Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

BeWise loeng: Elmo Puidet "Äriplaan - see on imelihtne" @ EBS 30.03.2015

947 visualizaciones

Publicado el

Rääkisime, miks äriplaani kirja panemine on kasulik ja mis juhtub, kui seda mitte kirja panna ning rääkisime lihtsamatest ja keerulisematest äriplaani vormidest, miinimum-mahtudest ja lugeja-soovi-põhisest lähenemisest äriplaanile. Elmo tõi hulgaliselt näiteid nii päris alustajate kui pikka aega töötanud ettevõtete äriplaanidest.
Koolitaja vastas hea meelega kõigile küsimustele.

Elmo Puidet on töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmisettevõtetes ning toimib nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu. Elmo on osalenud pikka aega kohaliku omavalitsuse komisjonide töös. Elmol on rohkem kui 15 aastane strateegiate ja äriplaanide koostamise ja elluviimise kogemus nii era- kui avalikus sektoris ning pikaajaline juhtidele ja ettevõtjatele suunatud koolitaja kogemus.

Elmo on õppinud ärikorraldust Tallinna Tehnikaülikooli magistratuuris ning omab samast ülikoolist automaatikaseadmete elektriinseneri diplomit. Elmo on ennast täiendanud erinevatel koolitustel Eestis ja välismaal. Insenerikutse on aidanud palju kaasa süsteemse mõtlemise ja planeerimisoskuse arendamisel.

Elmo on rahvusvahelise taseme koolitaja, koolitanud ka väljaspool Eestit: Lätis, Leedus, Ukrainas, Valgevenes ja Gruusias. Juhtimise alasteks põhiteemadeks on organisatsiooni arendamine, strateegiline planeerimine, motivatsioonisüsteemid ja meeskonna koostöö temaatika. Isiksuse arengu alasteks põhiteemadeks on elu planeerimine, isikliku arengu- ja koolituskavade koostamine, coaching ning mentorlus.

Publicado en: Empresariales
 • If you have any problems with writing, feel free to ask our writers for help! The team of Paper Help HelpWriting.net is ready to help with any kind of academic writing!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

