INSTITUT PERE BARNILSGEOGRAFIA4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI1. Descriu breument els paisatges vegetals de…Paisatg...
comporta el desglaç a les zones àrtiques. Per aquest motiu, sincrementa el nivell deles aigües i es perdran moltes extensi...
Daquesta manera, es pretén obtenir aliments orgànics i conservar la fertilitat de laterra.8. Explica de què s’encarrega l’...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

04. paisatge i medi ambient 2-co

1.929 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.929
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
984
Acciones
Compartido
0
Descargas
22
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

04. paisatge i medi ambient 2-co

  1. 1. INSTITUT PERE BARNILSGEOGRAFIA4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI1. Descriu breument els paisatges vegetals de…Paisatge vegetal oceànic: Es desenvolupa el bosc temperat oceànic a l’altura duns300 metres. Les espècies típiques són el roure i el faig. Les rouredes ascendeixen perles vessants perquè requereixen humitat però pateixen amb els freds i neus. Elcreixement dels roures és lent. Les fagedes necessiten molta humitat A les majorsaltituds es localitza la landa.Paisatge vegetal mediterrani: El bosc està format per lalzinar i les suredes. Estàpreparat per a les dures condicions de calor i sequera estival. La intervenció humanasobre el medi és la responsable de lexpansió del matoll que forma màquies, garriguesi estepes.Paisatge vegetal de les Canàries: La vegetació és escassa i està adaptada alaridesa. La insularitat i lencreuament dinfluències europees, africanes i sudatlàntiques permeten lexistència duna gran varietat despècies. Les espècies vegetalssegueixen una seqüència escalonada en diversos pisos daltitud a causa de lainfluència dels vents, els corrents marins i el pendent dels relleus.Paisatge vegetal de muntanya: La vegetació es distribueix en pisos daltitud enfunció de les temperatures i les precipitacions. En el paisatge vegetal alpí esdistingeixen: el pis subalpí, el pis alpí i el pis nival. El pis subalpí és peculiar daquestesmuntanyes. A la resta de serralades la distribució comprèn el bosc caducifoli, un pisamb arbustos (bruc i ginesta en el paisatge atlàntic i matolls espinosos en el paisatgemediterrani) i, finalment, els prats.2. Completa la taula sobre els diferents tipus…Contaminació atmosfèrica. Els contaminants procedeixen de levaporació dedissolvents orgànics, les emissions de gasos i la combustió provocada per lesactivitats industrials, els transports, la generació denergia elèctrica i les calefaccionsdomèstiques.Contaminació de laigua. Els contaminants procedeixen dabocaments i deixallesindustrials així com de les aigües residuals no tractades.Contaminació del sòl. Els contaminants són de naturalesa química. Es tracta delsderivats del petroli, els dissolvents, els pesticides i els metalls pesants.Les principals accions que contaminen aquest medi són: laplicació de pesticides i lescanalitzacions daigües residuals i productes industrials.3. Defineix què sentén per impacte ambiental:És la conseqüència que per al medi ambient té una actuació humana determinadacom, per exemple, la construcció duna carretera.4. Explica els trets més significatius del canvi climàtic i digues quins són elsseus principals efectes i amenaces sobre el planeta:El canvi climàtic sevidencia amb laugment de les temperatures a conseqüència delemissió de gasos que accentuen lefecte hivernacle. Laugment de les temperatures
  2. 2. comporta el desglaç a les zones àrtiques. Per aquest motiu, sincrementa el nivell deles aigües i es perdran moltes extensions costaneres.5. Defineix els següents conceptes mediambientals:Sostenibilitat: És lequilibri duna espècie amb el seu entorn, tant en el present com enel futur.Ecosistema: És una comunitat natural unitària o homogènia integrada per unsdeterminats éssers vius, components abiòtics (lambient físic) i uns fluxos denergia imaterials.Ecologia: Manera dentendre que els éssers humans són part de la naturalesa i, pertant, formen part dun sistema interdependent que ha de mantenir-se en equilibri.6. Respon les qüestions següents sobre la contaminació:– Segons el seu mètode contaminant podem diferenciar les contaminacions química,radioactiva, acústica, tèrmica, electromagnètica, lumínica i visual.