Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat   Pàgina 1 de 5                 PAU 2012Crite...
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat   Pàgina 2 de 5                 PAU 2012Crite...
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat   Pàgina 3 de 5                 PAU 2012Crite...
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat   Pàgina 4 de 5                 PAU 2012Crite...
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat   Pàgina 5 de 5                 PAU 2012Crite...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Correcció HISTÒRIA

2.491 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Correcció HISTÒRIA

 1. 1. Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 1 de 5 PAU 2012Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un copfinalitzades les proves HistòriaSÈRIE 3Per a totes les preguntes.Tal i com consta als Criteris Generals, la prova d’Història ha de servir tant per a que l’alumnatdemostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva capacitat per raonar ielaborar respostes a partir de la pròpia reflexió sobre conceptes, fets i problemàtiqueshistòriques, basades ambdues en les competències i coneixements adquirits a través delprocés d’aprenentatge. En funció d’això, la correctora o corrector valoraran tant la maduresa del’alumnat a l’hora d’elaborar les seves pròpies respostes de manera ordenada, coherent iutilitzant el llenguatge històric adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a l’horade puntuar, es tendirà a valorar positivament allò que l’alumnat aporti més que no a restar allòque no hagi inclòs.Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici contingudesals Criteris Generals de la prova d’Història són d’ús obligatori i s’han de fer constar al costatde cada resposta corregida.Les pautes de correcció de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per objectiu facilitarla tasca correctora i contribuir a la homogeneïtzació dels resultats d’aquesta. Tenen caràcterorientatiu i no han de suposar que per a que l’alumnat obtingui la màxima puntuació hagid’haver reproduït els continguts que consten de manera completa.Opció AExercici 1.L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera:Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0’25punts) consistent en un document públic de caràcter polític on es descriuen algunes de lesbases del programa de la UFNR. (0’50 punts)b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)Cal que l’alumnat contextualitzi el text el 1910, en el procés d’agrupació de les forcesrepublicanes catalanistes que porta a la unió dels republicans catalanistes amb els federalsdesprés de la Setmana Tràgica (0’75 punts).c) Expliqueu aquests dos fragments del text (1 punt):-L’Unió es proposa treballar pel reconeixement de la nacionalitat catalanaCal que l’alumnat expliqui la referència a l’aconseguiment del reconeixement de la nacionalitatde Catalunya(0’50 punts)-L’Unió Federal, continuant l’obra social d’en Pi i Margall incorpora al seu credo (…) la creaciód’institucions públiques protectores del treballador, reforma de les lleis civils per lahumanització del contracte de treball, assegurança de les classes proletàries en quant alsaccidents, malalties, vellesa i atur forçós.Cal que l’alumnat expliqui l’accent que fa el programa en millores de tipus socials, explicant quèsignifica cada una. (0’50 punts)
 2. 2. Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 2 de 5 PAU 2012Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un copfinalitzades les proves HistòriaPregunta 2Contesteu UNA de les dues qüestions:a) Expliqueu l’evolució de la vida política a Catalunya entre 1898 i l’esclat de la SetmanaTràgica (1909) i expliqueu aquest esdeveniment. (2’50 punts)El redactat de l’alumnat s’hauria de referir a l’impacte del 1898 a Catalunya, a la col·laboració iposterior ruptura amb el govern regeneracionista de Silvela i el general Polavieja així com alTancament de Caixes; s’hauria de referir igualment a la creació de la Unió Catalanista, la UnióRegionalista i, sobretot, a la Lliga Regionalista, explicar