ALMORZO DE TRABALLO AJE: Recursos económicos á contratación do teupersoalBolsas, subvencións e bonificacións<br />
A Fundación Universidade da Coruña (FUAC) foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da Coruña e diversas Instituc...
Dous tipos de actividades:<br /> <br />Programas de xestión delegada:<br />todo tipo de actividade universitaria, na que a...
ÁREAS DE ACTUACIÓN:<br /><ul><li> EMPREGO
 FORMACIÓN
 INNOVACIÓN</li></ul>CARÁCTER:<br /><ul><li> PROACTIVO
 ABERTO
 INTERNACIONAL</li></ul>OBXETIVOS<br /><ul><li> CULTURA EMPRENDEDORA
 CULTURA INNOVADORA
 RSU - RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA </li></ul>(aspecto transversal a todas as nosas actuacións e demostración da ...
¿cantos tedesbolseirosnavosa empresa?<br />¿bolseiros coa Fuac?<br />¿bolseiros con outras entidades?<br />
DATOS INFORME CYD 2011<br /><ul><li>29,2% poboación entre 25 e 64 anos ten título universitario
Proporción de mulleres superior ca UE (54%)
2007-2009: duplícase a tasa de paro universitaria
As prácticas son fundamentais para acadar a formación e experiencia necesaria para incorporarse ao mercado laboral
77% das empresas teñenbolseiros
Chegaao 85% nas empresas de +200 traballadores</li></li></ul><li>Comparación oferta da universidade e expectativas empresa...
2 	Formación práctica 			11 	 3 	+8
3 	Aptitud para trabajar en equipo 		 5 	 2 	+3
4 	Capacidad para comunicarse eficazmente 	 9 	10 	-1
5 	Capacidad de gestión y comunicación 	 8 	 6 	+2
6 	Idiomas 				10 	 7 	+3
7 	Informática y nuevas tecnologías 		 2 	11 	-9
8 	Motivación y disposición para el trabajo 	 6 	 1 	+5
9 	Aptitud para aprender 			 1 	 5 	-4
10 	Capacidad para resolver problemas 	 7 	 4 	+3
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentación Empleo en Aje

358 visualizaciones

Publicado el

Presentación programas de practicas en empresas en desayunos de trabajo de la Asoc. Jóvenes Empresarios

