais magsilbi sa Diyos.
 8. itinatag ang mga paaralan pamparokya upang maturuan ang mga mag-aaral ng pagbasa, pagsulat at aritmetika ayon sa doktrina ng Simbahang Katoliko
 9. ang paaralan na pook sa pag-awit upang matutunana ng mga bata ang musikang pansimbahan
 10. cathedral o episcopal school – para masanay ang mga kabataan sa mga gawaing pansimbahan
 11. ang mga monghe ay nakalaan sa monasteryo, ang nakapaimpluwensiya sa mga mag-aarla ng Medieval Period
 12. pinairal ang scholasticism at naging batayan ng pamumuhay sa unibersidad. Scholasticism – nagbigay- diin sa awtoridad ng Simbahan at ni Aristotle.
 13. Saint Thomas Aquinas – pinakabantog na iskolastik, sumulat ng Summa Theologica
 14. PEPIN THE SHORT – nagbigay-karapatan sa Papa na makialam sa suliraning pambansa
 15.  Napatunayan na magaling na administrador ng mga lupain ang mga pari  Walang anak na maaaring magmana dahil walang asawa  Lay investiture  Suliranin: malapit sa feudal lord o hari o kaya sa Papa
 16.  Nagkaroon ng pagkukulang- ispiritwal ang mga obispo kaya ipinagbawal ni Pope Gregory VII na mag-asawa ang mga pari.  Hindi sumunod si Henry IV
 17.  Itiniwalag ng Papa si Henry IV ngunit humingi si Henry IV ng tawad sa Papa  Bumalik si Henry VI sa Italy, sinakop at pinalayas niya ang Papa
 18. Council of Worms of 1122 - kasunduan na pari ang pipili ng obispo at abbot na mamumuno sa lupain ngunit may pagsang-ayon ang hari
 19. Napoleon Bonaparte – ang sumira at nagpatigil ng kalakaran
 20. REFERENCE www.wikipedia.org www.yahoo.com/images Kasaysayan ng Daigdig, pp. 168 - 170
 21. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 22. all is well, all is well, all is well
 23. THANK YOU VERY MUCH! PREPARED: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III November 3, 2012
Publicidad