la seva composició social, ideari il’hegemonia que dins del catalanisme mantingué fins 1923; a les diverses tendències delrepublicanisme, distingint entre el de signe catalanista i l’espanyolista de Lerroux i el PartidoRadical (1’25 punts); l’incident del “¡Cu-cut!” de 1905 i la formació de la Solidaritat Catalana, lavictòria d’aquesta a les eleccions del 1907 i la seva crisi arran de la Setmana Tràgica.Igualment, hauria de referir-se a la política marroquina del governs de Madrid en el post 1898, ala vaga general de 1909 en protesta per l’enviament de tropes a la guerra del Rif, a la cremad’esglésies i convents i a la repressió per part del govern Maura. (1’25 punts)b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial, la crisi de 1917 i la situació econòmica,social i política de Catalunya fins al 1923. (2’50 punts)Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya i Catalunya anivell econòmic, així com la divisió social entre partidaris d’un i altre contendent; la crisi de 1917en el context del malestar polític existent amb el sistema polític de la Restauració i de demandaencapçalada per la Lliga Regionalista d’una nova Constitució; al malestar obrer pels efectessobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de l’Exèrcit i la conformació dinsd’aquest de les Juntas de Defensa (1’25 punts); a l’Assemblea de Parlamentaris catalans iespanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la repressió per part del govern Dato; al’evolució política i sindical a Catalunya fent referència al creixement de la CNT i a les sevesdivisions internes, a la campanya pro-Estatut, a la Vaga de la Canadenca, a l’increment de lalluita obrera i patronal, al pistolerisme, als Sindicats Lliures i l’adveniment de la Dictadura delgeneral Primo de Rivera. (1’25 punts)
 3. 3. Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 3 de 5 PAU 2012Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un copfinalitzades les proves HistòriaExercici 2.L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera:Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia (0’25 punts) on es mostra una imatged’un carrer de Madrid el 1936 amb una gran pancarta on es pot llegir la consigna ¡No pasarán!(0’50 punts)b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)Cal que l’alumnat contextualitzi la font durant la Guerra Civil, el mes de novembre de 1936 ienmig de l’ofensiva franquista per prendre la capital d’Espanya. (0’75 punts).c) Comenteu els textos de la pancarta: ¡NO PASARÁN!; El Fascismo quiere conquistar Madrid;Madrid será la tumba del Fascismo. (1 punt)Cal que l’alumnat comenti les frases en el sentit de ser consignes que busquen mobilitzar lapoblació de Madrid envers la resistència enfront dels atacs franquistes (NO PASARÁN! ) i d’unenemic calificat de Fascismo, així com també que la resistència portarà a la victòria (la tumbadel Fascismo) (1 punt)Pregunta 2Contesteu UNA de les dues qüestions:a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya republicana durant la Guerra Civil. (2’50 punts)La resposta de l’alumnat ha d’explicar la situació revolucionària que es desferma a partir del’esclat de la guerra, incongruent la repressió, les col·lectivitzacions, el govern presidit perLargo Caballero i la importància creixent del Partit Comunista (1,25 punts); Igualment, ha de ferreferencia als governs de Negrín des de maig de 1937, a la reorganització i enfortiment del’Estat; a l’Exèrcit Popular; a l’estratègia de Negrín; i a la desfeta de la zona republicana des definals de 1938, que portarà a la derrota. n(1,25 punts).b) Expliqueu la Guerra Civil des del punt de vista militar, destacant les diferents fases iexplicant DOS dels fets d’armes més importants. (2’50 punts)L’alumnat ha de fer esment a les dues zones, descrivint-les, a l’avenç franquista de l’estiu de1936; als intents de presa de Madrid; a les batalles de Brunete, Guadalajara i Belchite; al’ofensiva contra Catalunya, cap a València i a la Batalla de l’Ebre, a l’ocupació de Catalunya i al’ocupació de la zona centre (1,25) explicat breument dos fets d’armes dels anteriors (1,25punts).
