Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tình yêu đang là, tình yêu đã là

1.178 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Tình yêu đang là, tình yêu đã là

 1. 2. <ul><li>Love was, </li></ul><ul><li>Tình yêu đã là, </li></ul><ul><li>Love is, </li></ul><ul><li>Tình yêu đang là, </li></ul><ul><li>Love will be, </li></ul><ul><li>Tình yêu sẽ là, </li></ul><ul><li>Love eternally </li></ul><ul><li>Yêu thương cho đến thiên thu   </li></ul><ul><li>Peter Stavropoulos </li></ul><ul><li>*Best Love Poem* </li></ul>
 2. 4. <ul><li>*Love was..... </li></ul><ul><li>Tình yêu đã là… </li></ul>
 3. 5. <ul><li>When 'if' lay between </li></ul><ul><li>you and I </li></ul><ul><li>And 'never' seemed </li></ul><ul><li>Forever </li></ul><ul><li>I fell to earth in </li></ul><ul><li>Surrender </li></ul><ul><li>And you became the </li></ul><ul><li>centre of my eye </li></ul>Khi từ “nếu” ở giữa anh và em và từ “không bao giờ” dường như là mãi mãi, em ngã ra đất buông xuôi đầu hàng và anh đã thành trung tâm của ánh mắt em nhìn
 4. 7. <ul><li>*Love is..... </li></ul><ul><li>Tình yêu đang là… </li></ul>
 5. 8. <ul><li>When I pass by you </li></ul><ul><li>Accidentally </li></ul><ul><li>I grab a sense of your </li></ul><ul><li>Smile </li></ul><ul><li>When between us is </li></ul><ul><li>distance measured by </li></ul><ul><li>the mile </li></ul><ul><li>I grab a sense of our love </li></ul><ul><li>immeasurably </li></ul>Khi em đi qua bên anh tình cờ, em chớp được một cảm thức về nụ cười của anh. Khi giữa chúng ta có khoảng cách đo lường bằng dặm trường, em chớp được một cảm thức về tình yêu của chúng ta, yêu thương khôn lường
 6. 10. <ul><li>* Love will be..... </li></ul><ul><li>Tình yêu sẽ là….. </li></ul>
 7. 11. <ul><li>When I can no longer see </li></ul><ul><li>to see </li></ul><ul><li>When I can no longer </li></ul><ul><li>hear to hear </li></ul><ul><li>I know you will be near </li></ul><ul><li>Simply just you and me </li></ul>Khi em không còn có thể thấy để mà thấy, Khi em không còn có thể nghe để mà nghe, Em biết anh sẽ đến gần, Chỉ có anh và em mà thôi.
 8. 13. <ul><li>*Love eternally..... Yêu thương cho đến thiên thu….. . </li></ul>
 9. 14. <ul><li>When God granted us our </li></ul><ul><li>wish finally </li></ul><ul><li>He put in us a throbbing </li></ul><ul><li>Heart </li></ul><ul><li>When it stops from this earth </li></ul><ul><li>we will depart </li></ul><ul><li>But our Love will live </li></ul><ul><li>Eternally… </li></ul>Khi cuối cùng Thiên Chúa ban cho chúng ta điều nguyện ước, Người đặt trong chúng ta một trái tim phập phồng. Khi nó dừng lại để ra khỏi trái đất này, chúng ta sẽ ra đi Nhưng tình yêu của chúng ta sẽ sống muôn đời…
 10. 17. <ul><li>* Love is a moment </li></ul><ul><li>that lasts forever... </li></ul><ul><li>Tình yêu là một khoảnh khắc </li></ul><ul><li>kéo dài đến mãi thiên thu… </li></ul>

×