Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FRANQUISMEHISTÒRIA            EXERCICIS PREPARACIÓ SELECTIVITAT  EXERCICI 1  Pregunta 1  a) Descriviu el tip...
EXERCICI 2Observeu les dades següents i responeu a les qüestions.Moviment de la població a Catalunya en nombre de persones...
Exercici 3Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente...
Exercici 4Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.ESCRIT QUE 90 SACERDOTS VAN LLIURAR A LA PREFECTURA DE POLICIA...
Exercici 5Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.1. La política reformista del govern s’adreça a l’establiment ...
Exercici 6Resultats de les eleccions generals del 1977 i del 1982 expressats ennombre d’escons al Congrés dels DiputatsPre...
Exercici 7Llei per a la reforma políticaRemitido a consulta de la nación y ratificado por mayoría de votos en elreferéndum...
Exercici 8PREÀMBULLa Nació espanyola, amb el desig d’establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure elbé ...
Exercici 9Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històri...
Exercici 2FONT: Propaganda institucional de les eleccions generals del 15 de juny de 1977.Pregunta 1a) Descriviu el tipus ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

EXERCICIS PREPARACIÓ HISTÒRIA

1.813 visualizaciones

Publicado el

Exercicis per a preparar la prova d'Història de la Selectivitat.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

EXERCICIS PREPARACIÓ HISTÒRIA

 1. 1. FRANQUISMEHISTÒRIA EXERCICIS PREPARACIÓ SELECTIVITAT EXERCICI 1 Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,5 punts] b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] c) Comenteu la consigna que transmet la font i les imatges que hi apareixen. [0,75 punts] Pregunta 2 (s’han de fer els dos) a) Expliqueu quin tipus de règim va ser el franquista i les característiques principals de la seva política interior, econòmica, social i exterior entre el 1939 i el 1945. [2,5 punts] b) Expliqueu quin tipus de règim va ser el franquista i les característiques principals de la seva política interior, econòmica, social i exterior entre el 1945 i el 1959. [2,5 punts]
 2. 2. EXERCICI 2Observeu les dades següents i responeu a les qüestions.Moviment de la població a Catalunya en nombre de persones (1961-1970)Font: Borja de Riquer i Joan B. Culla, El Franquisme i la Transició Democràtica(1939-1988), dins P. Vilar (dir.), Història de Catalunya, vol. VII, Edicions 62, Barcelona,1989Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]c) Expliqueu les conseqüències demogràfiques, econòmiques i socials que va tenir pera Catalunya el fenomen migratori [1 punt] [00jl].Pregunta 2 (s’han de fer els dos)a) Exposeu els trets més rellevants del període conegut com del desenvolupamenteconòmic (o desarrollismo) i assenyaleu les diferències fonamentals amb el períodeanterior de l’autarquia [2,5 punts]. [00jl]b) Expliqueu quin tipus de règim va ser el franquista i les característiques principals dela seva política interior, social i exterior entre el 1939 i el 1959. [2,5 punts]
 3. 3. Exercici 3Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de miresponsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino,promulgo como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de losespañoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:I. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza ylibertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.II. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley deDios según doctrina de la Santa Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, únicaverdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. […]IV. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad dela Patria y su independencia son exigencias de la comunidad nacional. Los Ejércitosde España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestropueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio.V. La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, yen la familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivoshan de estar subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por lasgeneraciones pasadas, presentes y futuras. La Ley ampara por igual el derecho detodos los españoles.VI. El pueblo español, unido en un orden de Derecho informado por los postulados deautoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es,dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan laLey de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica,social y representativa.Principios del Movimiento Nacional (17 de maig de 1958)Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]c) Què era el Movimiento Nacional? Què eren les Leyes Fundamentales? Què es vaestablir en la Ley de Sucesión que s’esmenta en el text?. [1 punt]Pregunta 2 (s’han de fer els dos)a) Exposeu l’evolució política, econòmica, social... d’Espanya des de 1939 a 1959. [2,5punts]b) Exposeu l’evolució política, econòmica, social... d’Espanya des de 1959 a 1975. [2,5punts]
