Medicina Rural
Present i futur
Jaume Banqué Vidiella. MFiC Rural. Xerta - Baix Ebre.
Acadèmia Ciencies Mèdiques Tortosa. C...
Índex
Algunes dades sobre l´AP a l´estat
espanyol.
Mon Rural: Diferencials.
El treball del metge al medi rural.
Problemes ...
AP a l´estat espanyol 1
 17 Sistemes de Salut diferents.
 40% dels facultatius espanyols treballen
a l´AP: 30.000 Metges...
AP a l´estat espanyol 2
 2756 Centres de Salut.
 10.145 Consultoris Locals.
 Catalunya: 809 Consultoris locals i 478
me...
Asp. diferencials del medi
rural
Aspectes geo-demogràfics.
Aspectes socioculturals.
Aspectes assitencials.
Gran diversitat...
Dif. Geo-demogràfics 1
Riquesa natural intrínseca: pobles,
zones, comarques, àrees...
 Municipis rurals < 2000 habitants....
Dif. Geo-demogràfics 2
Definició per densitat de població:
 Menys de 25 hab/Km2 clarament rural.
 Entre 26 i 50 hab/Km2 ...
Dif. Socioculturals 1
Riquesa cultural intrínseca: pobles,
zones,
comarques, àrees.
Fenòmens socials:
 Anys 60 - 70: Èxod...
Dif. Socioculturals 2
Actualitat:
 Millora de les comunicacions i condicions de
vida.
 Estabilitat relativa en numero d´...
Dif. socioculturals 3
 Ampliació de les perifèries de les ciutats.
“Commute”.
 Immigració.
 TIC.
 Mon rural com a balu...
Dif. assitencials 1
 Visió clàssica de la medicina rural com
a part diferenciada de la pràctica de la
medicina de família...
Dif. assitencials 2
 Xarxa de cuidadors present o ausent.
 Paper de la dona.
 Visió Familiar i Comunitària de l
´assist...
Treball del metge al medi rural
 Història de la salut pública a España.
 Funcions del Metge Titular.
 Medicina Rural en...
Treball del metge al medi rural
 Tradicionalment Metge Rural ha estat
sinònim de Metge Titular.
 Falta d´interès per par...
Historia de la Salut Pública 1
 Fins el segle 19 no s´institucionalitza la Salut
Pública a España. No legislació especifi...
Historia Salut Publica 2
 1855. Llei Orgànica de Sanitat. Beneficència
Municipal a carrec dels Ajuntaments.
Delimitació d...
Historia de la salut publica 3
 09.1934. Es constitueix Cos de Metges APD.
 11.1942. Llei del “Seguro Obligatorio de
Enf...
Funcions de l´antic Metge
Titular 1
 Benèfic – assitencials.
 Sanitat preventiva: vigilància
epidemiològica i vacunacion...
Funcions de l´antic metge
Titular 2
 Reconeixement de quintes.
 Revisions escolars.
 Inspecció de vivendes, cèdules
hab...
Medicina rural : Altres països
1
 Gran heterogeneïtat: Model sanitari,
economia i grau desenvolupament.
 Tercer Mon: 80 ...
Altres països 2
 Pràctica rural com practica
diferenciada.
 Metges rurals polivalents amb habilitats
específiques.
 Pre...
Diferent en la pràctica rural 1
Amb d´altres serveis sanitaris:
 Més accessibilitat - Millor seguiment ?.
 Més freqüenta...
Diferent en la pràctica rural 2
Amb d´altres nivells assitencials:
 Menys ús de proves complementàries.
 Menys consultes...
Diferent en la practica rural 3
Diferencies amb altres professionals:
 Metge local com autoritat local.
 Perfil plurifun...
Diferent en la practica rural 4
Diferencies a nivell personal:
 Metge local com a model de
comportament social.
 Els veï...
Problemes del treball en el
medi rural
Problemes del treball en el
medi rural 1
Relacionats amb l´administració:
 Antic metge APD: responsable les 24
hores de l...
Problemes del treball en el
medi rural 2
Relacionats amb la salut pública:
 Desaparició progressiva de les feines
en salu...
Problemes del treball en el
medi rural 4
Altres problemes:
 Atracció del medi urbà.
 Aïllament personal i familiar.
 Po...
