Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1
A Fundación Universidade da Coruña foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da
Coruña e diversas Institucións pú...
Devanditos proxectos lévanse a cabo na dimensión rexional, estatal e internacional, e
    están orientados ao cumprime...
1. PROGRAMAS DE XESTIÓN DELEGADAOs datos económicos referidos a Xestión Delegada da UDC, tanto en formación como en
in...
•  EVOLUCION CANON DE XESTION FUAC
   250.000 €

   200.000 €

   150.000 €

   100.000 €

   50.000 €

 ...
PROGRAMAS INICIATIVA PROPIA

    400.000 €

    300.000 €

    200.000 €

    100.000 €

       0€
...
7
Os anos 2008 e 2009 aparecen representados con dúas cifras, debido a que o maior importe
reflexa o resultado real acadado ...
1.2.   FORMACIÓN DELEGADA


En particular, respecto da xestión delegada de programas académicos, os datos relativos ao
e...
Os ingresos das Xornadas, Cursos e Congresos están formados por matrículas de alumnos e
colaboracións e participacións de ...
1.2.1. EVOLUCIÓN DA XESTIÓN DE XORNADAS E OUTROS PROGRAMAS FORMATIVOS E CURSOS
DE POSGRAOS PROPIOS DA UDC.


       ...
durante o ano 2009 en Contratos Art. 83, Convenios específicos de colaboración, e outras axudas
e subvencións.
    ...
Durante este ano asináronse CONVENIOS MARCOS para xestión delegada de futuros convenios
específicos cas seguintes entidade...
ANO 2000           DOAZONS UDC  COMISIONS

    EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO       1.803,04 €
    ...
ANO 2005           DOAZONS UDC   COMISIONS

   SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO      2.405,05 €
  ...
A Unidade de Emprego e Formación crea, deseña e executa diferentes actividades e programas co
obxectivo principal de conse...
•  Nº DE BOLSEIROS PARTICIPANTES
  •  Nº DE EMPRESAS COLABORADORAS
A evolución experimentada, desde o punto de ...
•  VOLUME DE XESTIÓN
•  VOLUME DE COMISIÓN
•  VOLUME DE XESTIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS
   ...
•  VOLUME DE COMISIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS
•  CLASIFICACIÓN SEGUNDO O TIPO DE UNIVERSITARIO
• ...
•  CLASIFICACIÓN SEGUNDO O ÁMBITO CIENTÍFICO
  1.1.PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERÁN TEMPUS


Durante o ano 2008 deseñ...
•  Universitarios participantes nos programas de prácticas dos anos 2005 a 2008.
•  Universitarios realizaron BÚSQUE...
•  Universitarios que foron CONTRATADOS POLA MESMA EMPRESA onde realizaron a
      práctica.
    •  TIPO DE ...
•  TEMPO TARDADO os non contratados pola empresa, en encontrar un novo contrato
•  UNIVERSITARIOS QUE MANTIÑAN O EMP...
2. PROGRAMAS E PROXECTOS DE EMPREGO


  2.1.PLAN EXPERIMENTAL DE EMPREGO UNINSERT


UNINSERT é un plan integral de empre...
Cto. prácticas 6 meses                         1
  Cto. substitución 5 anos          ...
•  29 de abril de 2010. Xornada en formato de taller sendo os temas tratados:
           Vídeo Currículum, entr...
2.3.    PROGRAMA UNINSERTA


Mediante este programa e nunha primeira fase, desenvolveuse, entre os sistemas de informac...
ACCIONS REALIZADAS:
    -  5 talleres formativos: Taller 1. Mercado de traballo, emprendimento e promoción
      ...
servizo do emprego. Módulo 5. Ofimática para o emprego. Módulo 6. Experiencias persoais de
búsquea activa de emprego a tra...
prácticas en empresas co obxectivo de adquirir o coñecemento práctico e real do quefacer diario
dunha empresa e en concret...
4.3.CURSO DE INGLÉS FINANCIEIRO


Trátase dun curso incluído dentro da programación de cursos AFD 2009 (accións formativas...
Datas de Celebración: 2 e 3 de decembro de 2009. Duración: 10h. Financiación: Concello de A
Coruña. Beneficiarios: 19 técn...
de negociación. Planificación e execución de proxectos. Módulo 1: Presentación e preparación de
equipos. Módulo 2: Desenvo...
A Fundación Universidade da Coruña leva a cabo diferentes proxectos de carácter propio que na
súa condición de Unidade de ...
  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña, (ES),
    Outros socios:
         •  Fundación LABEIN ...
3.1.2. Elaboración contidos de formación
3.1.3. Configuración da plataforma on-line para formación non presencial.
Grupo d...
período 2006-2009, con deseño de novas accións de cooperación coa Secretaría de Estado de
Educación Superior, Ciencia e Te...
  Na xornada: -“Preparación de actuaciones y proyectos para financiarse por distintas
  administraciones en especial c...
Empresas e emprendedores inscritos no 2009:
Obxetivos conqueridos de marzo a decembro de 2009


  •  Emprendedores m...
Alumnos da UDC que participaron no programa:
2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATAL


-Título do proxecto: "DINAMIZACIÓN E PLANS...
Aluminio Y Perfiles Metalicos               Embade
Aluminios Alufer, S.L.                  ...
Título do proxecto: OBSERVATORIO ESTRATÉXICO EN FERROL E COMARCA
    Entidade financiadora: Xunta de Galicia
    Ent...
PROPOSTAS PRESENTADAS NO ANO 2009


1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL


Título do proxecto: “INNOVATION BETWEEN UNIVERSITIES, B...
O obxectivo xeral do proxecto POLITEC é dotar ás administracións públicas das rexións
participantes dun instrumento común ...
•  Universidad de Cantabria Dpto. de Transportes y Tecnología de Proyectos y
          Procesos (ES),
     ...
Título do proxecto: “NETWORKED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES FOR MARITIME SECURITY,
SURVEILLANCE AND INTERVENTION”
    Acró...
Título do proxecto: “PRÁCTICAS EUROPEAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS DA UNIVERSIDADE
DA CORUÑA-PRÁCTICAS HAC LUCE +”
   ...
Título do proxecto: “SERVICIOS DE DIAGNOSIS E SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA A MELLORA
DA PRODUCTIVIDADE EN PYMES DOS SECTORE...
  Adquirir os coñecementos necesarios para a posterior definición de proxectos de
    investigación ou innovación...
  Dotar as organizacións dunha ferramenta de Xestión da I+D+i que lles permita ser máis
    eficaces e eficientes no...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Memoria gráfica de actividades 2009

994 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Memoria gráfica de actividades 2009