BeWise loeng: Elmo Puidet "Äriplaan - see on imelihtne" @ EBS 30.03.2015

 1. 1. Äriplaan –Äriplaan – see on imelihtnesee on imelihtne Elmo PuidetElmo Puidet EBSEBS 30. märts 201530. märts 2015
 2. 2. Mis on JCI? • Noorte inimeste juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamineNoorte inimeste juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine • Vabale ettevõtlusele kaasaaitamineVabale ettevõtlusele kaasaaitamine • Ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamineÜhiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine • Rahvusvaheliste suhete arendamineRahvusvaheliste suhete arendamine Eesmärgid:Eesmärgid: www.jci.ee JJuniorunior CChamberhamber IInternational – Rahvusvaheline Noortekodanternational – Rahvusvaheline Noortekoda •Mittetulundusühing, tegutseb enam kui 100 riigisMittetulundusühing, tegutseb enam kui 100 riigis •Liikmed 18 kuni 40 aastased aktiivsed inimesedLiikmed 18 kuni 40 aastased aktiivsed inimesed •Eestis tegutseb 12 kodaEestis tegutseb 12 koda
 3. 3. JCI BeWise projekt Avatud loengudAvatud loengud • Osaleda võivad KÕIK • Iga nädal vähemalt üks loeng www.facebook.com/jci.bewise • Loengud on tasuta! Rikastame Eesti kõrgharidust tuues koolidesse praktikutest külalislektoreid! bewise.jcitallinn.ee Kutsu lektor külla!Kutsu lektor külla!
 4. 4. Elmo Puidet Olnud väikse ja suure, kasvava ja kahaneva organisatsiooni juht erinevates ettevõtetes ja kolmandas sektoris. • Viinud läbi ca 160 pikaajalise planeerimise, juhtimis- ja meeskonnakoolitust. • „Jutlustan“ planeerimise ja eesmärkide seadmise kasulikkust ning inimestega tegelemise tähtsust.
 5. 5. Millest täna räägime? • Milleks üldse äriplaani kirjutada • Mida pidada silmas äriplaani kirjutama asudes, et mitte teha asjatut tööd • Äriplaani sisu kallutamine vastavalt lugejale • Äriplaani minimaalne sisukord, sisu ja maht • Mis kipub viltu minema
 6. 6. Äriplaan
 7. 7. ÄP mõiste: • Äriplaan on äriidee või projekti elluviimise konkreetne tegevuskava koos vajaliku lisainformatsiooniga.
 8. 8. Äriplaani vajadus teoorias • Äriplaan on ettevõtte äriidee detailne edasiarendus, mis kajastab: – ettevõtja eesmärke – milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärkide saavutamiseks – milliseid ressursse ta selleks vajab. • Ettevõte ei saavuta kiiret arengut, kui tal puudub eesmärk ja teadmine, kuidas seda saavutada.
 9. 9. Äriplaani vajadus praktikas  • Tähtsuse järjekorras: – Toetuse saamiseks – Laenu saamiseks – Investori leidmiseks – … – ... – Enda / firma jaoks
 10. 10. Eeltöö • Äriidee eelanalüüs –Nt „püha kolmainsuse“ metoodika • Strateegilised otsused –Esmased sihtgrupid / turud –Mida teeme ise ja mida ei tee –Müügihinna positsioneerimine • Esmased konkurentsieelised
 11. 11. Erinevad ootused • Toetuse andja hindab ideed ja tervikut – oluline, et kõik aspektid oleks kajastatud • Pank hindab ideed, finantsprognoose ja tagatist • Investor hindab ideed, tootlikkust ja meeskonda • Ettevõtja ise soovib erinevaid asju: tasuvus, erinevad stsenaariumid, tegevussuuna muutus jne
 12. 12. Lugeja ootusi arvestav sisu • Kõige olulisem on väga selgelt välja tuua äriplaani lugejat huvitavad aspektid! • Ja seda juba (ava-)kokkuvõttes! • Seega: iga etteantud äriplaani vormi tuleks vaadelda üldise suunanäitajana • Plaan peab olema piisavalt pikk, et anda kavandatavast vajalik ülevaade, samas aga piisavalt lühike, et säilitada lugeja huvi - üldjuhul 10-15 lk on piisav • Vajadusel refereeri ja kasuta lisasid
 13. 13. Äriplaani sisu(kord), klassikaline 1. Firma üldandmed 2.  Resümee / summary 3.    Äriidee ja eesmärgid 4.    Ettevõtte üldiseloomustus 5.    Äriprojekt 6.    Finantsplaneerimine 7.    Lisad
 14. 14. Äriplaani struktuur
 15. 15. Äriplaani sisu(kord), investorile 1. Äriplaani kokkuvõte / resümee 2. Äri kirjeldus 3. Turu analüüs 4. Juhtkond / meeskond 5. Projekti tegevuskava 6. Riskid 7. Finantsprojektsioonid 8. Lisad
 16. 16. Peatükkide kaupa .. 1 Executive summary / Resümee: • Ettevõtte profiil • Klient ja probleem • Lahendus: Pakutava teenuse / toote kirjeldus • Turu maht ja (kasvu-)trend • Juht-tiimi iseloomustus • Finantsprognooside võtmenumbrid • Finantseerimisvajadus ja skeem • Võimalik väljumisstrateegia investorile Eesmärk: püüda (investori) tähelepanu!