Oportunitats
 Oportunitats conceptuals
 Oportunitats professionals
Oportunitats: Conceptuals 1
Manteniment d´una atenció integral i
integrada.
 Continuïtat assitencial.
 Accessibilitat.
...
Oportunitats : Conceptuals 2
 Millora de l´equitat en l´atenció a certes
poblacions i col.lectius: Trasllats,
emergències...
Oportunitats: Professionals 1
 Medi rural com a lloc de formació i
aprenentatge: Model educatiu per futurs
professionals....
Oportunitats: Professionals
 Habilitats especifiques : Emergències,
Salut Publica, Pal.liatius, Pediatria,
Geriatria, Gin...
Línies de futur
 TIC.
 Investigació.
 Pràctica Rural com pràctica
diferenciada dintre la MF i Comunitària.
 Docència.
Línies de futur :TIC
 Web pages : Societats, Individuals..
 Bases de dades, buscadors generals o
especialitzats.
 Revis...
Línies de futur :TIC
 Telemedicina.
 Xarxes investigadores.
Línies de futur: Investigació 1
Investigació quantitativa i qualitativa:
 Estudis descriptius, incidència, prevalença.
 ...
Línies de futur: Investigació 2
 Organització i utilització dels serveis sanitaris.
 Intervencions multiprofessional en ...
Línies de futur: Practica rural
 Pràctica rural com pràctica
diferenciada.
 Desenvolupament i diferenciació en la
organi...
Línies de futur: Docència 1
 Docència vista com oportunitat de
millora : professional i assitèncial.
 Practica rural com...
Línies de futur: Docència 2
 27 Universitats a España.
 Només 3 Universitats tenen MFiC com
assignatura obligatòria. 124...
Organitzacions - Grups treball
 Grup Rural Semfyc.
 Euripa – Wonca.
 Agenda AP XXI.
 Grup Rural Camfic.
Grup Rural Semfyc
 Creat a l´any 1998
 Document “ El medio rural. Una vision
mirando al futuro”.
 Participació Wonca Ru...
Grup Rural Semfyc 2
 Promoció de la Rotació Rural en el nou
programa de l´especialitat MFiC.2005.
 Col.laboració Program...
Euripa - Wonca 1
 Grup de treball específic dintre de Wonca
Europa.
 Referent Europeu en Medicina Rural.
 Presencia al ...
Euripa – Wonca 2
 Especial atenció a la difusió “Rural”.
 “Carta Europea del medico rural” 1997.
 Listserver : Euripa@y...
Agenda AP 21
 Equipar tant en material com TIC als
consultoris i punts d´atenció urgent rural
per garantir interconsulta ...
Agenda AP 21
 Discriminar positivament les activitats
de formació i investigació en els
professionals que treballin en me...
“Per molt que canviïn els
sistemes de salut el Metge
Rural sempre serà necessari”
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Medicina Rural Present i Futur. Acadèmia Ciències Mèdiques Tortosa. Curs 2007 - 2008

214 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Salud y medicina
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
214
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Medicina Rural Present i Futur. Acadèmia Ciències Mèdiques Tortosa. Curs 2007 - 2008

 1. 1. Medicina Rural Present i futur Jaume Banqué Vidiella. MFiC Rural. Xerta - Baix Ebre. Acadèmia Ciencies Mèdiques Tortosa. Curs 2007 - 2008 jbanquev@meditex.es
 2. 2. Índex Algunes dades sobre l´AP a l´estat espanyol. Mon Rural: Diferencials. El treball del metge al medi rural. Problemes i oportunitats. Línies de futur. Organitzacions i grups de treball “ El medio rural. Una visión mirando al futuro” Documentos semFYC, nº 11
 3. 3. AP a l´estat espanyol 1  17 Sistemes de Salut diferents.  40% dels facultatius espanyols treballen a l´AP: 30.000 Metges de Família. 19.000 en poblacions de menys de 10.000 habitants.  AP resol el 90% dels problemes atesos.
 4. 4. AP a l´estat espanyol 2  2756 Centres de Salut.  10.145 Consultoris Locals.  Catalunya: 809 Consultoris locals i 478 metges APD.  Semfyc 19.000 membres.  Camfic 3300 membres.