 1. 1. 1
 2. 2. A Fundación Universidade da Coruña foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da Coruña e diversas Institucións públicas e empresas privadas, co fin de facilitar e potenciar as relacións da Universidade coa Sociedade, en especial, a cooperación universidade – empresa, tal e como se reflexa nos seus Estatutos. Art. 1 Estatutos:”… fundación privada de carácter benéfico-docente para a promoción, desenrolo e financiación das actividades propias da Universidade da Coruña, e as súas relacións coa Sociedade, con especial incidencia nos Campus Universitarios da Coruña e Ferrol, e proporcionar á Institución Universitaria un permanente respaldo social sen fin lucrativo algún e duración indefinida.” A actividade da Fundación, ao amparo dos fins fundacionais que lle foron outorgados, pódese agrupar en dous tipos de programas: 1) Programas de xestión delegada: Convenios subscritos pola Universidade da Coruña coas Administracións Públicas ou con entidades privadas, para o desenvolvemento de programas de investigación e asistencia científica ou técnica, así como para a celebración de cursos, xornadas, congresos e programas de posgrao propio impartidos na Universidade, nos que a Fundación, actúa como xestora económica e administrativa. A evolución e desenvolvemento do número de programas tramitados a través da xestión delegada, depende de dous factores, por unha banda, da vontade e decisión dos investigadores e docentes universitarios, para que se decanten por contratar os nosos servizos de xestión, para o que debemos dar resposta ás súas necesidades particulares e ofrecer un servizo áxil, práctico e eficaz, que poña á súa disposición todos os medios, recursos e facilidades posibles. E doutra banda, non menos importante, depende da actuación e intermediación previa que podamos levar a cabo entre os actores implicados, léase, empresas, administracións, investigadores, etc. para dar a coñecer as súas necesidades, intereses e propostas, alcanzado acordos que satisfagan a todas as partes e que faciliten a creación de novos programas. 2) Programas de iniciativa propia: Son proxectos que a Fundación planifica, elabora, executa e xustifica, na súa condición de Unidade de Interface integrada na Rede Tecnoeconómica. 2
 3. 3. Devanditos proxectos lévanse a cabo na dimensión rexional, estatal e internacional, e están orientados ao cumprimento dos fins fundacionais. As tarefas realizadas no marco destes proxectos supón a posta en marcha de mecanismos activos de información e comunicación, que permitan conseguir unha maior presenza da Universidade da Coruña na sociedade, así como un maior impacto entre os entornos científico, tecnolóxico e produtivo. Neste sentido a Fundación Universidade da Coruña non pode limitarse á mera xestión e administración burocrática das actividades que xorden espontaneamente da relación entre a universidade e as empresas, senón que debe adoptar unha actitude proactiva, de procura de novas oportunidades para os equipos universitarios de traballo sistemático coas empresas e institucións. En canto aos eidos de actividade, a Fundación Universidade da Coruña fundamenta a súa labor, principalmente nos eidos de emprego, formación e innovación, destacando en todo caso a nosa disposición e carácter eminentemente proactivo, aberto e internacional. Como obxectivos prioritarios da Fundación, manifestamos dende o pasado ano, o noso interese e compromiso de fomentar e potenciar a CULTURA EMPRENDEDORA e a CULTURA INNOVADORA, así como a RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU), como aspecto transversal a todas as nosas actuacións e como demostración da filosofía de traballo, misión, valores e principios da entidade. 3
 4. 4. 1. PROGRAMAS DE XESTIÓN DELEGADA Os datos económicos referidos a Xestión Delegada da UDC, tanto en formación como en investigación, están recollidos sen incluír o I.V.E. no caso de que lles correspondera, referímonos sempre as Bases Impoñibles. 1.1. ACADÉMICA Segundo mencionase nas Contas Anuais e Informe de Auditoría, no apartado 14 relativo aos ingresos e gastos por prestación de servizos, aparece exposta a seguinte táboa, que relaciona o canon que cobra a Fundación dos programas de xestión delegada, nos seus tres ámbitos: académicos (os cursos de especialización, posgrao, máster e outros), investigación (os contratos de investigación, asistencias técnicas, etc ao amparo do artigo 83 da LOU, axudas e subvencións), e bolsas (as prácticas en empresas por parte de estudantes ou titulados universitarios). A distribución do canon por prestación de servizos e tipo de programa, sería a seguinte: Canon de xestión Canon de xestión Canon de xestión 2007 2008 2009 Académicos 80.094 78.720 65.887 Investigación 101.201 131.773 176.143 Xestión de bolsas 181.590 233.465 249.579 Total 362.885 € 443.958 € 491.609 4
 5. 5. • EVOLUCION CANON DE XESTION FUAC 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0€ Canon de xestión Canon de xestión Canon de xestión 2007 2008 2009 Académicos Investigación Xestión de bolsas • EVOLUCION DO VOLUME TOTAL XESTIONADO ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 XESTION DELEGADA FORMACION 1.601.880€ 1.574.400€ 1.317.740 INVESTIGACIÓN 2.024.020€ 2.635.460€ 3.522.860 BOLSAS 1.921.912,61€ 2.094.782,07€ 2.021.735,75 TOTAL XESTION DELEGADA 5.547.812,61 6.304.642,07 6.862.335,75 XESTION PROPIA FORMACION 41.652,48 76.456,15€ 211.944,67 EMPREGO 87.826,49 95.273,73€ 107.266,08 INNOVACIÓN 190.733,06€ 353.574€ 272.608,50 TOTAL XESTION PROPIA 320.212,03€ 525.303,88 591.819,25 5
 6. 6. PROGRAMAS INICIATIVA PROPIA 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0€ FORMACION EMPREGO INNOVACIÓN XESTION DELEGADA 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0€ FORMACION INVESTIGACIÓN BOLSAS *I mportes sen I.V.E • RESULTADOS CONTABLES Os resultados económicos da Fundación durante os últimos anos estiveron marcados por unha clara tendencia negativa, que se rompe no ano 2008, onde se conseguen recuperar os resultados positivos, obtidos a través dun severo axuste de gastos e da procura de novos ingresos, tal e como se pode ver nos seguintes gráficos: 6
 7. 7. 7
 8. 8. Os anos 2008 e 2009 aparecen representados con dúas cifras, debido a que o maior importe reflexa o resultado real acadado no exercicio, mentres que o menor importe é o resultado final aprobado por á auditoría, unha vez dotada unha provisión voluntaria a longo prazo que poida atender os posibles riscos existentes de subvencións e indemnizacións laborais nos posgraos. 8
 9. 9. 1.2. FORMACIÓN DELEGADA En particular, respecto da xestión delegada de programas académicos, os datos relativos ao exercicio 2009 serían os seguintes e seguimos ca tendencia de aumento da xestión de Xornadas e Congresos. Programas Programas Programas 2007 2008 2009 Máster 10 6 7 Curso de especialización 15 10 4 Curso de formación específica de posgrao 1 2 1 Cursos de Posgraos da UDC 26 18 12 Xornadas, Congresos etc. 30 36 36 Centro de Linguas 1 1 1 Universidade Sénior 1 1 1 Xornadas e Outros 32 38 38 TOTAL 58 56 50 9
 10. 10. Os ingresos das Xornadas, Cursos e Congresos están formados por matrículas de alumnos e colaboracións e participacións de Entidades e Empresas, a clasificación é a seguinte TIPO DE INGRESOS EN XORNADAS – CONFERENCIAS- CONGRESOS MATRICULAS DE ALUMNOS 30 EMPRESA PRIVADA 9 ENTIDADE PÚBLICA 5 FUNDACIÓNS E 6 ASOCIACIÓNS PRIVADAS A xestión económica e administrativa que a Fundación realiza dos seguintes Programas Académicos da Universidade da Coruña é moi significativa para a Fundación, tanto por volume xestionado como por a importancia que supón dentro da comunidade universitaria. - UNIVERSIDADE SENIOR. - CENTRO DE LINGUAS. Nos últimos tempos a Fundación está a potenciar a súa xestión de XORNADAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS e outro tipo de actividades formativas da UDC, así como promover a xestión ou organización de CONGRESOS dirixidos por a comunidade universitaria, co fin de acadar novos nichos de mercado que axuden a diversificar as fontes de ingresos. Durante o 2009 participamos na organización e xestión dos seguintes; -III CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTES EN EQUIPO 2009. -XXI JORNADAS DE PARALELISMO A CORUÑA 2009. 10
 11. 11. 1.2.1. EVOLUCIÓN DA XESTIÓN DE XORNADAS E OUTROS PROGRAMAS FORMATIVOS E CURSOS DE POSGRAOS PROPIOS DA UDC. EVOLUCION CURSOS DE POSGRAO XORNADAS E OUTROS ANO XORNADAS E OUTROS CURSOS POSGRAO TOTAL 2000 2 22 24 2001 7 29 36 2002 9 28 37 2003 20 30 50 2004 29 32 61 2005 28 34 62 2006 27 25 52 2007 32 26 58 2008 38 18 56 2009 38 12 50 70 61 62 60 58 56 50 52 50 50 40 36 37 30 24 20 10 0 1.3. INVESTIGACIÓN A Fundación seguiu ofrecendo a súa colaboración e asesoramento para identificar e satisfacer as necesidades dos empresarios a nivel autonómico e nacional, así como as dos investigadores da UNIVERSIDADE DA CORUÑA en materia de investigación. Esta colaboración materializouse 11
