Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Panduan eksa mampu

 1. EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 1
 2. 2 SETIAP HARI……… Jam seminggu berada di pejabat 12 jam di pejabat vs 12 jam di rumah 5/7 hari di pejabat 2 jam kesesakan lalu lintas (pergi & balik) Pejabat = rumah kedua 2/7 hari di rumah
 3. 3 ADAKAH PILIHAN ANDA INI ………
 4. 4 ATAU INI ………
 5. 5 ATAU INI ………
 6. 6
 7. 7 ATAU PILIHAN ANDA INI ………
 8. 8 DAN INI ………
 9. 9
 10. SKOP TAKLIMAT 10
 11. 11 PENJENAMAAN EKSA TUJUAN Memenuhi keperluan semasa Meningkatkan persaingan antara agensi Identiti sendiri Kekal Relevan Imej Baharu
 12. Imej Korporat 12 OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA Kreativiti & Inovasi Go Green Persekitaran kerja kondusif Kepelbagaian Agensi 1 2 3 4 5
 13. 13 CONTOH IMEJ KORPORAT1
 14. 14 CONTOH IMEJ KORPORAT…..samb1
 15. 15 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF Parking OKU disediakan 2
 16. 16 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF2
 17. 17 KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM Pelbagai Agensi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Badan Berkanun Negeri (BBN) Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) Keselamatan & Infrastruktur Pentadbiran Sosial Ekonomi KlusterJenis Agensi 3
 18. 18 CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM…samb 3 KESELAMATAN Polis Imigresen Tentera Kastam Mahkamah Pusat Latihan PBT Masjid APMM Pejabat Kadi Hospital Klinik Sekolah IPTA PENTADBIRAN SOSIAL
 19. 19 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI4 PENGKELASAN JENIS UBAT MENGIKUT WARNA TANDA PERGERAKAN PEGAWAI YANG KREATIF
 20. 20 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb TANDA ARAS BORANG Mencukupi Buat pesanan Perlu Tambah SISTEM PERGERAKAN PEGAWAI YANG SISTEMATIK DAN KREATIF 4
 21. 21 TEMPAT LETAK KASUT MENGGUNAKAN KOTAK LAMA ETIKA DI PANTRY MENGGUNAKAN KALENDAR LAMA TEMPAT LETAK PAYUNG MENGGUNAKAN KOTAK LAMA 4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb
 22. 22 CONTOH GO GREEN Daun pandan 5
 23. 23 FAEDAH EKSA Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi) Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran Meningkatkan imej agensi sektor awam Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi
 24. 24 FAEDAH EKSA….samb Meningkatkan semangat esprit de corp Meningkatkan disiplin warga jabatan Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
 25. 25 LATAR BELAKANG EKSA
 26. Kaedah pengurusan yang dipelopori oleh industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang bersih, kemas, tersusun dan selamat memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan/Agensi berasaskan Standard MS ISO 9000, BAGI klausa Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja selain memberi nilai tambah kepada imej organisasi
 27. 27 PELAKSANAAN AMALAN 5S OLEH MAMPU KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BIL. TAHUN 2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Pensijilan & Pengauditan MAMPU Pelaksanaan EKSA-2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
 28. 28 PANDUAN AMALAN 5S (19 MEI 2010)
 29. 29 SISIH Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan. SUSUN Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil. SENTIASA AMAL Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam secara istiqamah. SAPU Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja. SERAGAM Menyeragamkan susunan fail/ meja kerja/peralatan pejabat Amalan 5S: |Dilaksanakan sejak 80an | Konsep asal diadaptasi dari Jepun| IMBASAN KONSEP 5S
 30. SISIH – Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja SISIH secara berkesan Tandakan barang-barang yang tidak diperlukan dengan menggunakan kaedah Tag Merah dan kaedah Tag Kuning
 31. Menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dilupuskan Melekat/melabel Tag Merah ke atas barang /peralatan/rekod yang telah dikenalpasti Mewujudkan kawasan Tag Merah - kawasan pengumpulan barang/ peralatan/rekod yang tidak diperlukan untuk pelupusan Mencatatkan barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan Tag Merah
 32. Menentukan jenis barang/peralatan/rekod yang hendak dinilai Melekat/melabel Tag Kuning ke atas barang /peralatan/rekod yang telah dikenalpasti Membuat penilaian terhadap barang yang dilabel Tag Kuning. Tarikh pelupusan perlu ditetapkan untuk pelupusan atau penyimpanan Mencatatkan barang/peralatan/rekod yang telah dilabelkan dengan Tag Kuning