 5. 5. Asp. diferencials del medi rural Aspectes geo-demogràfics. Aspectes socioculturals. Aspectes assitencials. Gran diversitat i contrastos
 6. 6. Dif. Geo-demogràfics 1 Riquesa natural intrínseca: pobles, zones, comarques, àrees...  Municipis rurals < 2000 habitants.  Municipis intermedis entre 2000 i 5000 habitants.  Urbans > 5000 habitants. 20 % Població Europea viu en poblacions de < 2000 habitants.
 7. 7. Dif. Geo-demogràfics 2 Definició per densitat de població:  Menys de 25 hab/Km2 clarament rural.  Entre 26 i 50 hab/Km2 mes aviat rural.  Mes de 50 hab/Km2 son rurals si tenen agricultura intensiva. Molts cops es combinen els dos indicadors.
 8. 8. Dif. Socioculturals 1 Riquesa cultural intrínseca: pobles, zones, comarques, àrees. Fenòmens socials:  Anys 60 - 70: Èxode migratori, despoblació, desagrarització.  Anys 80: Envelliment poblacional, fenomen segona residència.
 9. 9. Dif. Socioculturals 2 Actualitat:  Millora de les comunicacions i condicions de vida.  Estabilitat relativa en numero d´habitants.  Alt índex d´envelliment - Alt índex de dependència - Alt índex de pobresa ?  Mon rural vist com espai residencial i d´oci.  Fenomen de l´estacionalitat i serveis.
 10. 10. Dif. socioculturals 3  Ampliació de les perifèries de les ciutats. “Commute”.  Immigració.  TIC.  Mon rural com a baluard de la cultura i de la xarxa social. Riquesa i diferències al medi: Diferents realitats, diferents cultures.
 11. 11. Dif. assitencials 1  Visió clàssica de la medicina rural com a part diferenciada de la pràctica de la medicina de família.  Relació metge-malalt més propera i personalitzada. Més paternalista ?.  Menys intervencionisme.  Caràcter rural: mes centrat en la millora i pronòstic de la malaltia.
 12. 12. Dif. assitencials 2  Xarxa de cuidadors present o ausent.  Paper de la dona.  Visió Familiar i Comunitària de l ´assistència.  Visió Social de la practica mèdica: dependència, pobresa, aïllament...
 13. 13. Treball del metge al medi rural  Història de la salut pública a España.  Funcions del Metge Titular.  Medicina Rural en altres països.  Diferències en la pràctica rural.
 14. 14. Treball del metge al medi rural  Tradicionalment Metge Rural ha estat sinònim de Metge Titular.  Falta d´interès per part de l´administració.  Medi rural com lloc de menys categoria per part dels professionals per treballar-hi.  Han passat moltes generacions però el metge rural s´ha anat transformant i adaptant.
 15. 15. Historia de la Salut Pública 1  Fins el segle 19 no s´institucionalitza la Salut Pública a España. No legislació especifica.  Segle XIII. Apareix la figura del “Metge Titular” amb Alfons X .“L´alcalde dona el títol”.  1831. Reglament del Cos de Metges Titulars: Elecció de metge per oposició. Beneficència municipal.  1855. Real Decret que determina la classe de facultatius per a cada poble: metges, farmacèutics i cirurgians.
 16. 16. Historia Salut Publica 2  1855. Llei Orgànica de Sanitat. Beneficència Municipal a carrec dels Ajuntaments. Delimitació drets i deures.  1891. Regl. Benèfic - Sanitari als pobles.  1904. Decret d´oficialització del Cos de Metges Titulars.  1925. Reglaments de Sanitat local i provincial.  1933. Creació del Ministeri de Sanitat, Treball i Previsió. Organització Sanitat Local.
 17. 17. Historia de la salut publica 3  09.1934. Es constitueix Cos de Metges APD.  11.1942. Llei del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”.  11.1944. Llei de Bases de Sanitat Nacional. Funció Publica de la Sanitat. Funcionariat dels metges APD al servei de les Corp. Locals.  01.1948. Ordre ministerial que assigna SOE al Metge APD: Salut Publica i assistència. MFC ?.  1984. Llei de la Reforma AP a España: ABS.