 12. 12. durante o ano 2009 en Contratos Art. 83, Convenios específicos de colaboración, e outras axudas e subvencións. TIPO DE ACTUACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CONVENIO DE COLABORACIÓN 4 1 3 8 1 1 8 CONTRATOS INVESTIGACIÓN 46 31 60 38 50 35 19 INFORMES TECNICOS E ASESORIAS 8 27 39 37 60 70 85 AXUDAS E SUBVENCIÓNS 2 3 5 TOTAL 58 59 102 85 114 111 112 114 111 112 120 102 100 85 80 58 59 60 40 20 0 A evolución do número de Contratos y Convenios de Investigación da Universidade da Coruña xestionados por a Fundación, segue a tendencia ascendente dos últimos años deixando constancia da confianza que os investigadores da Universidade teñen na xestión económica e administrativa ofertada por a nosa entidade. En canto o tipo de actuación, segue predominando a Xestión de Asistencias Técnicas e consultarías con empresas sobre os Contratos de Investigación, e as Areas Técnicas seguen sendo as que maiores contratos realizan fronte as Áreas do xurídico-social. 12
 13. 13. Durante este ano asináronse CONVENIOS MARCOS para xestión delegada de futuros convenios específicos cas seguintes entidades: • GRUPO NETBIBLO • AXUDAS E APORTACIÓNS Á UDC: 13
 14. 14. ANO 2000 DOAZONS UDC COMISIONS EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 1.803,04 € EXPOSICION 10 ANOS UDC 41.748,64 € POSTA EN MARCHA CLUBE DE NEGOCIOS UDC 2.643,25 € TOTAL 46.194,93 € ANO 2001 DOAZONS UDC COMISIONS EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 € CLUBE DE NEGOCIOS UDC 1.539,55 € EQUIPOS INFORMÁTICOS REDE ALTA CAPACIDADE 17.429,14 € COMISION UDC MASTER-PROXECTOS INVESTIGACIÓN PAGO ANOS 1998,1999,2000 144.168,00 € TOTAL 24.377,80 € 144.168,00 € ANO 2002 DOAZONS UDC COMISIONS EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 € AXUDA PUBLICIDADE CURSOS POSTGRAOS 13.865,00 € COMISION CURSOS POSTGRAO 52.850,84 € COMISION PROXECTOS INVESTIGACIÓN 47.210,21 € TOTAL 19.274,11 € 100.061.05 € ANO 2003 DOAZONS UDC COMISIONS EQUIPO FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 € AXUDA PUBLICIDADE CURSOS POSTGRAOS 14.834,15 € COMISION PROXECTOS INVESTIGACION 3.616,21 € COMISION CURSOS POSTGRAO 162.404,51 € TOTAL 20.243,26 € 166.020,72 € ANO 2004 DOAZONS UDC COMISIONS SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 2.404,05 € UNIVERSIDADE SENIOR 2.163,65 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.000,00 € AVIACION COMERCIAL 15.000,00 € BOLSAS PREDOCTORALES 25.000,00 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 € PAGOS COMISION FORMACION 78.494,84 € TOTAL 50.572,76 € 78.494,84 € 14
 15. 15. ANO 2005 DOAZONS UDC COMISIONS SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 2.405,05 € UNIVERSIDADE SENIOR 3.005,06 € PUBLICACION MASTERS UDC 2.320,00 € COMISION INVESTIGACION 66.701,47 € COMISION FORMACION 63.528,21 € TOTAL 7.730,11 € 130.229,68 € ANO 2006 DOAZONS UDC COMISIONS SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 3.000,00 € BOLSAS PREDOCTORALES 25.000,00 € AVIACION COMERCIAL 18.000,00 € PUBLICACION MASTERS UDC 2006 12.320,00 € COLABORACION XESTION EXTENSION UNIVERSITARIA 987,20 € COMISION INVESTIGACION 68.054,04 € COMISION FORMACION 73.500,00 € TRASPASOS SALDOS XORNADAS 20.200,00 € TOTAL 59.307,20 € 161.754,04 € ANO 2007 DOAZONS UDC COMISIONS SUBVENCION FUTBOL UNIVERSITARIO 3.000,00 € XESTION PAZO DE LONGORA 39.661,00 € XESTION PAZO DE LONGORA ANOS ANTERIOIS 144.520,22 € COMISION INVESTIGACIÓN 40.365,23 € COMISION FORMACION 44.894,77 € TOTAL 187.181,22 € 85.260,00 € ANO 2008 DOAZONS UDC COMISIONS XESTION PAZO DE LONGORA 37.804,03 € COMISION INVESTIGACIÓN 48.630,46 € COMISION FORMACION 51.763,55 € TOTAL 37.804,03 € 100.394,01 € ANO 2009 DOAZONS UDC COMISIONS XESTION PAZO DE LONGORA 40.929,13 € COMISION INVESTIGACIÓN 58.724,97 € COMISION FORMACION 54.777,78 € TOTAL 40.929,13 € 113.502,75 € TOTAIS 1997 - 2009 493.614,55 € 979.824,04 € 15
 16. 16. A Unidade de Emprego e Formación crea, deseña e executa diferentes actividades e programas co obxectivo principal de conseguir a Inserción Laboral dos universitarios, ou a mellora da súa empregabilidade. Nesta liña de traballo, ao longo do pasado ano desenvolvemos diversos programas de prácticas en empresas, plans experimentais de emprego, programas integrais de inserción laboral, seminarios, xornadas, cursos, etc. Non entanto, cabe destacar nosos Programas de Prácticas en Empresas, dirixidos a estudantes e titulados universitarios e o Plan Experimental de Emprego UNINSERT. 1. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUAC Os Programas de Prácticas en empresas son unha ferramenta adecuada e eficaz para a captación, formación e adecuación ao posto de traballo dos futuros profesionais. Os universitarios realizan prácticas en empresas, institucións ou entidades, durante un período determinado, co fin de mellorar as súas aptitudes e competencias individuais, así como para facilitar a súa inserción no mercado laboral. A evolución dende o ano 98 do número de universitarios, estudantes ou titulados, que participaron nos Programas de Prácticas da FUAC, así como do número de empresas colaboradoras que participaron en ditos programas, recollese nos dous gráficos seguintes: 16
 17. 17. • Nº DE BOLSEIROS PARTICIPANTES • Nº DE EMPRESAS COLABORADORAS A evolución experimentada, desde o punto de vista económico, recollese nos seguintes gráficos: 17
 18. 18. • VOLUME DE XESTIÓN • VOLUME DE COMISIÓN • VOLUME DE XESTIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS 18
 19. 19. • VOLUME DE COMISIÓN SEGUNDO TIPO DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS • CLASIFICACIÓN SEGUNDO O TIPO DE UNIVERSITARIO • CLASIFICACIÓN SEGUNDO O SEXO 19
 20. 20. • CLASIFICACIÓN SEGUNDO O ÁMBITO CIENTÍFICO 1.1.PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERÁN TEMPUS Durante o ano 2008 deseñouse e púxose en marcha un novo Programa de Prácticas, o programa TEMPUS. Este programa ten a característica de que está só vixente durante os meses de verán e que está dirixido única e exclusivamente a estudantes universitarios. Os datos cuantitativos de participación da edición do ano 2009 foron: 1.2.INFORME DE INSERCIÓN LABORAL A Unidade de Emprego e Formación realizou, por carto ano consecutivo, un estudo sobre a inserción laboral dos universitarios, estudantes ou titulados, que participaron nos PROGRAMAS DE PRÁCTICAS, FUAC. Dos resultados obtidos cabe destacar os seguintes datos: 20
 21. 21. • Universitarios participantes nos programas de prácticas dos anos 2005 a 2008. • Universitarios realizaron BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO despois de finalizar as prácticas. • Universitarios que CONSEGUIRON EMPREGO ao finalizar a práctica 21
 22. 22. • Universitarios que foron CONTRATADOS POLA MESMA EMPRESA onde realizaron a práctica. • TIPO DE CONTRATO durante a primeira contratación. INDEFINIDO AUTÓNOMO OBRA/ SERVIZO TEMPORAL BECA EN PRÁCTICAS OUTROS 2005 15% 3% 23% 17% 3% 39% 0% 2006 18% 2% 15% 20% 1% 39% 5% 2007 24% 0% 16% 22% 3% 33% 3% 2008 19% 3% 21% 16% 9% 26% 6% • DURACIÓN DO CONTRATO 22
 23. 23. • TEMPO TARDADO os non contratados pola empresa, en encontrar un novo contrato • UNIVERSITARIOS QUE MANTIÑAN O EMPREGO AO REALIZAR A ENTREVISTA. • VALORACIÓN dos coñecemento adquiridos durante as prácticas 23
 24. 24. 2. PROGRAMAS E PROXECTOS DE EMPREGO 2.1.PLAN EXPERIMENTAL DE EMPREGO UNINSERT UNINSERT é un plan integral de emprego para a mellora da empleabilidade da poboación universitaria desempregada, no ámbito de actuación da Comunidade Autónoma de Galicia, que combina accións de información, orientación e asesoramento, formación, práctica laboral e mobilidade xeográfica. Datas de Celebración: Do 1 de setembro de 2008 ao 31 de agosto de 2009. Duración: 12 meses. Financiamento: Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia. Beneficiarios: 100 titulados universitarios inscritos no Serv. Público de Emprego Galego. A Fundación Universidade da Coruña comprometeuse coa Xunta, baixo convenio, a alcanzar o obxectivo dun 45% de inserción dos participantes e 1 inserción por conta propia. Unha vez finalizado o plan obtívose un éxito rotundo ao alcanzar unha PORCENTAXE DE INSERCIÓN DO: (Só se considera inserción se o universitario é contratado por máis de 6 meses) 58% sendo 6 o número de persoas que alcanzaron a súa colocación por conta propia. Por outro lado, outros 13 participantes foron contratados pero por un período inferior aos 6 meses. 2.1.1. CLASIFICACIÓN DE INSERCIÓN SEGUNDO O TIPO DE CONTRATO Nº DE TIPO DE CONTRATO PARTICIPANTES Cto. de obra de 6 ou máis meses 12 Cto. duración determinada de 6 meses a 1 ano 12 Cto. duración determinada de 1 ano ou máis 10 Cto. indefinido 11 Autónomos 6 Cto. prácticas 1 ano 3 24