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentación Empleo en Aje

 1. 1. ALMORZO DE TRABALLO AJE: Recursos económicos á contratación do teupersoalBolsas, subvencións e bonificacións<br />
 2. 2. A Fundación Universidade da Coruña (FUAC) foi constituída en marzo de 1997 pola Universidade da Coruña e diversas Institucións públicas e empresas privadas, co fin de facilitar e potenciar as relacións da Universidade coa Sociedade, en especial, a cooperación universidade – empresa, tal e como se reflexa nos seus Estatutos.<br /> <br />Art. 1 Estatutos:”… fundación privada de carácter benéfico-docente para a promoción, desenrolo e financiación das actividades propias da Universidade da Coruña, e as súas relacións coa Sociedade, con especial incidencia nos Campus Universitarios da Coruña e Ferrol, e proporcionar á Institución Universitaria un permanente respaldo social sen fin lucrativo algún e duración indefinida.”<br />
 3. 3. Dous tipos de actividades:<br /> <br />Programas de xestión delegada:<br />todo tipo de actividade universitaria, na que a Fundación é contratada como xestora económica e administrativa.<br />Programas de iniciativa propia: <br />aquelas actividades que a Fundación promove, elabora, executa e xustifica, en cumprimento dos finsfundacionais.<br />
 4. 4. ÁREAS DE ACTUACIÓN:<br /><ul><li> EMPREGO
 5. 5. FORMACIÓN
 6. 6. INNOVACIÓN</li></ul>CARÁCTER:<br /><ul><li> PROACTIVO
 7. 7. ABERTO
 8. 8. INTERNACIONAL</li></ul>OBXETIVOS<br /><ul><li> CULTURA EMPRENDEDORA
 9. 9. CULTURA INNOVADORA
 10. 10. RSU - RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA </li></ul>(aspecto transversal a todas as nosas actuacións e demostración da filosofía de traballo , misión, valores e principios da Fundación)<br />
 11. 11. ¿cantos tedesbolseirosnavosa empresa?<br />¿bolseiros coa Fuac?<br />¿bolseiros con outras entidades?<br />
 12. 12. DATOS INFORME CYD 2011<br /><ul><li>29,2% poboación entre 25 e 64 anos ten título universitario
 13. 13. Proporción de mulleres superior ca UE (54%)
 14. 14. 2007-2009: duplícase a tasa de paro universitaria
 15. 15. As prácticas son fundamentais para acadar a formación e experiencia necesaria para incorporarse ao mercado laboral
 16. 16. 77% das empresas teñenbolseiros
 17. 17. Chegaao 85% nas empresas de +200 traballadores</li></li></ul><li>Comparación oferta da universidade e expectativas empresariais(informe CYD 2010)<br />Competencias-aptitudesUniversidadEmpresasDiferencia<br /><ul><li>1 Conocimientos teóricos 4 8 -4
 18. 18. 2 Formación práctica 11 3 +8
 19. 19. 3 Aptitud para trabajar en equipo 5 2 +3
 20. 20. 4 Capacidad para comunicarse eficazmente 9 10 -1
 21. 21. 5 Capacidad de gestión y comunicación 8 6 +2
 22. 22. 6 Idiomas 10 7 +3
 23. 23. 7 Informática y nuevas tecnologías 2 11 -9
 24. 24. 8 Motivación y disposición para el trabajo 6 1 +5
 25. 25. 9 Aptitud para aprender 1 5 -4
 26. 26. 10 Capacidad para resolver problemas 7 4 +3
 27. 27. 11 Habilidades directivas 12 12 0
 28. 28. 12 Capacidad de análisis 3 9 -6 </li></li></ul><li>Resultados proxecto UECONVERGE 2009: participaron 16 universidades e 220 empresas da Comunidade de Madrid<br /><ul><li>As prácticas son consideradas como imprescindibles para a formación e a empleabilidade dos universitarios
 29. 29. Son unha eficaz fonte de captación de talento
 30. 30. A universidade debe reforzar a formación en competencias transversais tales como: traballo en equipo, liderazgo, planificación do tempo, toma de decisións e resolución de problemas
 31. 31. As empresas valoran moi positivamente as novas visións aportadas por os xóvenes
 32. 32. Consideran que os programas de prácticas deben ser parte dos grados, e como tal, evaluarse por obxetivos e por competencias
 33. 33. O 73% das empresas xateñenbolseiros
 34. 34. Un 22% non teñenbolseiros pero si lles interesaría </li></li></ul><li>Resultados proxecto UECONVERGE 2009: participaron 16 universidades e 220 empresas da Comunidade de Madrid<br /><ul><li>Importancia da formación práctica 99%
 35. 35. Importancia de realizar prácticas na empresa 96%
 36. 36. Carácter obrigatorio das prácticas 82%
 37. 37. Asociadas a créditos 92%
 38. 38. Deben ser remuneradas 82%
 39. 39. A remuneración deberá correr a cargo da empresa 62%
 40. 40. Duración mínima e máxima das prácticas 6 -12 meses
 41. 41. Dedicación mínima e máxima semanal das prácticas 20 -40 horas
 42. 42. Deben facerse durante a época lectiva 88%
 43. 43. Deben abordar competencias específicas e xenéricas 84%