 18. 18. Funcions de l´antic Metge Titular 1  Benèfic – assitencials.  Sanitat preventiva: vigilància epidemiològica i vacunacions.  Auxili a la justícia: Certificat defuncions.  Substitució del metge del registre civil.  Auxiliar del metge forense si ha fet falta: autòpsia, peritatges...
 19. 19. Funcions de l´antic metge Titular 2  Reconeixement de quintes.  Revisions escolars.  Inspecció de vivendes, cèdules habitabilitat.  Inspecció establiments i equipaments.  Assistència a funcionaris locals i FAS.  Prestació de serveis de la SSocial.
 20. 20. Medicina rural : Altres països 1  Gran heterogeneïtat: Model sanitari, economia i grau desenvolupament.  Tercer Mon: 80 % població és rural.  P. Desenvolupats: 25 % població és rural.  No població rural: Japó i Bèlgica...  Canadà i Austràlia : Sistema equitatiu.  Índia.  Filipines.
 21. 21. Altres països 2  Pràctica rural com practica diferenciada.  Metges rurals polivalents amb habilitats específiques.  Predomini de la “solo practice”.  Petites clíniques rurals.  Existència i importància de paramèdics.  Desenvolupament de les TIC.
 22. 22. Diferent en la pràctica rural 1 Amb d´altres serveis sanitaris:  Més accessibilitat - Millor seguiment ?.  Més freqüentació.  Més visió Familiar de l´atenció.  Atenció a la Comunitat – Salut Publica.  Una visió més global dels problemes.
 23. 23. Diferent en la pràctica rural 2 Amb d´altres nivells assitencials:  Menys ús de proves complementàries.  Menys consultes a especialistes.  Més dificultat d´accés als altres nivells assistencials: Transport del malalt com a problema sanitari.  Més nivell de resolució del metge.
 24. 24. Diferent en la practica rural 3 Diferencies amb altres professionals:  Metge local com autoritat local.  Perfil plurifuncional del professional: administratiu, manteniment consultori...  Més aïllament, menys recursos, més incertesa en les decisions.  Importància de les TIC i MBE.
 25. 25. Diferent en la practica rural 4 Diferencies a nivell personal:  Metge local com a model de comportament social.  Els veïns i amics són els pacients. Relació directa. Secret professional.  Importància de la pròpia família.  Feina rural : feia de pas, feina de segona categoria
 26. 26. Problemes del treball en el medi rural
 27. 27. Problemes del treball en el medi rural 1 Relacionats amb l´administració:  Antic metge APD: responsable les 24 hores de l´atenció als malalts i tots els temes relacionats amb la sanitat local.  Consultoris locals – equipament.  Dependència de dues administracions al mateix temps.  Crònica falta de recursos i equipaments.
 28. 28. Problemes del treball en el medi rural 2 Relacionats amb la salut pública:  Desaparició progressiva de les feines en salut publica.  No coordinació - no política real.  No relació amb d´altres estaments locals: Veterinaris, Farmacèutics.
 29. 29. Problemes del treball en el medi rural 4 Altres problemes:  Atracció del medi urbà.  Aïllament personal i familiar.  Poques possibilitats de promoció.  Dificultats en formació continuada presencial.  Allunyament dels centres capçalera i de decisió.  Falta de professionals.
 30. 30. Oportunitats  Oportunitats conceptuals  Oportunitats professionals
 31. 31. Oportunitats: Conceptuals 1 Manteniment d´una atenció integral i integrada.  Continuïtat assitencial.  Accessibilitat.  Atenció Familiar.  Activitats Comunitàries.  Coneixement del medi.  Salut publica i Medi Ambient.
 32. 32. Oportunitats : Conceptuals 2  Millora de l´equitat en l´atenció a certes poblacions i col.lectius: Trasllats, emergències, qualitat assitèncial.  Assignació de recursos adequadament. Atenció Integral: Biopsicosocial. Atenció Integrada: Promoció, prevenció, tractament i rehabilitació.
 33. 33. Oportunitats: Professionals 1  Medi rural com a lloc de formació i aprenentatge: Model educatiu per futurs professionals.  Perfil professional del metge rural com a metge de família complert.  Medi rural vist com un lloc de treball de qualitat.
 34. 34. Oportunitats: Professionals  Habilitats especifiques : Emergències, Salut Publica, Pal.liatius, Pediatria, Geriatria, Ginecologia, Salut Mental, Investigació social, Antropologia, Sociologia...