 25. 25. Cto. prácticas 6 meses 1 Cto. substitución 5 anos 1 Fixo descontinuo 1 Interinidade Parcial 1 TOTAL CONTRATOS 58 2.1.2. PERFIL DOS PARTICIPANTES INSERTADOS LABORALMENTE - CLASIFICACIÓN SEGUNDO SEXO: • HOMES: 24 • MULLERES: 34 - CLASIFICACIÓN SEGUNDO PERCEPTORES OU NON DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO: • PERCEPTORES: 20 • NON PERCEPTORES: 38 - CLASIFICACIÓN SEGUNDO IDADE: • MENORES DE 30 ANOS: 31 • ENTRE 30 E 45 ANOS: 27 • MAIORES DE 45 ANOS: O 2.1.3. ACCIÓNS EXECUTADAS - INFORMACIÓN E ASESORAMENTO. Prestouse un servizo de información continuo e permanente a participantes (100) e empresas (650), ademais de manter a información na web e realizar visitas ás empresas para captar a súa participación. - ORIENTACIÓN LABORAL. Realizáronse 3 accións de orientación individual (decembro de 2008, febreiro e maio de 2009) e 3 de orientación grupal. Na primeira entrevista individual estableceuse o IPI (Itinerario Personalizado de Inserción) de cada participante e nas entrevistas posteriores realizáronse entrevistas de seguimento deste. Paralelamente leváronse a cabo as tres accións grupais: • 22 de abril de 2010. “COMO AFRONTAR UNHA ENTREVISTA DE TRABALLO/ COMO VENDERSE A UN MESMO”. Traballáronse habilidades sociolaborais básicas mediante a execución dunha serie de probas prácticas (exemplo: “Lego”). 25
 26. 26. • 29 de abril de 2010. Xornada en formato de taller sendo os temas tratados: Vídeo Currículum, entrevista de traballo, marketing persoal, Networking. • 10 de xuño de 2010. “EL VIDEOCURRÍCULUM”. Traballouse o contido, estrutura e finalidade do mesmo e finalmente realizáronse gravacións individuais. - FORMACIÓN PRELABORAL. Formación en "HABILIDADES PROFESIONAIS BÁSICAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE FUNCIÓNS DE MANDO INTERMEDIO, XEFE/A DE EQUIPO Y TÉCNICO/A". Duración: 100h. Datas: Do 16 de febreiro ao 31 de marzo de 2009. Modalidade: Mixta (presencial e online). Programa: MÓDULO 1. Habilidades de Xestión. MÓDULO 2. Habilidades de Organización. MÓDULO 3. Habilidades de Dirección. MÓDULO 4. Habilidades en NTIC (Novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación). MÓDULO 5. Habilidades de Creación e Xestión de Empresas: Autoemprego. - PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Programáronse estancias de 1 a 2 meses para a realización de prácticas non laborais en empresas galegas. Datas: De maio a agosto de 2009. - INSERCIÓN LABORAL. Realizáronse labores de intermediación directa cos participantes: Xestión e tramitación de ofertas de emprego, xestión e tramitación de demandas de emprego, análises das demandas presentadas polos participantes, asesoramento na adaptación das demandas, control da inserción laboral dos participantes. 2.2. PROGRAMA PARA A MELLORA DA EMPREGABILIDADE DA MULLER INMIGRANTE Trátase da primeira fase (información e asesoramento) dun proxecto máis amplo mediante o que se trata de facilitar a igualdade de oportunidades no acceso ao mercado de traballo de mulleres inmigrantes, preferentemente con formación universitaria, en situación de desemprego. Este plan inclúe un conxunto de accións dirixidas á adquisición das capacidades básicas, que lles permitan articular itinerarios activos e eficaces na busca de emprego. Datas de Celebración: 15 de outubro de 2009. Duración: 1 día. Financiamento: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia. Beneficiarios: 20 mulleres universitarias inmigrantes en situación de desemprego, de 16 nacionalidades diferentes. ACCIÓNS REALIZADAS: Xornada de difusión e información sobre: Mercado Laboral, muller e exclusión social, igualdade de oportunidades, indicadores e tendencias no mercado de traballo, políticas activas de emprego e igualdade. 26
 27. 27. 2.3. PROGRAMA UNINSERTA Mediante este programa e nunha primeira fase, desenvolveuse, entre os sistemas de información da Fundación Universidade da Coruña, un produto informático en idioma galego para o uso dos universitarios galegos. Trátase de dar resposta á necesidade de poñer en contacto aqueles mozos universitarios galegos, que demandan experiencia no mercado laboral, coas empresas que demandan novos talentos para o desenvolvemento de novos proxectos. No 2010 se prevé desenvolver a segunda fase do programa. Datas de Celebración: Do 1 de setembro de 2009 a 31 de xaneiro de 2010. Duración: 5 meses. Financiamento: Concellaría de Mocidade, Solidaridade e Normalización Lingüística do Concello da Coruña. Beneficiarios: Estudantes e recen titulados dá Universidade dá Coruña (aprox. 25.000), ademais de estudantes e titulados doutras universidades galegas con residencia na Coruña (2.000). ACCIONES REALIZADAS: Deseño e desenvolvemento del produto informático EMPREGA: UNINSERTA. Portal Web de rapaces candidatos para a mellora da inserción laboral dos rapaces universitarios galegos. http://www.fundacion.udc.es/emplea/ 2.4. AULA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA IV edición do programa mixto de formación indoor e outdoor para estudantes de últimos cursos de carreira ou titulados universitarios en situación de desemprego, cuxa finalidade é facilitarlles as ferramentas para a mellora do súa empregabilidade, dende o punto de vista do deseño e execución de programas de promoción económica na Provincia da Coruña. O seu obxectivo céntrase en fomentar a empregabilidade dos participantes como potenciais técnicos/ás de Entidades do terceiro sector, facilitar o emprendimento dende Entidades non lucrativas, abrir unha liña de incubación de ideas e proxectos que poidan enlazar cun programa de I+D+i social e difundir o concepto de EMPRENDEDOR SOCIAL. Datas de Celebración: Do 27 de febreiro a 15 de maio de 2009. Duración: 100h. Financiamento: Excelente Deputación da Coruña. Beneficiarios: 24 universitarios, estudantes e titulados, en situación de desemprego e ocupados. 27
 28. 28. ACCIONS REALIZADAS: - 5 talleres formativos: Taller 1. Mercado de traballo, emprendimento e promoción económica. Taller 2. Deseño, avaliación e xustificación de proxectos. Taller 3. Liñas de axuda para a promoción socioeconómica de proxectos. Taller 4. Traballo en rede para a promoción económica e o desenvolvemento social. Taller 5. Presentación de proxectos, coloquio e clausura. - Xornada de traballo para conformar os grupos, identificar os proxectos de promoción económica promovidos polos alumnos e seleccionar as convocatorias de financiación máis adecuadas. - Tutorización de proxectos: 1 acción de tutorización grupal de 4 horas de duración e 4 accións individuais de tutorización de 2 horas cada unha. Así mesmo realizouse o acompañamento á presentación de diferentes convocatorias, baixo a firma dun protocolo de coaching. 2.5. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO USO DAS TIC NA BUSQUEA DE EMPREGO Mediante este programa preténdese impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan estratéxico galego da sociedade da información e o Plan Avanza para o exercicio 2009, dirixidas á mellora da empregabilidade dos universitarios da UDC. O seu obxectivo é que os universitarios se familiaricen coas particularidades das TIC de cara á busca emprego, sobre todo no que se refire ás de base tecnolóxica e cun compoñente importante de investigación, de tal maneira que se conseguiron mellorar os seus itinerarios personalizados de inserción laboral. Datas de Celebración: De 1 al 27 de novembro de 2009. Duración: 1 mes. Financiación: Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Plan Avanza do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Beneficiarios: 142 titulados universitarios maioritariamente en situación de desemprego. ACCIONS REALIZADAS: 8 acciones formativas de 20 horas de duración cada unha, en turnos de mañá e tarde. PROGRAMA: Módulo 1. Galinux, ferramenta de software libre na Comunidade Autónoma de Galicia. Módulo 2. Internet para a búsquea activa de emprego. Módulo 3. As Redes Sociais 2.0 no ámbito do emprego. Módulo 4. Ferramentas TIC da Universidade de A Coruña ao 28