 17. 17. Peatükkide kaupa .. 2 Business description / Äri kirjeldus: • Ettevõtte missioon ja visioon • Ajalugu äri-idee taga • Lühema ja keskmise perioodi eesmärgid ja valikud • Firma juriidiline vorm • Võimalik (lühi-)ajakava tegevustel ja investori vajadus • Pakutava toote-teenuse kirjeldus (koos konkurentsi- eelistega) • Toote-teenuse analüüs / arendus(-nägemus) Eesmärk: anda ülevaade äriideest ja sellest vingest tootest / teenusest!
 18. 18. 3 aasta visiooni loomine Näidisteemad, millele mõelda märksõnade või pikemate mõtetega: •Kus turgudel oleme? Meie peamine sihtgrupp/-grupid? •Minu äri numbrites: – Käive / kasum? Mitu toodet/teenust kuus või aastas müün? – Töötajate arv? •Asukoht? Esinduste/kontorite arv? •Kes on minu head partnerid ja allahankijad? •Mida teeme lahedat töötajatega? •Kuidas tegeleme väga hea ja püsikliendiga? •Millised on meie väärtused?
 19. 19. Peatükkide kaupa .. 3 Market Analysis / turu analüüs: • Tegevusala /-haru kirjeldus • Sihtklient ja -turud • Turu-uuring / olukord • Konkurentsi olukord • Turule sisenemise takistused Eesmärk: anda tõendus et turu nõudlus on olemas ja et piisav tükk turust oleks võimalik saada!
 20. 20. Peatükkide kaupa .. 4 Management Team / Juhtkond: • Juhtide / omanike taust ja peamised kohustused/vastutusalad • Organisatsiooni struktuur • Võtmespetsialistid • Nõustajad ja eksperdid • Omanikud Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad ettevõtte juhtimise ja tegevustega hakkama!
 21. 21. Peatükkide kaupa .. 5 Operations / Tegevusplaan: • Turundus- ja turustusstrateegia / turundusplaan ja müügiplaan • Tootmisplaan / teenindusprotsess • Personal • Klienditugi / järelteenindus • Tuleviku arendused / -uuringud Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad ärist aru ja sellest mis vaja teha ja kuidas! Link finantsprognoosidesse …
 22. 22. Peatükkide kaupa .. 6 Critical risks / Riskianalüüs: • Välised riskid • Sisemised riskid • Kindlustused • Erakorraliste riskide maandamine Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad võimalikest riskidest aru! Hästitehtud SWOT on täiesti sobiv 
 23. 23. SWOT analüüs
 24. 24. Peatükkide kaupa .. 7 Financial Projections / Finantsanalüüs: • Esimese aasta finantsprojektsioonid kuude (ja nõudmisel ka kvartalite) kaupa • Kolme kuni viie aasta projektsioonid • Tasuvusanalüüs • Suhtarvuanalüüs • Väljumise rahavoog • Finantsajalugu (kui on juba tekkinud) Eesmärk: anda tõendus, et äriidee teostamine on finantsiliselt mõttekas!
 25. 25. Peatükkide kaupa .. 8 Appendixes / Lisad: • Koopiad patentidest, kaubamärkidest • Võimalikud tõestused huvist osta toodet/teenust • Juhtide, omanike CV-d • Konkurentide hinnakirjad / -analüüs • Turundus-uuringu detailid • .. jne … Eesmärk: esitada kõiksugu vajalikku lisamaterjali, mis toetab äriplaanis kirja pandut ja annab detailsemat lisainfot!
 26. 26. Mis kipub viltu minema? • Kirjutatakse-räägitakse sellest, mis meeldib: – Oma idee ja selle arendamine – Senised saavutused – Detailidega ülekoormamine • Ebakõla erinevate osade vahel: – Jutustav osa vs finantsosa – Riskide hindamine vs tegevuskava
 27. 27. Mis kipub viltu minema? (2) • Mingid osad on puudu: – Puudulik ülevaade konkurentidest ja turust – Puuduv konkurentsieelis – Puudulik finantsosa – Riskide hindamata jätmine – Tegevuskavade puudumine • Liigne optimism
 28. 28. Soovitused ettevõtjale / kirjutajale • Plaani iga järgmine osa peab eelmisest loogiliselt välja kasvama • Vältida tuleks liigset erialast terminoloogiat (või seda mingilgi määral lahti seletada) • Vormistus peab olema korrektne • Faktid peavad olema viidatud • Kui mingi teema on käsitlemata, siis tuleb seda põhjendada • Kui mõningaid vajalikke tegevusi ei ole lahti seletatud, siis peavad need tegevused olema ikkagi kajastatud tegevuskavas
 29. 29. Abiks lugemist-vaatamist • http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale • www.iplanner.net • C. Markides “Õiged valikud” • J. Fried ja D.Hansson „Teistpidi töö“ • Kjell Nordström, Jonas Ridderstale “Pöörane äri” („Funky business”) • Jim Collins “Heast suurepäraseks”
 30. 30. Tänan! Elmo Puidet elmo@bda.ee BDA Consulting www.bda.ee

×