 33. SISIH secara berkesan Tentukan tempat penyimpanan bagi barang/ peralatan yang masih diperlukan Bagi barang-barang yang hendak dilupuskan, rujuklah kepada Pekeliling/Arahan/Peraturan Kerajaan yang sedang berkuatkuasa
 34. SUSUN - Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya SUSUN secara berkesan: Guna Falsafah 5S Setiap Barang Ada Tempatnya dan Setiap Tempat ada Barangnya Menggunakan kaedah First-In-First-Out (FIFO) Melabelkan dan mengindeks nama dan nombor pada barang/peralatan/rekod Menyusun barang/peralatan/rekod mengikut kategori Memastikan barang disusun dengan sebaik mungkin supaya mudah dicapai
 35. SUSUN FIFO LIFO Pengambilan Rambang
 36. A A A A A A B B B B B B D D D D D D C C C C C C E E E E E E SUSUN • FIFO – Pengambilan • Simpan ikut jenis barang • Pergerakan secara gelonsor • SEBELUM 5S
 37. C4C3C2C1 C7C6C5 B4B1 B2 B3 B5 B6 B7 A4 A5 A6 A7A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7A1 A2 A3 B4B1 B2 B3 B5 B6 B7 C4C3C2C1 C7C6C5 • Sediakan tempat • Padankan nama SUSUN
 38. • Telus / tiada penutup • Petunjuk paras Stok SUSUN B10 - 100 B12 - 100 B10 - 150 B12 - 150
 39. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 • Sisih pembaziran • Susunan menegak • Tiada ruang di atas lantai SUSUN
 40. B20S H B25S H B30S H B35S H B40S H B50S H • Mudah dicari • Tidak mendatar • Susun menegak SUSUN
 41. SUSUN
 42. SUSUN • Sesuaikan label • Pengesanan warna
 43. Kesan Kejayaan SUSUN boleh diukur melalui: Pencarian/ capaian barang/peralatan/dokumen dalam tempoh 30 saat
 44. SAPU - Membersih tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran dilantai, mesin dan peralatan SAPU secara berkesan Mengagihkan Tugasan Pembersihan Menentukan hak milik (ownership) ruang/ peralatan bagi setiap ahli Mewujudkan kaedah pembersihan yang akan digunakan Menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk kerja pembersihan Melaksanakan kerja pembersihan
 45. Kesan Kejayaan SAPU boleh diukur melalui: Produk dan hasil kerja yang berkualiti Persekitaran kerja yang selesa dan selamat Keadaan persekitaran lebih bersih Kos penyelenggaraan lebih rendah
 46. SERAGAM - sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya dengan mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur dan piawai SERAGAM secara berkesan Mewujudkan senarai semak tugasan dengan teknik 5W1H Mewujudkan senarai semak peraturan inventori Mengadakan prosedur kerja pembersihan Mengadakan jadual penyelenggaraan Mewujudkan model/aktiviti susun atur yang SERAGAM
 47. Kesan Kejayaan SERAGAM boleh diukur melalui: Mempunyai piawaian ruang tempat kerja yang lebih baik Mempunyai impak visual yang positif Mempunyai peraturan dan piawaian prosedur kerja (SOP)
 48. SENTIASA AMAL - usaha mengekalkan 4 Amalan 5S yang pertama iaitu Seiri, Seiton, Seiso dan Seiketsu di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di premis Jabatan/Agensi Panduan Mengekalkan Amalan 5S Meneruskan program kesedaran tentang kepentingan Amalan 5S dengan mengadakan latihan yang berterusan Memastikan audit dalaman Amalan 5S dilaksanakan secara berkala Memastikan aktiviti promosi berterusan Mewujudkan sistem pengiktirafan dan penghargaan kepada usaha yang ditunjukkan oleh warga Jabatan/Agensi Mewujudkan sistem pemantauan yang efektif dan sistematik
 49. Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh diukur melalui: Prestasi cemerlang berterusan melalui aktiviti audit dalaman Amalan 5S Jabatan/Agensi Warga Jabatan/Agensi sentiasa kelihatan ceria dan bersemangat melaksana Amalan 5S di samping mematuhi peraturan di tempat kerja Wujudnya disiplin dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga Jabatan/Agensi
 50. Kesan Kejayaan SENTIASA AMAL boleh diukur melalui: Warga mempunyai daya usaha untuk sentiasa mengamal dan menambahbaik Amalan 5S di tempat kerja Peningkatan kecekapan dan keberkesanan proses kerja Penyertaan dan kejayaan dalam konvensyen, pertandingan dan anugerah berkaitan Amalan 5S
 51. 62 PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM(EKSA)
 52. 1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana 2 • Mewujudkan sektor/zon EKSA 3 • Latihan 4 • Pelancaran 5 • Pembudayaan EKSA 6 • AUDIT dan Pemantauan Berterusan 7 • Pengiktirafan