 29. 29. servizo do emprego. Módulo 5. Ofimática para o emprego. Módulo 6. Experiencias persoais de búsquea activa de emprego a través das TIC. 3. PROGRAMAS DE AUTOEMPREGO O fomento da cultura emprendedora dentro da comunidade universitaria forma parte dunha das importantes liñas de actuación da FUAC. Un dos nosos obxectivos é conseguir que os universitarios consideren o Autoemprego como unha vía real de inserción laboral. Para o cumpro deste obxectivo desenvolvemos un módulo formativo transversal que se incluíu en practicamente a totalidade dos programas, proxectos e accións formativas da FUAC. Con esta formación preténdese cubrir as necesidades informativas e formativas de novos proxectos empresariais. 4. FORMACIÓN 4.1.CURSO EN HABIBLIDADES DIRECTIVAS E TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Curso recollido no catálogo oficial de Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia, que trata de fomentar o acceso a postos directivos de mulleres, mediante a adquisición de diversas habilidades así como coñecementos sobre técnicas de comunicación. O seu obxectivo é o de aproximar os procesos de comunicación que sustentan as relacións públicas formulando a comunicación como sistema integrado, adquirir os coñecementos para estudar obxectivamente o conflito no proceso de negociación, coñecer os estilos principais de xestión de conflitos e adquirir os coñecementos para traballar en grupo e dirixir grupos de traballo. Datas de Celebración: De 16 de setembro ao 30 de outubro de 2009. Duración: 200h. Financiación: Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia. Beneficiarios: 15 mulleres, tituladas universitarias, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego. ACCIONS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 200 horas de duración, en horario de 8:30 a 15:00h. PROGRAMA: Módulo 1. Técnicas de comunicación e habilidades sociais. Módulo 2. Conflitos na negociación. Módulo 3. Guía para reunións. PRÁCTICAS NON LABORAIS: Programáronse estancias das alumnas durante un período de 1 mes, para a realización de 29
 30. 30. prácticas en empresas co obxectivo de adquirir o coñecemento práctico e real do quefacer diario dunha empresa e en concreto dun posto con categoría de xefe de equipo. 4.2.CURSO DE AXENTE EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL Esta actividade formativa vai dirixida a persoas retornadas e inmigrantes, preferentemente en situación de desemprego, pertencentes á Comunidade Autónoma Galega. Entre obxectivos desta actividade podemos destacar os seguintes: Aproximar o alumnado ao fenómeno das migracións e ás diferentes formas de abordar as diferenzas culturais. Mellorar a competencia intercultural a nivel cognitivo, afectivo e comportamento do alumnado, mediante Outdoor Training, identificar as claves conceptuais necesarias para a análise dos conflitos en contexto multicultural, adquirir coñecementos, habilidades e ferramentas necesarias para a mediación intercultural e crear un espazo de análise, reflexión e propostas para dar solución aos problemas cotiáns de xestión da diversidade. Datas de Celebración: De 5 al 30 de outubro de 2009. Duración: 50h. Financiación: Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia. Beneficiarios: 15 persoas retornadas e inmigrantes maioritariamente con perfil universitario e en situación de desemprego, pertencentes á Comunidade Autónoma Galega. ACCIONS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 50 horas de duración, en horario de 16:00 a 19:00h. O programa estrutúrase en dúas partes. A primeira consta de 6 módulos formativos que se imparten en modalidade presencial PROGRAMA: Módulo 1. Situación profesional e orientación no mercado de traballo. Módulo 2. Introdución ao feito migratorio. Módulo 3. Competencias específicas para a mediación intercultural. Módulo 4. Análise e xestión do conflito. Módulo 5. Mediación intercultural. Módulo 6. Proxecto de mediación intercultural. A segunda parte realízase na modalidade a distancia: Os participantes formaron 3 grupos de traballo para desenvolver a elaboración dun proxecto básico de mediación intercultural en cada un dos ámbitos de intervención: Sanitario, laboral, educativo, comunitario e xurídico. TUTORIZACIÓN DE PROXECTOS: leváronse a cabo 2 accións individuais de tutorización de 2 horas para cada grupo de traballo. PRÁCTICAS NON LABORAIS: Programáronse estanzas dos alumnos durante un período de 1 mes, para a realización de prácticas en entidades sen ánimo de lucro, co obxectivo de adquirir o coñecemento práctico e real do quefacer diario deste tipo de entidades e en concreto do posto de mediador intercultural. 30
 31. 31. 4.3.CURSO DE INGLÉS FINANCIEIRO Trátase dun curso incluído dentro da programación de cursos AFD 2009 (accións formativas para traballadores desempregados) da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, dirixido a persoas con titulación media ou superior, demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego Galego. O obxectivo deste curso é desenvolver as competencias orais e escritas do idioma inglés nun nivel medio, para facilitar a comunicación, información e atención aos clientes ou terceiros estranxeiros. Datas de Celebración: De 21 de outubro a 11 de decembro de 2009. Duración: 180h. Financiación: Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo. Beneficiarios: 15 persoas desempregadas, maioritariamente con titulación universitaria, inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Galego. ACCIONS REALIZADAS: ACCIÓN FORMATIVA de 180 horas de duración, en horario de 9:00 a 14:00h. PROGRAMA: Módulo 1. Atención ao cliente. Módulo 2. Presentación de produtos e servizos. Módulo 3. Presentación de feitos e cifras. Módulo 4. Necesidades e obxectivos da empresa en materia financeira. Módulo 5. Formación para a Igualdade (módulo transversal). Módulo 6. Creación de Empresas (módulo transversal). 4.4.CURSO METOLOXÍA DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DOS IPIS DENDE UNA PERSPECTIVA LOCAL Trátase dunha acción formativa mediante a cal preténdese facilitar unha aproximación conceptual á metodoloxía dous itinerarios personalizados de inserción non marco da Estratexia Europea de Emprego, dirixida aos traballadores do Centro Municipal de Emprego do Concello da Coruña. Os seus principal obxectivos son expoñer vos coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para a implementación de itinerarios personalizados de inserción, ademais de promover estratexias de intervención, cooperativas inclusivas e de traballo, en rede, non contexto de itinerarios personalizados de inserción. 31
 32. 32. Datas de Celebración: 2 e 3 de decembro de 2009. Duración: 10h. Financiación: Concello de A Coruña. Beneficiarios: 19 técnicos de emprego (técnicos de intermediación, axentes de emprego e orientadores laborais) traballadores do Centro Municipal de Emprego do Concello de A Coruña. ACCIONS REALIZADAS: 2 XORNADAS FORMATIVAS de 5 horas de duración cada unha, en horario de 9:00 a 14:00h. PROGRAMA 1ª xornada: 1. Estratexia Europea de Emprego. 2. Sistema Público de Emprego. 3. Políticas Activas de Emprego na Comunidade Autónoma de Galicia. 4. Plans, Programas e Proxectos Locais de emprego. 5. Introdución á metodoloxía de intervención baseada nos Itinerarios Personalizados. 6. DAFO inicial. PROGRAMA 2ª xornada: 1. Test HAC: Coñecementos, habilidades e actitudes para la implementación de itinerarios personalizados de inserción. 2. Procedemento de actuación para o desenvolvemento dun itinerario personalizado de inserción. 3. Seguimento e evaluación dos itinerarios personalizados de inserción. 4. Boas prácticas na aplicación de modelos “cliente-sistema”, traballo en rede colaborativa, accións cooperativas e inclusivas. 5. DAFO final. 6. Conclusións e propostas de mellora. 4.5.CURSO OUTDOOR TRAINING PARA VOLUNTARIADO É unha acción formativa dirixida á mellora das capacidades dos voluntarios do Concello de Bergondo, dende unha formulación eminentemente práctica, formando os participantes nunha serie de técnicas e habilidades que lles permitan mellorar a súa forma de actuación e integración nun grupo de traballo voluntario. O outdoor training céntrase nunha competición de equipos a través da realización de probas ao aire libre. Estas probas requiren de habilidades e competencias que toda persoa posúe, e que a través do Outdoor Training é posible potenciar e desenvolver. A coordinación entre os distintos membros do equipo, un bo liderado, unha alta motivación, e unha boa planificación son máis que suficientes para completar as probas do outdoor training. Datas de Celebración: De 12 de xuño a 8 de xullo de 2009. Duración: 40h. Financiación: Concello de Bergondo. Beneficiarios: 19 voluntarios do Departamento de servizos Sociais do Concello de Bergondo. ACCIONS REALIZADAS: 1 ACCIÓN FORMATIVA DE OUTDOOR TRAINING de 18 horas de duración, en horario de mañá e tarde, en modalidade presencial. PROGRAMA: Os aspectos máis relevantes sobre os que se traballan son: Creación e selección de equipos. Organización e identificación de roles. Liderado. Técnicas de motivación. Comunicación interpersoal. Análise de problemas e toma de decisións. Delegación de funcións. Xestión de recursos. Desenvolvemento creativo. Estratexias 32