 44. 44. Empresas que teñenoudesexan ter prácticas 95% </li></li></ul><li>PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUAC<br />En 1998 a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA (FUAC) creou os seusProgramas Anuais de Prácticas en Empresas (Bolsas FUAC)<br />Ata o día de hoxe, o número de bolseiros de formación práctica ascendeu a  9.379 gracias á participación de 785 empresas<br />No 2010 alcanzamos a cifra de 1.236bolseiros e 455 empresas<br />1ª entidade de Galicia en número de bolseiros (perto de duplicar á 2ª)<br />Actualmente os programas de prácticas en empresas son:<br />PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE TITULADOS UNIVERSITARIOS Convocatoria aberta todo o ano<br />PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSConvocatoria aberta todo o ano<br />PROGRAMA DE PRÁCTICAS TEMPUS<br />Convocatoria aberta no verán<br />
 45. 45. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUACCONDICIÓNS XERAIS<br />Universitarios<br /><ul><li>Recén titulado nos últimos 3 anos, estudante nos dous últimos cursos ou superar o 50% dos créditos
 46. 46. Galego, residente en Galicia, estudantedunha universidade galega oufillo de emigrantes galegos retornados
 47. 47. Non ter traballado en relación cosseusestudos universitarios
 48. 48. Non ter gozado dunha bolsa de prácticas anteriormente
 49. 49. Cumprir os requisitos estabrecidos por a empresa</li></ul>Empresas<br /><ul><li>Facilitar as instalacións e medios necesarios para as prácticas
 50. 50. Designar un titor responsable do bolseiro e o seu plan de formación
 51. 51. Conceder permiso para a realización de exámesoficiais
 52. 52. Aboar os custes das prácticas</li></li></ul><li>Programa de Prácticas de TITULADOS <br />Duración: mínimo 3 meses, prorrogables ata un máximo de 18 meses <br />Horario: non poderá ser superior a 8 horas/día (máx. 40h. / semán)<br />Descanso: 7 días naturais cada 6 meses<br />Custe: <br /> - bolsa: a determinar por a empresa, mínimo 540€/mes en xornada completa<br /> - seguro: 6€/mes<br /> - gastos tramitación: 8% (6% e 5% para os socios)<br />Non supón relación laboral algunha, nin compromiso de incorporación posterior<br />O número de bolseiros na empresa non poderá chegar ao 50% da plantilla<br />Prazo presentación: aberto todo o ano<br />
 53. 53. Programa de Prácticas de ESTUDANTES<br />Duración: mínimo de 320 horas e máximo de 500 horas por curso <br />Horario: máximo de 6 horas/día (mínimo de 15 h. e máximo de 30h. /semán)<br />Descanso: 7 días naturais cada 6 meses<br />Custe: <br /> - bolsa: a determinar por a empresa, mínimo 510€/mes en xornada completa<br /> - seguro: 6€/mes<br /> - gastos tramitación: 8% (6% e 5% para os socios)<br />Non supón relación laboral algunha, nin compromiso de incorporación posterior<br />O número de bolseiros na empresa non poderá chegar ao 50% da plantilla<br />Prazo presentación: aberto todo o ano<br />
 54. 54. Programa de prácticas de verán TEMPUS<br />Duración: mínimo 2 meses e máximo de 3 meses (xullo, agosto e setembro)<br />Horario: mínimo 4 horas (media xornada) e máximo 8 horas (máx. 40h. / semán)<br />Custe: <br /> - bolsa: a determinar por a empresa, mínimo 450€/mes en xornada completa<br /> - seguro: 6€/mes<br /> - gastos tramitación: 8% (6% para mais de 2 bolseiros)<br />Non supón relación laboral algunha, nin compromiso de incorporación posterior<br />Non poderá substituír a ningún traballador <br />Prazo presentación: 3 de maio ao 11 de xuño<br />
 55. 55. Evolución bolseiros<br />
 56. 56. Evolución empresas<br />
 57. 57. Clasificación por estudos<br />
 58. 58. Clasificación por sexo<br />
 59. 59. AS 15 TITULACIÓNS MAIS DEMANDADAS<br />
 60. 60. Universitarios que conseguironempregoao finalizar as prácticas<br />
 61. 61. Universitarios que foron contratados por a mesma empresa das prácticas<br />
 62. 62. Duración do contrato<br />
 63. 63. Os non contratados, tempo tardado en acadar un contrato laboral<br />
 64. 64. ¿Está relacionado o seuprimeiroempregocoscoñecementos adquiridos nas prácticas?<br />
 65. 65. Valoración das prácticas<br />
 66. 66. MOITAS GRAZAS A TODOS<br />Para máis información:<br />http://www.fundacion.udc.es<br />Portal de emprego<br />http://www.fundacion.udc.es/emplea<br />Juan Carlos Bugallo<br />Director Xerente<br />fundacion@udc.es<br />Paseo de Ronda, 47 – 2º<br />Campus de Riazor<br />T: 981 167000 extensión 1000<br />http://es.linkedin.com/in/juancarlosbugallo<br />http://twitter.com/jcbugallo<br />

×