Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

portes obertes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pga1516
Pga1516
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 69 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

portes obertes

 1. 1. IES La Mallola Portes obertes curs 2007-2008
 2. 2. La nostra visió de l’ESO <ul><li>El nostre objectiu principal és contribuir a la construcció dels futurs ciutadans i ciutadanes del nostre país. </li></ul><ul><li>Ensenyament comprensiu. </li></ul><ul><li>Caràcter integrador: progrés en funció de les seves capacitats. </li></ul><ul><li>És una tasca compartida entre família i institució escolar. </li></ul><ul><li>Etapa complexa: s’inicien els canvis que configuraran la seva personalitat. </li></ul><ul><li>Necessitat de models positius. </li></ul><ul><li>Proximitat: pare, mare i professorat. </li></ul>
 3. 3. Organització general del centre <ul><li>Consell Escolar </li></ul><ul><li>Equip Directiu </li></ul><ul><li>Claustre de Professorat </li></ul><ul><ul><li>Equips docents </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutories </li></ul></ul><ul><ul><li>Departaments </li></ul></ul><ul><li>Consell de Representants de classe (alumnat) </li></ul><ul><li>AMPA - Associació Mares i Pares </li></ul><ul><li>Consell de Famílies </li></ul>
 4. 4. Organització del professorat <ul><li>Tutories: acompanyament i seguiment de l’alumne/a. Orientació Acadèmica, Personal i Professional. </li></ul><ul><li>Seminaris i departaments didàctics: programació currículum. </li></ul><ul><li>Equips docents: seguiment individual de l’alumne/a, i seguiment global del treball i relació dels grups classe. </li></ul><ul><li>En la mesura de les nostres possibilitats, el professorat i la tutoria es mantenen als dos primers cursos d’ESO amb el mateix alumnat. Si és possible, també als dos últims cursos de l’ESO. </li></ul>
 5. 5. Equips docents <ul><ul><ul><li>Composició i organització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elabora i pacta estratègies de treball amb l’alumnat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interlocutors amb l’Equip Directiu: Coordinacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interlocutors amb l’alumnat i famílies: Tutories </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Tutories <ul><li>Crèdit de Tutoria. </li></ul><ul><li>Tutoria individualitzada. </li></ul><ul><li>Interlocutora entre l’Institut i les famílies. </li></ul><ul><li>Treball diferenciat segons el nivell. </li></ul>
 7. 7. Pla d’estudis (provisional) 60 32 29 29 32 29 29 Total 2 3 3 Crèdits de síntesi 2 1 1 1 1 1 1 Crèdits de tutoria 4 3 3 3 3 Crèdits variables 2 3 3 Religió /Activ. d’estudi alternat. 4+2CV 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Tecnologia Crèdit variable 2 2 2 2 Música 6 3 3 3 3 3 3 Matemàtiques 6 3 3 3 3 3 3 Llengua castellana 6 3 3 3 3 3 3 Llengua catalana 6 3 3 3 3 3 3 Idioma 2 2 2 2 Educació visual i plàstica 4 2 2 2 2 2 2 Educació física 6 3 3 3 3 3 3 Ciències socials 6 3 3 3 3 3 3 Ciències de la naturalesa Crèdits 6T 5T 4T 3T 2T 1T 2n curs 1r curs
 8. 8. Horari 16’30-17’30 15’30-16’30 Dinar 12’45-13’45 11’45-12’45 Esbarjo 10’15-11’15 9’15-10’15 8’15-9’15 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns 1ESO
 9. 9. Sala professorat
 10. 10. Organització de l’alumnat <ul><li>Delegats/des de classe </li></ul><ul><li>Representants Consell Escolar </li></ul><ul><li>Consell de Delegats/des i representants al consell Escolar. </li></ul><ul><li>Coordinació alumnes </li></ul>
 11. 11. Assistència <ul><li>El dret a l’educació implica el deure d’assistència. </li></ul><ul><li>Es passa llista cada hora. </li></ul><ul><li>Els justificants de les famílies són revisats per la tutoria. </li></ul><ul><li>Cal justificació oficial. </li></ul><ul><li>Sempre que es pugui, aviseu de l’absència a l’institut. </li></ul><ul><li>Comunicació diària a les famílies de les faltes d’assis- tència. </li></ul><ul><li>Cap alumne/a pot sortir de l’institut sense autorització. </li></ul>