– Laugment de la temperatura mitjana dels oceans i de laire ha provocat el desglaçde grans plaques gelades. El desglaç pot augmentar el nivell de les aigües i algunspaïsos temen patir inundacions i fins i tot la seva desaparició.Amb laugment de la temperatura, laigua dels oceans sexpandeix i es redueix lacapacitat dabsorció del diòxid de carboni. Aquesta alteració també afecta elsecosistemes bàsics. Lincrement de la temperatura dels oceans pot tenirconseqüències en els corrents marins i afectar així la força dels huracans i els tifons.– Lempremta ecològica és un indicador de sostenibilitat que expressa làrea quenecessita cada individu per produir els recursos que utilitza i per assimilar els quegenera.7. Indica en què consisteixen les següents solucions per a la sostenibilitat:Educació ambiental: És un procés daprenentatge que permeti comprendre la realitatdel medi ambient i en especial les raons de lactual deteriorament. Ha d’estimular lacompatibilitat entre la sostenibilitat i la nostra manera de vida.Consum responsable: Està dirigit a consumir menys, de manera més racional i teninten compte el seu impacte ambiental i social.Reciclatge: Produir la menor quantitat de deixalles possibles i reutilitzar els objectesper al mateix fi per al que es va crear.Banca ètica: És una entitat financera que combina la rendibilitat econòmica amb elsbeneficis socials i ambientals mitjançant el finançament de projectes amb alt contingutsocial o ambiental.Agricultura ecològica: És un sistema de cultiu que optimitza la utilització dels recursos.Els objectius daquesta agricultura són: respectar la dinàmica interna delsecosistemes, mantenir la fertilitat dels sòls, produir aliments de residus químics,utilitzar recursos renovables i locals, mantenir la diversitat genètica del sistema i delentorn, evitar la contaminació característica dalgunes tècniques agràries modernes ipermetre que els pagesos realitzin el seu treball de ma-nera saludable.
  3. 3. Daquesta manera, es pretén obtenir aliments orgànics i conservar la fertilitat de laterra.8. Explica de què s’encarrega l’Observatori del PaisatgeL’Observatori del Paisatge s’encarrega de l’estudi del paisatge per tal d’elaborarpropostes i impulsar mesures de protecció i gestió del territori en un desenvolupamentsostenible. També permet i facilita l’ordenació territorial de Catalunya.9. Resumeix aquestes cimeres internacionals sobre el medi ambient– Cimera de Rio. Any de celebració: 1992. Documents redactats: Conveni sobre elCanvi Climàtic, el Conveni sobre la Diversitat Biològica i lAgenda 21.– Cimera dAalborg. Any de celebració: 1994. Documents redactats: Carta dAalborg.– Cimera de Kyoto. Any de celebració: 1997. Documents redactats: Protocol de kioto.10. Descriu aquestes figures de protecció del medi ambient:– Parcs nacionals o regionals: Ecosistemes poc alterats i que posseeixen un granvalor ecològic, estètic, educatiu i científic que han de ser preservats.– Parcs naturals: Les activitats humanes són compatibles amb el valor natural peròsexigeix un ús regulat, equilibrat i sostenible.– Reserves naturals: Es protegeixen ecosistemes, comunitats o elements biològicsque mereixen una valoració especial per la seva fragilitat, raresa o importància.11. Contesta les preguntes següents sobre el paisatge i el medi ambient aCatalunya:– Les principals àrees protegides de Catalunya són el Parc Nacional d’Aigüestortes iEstany de Sant Maurici, que és l’únic parc nacional de Catalunya, 11 parcs naturals, 3paratges naturals d’interès nacional, una reserva natural (al delta del Llobregat) i unareserva marina (a les illes Medes).– El PEIN és el Pla d’espais d’interès natural establert per una llei de la Generalitat deCatalunya aprovada l’any 1985. La seva finalitat és protegir un seguit d’espais catalansper la seva vàlua excepcional i perquè són representatius dels nostres hàbitats i medisnaturals.– Els catàlegs de paisatge permeten conèixer com és el nostre paisatge i els seusvalors. També s’hi especifiquen els factors que determinen el tipus de paisatge i comes produeix la seva transformació segons les dinàmiques econòmiques, socials iambientals. En els catàlegs es defineix el tipus de paisatge que es desitja i de quinamanera es pot aconseguir.

×