 53. 1 • Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana Struktur Pelaksanaan Amalan 5S: Tanggungjawab Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S hendaklah menyeluruh dan setiap ahli Jawatankuasa dan ahli hendaklah menjalankan peranan masing- masing Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana 5S bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan Amalan 5S dijalankan sebaiknya
 54. Tujuan: mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan dan pengawasan Pembahagian hendaklah dijelaskan melalui pewujudan pelan lokasi sektor/zon bagi memudahkan rujukan Susun atur keseluruhan sektor/zon dan pembahagian kepada sektor/zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi 2 • Mewujudkan sektor/zon EKSA
 55. Menentukan nama kumpulan untuk setiap sektor/zon dan jumlah keahlian kumpulan bagi setiap sektor/zon Mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan struktur kumpulan dan sektor/zon masing-masing dengan mengambil kira hala tuju EKSA di Jabatan/Agensi 2 • Mewujudkan sektor/zon
 56. Sudut EKSA perlu mengandungi perkara-perkara berikut: Polisi/Objektif/Matlamat EKSA Carta Organisasi EKSA Carta Perbatuan/Gantt Chart Peta lokasi/Pelan lantai sektor/zon EKSA Rekod aktiviti (gambar) sebelum dan selepas pelaksanaan EKSA
 57. Slogan EKSA Buletin berkaitan EKSA(jika berkenaan) Maklumat bagi tujuan promosi EKSA di Jabatan/Agensi Nama kumpulan mengikut sektor/zon Penjelasan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penarafan (Jadual 4P) EKSA Jadual tugas dan pelaksanaan aktiviti Jadual mesyuarat/perjumpaan kumpulan
 58. Tujuan: mendalami pengetahuan berkaitan EKSA di samping untuk membudayakan EKSA kepada warga Jabatan/ Agensi Di antara latihan/program yang perlu diikuti : Program Kesedaran EKSA Kaedah Amalan dan Pelaksanaan EKSA Lawatan Penanda aras 3 • Latihan EKSA
 59. Pelancaran dan perasmian boleh diadakan sebagai tanda mula di samping untuk menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan EKSA dalam Jabatan/Agensi Antara perkara yang perlu diberikan penekanan adalah seperti berikut: Dasar Amalan EKSA Zon-zon EKSA Objektif EKSA Pelan tindakan pelaksanaan EKSA Buku Panduan Pelaksanaan EKSA 4 • Pelancaran EKSA
 60. Melaksanakan konsep 5S secara berperingkat Gotong royong perdana Gotong royong Zon Mematuhi Carta Perbatuan EKSA Promosi dan Latihan berterusan 5 • PEMBUDAYAAN EKSA
 61. Pemantauan dilakukan oleh: Ketua Zon EKSA Ketua Unit/ Bahagian/ Jabatan Pengurusan Tertinggi Audit: Audit Dalam berkala Audit luar 6 • Pemantauan & Audit
 62. Dalaman: Pertandingan melalui Keputusan Penilaian Audit Dalam Luaran: MAMPU Ditanda aras dan diiktiraf oleh Jabatan lain 7 • PENGIKTIRAFAN
 63. 75 PENGAUDITAN & PENSIJILAN EKSA OLEH MAMPU
 64. 76 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Permohonan oleh Agensi Permohonan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon Surat rasmi kepada KP MAMPU dengan mengemukakan laporan Audit Dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan
 65. 77 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Agensi Dikenalpasti *Agensi dikenalpasti Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon MAMPU mengeluarkan surat jemputan dan mendapatkan laporan audit dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan *1.Agensi tamat tempoh pensijilan 2. Agensi berpotensi
 66. 78 PROSES PENSIJILAN SEMULA EKSA: Peringatan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Agensi mengemukakan laporan audit dalam MAMPU mengeluarkan surat peringatan 3 bulan sebelum tamat tempoh pensijilan 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan Persediaan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon
 67. 79 MODEL A Generik Komponen A hingga E MODEL B Generik + Khusus* Komponen A hingga F * Bergantung pada jenis agensi PELAKSANAAN PENGAUDITAN
 68. 80 PENGAUDITAN MODEL A Bangunan dan Kawasan Sendiri= Komp A hingga E1 Contoh: Stesen Penguatkuasaan JPJ, PDT Marang, PPD Batang Padang Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan= Komp A hingga E2 Contoh: Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, MAMPU Agensi Berkongsi Bangunan dan Kawasan=Komp A hingga D Contoh: Wisma Persekutuan
 69. SKALA PERMARKAHAN Kategori Layak dipersijilkan : 80% - 89.9%: BAIK 90% dan ke atas: CEMERLANG SKALA SEDIA ADA SKALA BAHARU 81 Melebihi 80%: Layak dipersijilkan Pemarkahan menggunakan skala likert 1 hingga 5 SKALA PEMARKAHAN
 70. 82 PENSIJILAN EKSA