 4. 4. Exercici 4Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.ESCRIT QUE 90 SACERDOTS VAN LLIURAR A LA PREFECTURA DE POLICIA DEBARCELONASr. D. Antonio Juan CreixCap de la Brigada d’Investigació SocialSr. Inspector:En gran manera angoixats per les situacions de violència que es van succeint a la nostra ciutat,i havent-nos assabentat del tracte infligit a l’estudiant de l’Escola Especial d’EnginyersIndustrials, Joaquim Boix Lluch, volem palesar públicament el nostre ànim contrari a aquest fet ia aquesta situació, i el nostre desig que tots els homes animats de bona voluntat arribin aacceptar com a norma vàlida de conducta la que prové d’aquelles ensenyances sobre ladignitat de la persona humana, que amb tanta claredat ha afirmat l’Església, i que també vanser promulgades per la «Declaració Universal dels Drets de l’Home».«Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants»(Declaració Universal dels Drets de l’Home, art. 5).«Tot ésser humà té dret al respecte de la seva persona» (Encíclica «Pacem in Terris», n. 10).«Tot ésser humà té dret a la integritat física» (id. n. 9).«Anant a conseqüències pràctiques de màxima urgència, el Concili inculca el respecte al’home... tot allò que viola la integritat de la persona humana, com per exemple... les torturesmorals o físiques... i altres pràctiques semblants són en si mateixes infamants, degraden lacivilització humana, deshonren més els seus autors que les seves víctimes i són totalmentcontràries a l’honor degut al Creador» (Concili Vaticà II. Constitució Pastoral sobre Església enel món actual. Cap. II, n. 27).«Els qui senten o obren de manera diferent de la nostra en matèria social, política, i fins i totreligiosa, també han de ser objecte del nostre respecte i amor. Com més humana i caritativasigui la nostra comprensió íntima de la seva manera de sentir, més gran serà la facilitat perestablir amb ells el diàleg» (id. n. 28).Aquestes són les ensenyances que a nosaltres, sacerdots de la diòcesi de Barcelona, hanmogut a exterioritzar el desig que també vostè promogui un tracte amb els ciutadans que s’hiadigui.Barcelona, 11 de maig de 1966Font: Josep M. PIÑOL, El nacionalcatolicisme a Catalunya i la resistència, 1926-1966,BarcelonaPregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]c) Identifiqueu a grans trets què era la Brigada de Investigación Social i quins fets vanprovocar la redacció d’aquesta carta. Indiqueu les línies generals de l’evolució de lesrelacions entre l’Església catòlica i el règim franquista. [1 punt]Pregunta 2d) Exposeu breument quins van ser els principals grups i moviments d’oposiciócatalana al règim franquista durant el període 1959-1975. [2 punts]
 5. 5. Exercici 5Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.1. La política reformista del govern s’adreça a l’establiment d’unes lleis iinstitucions que volen amagar la supervivència dels interessos dels sectorspúblics de quaranta anys ençà. El poble, malgrat els intents de marginació,eixampla la seva lluita, conscient que solament el rebuig del continuisme i laderogació de les lleis i institucions del franquisme que intenten perpetuar-lo, ésa dir, solament la ruptura implica el retorn de la sobirania popular i exigeixl’amnistia i el restabliment de les llibertats polítiques i nacionals.2. El reformisme […] intenta dividir les forces de l’oposició. Davant d’això calreforçar la unitat de totes les forces a l’entorn de l’objectiu fonamental de laruptura democràtica.3. […] Per a Catalunya, aquestes exigències es concreten en el restablimentprovisional de les institucions i dels principis configurats en l’Estatut de 1932com a via per arribar al ple exercici del dret d’autodeterminació.Manifest de l’Assemblea de Catalunya, 13 de juny de 1976Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75punts]c) Expliqueu el contingut dels conceptes següents, que apareixen en el text:política reformista, continuisme i ruptura democràtica. Identifiqueu què va serl’Assemblea de Catalunya. [1 punt]Pregunta 2a) Expliqueu breument l’evolució política a Catalunya durant l’etapa de transicióde la dictadura a la democràcia (1975-1982). [2,5 punts]
 6. 6. Exercici 6Resultats de les eleccions generals del 1977 i del 1982 expressats ennombre d’escons al Congrés dels DiputatsPregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75punts]c) Deduïu tres característiques diferencials entre els resultats del 1977 i el1982. [1 punt]Pregunta 2a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre el 1977 i el 1982. [2,5 punts]b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre el 1979 i el 1986. [2,5 punts]