 4. 4. Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 4 de 5 PAU 2012Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un copfinalitzades les proves HistòriaOpció BExercici 1.L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera:Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)Cal que l’alumnat identifiqui la font com una il·lustració o dibuix contenint un acudit, o,simplement, com un acudit (0’25 punts), publicat en un periòdic català, el setmanari “LaCampana de Gràcia”, el 1901. (0’50 punts)b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)Cal que l’alumnat contextualitzi la font durant l’anomenada Crisi de la Restauració, posterior al1898, enmig del qüestiona ment que diferents sectors polítics catalanistes, republicans,socialistas i àdhuc part dels partits dinàstics, fan del sistema polític de la Restauració. (0’75punts).c) Expliqueu la imatge i el diàleg. (1 punt)Cal que l’alumnat sigui capaç d’identificar la il·lustració i el diàleg en tant que crítica a lacorrupció electoral imperant durant el període de la Restauració, amb freqüents tupinades ipràctiques com la d’introduir a les urnes vots de persones mortes, com reflecteix l’acudit (1punt)Pregunta 2Contesteu UNA de les dues opcions:a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el “torn pacífic” i la corrupció electoral entre1875 y 1898. (2’50 punts)L’alumnat hauria d’explicar el fet de la restauració de la monarquia borbònica, la constitució de1876 i les seves característiques (1,25 punts), el sistema de “torn pacífic”, els dos partitsdinàstics, fent esment als seus líders i a la corrupció electoral, consubstancial amb el sistema,explicant en concret els seus mecanismes de funcionament (1,25 punts).b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, l’associacionisme obrer i els diferentscorrents ideològics que va tenir fins al 1898. (2’50 punts)Cal que l’alumnat expliqui el treball a les fabriques, la durada de les jornades de treball, eltreball infantil i en general les condicions de vida de la classe obrera. La clandestinitat del’associacionisme obrer fins a l’aprovació de la Llei d’Associacions de 1887 (1,25 punts);l’anarquisme i les seves tendències diferenciades, sindicalistes i antisindicalistes i llursactuacions; igualment, cal fer esment del socialisme, amb la fundació de la UGT el 1888 i lluractuació fins 1898 (1,25 punts)
 5. 5. Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 5 de 5 PAU 2012Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un copfinalitzades les proves HistòriaExercici 2.L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera:Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)Cal que l’alumnat identifiqui la font com de tipus primari (contemporània dels fets) (0,25 punts)un text públic de tipus jurídico-polític consistent en una ordre de l’Inspección Provincial deEnseñanza de Lleida, publicada en el “Boletín Oficial de la Provincia de Lérida” el 23 de Febrerde 1939, ordenant la retirada de les escoles dels llibres escrits en llengua catalana. (0’50 punts)b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)L’alumnat hauria de situar la font durant la Guerra Civil, en els seus últims mesos, a unaprovíncia de Lleida que s’ha acabat d’ocupar completament aleshores i amb unes autoritatsd’ensenyament que s’esmercen per esborrar el català i en general les llengües no castellanesde la vida pública i l’ensenyament. (0,75 punts)c) Comenteu el contingut de l’article 2 i el significat de les expressions los sin Dios y sin Patria;los rojos; y los separatistas. (1 punt)Cal que l’alumnat comenti la prohibició de les llengües no castellanes de l’escola com part delprocés espanyolitzador del Franquisme (0,50 punts) i que identifiqui als sin Dios y sin Patriacom els ateus i als antifranquistes, denostats tots ells pels franquistes com presumptes noespanyols, als rojos en tant que sinònim dels anteriors i als separatistas com els nacionalistescatalans, bascos i gallecs (0,50 punts).Pregunta 2Contesteu UNA de les dues opcions:a) Expliqueu la implantació del règim franquista a Catalunya i la seva política repressivageneral, incloent-hi la repressió cultural i lingüística. (2’50 punts)Cal que l’alumnat expliqui la implantació del règim a Catalunya, la supressió de l’Estatutd’autonomia i de la Generalitat, i les noves autoritats; la política repressiva general que aplicàsobre els vençuts, fent esment a les diferents legislacions d’aquest tipus (1,25 punts) igualment,cal que expliqui la repressió cultural i lingüística aplicada a Catalunya, la supressió del catalàcom a llengua oficial, l’espanyolització de l’administració, la prohibició de l’ús públic,l’espanyolització de la premsa, edicions, etc i en general l’anticatalanisme de la políticafranquista (1,25 punts)b) Expliqueu la política econòmica “desarrollista” del règim franquista, fent referència alsefectes que tingué a Catalunya. (2’50 punts)Cal que l’alumnat expliqui el canvi de política econòmica després del Pla d’estabilització de1959, explicant què va ser aquest i quina liberalització econòmica comportà, cal igualment quel’alumnat expliqui els “planes de desarrollo” i la nova política econòmica, així com els seusefectes econòmics i socials (1,25 punts); l’alumnat ha d’explicar els canvis demogràfic,econòmic i social viscuts a Catalunya per efecte de l’aplicació de l’esmentada política“desarrollista” (1,25 punts)

×