 33. 33. de negociación. Planificación e execución de proxectos. Módulo 1: Presentación e preparación de equipos. Módulo 2: Desenvolvemento de probas deportivas ao aire libre. Módulo 3: Clases teóricas sobre técnicas de traballo en equipo. Módulo 4: Proba náutica na praia. Módulo 5: Peche do curso con posta en común de resultados. 1 PROXECTO SOBRE RETOS de 22 de duración, en modalidade mixta (presencial e online), onde se formaron 2 grupos de traballo para desenvolver un proxecto básico de voluntariado debendo aplicar as capacidades e habilidades traballadas durante os primeiros módulos formativos do OUTDOOR TRAINING. 33
 34. 34. A Fundación Universidade da Coruña leva a cabo diferentes proxectos de carácter propio que na súa condición de Unidade de Interface realiza no ámbito de Fomento da Innovación e que ten lugar na dimensión rexional, estatal e internacional. As tarefas realizadas no marco destes proxectos supón a posta en marcha de mecanismos activos de información e comunicación, que permitan conseguir unha maior presenza da Universidade da Coruña na sociedade, así como un maior impacto entre os ámbitos científico, tecnolóxico e produtivo. Neste sentido a Fundación Universidade da Coruña non pode limitarse á mera xestión e administración burocrática das actividades que xorden espontaneamente da relación entre a universidade e as empresas, senón que debe adoptar unha actitude proactiva, de procura de novas oportunidades para os equipos universitarios de traballo sistemático coas empresas e institucións. A efectos do presente informe establécese unha clasificación da tipoloxía dos proxectos xestionados e executados pola área de Fomento da Innovación da Fundación Universidade da Coruña, en función do ámbito xeográfico de actuación, en dúas categorías: rexionais e estatais e de cooperación internacional. PROXECTOS EN EXECUCIÓN 1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Título do proxecto: REDE TRANSREXIONAL UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA A ORGANIZACIÓN DO MERCADO DA INNOVACIÓN E O COÑECEMENTO NO SUDOE  Acrónimo: REDOMIC  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE. 34
 35. 35.  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña, (ES),  Outros socios: • Fundación LABEIN (ES) • EUROCEI. Centro Europeo De Empresas e Innovación, S.A. (ES), • SODERCAN S.A.,Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria S.A. (ES), • Fundación General de la Universidad de Salamanca (ES), • Instituto de Soldadura e Qualidade (PT) • UBI, Universidade Da Beira Interior (PT) • APESA, Association pour l'Environnement et la Sécurité en Aquitaine (FR)  Data inicio-fin: 24 meses (01/03/2009 – 28/02/2012) O consorcio do proxecto REDOMIC está constituído por organismos de interface que se dotan de instrumentos de organización de mercado, para operar como rede de carácter transrexional, visible e estable. As accións de organización do mercado entre Universidade e Empresa do proxecto REDOMIC estrutúranse por medio da definición dunha oferta e unha demanda, xunto coa actuación do promotor de relacións. A formulación do proxecto REDOMIC consiste en establecer as vías polas que a oferta se achegue á demanda e chéguese a contar cun mercado organizado de carácter transrexional no SUDOE, de modo que se contribúa á promoción da innovación e á economía do coñecemento nas rexións participantes. O obxectivo final da rede de institucións que opera no proxecto REDOMIC é promover a innovación e a economía do coñecemento en rexións SUDOE por medio da introdución de elementos de organización de mercado entre Universidade e Empresa. Actividades realizadas no ano 2009: Grupo de tarefas 1: Coordinación e xestión do proxecto 1.- Coordinación con socios - A Fundación Universidade da Coruña organizou, unha reunión preparativa para organización do proxecto. A Coruña, 21 e 22/04/2009. - A Fundación Universidade da Coruña participou e dirixiu, a 2ª reunión de coordinación. Bilbao, 20 e 21 /10/2009. 2.- Coordinación e xestión coa Autoridade de Xestión- realización de informes de actividade Grupo de tarefas 3: Organización do mercado 3.1.Formación promotores de relacións. 3.1.1. Designación promotores de relacións. 35
 36. 36. 3.1.2. Elaboración contidos de formación 3.1.3. Configuración da plataforma on-line para formación non presencial. Grupo de tarefas 4: Intercambio de experiencias 4.1. Intercambio de experiencias entre socios 4.1.1. Elaboración do programa de intercambio. 4.1.2. Realización dun foro de intercambio. Celebrado os días 21 e 22 de outubro en Bilbao e organizado conxuntamente por FUAC e LABEIN. Grupo de tarefas 5: Avaliación e seguimento 5.1. Creación de Órganos de control e seguimento das actividades do Consorcio 5.2. Redacción de Informes periódicos de desenvolvemento do proxecto Grupo de tarefas 6: Comunicación 1. Elaborado un Plan de Comunicación do proxecto 2. Elaborado un Portal de innovación no SUDOE. Dominio web: www.redomic.eu 3. Deseño da Imagen corporativa do proxecto. 4. Deseño, impresión e difusión de Material gráfico de presentación do proxecto. 5. Elaboración e difusión de Boletíns de noticias 6. Difusión en medios de comunicación. 7. Presentacións do proxecto en radio locais – Difusión a través da radio nun programa especializado en economía e empresa de ámbito galego denominado “Innovación”. Programa “La Voz de la Empresa”. 8. Outras accións de difusión – publicidade na páxina www.fundacion.udc.es. Título do proxecto: “REACTIVACIÓN DA COLABORACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA ENTRE GALICIA E A REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO PARA O FORTALECEMENTO DA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA E TECNOLOXÍA E O DESENVOLVEMENTO DA SÚA POLÍTICA DE I+D E INNOVACIÓN”  Acrónimo: REACYT  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña  Data inicio-fin: 1 xullo 2009 – 31 decembro 2009 O obxectivo do proxecto REACYT é retomar a liña de cooperación galego-dominicana en Ciencia e Tecnoloxía e determinar a evolución das accións de política científica e tecnolóxica durante o 36
 37. 37. período 2006-2009, con deseño de novas accións de cooperación coa Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia e Tecnoloxía (SEESCyT) nesta materia fundamental para o desenvolvemento da República Dominicana. Actividades desenvolvidas: • Recollida e elaboración de documentación sobre publicacións e normativas relacionadas coa Ciencia e a Tecnoloxía na República Dominicana no período 2006-2009. • Reunións de traballo con axentes chave da Ciencia e a Tecnoloxía dominicanas para determinar os logros alcanzados en Ciencia e Tecnoloxía no período 2006-2009. • Reunións de traballo con responsables políticos da Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia e Tecnoloxía (SEESCyT) para determinar as previsións de actuación política en materia de Ciencia e Tecnoloxía no período (2010-2012). • Deseño de nova planificación de accións de cooperación en Ciencia e Tecnoloxía de Galicia coa República Dominicana. • Celebración dun Seminario sobre indicadores de Ciencia e Tecnoloxía en América Central e Caribe. • Celebración dunha Xornada sobre cooperación internacional en materia de Ciencia e Tecnoloxía. Título do proxecto: ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAMME  Acrónimo: M4E  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: INOVAMAIS (PT)  Outros socios: Fundación Universidade da Coruña (ES)  Data inicio-fin: 18 marzo 2009- 18 setembro 2010 O obxectivo xeral do proxecto é axudar aos novos emprendedores a adquirir as cualificacións necesarias para a xestión dunha pequena ou mediana empresa (PEME) pasando un tempo nunha empresa en outro país da UE. Contribúe a mellorar os seus coñecementos e fomenta as transferencias de coñecementos e experiencias entre empresarios. Difusión realizada:  A Fundación Universidade da Coruña organizou unha Xornada de presentación do programa ERASMUS en Galicia. A Coruña 30/04/2009.  Na xornada -"Las Ecoempresas y su proyección de futuro" 37