 12. 12. Diari de Classe <ul><li>A tota l’ESO tenim un diari de classe on el professorat hi anota cada hora aquells aspectes remarcables, positius i negatius. </li></ul><ul><li>Facilita la feina de la tutoria : s’hi anota els/les alumnes que no han fet deures, alumnes que per algun motiu (bo o dolent) han sobresortit durant la classe ... </li></ul><ul><li>Cada setmana es revisa, a l’hora de tutoria (amb l’alumnat) i a l’equip docent (amb el professorat). </li></ul>
 13. 13. Classe
 14. 14. Tractament de la diversitat <ul><li>Grups de 20 alumnes per classe. </li></ul><ul><li>(Català, Castellà i Matemàtiques) </li></ul><ul><li>Desdoblament a les classes de Ciències, Tecnologia, Anglès. </li></ul><ul><li>Atenció personalitzada. </li></ul><ul><li>Psicòloga. </li></ul><ul><li>Psicoterapeuta. </li></ul><ul><li>Aula d’Acollida. </li></ul>
 15. 15. Aula d’acollida
 16. 16. Grups d’atenció a la diversitat
 17. 17. Organització de les famílies <ul><ul><ul><li>Representants de classe . Us proposem que cada classe (ESO i Batxillerat) anomeni dues persones, amb la finalitat d’articular la partici-pació de les famílies en la gestió de l’institut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els primers dilluns de cada mes ens reunim per anar revisant els problemes que van sorgint i tractem de resoldre’ls . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consell Escolar : Pares i Mares representats al consell escolar. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Escola de mares i pares <ul><li>Cada any, la Coordinació pedagògica conjun-tament amb el Consell de famílies planifica unes xerrades-taller. </li></ul><ul><ul><li>Relació de parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assetjament escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com aprendre a dir no. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expressió dels sentiments. </li></ul></ul>
 19. 19. Escola de mares i pares
 20. 20. Escola de mares i pares
 21. 21. Comunicació a les famílies <ul><li>Tindreu cinc comunicacions en total sobre l’aprenen- tatge del vostre fill/a. </li></ul><ul><li>A mitjans de la primera i la segona avaluació, fem preavaluacions amb comunicacions qualitatives. </li></ul><ul><li>1a avaluació amb comunicació quantitativa i qualitativa, abans de Nadal. </li></ul><ul><li>2a avaluació amb comunicació quantitativa i qualitativa, abans de Pasqua. </li></ul><ul><li>3a avaluació amb comunicació quantitativa i qualitativa, abans de les vacances d’estiu. </li></ul><ul><li>Agenda individual i digital. </li></ul>
 22. 22. Coordinació Primària - Secundària <ul><li>Trobades al llarg del curs: hàbits i currículum. </li></ul><ul><li>Retorn del resultat de la primera avaluació. </li></ul><ul><li>Visites al centre de les tutories i alumnes de 6è. </li></ul><ul><li>Juny: trobada tutor/a de Primària i Coordinadora pedagògica i Coordinador - tutor de 1r d’ESO. </li></ul><ul><li>Setembre: equip docent i EAP. </li></ul>
 23. 23. Projecte ad@ <ul><li>Integració de les TIC en els processos d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Treball individualitzat. </li></ul><ul><li>Seguiment del progrés. </li></ul><ul><li>Gran dotació tecnològica. </li></ul>
 24. 24. Pla de Millora de la qualitat <ul><li>Pla de millora de la qualitat. </li></ul><ul><ul><li>Millorar els resultats acadèmics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar la cohesió social. </li></ul></ul><ul><li>Relacions famílies (formació, conferències, cursos, activitats, etc.) </li></ul><ul><li>Dinamització de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Estudi assistit per a l’alumnat </li></ul><ul><li>Serveis de suport a l’alumnat (classes tarda dimecres i divendres) </li></ul><ul><li>Recursos TIC a l’aula. </li></ul>
 25. 25. Sortides <ul><li>La Castanyada: sortida de convivència Alumnat i Equip docent. </li></ul><ul><li>Febrer: dos dies d’activitats (cultural+lúdica) fora del centre. Viatges de 4t ESO i 1r i 2n de Batxillerat. </li></ul><ul><li>Final de curs: Port Aventura. </li></ul><ul><li>Crèdits de síntesi amb sortides fora del centre: final de curs 2n, 3r ESO, i abans de Nadal 4t ESO. </li></ul><ul><li>Intercanvi Ahrensburg (entre març i maig) </li></ul><ul><li>Juliol: Brigada a Nicaragua </li></ul><ul><li>Teatre, museus, excursions, ... segons currículum. </li></ul>