 35. 35. Línies de futur  TIC.  Investigació.  Pràctica Rural com pràctica diferenciada dintre la MF i Comunitària.  Docència.
 36. 36. Línies de futur :TIC  Web pages : Societats, Individuals..  Bases de dades, buscadors generals o especialitzats.  Revistes i correu electrònics.  Listservers : Euripa  Chat i videoconferència
 37. 37. Línies de futur :TIC  Telemedicina.  Xarxes investigadores.
 38. 38. Línies de futur: Investigació 1 Investigació quantitativa i qualitativa:  Estudis descriptius, incidència, prevalença.  Valors predictius i eficiència de proves i exploracions, descentralització ?  Dependència, dolor crònic, pal.liatius, emergències, maneig patologies cròniques: Grups focals, relats, entrevistes...
 39. 39. Línies de futur: Investigació 2  Organització i utilització dels serveis sanitaris.  Intervencions multiprofessional en certes patologies.  Procediments, habilitats...  Laborals: Atracció, motivació, satisfacció professional al medi.  Xarxes de metges rurals investigadors.  “Rural” . Indexació en bases de dades.
 40. 40. Línies de futur: Practica rural  Pràctica rural com pràctica diferenciada.  Desenvolupament i diferenciació en la organització i utilització dels serveis.  Aplicabilitat i ús de les GPClínica – MBE.  “Care manager”, sanitari o metge.  Agenda AP 21.
 41. 41. Línies de futur: Docència 1  Docència vista com oportunitat de millora : professional i assitèncial.  Practica rural com model per estudiants universitaris - formació pregrau. Implicació Universitats.  Practica rural com model en medicina de família – formació postgrau. Implicació Unitats Docents.
 42. 42. Línies de futur: Docència 2  27 Universitats a España.  Només 3 Universitats tenen MFiC com assignatura obligatòria. 124 Centres de Salut Universitaris  Cap d´elles té Departament en MF i Comunitària.
 43. 43. Organitzacions - Grups treball  Grup Rural Semfyc.  Euripa – Wonca.  Agenda AP XXI.  Grup Rural Camfic.
 44. 44. Grup Rural Semfyc  Creat a l´any 1998  Document “ El medio rural. Una vision mirando al futuro”.  Participació Wonca Rural Santiago 2003  Posada en marxa de Xarxa de Metges Investigadors Rurals. Estudi de qualitat assitencial en prevenció secundaria 2003. 80 metges de 12 comunitats.
 45. 45. Grup Rural Semfyc 2  Promoció de la Rotació Rural en el nou programa de l´especialitat MFiC.2005.  Col.laboració Programa Linea 900.2006.  Col.laboració Magazine Vanguardia.2006.  Participació projecte Agenda AP 21.2006.  Participació en Wonca Europa i Mundial.2006.  Euripa.
 46. 46. Euripa - Wonca 1  Grup de treball específic dintre de Wonca Europa.  Referent Europeu en Medicina Rural.  Presencia al “Wonca Working Party on Rural Practice”. Wonca Mundial. “Directrius pel ensinistrament en Medicina Rural”.  Membres: Gal.les, Escòcia, Noruega, Grècia, França, Hongria, Latvia, Itàlia,Portugal, Turquia, España.
 47. 47. Euripa – Wonca 2  Especial atenció a la difusió “Rural”.  “Carta Europea del medico rural” 1997.  Listserver : Euripa@yahoogroups.com  International Journal of Rural Health.  Investigació: Emergències Paris 2007.  Docència: Rural Students Network.  Descripció de la practica rural a Europa – Euract definició de Med. de Família.
 48. 48. Agenda AP 21  Equipar tant en material com TIC als consultoris i punts d´atenció urgent rural per garantir interconsulta i transport sanitari de qualitat.  Dotació tecnològica per funcions gestores indispensables als centres o consultoris sense administratiu.
 49. 49. Agenda AP 21  Discriminar positivament les activitats de formació i investigació en els professionals que treballin en medis aïllats o dispersos.  Incentivar i garantir l´estabilitat laboral als professionals rurals.
 50. 50. “Per molt que canviïn els sistemes de salut el Metge Rural sempre serà necessari”

×