 71. 83 KRITERIA EKSA
 72. A. Perancangan dan Penubuhan Jawatankuasa B. Ruang Tempat Kerja dan Peralatan C. Persekitaran Tempat Kerja & Kemudahan KOMPONEN PENILAIAN A. Keperluan Utama Pelaksanaan B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat C. Tempat Umum D. Keselamatan Persekitaran E. Kawasan Persekitaran Pejabat F. Tempat Khusus ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 84 KOMPONEN PENILAIAN AUDITAN EKSA Dari 3 komponen kepada 6 komponen
 73. A1. Dasar 5S A2. Carta Agensi 5S (JK Latihan, Promosi Audit, Pelaksana) A3. Peta Kawasan Kerja A4. Rekod Aktiviti 5S A5. Minit Mesyuarat/ Rekod Perbincangan. A6. Garis Panduan 5S di Agensi. dan lain lain. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN A1. Dasar/ Polisi 5S A2. JK Pelaksana A3. Penglibatan Pengurusan Atasan A4. Penilaian Kendiri A5. Pengiktirafan A6. Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi A7. Tindakan Penjimatan/ Go Green ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 85 BAHARU BAHARU BAHARU KOMPONEN A BAHARU
 74. RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT FIZIKAL B1. Lantai B2. Dinding & Siling B3. Lampu & Soket KEPERLUAN UMUM B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah B7. Perhiasan B8. Keperluan Utama RUANG KERJA B9. Meja Kerja Warga/ Work Station/Kubikel Kerja B10. Bilik Pegawai B11. Stor Peralatan Pejabat B12. Bilik Fail B13. Sudut/Bilik Cetak/ Bilik Dokumentasi B14. Bilik Pemandu B15. Bilik Server/Terperingkat ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 86 B1. Kumpulan Pelaksana 5S B2. Sudut 5S B3. Lantai B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pendawaian B7. Lampu B8. Susunan Fail B9. Perhiasan. dan lain-lain. KOMPONEN B
 75. TEMPAT UMUMKRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 87 C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan C2. Kaunter Utama C3. Ruang Menunggu C4. Laluan Utama/ Koridor C5. Bilik Mesyuarat C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber C7. Surau/ Bilik Solat C8. Lif C9. Pantri/ Tempat Minum C10. Tandas Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen B iaitu Ruang Tempat Kerja dan Peralatan KOMPONEN C
 76. KESELAMATAN PERSEKITARAN D1. Pelan Tindakan Kecemasan D2. Pendawaian/ kabel D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran D4. Laluan/ Tangga Kecemasan D5. Kunci KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 88 Tiada KOMPONEN D
 77. 89 Meningkatkan ciri keselamatan ASPEK KESELAMATAN Penyimpanan kunci mengikut tatacara keselamatan yang ditetapkan.
 78. 90 Meningkatkan ciri keselamatan SEBELUM SELEPAS ASPEK KESELAMATAN Tidak perlu pelabelan bilik kebal.
 79. 91 ASPEK KESELAMATAN Memastikan alat pemadam menepati kriteria berikut: i. Penyelengaraan secara berkala ii. Mempunyai Tatacara Penggunaan iii.Berkeadaan bersih iv. Diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai
 80. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN E1. Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri E2. Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 92 Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen C iaitu Persekitaran Tempat Kerja dan Kemudahan. KOMPONEN E
 81. TEMPAT KHUSUS Tempat-tempat khusus di agensi mengikut Kluster: F1.Keselamatan F2.Pentadbiran F3.Sosial KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 93 Tiada KOMPONEN F
 82. 94 CONTOH AMALAN BAIK AGENSI CEMERLANG
 83. Penemuan: Pengurusan stor yang teratur dan sistematik.
 84. Penemuan: Promosi Amalan 5S yang kreatif dan menarik.
 85. 97 Penemuan: Notis penjimatan tenaga yang kreatif.
 86. 98 Penemuan: Penggunaan bahan kitar semula yang kreatif.
 87. 99 Penemuan: Tempat simpan kunci mengikut tatacara keselamatan yang betul
 88. 100 Penemuan: Pelabelan dan sistem fail yang sistematik.
 89. 101 Penemuan: Laci alat tulis disusun dengan kemas.
 90. 102 Penemuan: Etika penggunaan bilik/peralatan gunasama yang seragam dan menyeluruh.
 91. 103 Penemuan: Sistem bilik fail yang sistematik.
 92. 104 Penemuan: Tatacara penggunaan mesin fotostat yang kreatif.
 93. 105 Penemuan: Carta pergerakan pegawai yang kreatif dan mengamalkan konsep Go Green.
 94. 106 Penemuan: Sudut kitar semula yang kreatif dan diletakkan di tempat terbuka.
 95. 107 Penemuan: Pelabelan cap yang kreatif dan menyokong usaha Go Green (menggunakan bahan kitar semula).
 96. 108
 97. 109 SEKIAN, TERIMA KASIH
Publicidad