 26. 26. Sortida de la castanyada <ul><li>A finals d’octubre, tots els grups fan una sortida per fomentar la convivència. </li></ul>
 27. 27. Sortida a la neu <ul><li>A 4t d’ESO els i les alumnes fan una setmana de sortida a la neu. </li></ul>
 28. 28. Sortides activitats Febrer <ul><li>L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO fa dues sortides a mitjans de febrer: una de cultural i una altra de lúdica. </li></ul>
 29. 29. Sortides Batx: Londres i Itàlia <ul><li>A 1r i 2n de Batxillerat, durant la setmana de febrer, </li></ul><ul><li>Viatgen a Londres i Itàlia. </li></ul>
 30. 30. Intercanvi Ahrensburg <ul><li>A 4t d’ESO un grup d’alumnes participa en un intercanvi amb la ciutat agermanada d'Esplugues. </li></ul>
 31. 31. Crèdit de síntesi 2n ESO <ul><li>A 2n d’ESO fan el crèdit de síntesi al delta de l’Ebre. </li></ul>
 32. 32. Brigada a Nicaragua
 33. 33. Festes del centre: <ul><li>Castanyada solidària. </li></ul><ul><li>Nadal: amic/-ga invisible. </li></ul><ul><li>Sant Jordi </li></ul><ul><ul><li>Gimkana per a 1r i 2n d’ESO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lectures poètiques i teatre 3r i 4t ESO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Roses solidàries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurs literari per a tots els cursos. </li></ul></ul><ul><li>Sopars amb famílies: solidaris, d’intercanvi, de viatges… </li></ul><ul><li>Festa de la primavera: volada d’estels 1r ESO </li></ul><ul><li>Festa de graduació de 4t d’ESO </li></ul><ul><li>Festa de graduació de 2n de Batxillerat </li></ul>
 34. 34. Sant Jordi <ul><li>Concurs literari </li></ul>
 35. 35. Sant Jordi <ul><li>Gimkana </li></ul>
 36. 36. Festa primavera <ul><li>Volada d’estels a la platja. 1r ESO </li></ul>
 37. 37. Fest es de graduació
 38. 38. Equipaments <ul><li>Gimnàs i pistes </li></ul><ul><li>4 laboratoris d’experimentals. </li></ul><ul><li>2 laboratoris d’idiomes. </li></ul><ul><li>Aules específiques de música, tecnologia i plàstica. </li></ul><ul><li>10 aules multimèdia amb connexió a Internet </li></ul>
 39. 39. Les nostres aules
 40. 40. Les nostres aules
 41. 41. Esbarjo
 42. 42. Laboratori de Ciències
 43. 43. Laboratori de Física
 44. 44. Aula de Visual i Plàstica
 45. 45. Aules de Tecnologia
 46. 46. Aules de Tecnologia
 47. 47. Aules d’idiomes: Anglès i Francès
 48. 48. Aules d’idiomes: Anglès i Francès
 49. 49. Aula de Música
 50. 50. Aula de Música
 51. 51. Aules Kit Internet a l’aula
 52. 52. Sala d’actes
 53. 53. Pistes esportives
 54. 54. Pistes esportives
 55. 55. Gimnàs
 56. 56. Aules d’informàtica
 57. 57. Aules d’informàtica
 58. 58. Aules d’informàtica
 59. 59. Serveis <ul><li>Menjador (AMPA) </li></ul><ul><li>Bar </li></ul><ul><li>Biblioteca </li></ul><ul><li>Copisteria </li></ul><ul><li>Taquilles </li></ul>
 60. 60. Servei de menjador <ul><li>Empresa de càtering. </li></ul><ul><li>Temps d’esbarjo i estudi. </li></ul><ul><li>Horari 13:45 a 15:30. </li></ul><ul><li>Tots els dies de la setmana. </li></ul><ul><li>Servei de Monitors </li></ul>
 61. 61. Servei de menjador
 62. 62. Servei de Bar <ul><li>Preus econòmics. </li></ul><ul><li>Venda horari d’esbarjo. </li></ul>
 63. 63. Servei de taquilles <ul><li>Taquilles per a cada alumne/a. </li></ul><ul><li>Pany individual. </li></ul><ul><li>Pagament d’un lloguer de 3 € anuals. </li></ul>
 64. 64. Servei de biblioteca
 65. 65. Servei de biblioteca
 66. 66. Servei de copisteria
 67. 67. AMPA <ul><li>Reunions periòdiques </li></ul><ul><li>Quota AMPA </li></ul><ul><li>Aportació familiar </li></ul><ul><li>Participació en les millores del centre </li></ul><ul><li>Xerrades famílies </li></ul>
 68. 68. Us esperem al nostre centre
 69. 69. Calendari de preinscripció <ul><li>Educació secundària obligatòria </li></ul>

×