HISTÒRIA
SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08
1
Exercici 1
Resultats de les eleccions generals del 1977 i del 1982 expres...
HISTÒRIA
SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08
2
Exercici 2
Llei per a la reforma política
Pregunta 1
a) Descriviu el tipu...
HISTÒRIA
SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08
3
Exercici 3
Constitució espanyola de 1978
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus...
HISTÒRIA
SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08
4
Exercici 4
FOTOGRAFIA CÀRREGA POLICIAL, 1976
Pregunta 1
a) Descriviu el t...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hist selec-11-04-co

575 visualizaciones

Publicado el

Les solucions als darrers exercicis que hem treballat aquests dies sobre la TRANSICIÓ política espanyola

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Hist selec-11-04-co

  1. 1. HISTÒRIA SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08 1 Exercici 1 Resultats de les eleccions generals del 1977 i del 1982 expressats en nombre d’escons al Congrés dels Diputats Pregunta 1 a) Descriviu de quin tipus de font es tracta i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com quadre estadístic (0’25 punts) on es mostren els resultats electorals en nombre d’escons al congrés dels diputats a les eleccions generals de 1977 i de 1982. (0’50 punts) b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) Cal que l’alumne contextualitzi les dades de la font com referides a dues de les eleccions generals més importants de la transició democràtica espanyola, les primeres, les de 1977, i les terceres, les de 1982, les del triomf del PSOE i primera alternància política. (0’75 punts) c) Deduiu tres característiques diferencials entre els resultats de 1977 i 1982. (1 punt) L’alumne hauria d’esmentar tres de les característiques diferencials, que seran puntuades cadascuna amb un terç de la puntuació de la pregunta: l’enorme baixada de la UCD; el fortíssim increment electoral del PSOE, que gairebé doblà el nombre d’escons en cinc anys; la minva significativa d’escons aconseguits pel PCE-PSUC; l’espectacular avenç d’Alianza Popular, amb el major increment del nombre d’escons de tota la font; i l’estabilitat dels resultats de les forces nacionalistes catalana i basca. Pregunta 2 a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre 1977 i 1982. (2’50 punts). El redactat de l’alumnat hauria de fer referència a les eleccions del 15 de juny de 1977 i als seus resultats; a la llei d’Amnistia de 1977, al procés d’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978; als seus continguts bàsics (1’25 punts), a l’acció de govern del President Suárez, als Pactes de La Moncloa, i a les reformes legislatives; a les eleccions municipals i sindicals; al desenvolupament de l’Estat de les Autonomies, al problema del terrorisme; a la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979 i als problemes interns de la UCD que portaran al propi Suárez a la dimissió el 1981, a l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del mateix any i a la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a l’ulterior convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts). b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre 1979 i 1986. (2’50 punts). El redactat de l’alumnat hauria de fer referència a la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979 i als problemes interns de la UCD, que acabaran portant Suárez a la dimissió el 1981, a l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del mateix any i a la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a l’ulterior convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts). Igualment, hauran de fer referència a l’àmplia victòria del PSOE en els comicis de 1982, a l’accés a la presidència de González i a l’acció legislativa i de govern portada a terme fins 1986, fent referència igualment a l’ingrès a la Comunitat Econòmica Europea i a l’OTAN de 1986 i a la lluita antiterrorista i al tema del GAL. (1’25 punts).
  2. 2. HISTÒRIA SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08 2 Exercici 2 Llei per a la reforma política Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0’25 punts) consistent en un fragment d’un document públic de caire jurídic la Llei per a la Reforma Política que regula la celebració d’eleccions democràtiques . (0’50 punts) b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) L’alumnat ha d’inserir el contingut de la font en el període de Transició a la Democràcia, i en concret en el primer govern del President Suárez, que fou qui impulsà la llei i n’aconseguí l’aprovació primer per les Corts franquistes i després en referèndum, a l’últim trimestre de 1976 (0’75 punts) c)Expliqueu tres de les disposicions que inclou la font. (1 punt) L’alumnat haurà d’explicar tres de les següents disposicions: la definició del règim com democràtic i l’apel·lació a la sobirania popular; la inviolabilitat dels drets i l’obligació de l’Estat de respectar-los; l’assignació a les Corts de la potestat legislativa; la de sanció i promulgació de les lleis del rei; la convocatòria d’eleccions parlamentàries, a dues cambres i per sufragi universal, directe i secret, si bé que a la Cambra Alta o Senat hi ha senadors de designació reial i per tant no escollits per sufragi universal; i el fet que la llei té rang de Llei Fonamental, amb el que això suposa dins del Règim franquista. Cada una de les tres disposicions explicada per l’alumnat serà puntuada amb un terç de punt. Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues opcions: a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i la celebració de les primeres eleccions democràtiques. (2’50 punts) El redactat de l’alumnat haurà de fer referència a la mort de Franco i a l’inici del regnat del rei Joan Carles I; al primer govern de la monarquia, encapçalat per Arias Navarro, i la seva acció de govern i limitacions; al segon govern de la monarquia, d’Adolfo Suárez, a la formulació del projecte reformista i a les mesures reformistes que va adoptant (decret llei d’amnistia, dret de vaga, nova llei electoral) que culminaran en la llei de Reforma Política (1’25 punts), als problemes generats pels sectors intransigents del Règim; als generats per la crisi econòmica i el terrorisme; i, fonamentalment, al paper de l’oposició democràtica, als seus principals partits i líders, a les plataformes que creà i a la pressió fonamental que exercí per aconseguir una autèntica democratització, el primer pas de la qual foren les eleccions del 15 de juny de 1977. (1’25 punts) b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de la celebració de les primeres eleccions democràtiques fins al triomf electoral del PSOE. (2’50 punts) El redactat de l’alumnat hauria de fer referència a les eleccions del 15 de juny de 1977 i als seus resultats; al procés d’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978; als seus continguts bàsics (1’25 punts), a l’acció de govern del President Suárez, als Pactes de La Moncloa, i a les reformes legislatives; al problema del terrorisme; a la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979 i als problemes interns de la UCD que portaran al propi Suárez a la dimissió el 1981, a l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del mateix any i a la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a l’ulterior convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts).
  3. 3. HISTÒRIA SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08 3 Exercici 3 Constitució espanyola de 1978 Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] Pregunta 2 c) Definiu les expressions Estat de Dret i sobirania nacional. Exposeu breument a continuació de quina manera es va aconseguir fer compatible el manteniment de l’expressió nació espanyola que proclama la Constitució amb l’existència de les nacionalitats i regions. [2,5 punts] d) Expliqueu els trets fonamentals de la transició espanyola a la democràcia de 1976 a 1982. [2,5 punts] El redactat de l’alumnat hauria de fer referència a les eleccions del 15 de juny de 1977 i als seus resultats; al procés d’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978; als seus continguts bàsics (1’25 punts), a l’acció de govern del President Suárez, als Pactes de La Moncloa, i a les reformes legislatives; al problema del terrorisme; a la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979 i als problemes interns de la UCD que portaran al propi Suárez a la dimissió el 1981, a l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del mateix any i a la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a l’ulterior convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts).
  4. 4. HISTÒRIA SELECTIVITAT 2011 jl10-jl10-jl03-jl08 4 Exercici 4 FOTOGRAFIA CÀRREGA POLICIAL, 1976 Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia (i font primària -0,5 punts-), de Manel Armengol (0’50 punts) que mostra una escena de la repressió franquista, en concret durant la manifestació pacífica proamnistia de l’1 de febrer de 1976 al passeig de Sant Joan de Barcelona. (0’25 punts) b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] Cal que l’alumnat contextualitzi la fotografia en el període posterior a la mort de Franco, quan l’oposició democràtica catalana, a través de plataformes unitàries i consignes també unitàries, com l’Assemblea de Catalunya i la lluita per una amnistia política, tractava de forçar una ruptura democràtica i topava amb la repressió de les forces policials del govern Arias Navarro i del seu ministre de la Gobernación Fraga Iribarne. c) Comenteu breument el contingut de la font. [1 punt] El comentari de la fotografia hauria d’anar en el sentit de constatar la repressió del Règim franquista després de la mort de Franco, la seva brutalitat –tal i com mostra la fotografia-, l’acció de l’oposició, etc. Pregunta 2 a) Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins a les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977. (1’50 punts) El redactat de l’alumnat hauria d’incloure i emmarcar cronològicament la mort de Franco, la proclamació de Joan Carles de Borbó com a rei, la continuació del govern presidit per Arias Navarro, la seva dimissió del juliol de 1976, la designació d’Adolfo Suárez com president i l’endegament del procés de reforma política; les accions de l’oposició democràtica durant el mateix període, tractant d’aconseguir la ruptura amb l’Estat autoritari; l’aprovació de la Llei per la Reforma Política per les Corts franquistes el novembre de 1976 -amb el seu caràcter de dissolució del Règim des de les seves pròpies institucions-, i la posterior en referèndum del 15 de desembre del mateix any i com això posà les bases per a un procés d’acostament govern- oposició del qual se’n derivaren una amnistia política i una negociació amb els organismes unitaris de l’oposició que portaria a la convocatòria de les eleccions del 15 de juny de 1977; esmentar que el procés fou de gran dificultat i tensions, fites del qual foren les accions de l’extrema dreta, la continuació d’atemptats per part d’ETA i GRAPO, la legalització del PCE- PSUC i subsegüents tensions amb els militars que provocà; la dissolució del Movimiento Nacional i de l’Organización Sindical; la formació de la Unión de Centro Democrático en tant que coalició de grups de centre dreta articulats a l’entorn del propi president Suárez i d’Alianza Popular, la dreta conservadora i bona part dels sectors franquistes; i als resultats comentats de les eleccions del 15 de juny, amb alta participació i victòria de la UCD (34% dels vots), que no obtingué majoria absoluta, seguida pel PSOE (28’9%), PCE-PSUC (9%), AP (8%), Pacte Democràtic (2’8%) i PNB (1’7%), entre d’altres. b) Expliqueu el procés de recuperació de l’autonomia de Catalunya fent esment al retorn del president Tarradellas, a la Generalitat provisional i a l’Estatut de 1979. (1’50 punts) El redactat de l’alumnat hauria d’incloure i emmarcar cronològicament els resultats de les eleccions de 1977 a Catalunya, la constitució de l’Assemblea de Parlamentaris, la importància de la Diada de l’Onze de Setembre de 1977, l’acció del president Suàrez i el retorn del president Tarradellas, la restauració d’una Generalitat provisional amb molt poc poder efectiu, el procés d’elaboració de l’Estatut a Catalunya –el denominat de Sau- i el procés d’aprovació de l’Estatut a les Corts i posteriorment en referèndum; hauria d’explicar les característiques fonamentals de l’Estatut de 1979.

×