Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Prezentacja Foresight 2 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Prezentacja Foresight 2

 1. 1. Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 www.sse.krakow.pl Kraków, 16.06.2009
 2. 2. Misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski
 3. 3. Sfera działania Gospodarka regionalna Gospodarka Szkoły wyższe i sektor B+R Administracja publiczna Gospodarka Administracja publiczna świat region Szkoły wyższe i sektor B+R
 4. 4. www.sse.krakow.pl Udziałowcy
 5. 5. <ul><li>zaplecze logistyczno-administracyjne dla inicjatyw firm, instytucji, uczelni </li></ul><ul><li>pomoc w identyfikacji optymalnych źródeł finansowania projektów </li></ul><ul><li>instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej </li></ul><ul><li>usługi doradczo-konsultacyjne, szkolenia specjalistyczne dla firm nowoczesnej gospodarki </li></ul><ul><li>pakiet pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej </li></ul><ul><li>tereny inwestycyjne </li></ul><ul><li>powierzchnie biurowe do wynajęcia </li></ul><ul><li>kompleksowa obsługa inwestorów </li></ul>Oferta KPT
 6. 6. www.sse.krakow.pl Krakowska specjalna strefa ekonomiczna <ul><li>założona w 1997 r. </li></ul><ul><li>działanie co najmniej do końca 2020 r. </li></ul><ul><li>19 podstref w 17 gminach </li></ul><ul><li>całkowita powierzchnia - 528 ha </li></ul><ul><li>72 zezwolenia na działalność w strefie </li></ul><ul><li>firmy w sse: Motorola, Comarch, Sabre, HCL, MAN </li></ul><ul><li>zadeklarowane nakłady inwestycyjne - 1,6 mld zł </li></ul><ul><li>nowe miejsca pracy - 9,5 tys. </li></ul>
 7. 7. Kluczowe projekty <ul><li>Inkubator technologiczny </li></ul><ul><li>Małopolski Park Technologii Informacyjnych </li></ul><ul><li>Plan wspierania klastrów </li></ul><ul><li>Fundusz zalążkowy Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Business in Małopolska </li></ul><ul><li>Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020 </li></ul>
 8. 8. Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020 <ul><li>projekt naukowo-badawczy realizowany metodą foresight finansowany z PO IG Działanie 1.1.1 </li></ul><ul><li>budżet projektu – 1,9 mln zł </li></ul><ul><li>Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji </li></ul><ul><li>czas trwania: kwiecień 2009 – wrzesień 2010 </li></ul><ul><li>cele projektu: </li></ul><ul><ul><li>określenie 10 priorytetowych technologii przyszłości </li></ul></ul><ul><ul><li>określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych na najbliższe 12 lat </li></ul></ul><ul><ul><li>wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między sferą badawczo-rozwojową i sferą gospodarczą </li></ul></ul><ul><ul><li>koncentracja wsparcia ze środków publicznych na priorytetowych zastosowaniach technologicznych </li></ul></ul>
 9. 9. Założenia projektu <ul><li>Analiza 56 technologii RAND-u oraz potencjału lokalnego </li></ul><ul><li>Wybór 20 technologii (15 RAND + 5 naszych) </li></ul><ul><li>Analiza 20 (panele SWOT) </li></ul><ul><li>Wybór 10 wiodących technologii </li></ul><ul><li>Opracowanie strategii rozwoju wybranych technologii </li></ul><ul><li>Raport końcowy </li></ul><ul><li>Monitoring – Obserwatorium Technologiczne przy KPT </li></ul>
 10. 10. Kluczowe zastosowania technologiczne <ul><li>t ania energia słoneczna </li></ul><ul><li>b ezprzewodowe technologie komunikacyjne </li></ul><ul><li>u rz ą dzenia komunikacji multimedialnej </li></ul><ul><li>s zybkie próbki do wykrywania substancji biologicznych </li></ul><ul><li>f iltry i katalizatory do oczyszczania wody </li></ul><ul><li>l eki miejscowo niszcz ą ce nowotwory i patogeny </li></ul><ul><li>t anie budownictwo samowystarczalne energetycznie </li></ul><ul><li>p rodukcja ekologiczna </li></ul><ul><li>s ystem kontroli przep ł ywu produktów i osób </li></ul><ul><li>p ojazdy hybrydowe </li></ul><ul><li>c zujniki rozproszone </li></ul><ul><li>i n ż ynieria tkankowa </li></ul><ul><li>z aawansowane metody diagnostyki i chirurgii </li></ul><ul><li>k omputery wkomponowane w ubranie </li></ul><ul><li>k ryptografia kwantowa </li></ul><ul><li>ż ywno ść modyfikowana genetycznie </li></ul>
 11. 11. Metoda foresight <ul><li>Założenia : </li></ul><ul><li>przewidywanie i konstruowanie prognoz rozwoju i kształtowania się potrzeb społecznych i rynkowych </li></ul><ul><li>organizowanie debat badawczych, tworzenie analiz przewidujących </li></ul><ul><li>tworzenie sieci społecznych wspierających osiągnięcie zamierzonych rezultatów </li></ul><ul><li>nacisk na wymiar praktyczny przez zapewnienie balansu między przedstawicielem nauki, biznesu i administracji </li></ul>
 12. 12. Instytucje wspierające Administracja: Wojewoda Małopolski Prezydent Miasta Krakowa Województwo Małopolskie Uczelnie wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Krakowska Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Jagielloński Izby gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 13. 13. Oczekiwane rezultaty <ul><li>zainicjowanie debaty społecznej o przyszłości gospodarczej regionu </li></ul><ul><li>zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski co do znaczenia rozwoju potencjału technologicznego regionu </li></ul><ul><li>stworzenie trwałego mechanizmu monitorowania, popularyzowania i aktualizacji rezultatów projektu </li></ul><ul><li>praktyczne wykorzystanie wyników projektu </li></ul><ul><ul><li>koncentracja wsparcia środkami publicznymi na priorytetowych zastosowaniach technologicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>uwzględnienie wyników projektu przy tworzeniu/modyfikowaniu programów kształcenia </li></ul></ul>
 14. 14. Dziękuję za uwagę Sławomir Kopeć [email_address]

×