 7. 7. Exercici 7Llei per a la reforma políticaRemitido a consulta de la nación y ratificado por mayoría de votos en elreferéndum celebrado el día 15 de diciembre de 1976 el proyecto de Ley para lareforma política, de rango fundamental, que había sido aprobado por las Cortes ensesión plenaria del 18 de noviembre de 1976.Dispongo […]:Artículo primeroUno. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley,expresión de la voluntad soberana del pueblo.Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos losórganos del Estado.Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Reysanciona y promulga las leyes. […]Disposiciones TransitoriasPrimeraEl Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congresode 350 diputados y elegir 207 senadores a razón de cuatro por provincia y unomás por cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los senadoresserán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayoresde edad que residan en el respectivo territorio. […]La presente Ley tendrá rango de Ley fundamental.Dada en Madrid a 4 de enero de 1977.Juan Carlos, ReyEl Presidente de las Cortes Españolas,Torcuato Fernández-Miranda y HeviaFONT: Llei 1/1977, de 4 de gener, per a la reforma política. Boletín Oficial delEstado.Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75punts]c) Expliqueu tres de les disposicions incloses en la font. [1 punt]Pregunta 2a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de la mort de Franco fins a lacelebració de les primeres eleccions democràtiques. [2,5 punts]b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de la celebració de les primereseleccions democràtiques fins al triomf electoral del PSOE. [2,5 punts]
 8. 8. Exercici 8PREÀMBULLa Nació espanyola, amb el desig d’establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure elbé de tots els qui la integren, en ús de la seva sobirania, proclama la voluntat de:Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb un ordreeconòmic i social just.Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntatpopular.Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les sevescultures i tradicions, llengües i institucions.Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per tal d’assegurar a tothom una qualitat devida digna.Establir una societat democràtica avançada, i Col·laborar a l’enfortiment d’unes relacionspacifiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.En conseqüència, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la següentCONSTITUCIÓTÍTOL PRELIMINARArticle 1.1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com avalors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralismepolític.2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat.3. La forma política de l’Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.Article 2. La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtriacomuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de lesnacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.Article 3.1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen eldeure de conèixer-la i el dret d’usar-la.2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives ComunitatsAutònomes d’acord amb els seus Estatuts.3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural queserà objecte d’especial respecte i protecció.Constitució espanyola de 1978Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]Pregunta 2c) Definiu les expressions Estat de Dret i sobirania nacional. Exposeu breument acontinuació de quina manera es va aconseguir fer compatible el manteniment del’expressió nació espanyola que proclama la Constitució amb l’existència de lesnacionalitats i regions. [2,5 punts]d) Expliqueu els trets fonamentals de la transició espanyola a la democràcia de 1976 a1982. [2,5 punts]
 9. 9. Exercici 9Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]c) Comenteu breument el contingut de la font. [1 punt]Pregunta 2a) Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins a lesprimeres eleccions democràtiques, el 15 de juny del 1977. [2,5 punts]b) Expliqueu el procés de recuperació de l’autonomia de Catalunya, fent esment delretorn del president Tarradellas, de la Generalitat provisional i de l’Estatut del 1979.[2,5 punts]
 10. 10. Exercici 2FONT: Propaganda institucional de les eleccions generals del 15 de juny de 1977.Pregunta 1a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75punts]c) Relacioneu les dues consignes que conté la font: «Referéndum nacional del15 de diciembre de 1976. Los españoles decidieron que la soberanía reside enel pueblo» i «15 de junio. El pueblo expresará su voluntad soberana medianteel voto». [1 punt]Pregunta 2a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i l’aprovacióde la Constitució (i expliqueu-la també). [2,5 punts]b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de l’aprovació de la Constitució(sense explicar-la) fins al 1986. [2,5 punts]

×