 38. 38.  Na xornada: -“Preparación de actuaciones y proyectos para financiarse por distintas administraciones en especial con Fondos Comunitarios”  Promoción do Programa na Website FUAC: www.fundacion.udc.es http://www.fundacion.udc.es/fuac.asp?sid=25&cid=276 • Promoción do programa Website UDC: www.udc.es. Publicada Nota de prensa 06/10/2009. • Promoción do Programa noutras websites o Fundación Galicia Europa: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema= 29&idNoticia=1097 o Galicia Pemes - http://www.galiciapms.eu/no_cache/es/noticias/detalle/article/a-comision- europea-pon-en-marcha-o-novo-programa-erasmus-para-mozos- emprendedores.html?cHash=eb675df6d3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=36 o Emprender Galicia - http://www.emprendergalicia.com/node/116 o CEC - Confederación de Empresarios de A Coruña http://www.cec.es/WebDefault.aspx?MenuInd=2&MenuId=51&mid=334&Lng =es-ES&tl=0&ItemId=1362 o Caype - http://boletin.caype.es/index.php?op=noticia&id=408 o Integra Consultaría, S.L. - http://www.integra.org.es o Red Fue, Red de Fundaciones Universidad-Empresa de España http://www.redfue.es/noticia.php?id=0000018&PHPSESSID=5a24a55412dc2 eb7afd618 o Nanogal http://www.nanogal.org/nanogal2/index.php?view=article&catid=41%3Aaxudas &id=117%3Acampana-divulgativa-programa-erasmus-para-jovenes- emprendedores-io-fuac&option=com_content&Itemid=50 o FCEER - http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=505 o GALPÓN - http://www.ogalpon.com/?q=aggregator/categories/1&page=8 o Rede Amiga UDC. http://redeamigaudc.wordpress.com/2009/11/18/programa-erasmus-para- xovenes-emprendedores/ o Facebook o Twitter 38
 39. 39. Empresas e emprendedores inscritos no 2009: Obxetivos conqueridos de marzo a decembro de 2009 • Emprendedores mobilizados -1 • Emprendedores en proceso de mobilización– 3 • Emprendedores en proceso de acollemento en empresas de Galicia - 2 Título do proxecto: PROGRAMA DISNEY-TC3  Entidades responsables: UDC, Tompkins Cortland Community College- Universidad de Nueva York e Walt Disney World (WDW)  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña Este programa de formación, de 6 meses de duración, e unha iniciativa de Tompkins Cortland Community College, Universidad de Nueva York, que combina actividades académicas con prácticas de traballo no parque temático en Walt Disney World (WDW) de Florida.  Este programa é un curso de 15 créditos que inclúe prácticas profesionais pagadas en Walt Disney World (WDW) en Orlando, Florida.  El programa está rexido e supervisado segundo as necesidades académicas de TC3.  Durante as prácticas, o estudiantado debe completar tanto as obrigas do curso académico como o calendario de traballo en WDW.  Os/as estudantes vivirán nunha residencia de WDW. 39
 40. 40. Alumnos da UDC que participaron no programa: 2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATAL -Título do proxecto: "DINAMIZACIÓN E PLANS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA EN PEMES DO SECTOR DA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA E ESTRUCTURAS METÁLICAS NAS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL”  Entidade financiadora: Ministerio de Industria  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña  Outros socios:  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2009- 31 decembro 2009 O obxectivo xeral do proxecto centrouse en dotar dun servizo tecnolóxico a un conxunto de pequenas e medianas empresas, de carácter sectorial, nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, con necesidades e demandas homólogas, mediante o desenvolvemento de 10 plans empresariais de transferencia tecnolóxica en pemes do sector de fabricación de maquinaria e estruturas metálicas. Empresas contactadas: Aceriusa Elecnaval, S.L. Acesan Electrorayma 40
 41. 41. Aluminio Y Perfiles Metalicos Embade Aluminios Alufer, S.L. Ferralla Os Mansos, S.L. Aluminios Europa Ferrolterra Suministros, S.L. Aluminios Fene Formoso estruturas Metalicas, S.L. Aluminios Ferrol, S.C.L. Income, S.A. Aluminios Iglesias, S.L. Indugalsa, S.A. Aluminios Jaycas, S.L. Industrias Madalum Aluminios La Gandara Industrias Mecánicas Bedoya Hermanos, S.L. Aluminios Naron Industrias Metálicas Rias Altas, S.L. Aluminios Rias Altas Intaf, S.L. (Neodyn) Aluminios Riomiño, S.L. Invernaderos Fertri, S.L. Aluminios Santalla, S.L. Invernaderos Trigo, S.A. Aluminios Santamarina M. Pita Pena, S.L. Aluminos Ral Mampaten Aluvigar Metal Ferrol, S.A.L. Antonio Leira E Hijos S.L. Metalurgica Pontesa, S.L. Antonio Y Gabriel, S.L. Montago Armaduras Metálicas San Juan, S.L. Muebles Y Carpintería Villadóniga Artabro-Samdeu Nicolás Barcia Dopico, S.L. Bf Stamp, S.L. O Ponto Bouza Y Lopez, S.A. Persianas Garcal, S.L. Caldefer, S.L. Prometal, S.L. Carpintería Metálica Crisloma, S.L. Soldavi, S.L. Carroceros Del Noroeste, S.L. Talleres Mecánicos Codesal, S.L. Construcciones Eléctricas Del Noroeste, S.L. (Elinco) Talleres Mecánicos Galicia, S.L. Cotrafer Talleres Metalicos Maceira, S.L. Cristaleria Y Aluminios Luma, S.L. Tecnymo, S.A. Cubremas Vialca Desarrollo Técnicas Ind. De Galicia, S.A. (Detegasa) W.B. Austen, S.L. Elaboración de 10 plans de transferencia de tecnoloxía: 1. Detegasa 2. Talleres Mecánicos De Galicia 3. Talleres Mecánicos Codesal 4. Cotrafer 5. Indugalsa 6. Montago 7. Invernaderos Fertri 8. Acesan 9. Prometal 10. Metal Ferrol 41
 42. 42. Título do proxecto: OBSERVATORIO ESTRATÉXICO EN FERROL E COMARCA  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Ferrol Metropoli  Entidades executoras: Fundación Universidade da Coruña  Data inicio-fin: 1 xullo 2009 – 31 decembro 2009 O obxectivo xeral do proxecto foi contribuír á prosperidade económica e o benestar social de Ferrol e Comarca, mediante a vixilancia do contorno tecno-económico e a suxestión de accións de mellora baseadas na Innovación e a I+D. EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE PROXECTOS POR ANO FINANCIACIÓN OBTIDA POR ANOS 42
 43. 43. PROPOSTAS PRESENTADAS NO ANO 2009 1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Título do proxecto: “INNOVATION BETWEEN UNIVERSITIES, BUSINESSES AND ADMINISTRATION”.  Acrónimo: POLITEC  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña, FUAC (ES).  Outros socios: • AURN (PT) • CMS-UPB (RO) • KOPER (SI) • EMPOLESE VALDELSA (IT) • Rexión CRETE (GR) • Upper Silesian (PL) • Coventry University (UK) • SODERCAN (ES) • CLUSTER IKT.NRW (DE)  Data inicio-fin: 1 xullo 2009- 30 xuño 2012 43
 44. 44. O obxectivo xeral do proxecto POLITEC é dotar ás administracións públicas das rexións participantes dun instrumento común de traballo no ámbito das relacións entre universidade, empresa e administracións públicas, que permita unha mellora compartida das políticas de innovación nesa temática esencial para o funcionamento eficiente dos respectivos sistemas rexionais de innovación. Título do proxecto: “COMPETITIVE CLUSTER”.  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: EUROCEI (ES).  Outros socios: • BIC LAZIO (Italy) • NORRIA NORTH HUNGARIAN INNOVATION AGENCY • LITHUANIAN DEVELOPMENT AGENCY • VARNA BUSINESS AGENCY (Bulgary) • FUAC (Spain) • SLOVENIAM INSTITUTE FOR HOP RESEARCH AND BREWING • REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF THE USTI REGION (Czech Rep.) • INNOVALIS AQUITANIE (France)  Data inicio-fin: 1 xullo 2009- 30 xuño 2012 O obxectivo xeral do proxecto consiste en establecer un rede trans-rexional europea, onde circular o coñecemento e as experiencias para promover a cooperación entre clusters. Título do proxecto: “DISSEMINATION AND NETWORKS OF KNOWLEDGE IN ATLANTIC AREA”  Acrónimo: K-NETWORK  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Presidência de Conselho de Ministros CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (PT)  Outros socios: • Presidência do Conselho de Ministros CNEL - Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico (PT), • Fundación Universidade da Coruña (ES), 44
 45. 45. • Universidad de Cantabria Dpto. de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos (ES), • Universidade deToulouse Le Mirail (FR) • Cardiff University (UK) • Oxford Internet Institute (UK)  Data inicio-fin: 24 meses (01/01/2010 – 31/12/2012) Obxectivo xeral: O proxecto K-Networks, aspira a crear unha rede sostíbel de intercambio e difusión do coñecemento no espazo ATLANTICO, a fin de promover o intercambio de boas prácticas na aplicación de estratexias para a Sociedade da Información e o Coñecemento. Neste sentido, o proxecto pretende crear unha rede de excelencia permanente, baseada nas tecnoloxías da información, a fin de impulsar o desenvolvemento das actividades do proxecto e a difusión dos resultados e boas prácticas Título do proxecto: “CREATION OF A TRANSNATIONAL LIVING LAB FOR THE PROMOTION OF “OPEN INNOVATION” IN THE ATLANTIC AREA”  Acrónimo: INNOVLAB  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: ISQ (PT)  Outros socios: • CEDES (PT) • UBI (PT) • CICECO (PT) • FUAC (ES) • SODERCAN (ES) • EUROCEI (ES) • WESTBIC (IE) • CTIC  Data inicio-fin: 24 meses (01/11/2009 – 31/04/2012) Obxectivo xeral: O proxecto aspira a aumentar os niveis de integración das PYME na economía do coñecemento; Aproveitar a creación de novos laboratorios en todo o Espazo Atlántico; Contribuír a creación de novos produtos, servizos ou procesos a través da aplicación da “open innovation” . 45
 46. 46. Título do proxecto: “NETWORKED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES FOR MARITIME SECURITY, SURVEILLANCE AND INTERVENTION”  Acrónimo: NETMAR  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Socio principal: Porto University (PT)  Outros socios: • University of Limerick (IR) • CEDRE (FR) • APDL (PT) • FUAC (ES)  Data inicio-fin: 24 meses (01/01/2010 – 31/12/2012) Obxectivo xeral: O proxecto consiste na demostración e evaluación de vehículos aéreos non tripulados, vehículos terrestres e mariños e sistemas de sensores para a vixilancia e a seguridade marítima no marco dos incidentes mariños que poden xerar perigos para a vida humana, o medio ambiente e as actividades económicas. Título do proxecto: “MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO AO PLAN ESTRATÉXICO DE CIENCIA E TECNOLOXÍA: FORTALECEMENTO DA RELACIÓN UNIVERSIDADE-EMPRESA-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA O IMPULSO DA POLÍTICA DE INNOVACIÓN DA REPÚBLICA DOMINICANA”  Acrónimo: FORTUNE  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña, FUAC (ES)  Data inicio-fin: 1 maio 2009 – 31 abril 2010 O obxectivo xeral do proxecto FORTUNE é promover a innovación e a economía do coñecemento para o desenvolvemento da República Dominicana por medio de accións de interacción entre a Universidade, as Empresa e a Administración Pública. 46
 47. 47. Título do proxecto: “PRÁCTICAS EUROPEAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA-PRÁCTICAS HAC LUCE +”  Acrónimo: PRACTICAS HAC LUCE +  Entidade financiadora: Comisión Europea. CE.  Entidade solicitante: Universidade da Coruña  Organizacións Asociadas: • Deputación Provincial de A Coruña • Fundación Universidade da Coruña  Organizacións Intermediarias: • Insup Formation (FR) • Institute for Support of Education and Entrepreneurship BONUM (PL) • Inovaformaçäo-Prestaçäo de serviços de formaçäo pofissional, Lda. (PT) • Sistema Turismo Srl (IT) • Training Vision Ltd. (UK) • Nordelbisches Jugendpfarramt, Jugendaufbauwerk Koppelsberg (DE) • Bulgaria Gateway Ltd. (BL)  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2010- 31 maio 2011 O proxecto PRÁCTICAS HAC LUCE+, nace da necesidade da Universidade da Coruña de completar a formación dos titulados universitarios e facilitar a súa inserción laboral mediante prácticas en empresas europeas Beneficiaranse 95 recen titulados da UDC que realizarán estancias en Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bulgaria, Reino Unido e Polonia. As estancias terán unha duración de 14 semanas que inclúe 1 semana de preparación sociocultural e 13 semanas de prácticas en empresas de acollida A UDC por medio de este proxecto quere responder a demanda existente, por parte dos estudantes de realizar prácticas en empresas como complemento a súa formación e como elemento que lles facilite unha primeira experiencia laboral tras a obtención do titulo. Os principais obxectivos son:  Favorecer a incorporación de recen titulados universitarios ó mundo laboral,  Dar continuidade a formación recibida mediante prácticas en empresas europeas de calidade,  Aumentar os niveis de cualificación e coñecemento sobre o mundo laboral,  Mellorar a capacidade emprendedora e a asunción de autonomía dos participantes,  Abordar as necesidades de persoal cualificado das empresas. 2. ÁMBITO REXIONAL E ESTATAL 47
 48. 48. Título do proxecto: “SERVICIOS DE DIAGNOSIS E SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA A MELLORA DA PRODUCTIVIDADE EN PYMES DOS SECTORES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MATERIAL E EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, E BENS DE EQUIPO”  Entidade financiadora: Ministerio de Industria  Socio principal: Fundación Universidade da Coruña  Outros socios:  Data inicio-fin: 1 xaneiro 2010- 31 decembro 2010 O obxectivo xeral do proxecto centrase en dotar dun servizo tecnolóxico a un conxunto de pequenas e medianas empresas, de carácter sectorial, nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, con necesidades e demandas homólogas, mediante o desenvolvemento de plans empresariais de transferencia tecnolóxica en pemes do sector de fabricación de produtos Metálicos, Material e Equipamento Electrónico, e Bens de Equipo. Título do proxecto: DEFINICIÓN E CREACIÓN DE FOLLAS DE RUTA TECNOLÓXICAS  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña e Valora Consultaría e Innovación  Data inicio-fin: 1 setembro 2009 – 31 decembro 2009 Este proxecto ten por obxecto identificar o potencial tecnolóxico e de desenvolvemento que ten a empresa, priorizando as súas necesidades e formulando propostas que sirvan para aproveitar as súas fortalezas e corrixir as súas debilidades. Co seu desenvolvemento, as empresas disporán dun marco de referencia, a Folla de Ruta Tecnolóxica, que lles permita planificar as súas decisións de investimento en innovación e poder aproveitar todas as oportunidades de desenvolvemento tecnolóxico. En definitiva, este proxecto persegue os seguintes obxectivos:  Coñecer o potencial tecnolóxico da empresa, en recursos humanos e materiais.  Determinar a actitude da empresa para a innovación tecnolóxica e as súas necesidades de innovación, facéndolle ver a súa importancia.  Identificar as oportunidades de innovación do mercado. 48
 49. 49.  Adquirir os coñecementos necesarios para a posterior definición de proxectos de investigación ou innovación Título do proxecto: DINAMIZA-IDI  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña e Serviguide.  Data inicio-fin: 1 setembro 2009 – 31 decembro 2009 O Obxectivo Principal do Proxecto DINAMIZA-IDi é a definición e posta en marcha dun Plan de Innovación Empresarial, soportado na creación de Unidades de I+D+i que articulen e executen o Plan deseñado. Como obxectivos específicos, saliéntanse os seguintes: • Formación dun equipo de técnicos, capaces de coordinar e executar un Plan de Innovación na empresa. • Deseño estratéxico da I+D+i en cada empresa participante. • Definición e posta en marcha dos procesos de vixilancia competitiva e creatividade aplicada á xeración de novos servizos e produtos. • Formulación dun proxecto de innovación por empresa. • Definición dun plan de comunicación, implantación e seguimento Título do proxecto: “IDIPEMES: SISTEMAS DE XESTIÓN DA I+D+I NAS PEMES DE GALICIA”  Entidade financiadora: Xunta de Galicia  Entidade responsable: Fundación Universidade da Coruña  Entidade executora: Fundación Universidade da Coruña, FUAC (ES)  Data inicio-fin: 1 setembro 2009 – 30 novembro 2010 O proxecto pretende acadar as seguintes metas:  Crear un grupo de traballo conformado por pemes galegas innovadoras e pertencentes a sectores económicos estratéxicos en Galicia, que se involucren de forma activa nos traballos. 49
 50. 50.  Dotar as organizacións dunha ferramenta de Xestión da I+D+i que lles permita ser máis eficaces e eficientes no desenvolvemento de novos produtos e na protección e posta en valor dos resultados dos seus proxectos innovadores.  Fomentar o intercambio de experiencias entre as empresas participantes e promover a difusión de boas prácticas organizativas, de forma que o proxecto posúa un carácter demostrativo para todo o entramado empresarial galego. O resultado principal do proxecto é, para cada unha das pemes participantes, a implantación dun Sistema de Xestión de I+D+i que dea soporte ás súas actividades de I+D+i e que sirva de ferramenta de xestión e mellora continua. Este Sistema de Xestión de I+D+i desenvolverase conforme a norma UNE 166002:2006 “Xestión da I+D+i: Requisitos do Sistema de Xestión de I+D+i”, de forma que se apliquen criterios normalizados e contrastados. Ademais e unha vez implantado o Sistema de Xestión, levará a cabo o proceso de certificación por parte dunha Entidade Certificadora acreditada por ENAC para ter tamén o recoñecemento e contraste por parte dunha entidade externa e independente. Convenios marco, de colaboración e convenios específicos • Acordo transnacional de socios do proxecto REDOMIC. • Acordo transnacional de socios do proxecto ERASMUS. • Convenio REACYT – Fundación Universidade da Coruña e Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea – Xunta de Galicia • Promoción da firma da declaración de intención para a colaboración entre a Universidade da Coruña e a Embaixada de Francia en España • Promoción da firma dos Convenios entre a UDC+DISNEY+TC3 para o desenvolvemento do Programa Disney o Acordo Xeral de Cooperación entre a Universidade da Coruña e a Tompkins Cortland Community College, o Addenda ao Acordo Xeral de Cooperación entre a Universidade da Coruña e a Tompkins Cortland Community College, o Acordo de Intercambio Educativo Internacional entre a Universidade da Coruña, a Tompkins Cortland Community College e Disney Theme Parks and Resorts College Program. 50

×